Kupers, Joakop

Geboren: 1945 in Hoogkerk
Woont in: Oosterpooort in Stad
Schrift al: sunds 1980
Grunneger stukjes onner noam Joakop Kupers..
Eerst in wiekkraant, personeelsbloaden en gaf oetleg over Grunneger woorden en oetdrukkens.
Vertel stukjes voak op Grunneger oavenden, mooi met Mollebonen, metworst en Kaantkouke.

Austausch

Joarn lang ben ik bie muziekveraineging west, veur wel ‘t waitn wil Harmonie ’67 oet Stad.

Onze muziekverainegeing dee met aan wedstrieden en festivals.
Ook in boetnlaand.
Wie waarn oetneudegd in Lauenburg, stoef tegen de Oost Duutse grens an.
De maainsten→

Begreep der niks van

Mag groag taiken en as lutje jong was k ook voak ant kleuren en t noataiken van ploatjes die moi ansproaken.
Wie woonden in Stad, op houk van Frederiksplain in Boeten Oosterpoorde.

t Was zummer en zat op n woensdagmiddag veur de deure op de knaien te taiken en in te kleuren, k →

Berend Temmen

Loop ik bie ons in de buurde deur de Joakopstroade en zui dat der hoes ofbroken is, alles vot. Och door woonde berend Temmen toch, fietsemoaker.
Der stad nou al nai hoes, in vair doagn tied opbouwd, mot nog wel hailemoal ofwaarkt worren, mor goud.

In Boetn Oosterpoorde waarn→

Bertie

In de vatteger joaren ben ik boren op een boerderij in Hoogkerk.
Zoas gebrukelek waren der rond om boerderij allemoal sloten.
Toen dit verhoaltje zug ofspeulde mot ik een joar of vieve west hebben.

Een oom en taane die noar Apeldoorn waren verhoesd, zollen noa een poar joar→

Boegbeeld

Veur wat joaren terugge mos k even kieken in de nije schoule in de Warmoestroade en k mot zeggen n prachteg gebaauw.
Bie zo’n gebeurtenis kom je hail veul mensen tegen dij je aigenliek al lang vergeten wazzen.
Inains zug je ze dan weer gebeurtenissen, vervelende mor→

Bok in de buzze

An t end van de viefteger joaren kwam ik bie n drumband, Avanti in Stad.
Ze haren verainen veur t eerst inschreven veur wedstried in Lains, konkoers nuimen ze dat.
Zo wollen wel es zain hou wie der veur stonnen en of wie ook pries winnen konnen.

Wie mozzen biemekoar kommen an →

Broene hulsies

Wat doun wat aigenliek nait mag is altied mooier en spannnender west dan andersom.
Sins mensenheugenis bennen der ja al schoulen in de Euliemulderstroade, kinder hebben der altied al oaf en an lopen, ook kwoajonges dij biedehand bennen. Dat begon voak al in de zesde klazze.→

Deurmatje Glieboan

Onze speultoen zit an Meeuwerderweg in Boeten Oosterpoorde in Stad ja.
En door stonnen altied drai glieboanen.
Je kon dan laangs grode iezern trap noar boven en kon dan noar klaine, dai onder de grode deurging of de aandere klaine dai noar links ging of netuurliek de grode→

Draank ken hail wat om maans hebben

Mien pa, twij bruiers en mien zwoager gingen es met zien vaaiern noar voetbalwedstried in Amsterdam.
t Is al heul wat joaren leden, ik heb gain verstaand van voutbal, ook nait van draank, mor ik wait wel dat wedstried in Amsterdam holden wèr.
Met zien vaaiern gingen ze met →

Dreuge dreugist

An Meeuwerderweg op nummer draienvetteg, tussen de polderstroade en de poort was tot veur kört een soort kantoor van het bejoardenwaark, of zo as ze dat tegenswoordig zeggen olderenwaark. Het pand is leeghoald en naischiereg as dat k ben keek ik even over de gedientjes →

Droppie

Toun dreugist Mulder nog in de zoak zat, kwam ik der n moal wat vothoalen en as tougift hiel e mie schoaltje mit droppies veur, “Wou je nog een droppie?”.
Ik keek Mulder an, keek es noar dat schoaltje en begon te glundern. “Joa, t is der weer veur”, →

Engeltjes

Gooi dat rotzooitje toch weg man, ze vaaln oetmekoar, kopen wie es wat nais.
“Nee, ze blievm hangen.”
Nou zal je zegn woor hest het over, nou over winter van ’63, aigenliek en over de Kaarst.

Op ’t ogenblik het elk en ain het over de winter van ‘63, over dai gloepens kolde Elfstedentocht→

Feestdoagen aans as eerder

Ik denk dat elk feestdoagen niks vonnen as eerder. Mor dat ligt heufdzoakeliek an dij virus dij overaal rond dwoald, en veulen angript.
Toch hoop ik dat elk nog wat schiers der van moakt het. Woar je ook wonen.
Veul overlast van vuurwaark hebben wie nait had.

Mor hou dan ook,→

Gruine zaip

Sommegen bennen heul vindingriek, doar stoa je soms versteld van.
En as je gain sìnten hebben om joe n beetje op te doffen, moot je wel roeien met raimen dij je hebt.

Mien neef dij von dat e mooie widde tannen hebben mos, haar veul meer sjans bie wichter.
Het van alles pebaaierd,→

Handeloar

Oeit was ik vrachtwoagensjeffeur bie holthandel Stoit in Stad.
t Was gain gewone holthandel mor een fienholthandel, aalmoal hardhold en zukswat.
Ook ploaten zoas meubelploaten, triplex met aiken der opplakt en zukswat.
Veul veur meubelmoakers en veur timmerluu, mor→

Instopstroken veur maauwhemd

Onze klainzeun haar’t over maauwhemden, hoi moz naien hebben zo as e zei.
Mien vrouw (zien oma dus), haar veur heur zelf aine kocht en jong vruig, “Haarn ze door ook maauwhemden veur mie?”
“Vas wel” zee mien vrouw. “Mor hest ook zain dat der in folder van Albert Hein ook goun →

Koespien?

Wie hebben volkstoentje op Toenwiek en veur een poar joar terug kregen wie door nije noabers, keurige mensen, altied beleefd en altied kloar om even n proatje te moaken.

Een vaste gewoonte bie ons is t kopen van een kenailstok as t kermis in Stad is. Meer om thoes nog wat noaplezaaier→

Kraai op jacht

Loop ik met mien doageliekse wandeling van bie De Sluus laangs noar Zuuderhoaven en zai an de koade een plezaaierjacht liggen. Mor zag ‘k dat wel goud, achter op ‘t dek, door woar de aigenoars in luukse stouln kenn zitten onder een overstekend ofdak, zat op oetende van de reling→

Mobieltje of is t nou debieltje

Moak een wandeling komt man mie tegemout, proatendes weg, tegen wel dut e dat?
Gain aander in de buurt ja, zol e tegen mie proatn, nee hoi lopt mie stroal veurbie. Proat wel aal deur. Techniek van nou ja, mobieltje en dan lutje dopie in ’t oor, en proatn dan gewoon veur zug oet →

Mooi rood is nait lèlk

Der werd es keer vroagt: hou ist nu, gruid op goude grond, mor rood hoar op ezelskont, wel ken dat riempke? En woorom zegn ze dat?

Nou veur achtenviefteg joar leden leerde ik mien vrouw kennen, nait groot en met schitterend rood hoar, ik vond ‘t net gold. Zai wer op schoul→

Netuurfilm

Nou ben ik al joarn netuurlaifhebber, mor soms kon ik het wel vervluiken.

Joaren leden wol k netuurfilm moaken met zon super aacht toustel. k Was flink an t oefenen west om gain blunders te moaken.
Bedoulen was om noatied geluud der bie op te ztten, door veur haar k baandapperoat→

Nije Daans

Der bennen altied mensen dai last hebben van vervelende baisten zoas wepsen en altied as je ze nait gebruken ken.
In wiek woor ik woon, in Warmoestroade op ain van de stainen trappen bie nummer 31a, k mainde bie Mevrouw Helder, mos k een keer anbellen, net op dat moment vaalt→

Nou wie viefenzeuventeg joar bevrijd bennen

Dut mie denken an vraauw dij bie ons in Boeten Oosterpoorde woonde in de Joacobstroat op nummer 14. Dat ik dat zo goud wait komt omdat wie paitereulieventer waren en dij mevraauw klant van ons was.
Altied heul vrundelk en beleefd en ook nog belangstellend in joe.

Mevrouw F.→

Oale Kraanten

Veur n tied terugge stond der n oproup in kraant: ‘Journalist zoekt gegevens over hergebruik van oude kranten voor het samenstellen van een artikel in de krant.’
Ik docht ken ik wel es op reageren.
k Heb noadocht en wat op pepier zet en braif noar hom toustuurd.→

Old en Naijoar

Hopeliek hebben aale lezers mooie Kaarstdoagn had en nou een guie joarwisseling.
Der is steeds meer rebulie over ’t vuurwaark. Gait om overlast van ’t vuurwaark, het lewaai, steeds grotere knallers, roetn sneuvelen, mensen worren doof en verbranden de haanden. En ’t →

Ontdekkensraais

k Haar mie ook n moal overhoalen loaten om met mien bruier en zien baide zeuns n fietstocht te moaken deur Duutsland. De Westerwolde-Humlingroute.
Grode tinde ging mit, doar mozzen wie in sloapen.
Wie haren de toaken verdaild. Mien bruier zórgde veur de tinde, t was ook zienent→

Opains rebulie over speulgoud

Opains het elk der over, In grode supermaarkt is een kroam van as k goud vertoal gemakkeliek speulgoud, joa, want ’t is in ’t Engels. Ik snap aigenliek nait woorom dat ze tegenswoordeg alles in ’t Engels doun. Nou haar ik al wel heurd van Top 1 Toys, Toy Camp, Inter Toys, Toys →

Peerd het poept

Nou wil ik ofwezen of verjoardag was, mor ken ook wel veur Sunterkloastied west hebben.

t Jonkie was joar of tiene en wol stommegeern n peerd hebben, mor welk lutje jong haar nou n peerd en heulemoal in oorlogstied toun der niks te koop was.
Voader haar wel peerd, want as venter→

Poedipoul

Jong was zestien joar en was an t waark goan bie zien pa.
Voader was verwoud voutballaifhebber, zeun vond der niks an, stom spel haar e wel es zegd. Luipen as haalf maaln achter baal an, en as ze hom dan haarn, trapten ze hom weer vot, wel bedinkt nou zukswat.

Voader haar hom wel→

Pofboukje

Veur dai nait waitn wat dat is, mien pa was zien haile leven petroleumventer, dat heb ik ook vief joar doan, met veul plezair. In Boetn Oosterpoorde ien Stad.
Dai klanten dij nait thoes waarn of even nait konnen betoaln wern op schreven in ’t pofboukje. Een boukie met lienen→

Proemen

Mien pa haar as paitereulieventer altied wel n jong in dainst dij methuilp met de paitereulieloop.
Veural swinters den wast gloepens kold, mor mos der ook veul verdaind worden.
Zummers was der nait veul te doun mor klanten mozzen wel bedaind worden, want as t kold was namen→

Rabbies

Veureg joar, trof ik gepensioneerde kollegoa, ik zeg tegen hom: “Geert hou ist der met?” “Goud, Joakop” antwoorde hai, ik vroag nijschiereg: “Kenst de tied beetje deurkomen?” “O, makkelk.” Ik vroag hom, “wat→

Regaaiern

Vandoag, (22-11-2023) verkaizingen, goan wie aalmoal noar stemlokoal om weer te stemmen, op dai je denken dat door woor je op stemmen, het beste met je veur hebben.

Bliekboar is dizze tied toch hail aans met ’t omgoan met elkoar.
Soms sloan ze in de Twaide Koamer mekoar met→

Rondlaider

Tegen twai uur kwamen laifhebbers veur de rondlaiding deur Oosterpoortbuurt bielkoar op houk van Palmslag en Oosterweg. Der waarn zowat twinnig dailnemers. Kloas, de rondlaider streepte noamen an dai zug aanmeld haarn. ’t Was voak verrassen wel laifhebbers waarn, →

Schoemkoukies

Veur heul veul joarn leden, ‘k was nog jonkie, kwam der wat nais op maarkt,
Deuzen met koukies van “ LU Kokeu de Bastonje”. Mien moe wol dat wel probairen en kocht een deuze. Moe nam koukie en ik kreeg ook aine. Donkerbroen met ribbels der op.
We Stipten dan in de haide sukkeloademelk,→

Secretoares

In onze wiek Boetn Oosterpoorde stoan aalmoal woningen van Woningbouwveraineging Nijestee, (vrouger haitte dat Gruno) Wie zaten in begun tachteger joarn in bewonerskemizzie, ze haarn mie vroagt als veurzitter en wie haarn ook secretoares, een vrouw op leeftied (tachteg),→

Smokkeloar

POORTERPROATJES

k Heb t wel es over mien breurs had die allemoal in de kustvoart zaten. De jongste van hun kon de verlaiden nait weerstoan en haar in Engeland een stel blaauwe grasparkieten kocht. Had e op zee bliekboar een beetje ansproak. Op ongeregelde tieden kwam e wel→

Soms begriep je der niks van

As kind snap je alles nait, mor je denkt der wel over noa.
Mor sommege dingen goa je ook loater nait begriepen.

Neem nou vrouger toun wie op boerderij woonden, nait dat mien pa boer was, joawel petroleumboer, en op boerderij haar e roemte zat veur zien opslag en zukswat.

Twijmoal→

Sprutters mit stroalmotoraandrieven

Ik las t op Dideldom, verhoal over Sprutternust, ik wait ja ook nog wat over sprutters.

In joaren da’k bie Fijnhouthandel Stoit ant Houndaip in Stad waarkte haren wie tiedens broudseizoen veul overlast van Sprutters.
Der was een ôlle loods dai an drai kanten ofsloten→

Sunterkloas moakt hail wat met

Op een Sunterkloasfeest komt der jonkie bie Sunterkloas, stat noast hom en aalgedureg vroagt Sunterkloas wat an hom, en kiekt met schaif oog noar ’t grode bouk of der nog meer in stat over hom.
Jonkie kikt bliekboar met wat der staait en zegt op ains: “Sint Nicolaas mag ik wat→

Swaarde Piet

t Luip tegen Sunterkloas en ik zat in kraande de klaine advertenties zo ais noa te kieken, k zag verschaiden aanbaidens van hulp Sunterkloazen en zee tegen mien vraauw: “t Is net of t aal vrouger begund”.
Wie zatten der zo wat over te proaten, dou k aan n moal docht→

Tain Vetekt

Regionoale omroup moakte t schierste Grunneger woord van dit joar bekend: ‘Tiepelzinneg’.
Ik docht dat ken ik, lees mor es, zal je t zain.

Ik heb aal ais verteld da’k vrouger nait veul proatte mor k haar toun bliekboar as kind ook n sproakgebrek, as je →

Tum Tum slik

Vrouger haarn wie Tumtum.
En wie kochten dat toun an Oosterweg op 46 in Boetn Oosterpoorde..
Een winkel met aalmoal slik en koukies, ongeleufeliek veul.

Winkel was van C. van Weert een sukerbakker en sukkeloademoaker, kwam oet Drunen. ‘k Heb hom nait kent wel de doames dai→

Twai töddeldoevm

Vrouger haar ik twai parkieten wat veur plezair ik der an haar ken je hier lezen.
Twaai parkieten in een kooitje von ik mor niks, lait ze wel al gedureg lös rond vluigen in de koamer, dat vonnnen ze prachteg. Ze waren zo mak dat ze op je heufd landen, bie mein pa mog dat nait, die →

Veemaarktstroat

Mien stukkie over rondlaider an de Veemaarktstroat laide bie meneer Van Zonneveld op zoveul inspiroattie dat hoi n verhoaltje schreef over zien belevenissen door.
De man woor hoi het over het, heb ik kent. In Oosterpoort wer e de tiddebieter nuimt. Mooi verhoal, vrouger→

Vizzen

Vrouger heb ik vizzen leerd van Albert Köning oet Oostwold, t was schoonvoader van mien bruier. Man was timmerman bie Smid en Hollander, haile schiere kerel.
Ging geregeld met hom vizzen en dan zaten wie op t loopgedailte, woar brugwachter brug open draaide, aine keer bie→

Vogelloars

Op Toenwieck haren wie vogelaifhebbers, mien bruierr was der ain van dij aaltied mit verrekieker op pad was. Hai zöcht aale bomen en stroeken of noar vlaigende baissies. Hai het der oardeg wat verstand van, tenminsten dat zee e en dat dochten wie. Mor dou ik hom n moal vruig→

Wat roekt e lekker hé?

Ben joaren petroleumventer in Oosterpoord in Stad west.
In de Cubastroade, op zug was t al nait zo’n braide stroade, t was meer n steege, was n stuk woar de hoezen nogal veurroet stonnen, t waren oale woningen, de olsten oet de buurde, mor netjes, alles wér hardstikke→

Woest

Elk proatte Grunnings, op schoul, thoes in stroat, je wis nait beter.
Op t heden schoakel je ook hail rad over, as tillefoon gaait pak ik op met: “Kuipers.”
As ain van mien bruiers der dan veur is is geliek in t Grunnings.
Ik ken mien vraauw nou al 46 joar, ze sprak→

Wroak

Lest lag der an de Meeuwerderweg een vieze knip op de stoupe en ik heb hom mooi liggen loaten. Woarom ? Wel dat zal ik joe vertellen.

t Was an t end van viefteger joaren.
Op het pladdelaand haren wie wel es zain dat kwoijongen een grap oethoalden met een knip aan n touwtje. Ze haren→

Zakkenwasser

Nou denk elk en ain netuurliek dak ant scheln ben mor dat is nait zo, volgens ’t woordenbouk as je zakkenwasser opzuikt betaikend dat sufferd of zukswat. Mor zakkenwasser was een hail normoal beroup woar men geld verdainen kon.
Echt woar, mensen dai jutte zakken wasten noa→

Zoepenbrij en aander eten

Woorom veraandern ze aalsmor ons eten, of ‘t is nait overal meer te koop, of bestat
‘t hailemoal nait meer.

ZOEPENBRIJ (karnemelkse gortpap)
Veur dai het nait waitn is de gört moakt van gepelde gaarst groan körrels. Aigenliek ben dai slepen. En as ze heul fien slepen bennen→

Zuudloardermaarkt

’t Is weer zover, mörgn ist Zuudloadermaarkt, elke Nederlander wait dat altied op daarde dinsdag van september de Stoaten Generoal opend word deur de Koning. Mor net zoveul mensen waitn dat op daarde dinsdag van oktober twai belangrieke gebeurtenissen in onze streken→

E-mail bie wat nijs?