Kupers, Joakop

Geboren: 1945 in Hoogkerk
Woont in: Oosterpooort in Stad
Schrift al: sunds 1980
Grunneger stukjes onner noam Joakop Kupers..
Eerst in wiekkraant, personeelsbloaden en gaf oetleg over Grunneger woorden en oetdrukkens.
Vertel stukjes voak op Grunneger oavenden, mooi met Mollebonen, metworst en Kaantkouke.

Austausch

Joarn lang ben ik bie muziekveraineging west, veur wel ‘t waitn wil Harmonie ’67 oet Stad.

Onze muziekverainegeing dee met aan wedstrieden→

Begreep der niks van

Mag groag taiken en as lutje jong was k ook voak ant kleuren en t noataiken van ploatjes die moi ansproaken.
Wie woonden in Stad, op houk van Frederiksplain→

Berend Temmen

Loop ik bie ons in de buurde deur de Joakopstroade en zui dat der hoes ofbroken is, alles vot. Och door woonde berend Temmen toch, fietsemoaker.
Der→

Bertie

In de vatteger joaren ben ik boren op een boerderij in Hoogkerk.
Zoas gebrukelek waren der rond om boerderij allemoal sloten.
Toen dit verhoaltje→

Boegbeeld

Veur wat joaren terugge mos k even kieken in de nije schoule in de Warmoestroade en k mot zeggen n prachteg gebaauw.
Bie zo’n gebeurtenis kom→

Bok in de buzze

An t end van de viefteger joaren kwam ik bie n drumband, Avanti in Stad.
Ze haren verainen veur t eerst inschreven veur wedstried in Lains, konkoers→

Broene hulsies

Wat doun wat aigenliek nait mag is altied mooier en spannnender west dan andersom.
Sins mensenheugenis bennen der ja al schoulen in de Euliemulderstroade,→

Deurmatje Glieboan

Onze speultoen zit an Meeuwerderweg in Boeten Oosterpoorde in Stad ja.
En door stonnen altied drai glieboanen.
Je kon dan laangs grode iezern trap→

Dreuge dreugist

An Meeuwerderweg op nummer draienvetteg, tussen de polderstroade en de poort was tot veur kört een soort kantoor van het bejoardenwaark, of zo →

Droppie

Toun dreugist Mulder nog in de zoak zat, kwam ik der n moal wat vothoalen en as tougift hiel e mie schoaltje mit droppies veur, “Wou je nog een→

Engeltjes

Gooi dat rotzooitje toch weg man, ze vaaln oetmekoar, kopen wie es wat nais.
“Nee, ze blievm hangen.”
Nou zal je zegn woor hest het over, nou over winter→

Fietsen

k Mag groag fietsen, niks miz met, mor tegenswoordeg ist wel oetkiekn bloazn.
Kiek, vrouger was men tevreden met gewone fietse met terugtraprem,→

Gruine zaip

Sommegen bennen heul vindingriek, doar stoa je soms versteld van.
En as je gain sìnten hebben om joe n beetje op te doffen, moot je wel roeien met raimen→

Handeloar

Oeit was ik vrachtwoagensjeffeur bie holthandel Stoit in Stad.
t Was gain gewone holthandel mor een fienholthandel, aalmoal hardhold en zukswat.→

Koespien?

Wie hebben volkstoentje op Toenwiek en veur een poar joar terug kregen wie door nije noabers, keurige mensen, altied beleefd en altied kloar om →

Kraai op jacht

Loop ik met mien doageliekse wandeling van bie De Sluus laangs noar Zuuderhoaven en zai an de koade een plezaaierjacht liggen. Mor zag ‘k dat wel →

Mooi rood is nait lèlk

Der werd es keer vroagt: hou ist nu, gruid op goude grond, mor rood hoar op ezelskont, wel ken dat riempke? En woorom zegn ze dat?

Nou veur achtenviefteg→

Netuurfilm

Nou ben ik al joarn netuurlaifhebber, mor soms kon ik het wel vervluiken.

Joaren leden wol k netuurfilm moaken met zon super aacht toustel. k Was →

Nije Daans

Der bennen altied mensen dai last hebben van vervelende baisten zoas wepsen en altied as je ze nait gebruken ken.
In wiek woor ik woon, in Warmoestroade→

Oale Kraanten

Veur n tied terugge stond der n oproup in kraant: ‘Journalist zoekt gegevens over hergebruik van oude kranten voor het samenstellen van →

Ol Wievm

Elke tied of feestdag het zien aigen eterij, koukies of slik.
Bie ‘t Grunnings ontzet heurn eilieboln, kaneelstokken, noga en slagroomhoorns.→

Old en Naijoar

Hopeliek hebben aale lezers mooie Kaarstdoagn had en nou een guie joarwisseling.
Der is steeds meer rebulie over ’t vuurwaark. Gait om overlast→

Onlaandse fietstocht

Rie ik van de week endje op de fietse, richten Roderwolde. Mooie omgeevm in de kop van Drenthe, mor ach ’t heurt ook beetje bie Grunnen ja.
Dan rie ik→

Ontdekkensraais

k Haar mie ook n moal overhoalen loaten om met mien bruier en zien baide zeuns n fietstocht te moaken deur Duutsland. De Westerwolde-Humlingroute.→

Peerd het poept

Nou wil ik ofwezen of verjoardag was, mor ken ook wel veur Sunterkloastied west hebben.

t Jonkie was joar of tiene en wol stommegeern n peerd hebben,→

Poedipoul

Jong was zestien joar en was an t waark goan bie zien pa.
Voader was verwoud voutballaifhebber, zeun vond der niks an, stom spel haar e wel es zegd. →

Pofboukje

Veur dai nait waitn wat dat is, mien pa was zien haile leven petroleumventer, dat heb ik ook vief joar doan, met veul plezair. In Boetn Oosterpoorde→

Proemen

Mien pa haar as paitereulieventer altied wel n jong in dainst dij methuilp met de paitereulieloop.
Veural swinters den wast gloepens kold, mor →

Rabbies

Veureg joar, trof ik gepensioneerde kollegoa, ik zeg tegen hom: “Geert hou ist der met?” “Goud, Joakop” antwoorde →

Raigers

Wie hebben al joarn een toentje op Toenwieck, volkstoentjes, nog nait zo lang leden was der Toenwiecker, met ’n viever woar nogal wat vissen in zwommen.→

Regaaiern

Vandoag, (22-11-2023) verkaizingen, goan wie aalmoal noar stemlokoal om weer te stemmen, op dai je denken dat door woor je op stemmen, het beste→

Rondlaider

Tegen twai uur kwamen laifhebbers veur de rondlaiding deur Oosterpoortbuurt bielkoar op houk van Palmslag en Oosterweg. Der waarn zowat twinnig→

Schoemkoukies

Veur heul veul joarn leden, ‘k was nog jonkie, kwam der wat nais op maarkt,
Deuzen met koukies van “ LU Kokeu de Bastonje”. Mien moe wol dat wel probairen→

Secretoares

In onze wiek Boetn Oosterpoorde stoan aalmoal woningen van Woningbouwveraineging Nijestee, (vrouger haitte dat Gruno) Wie zaten in begun tachteger→

Smokkeloar

POORTERPROATJES

k Heb t wel es over mien breurs had die allemoal in de kustvoart zaten. De jongste van hun kon de verlaiden nait weerstoan en haar →

Swaarde Piet

t Luip tegen Sunterkloas en ik zat in kraande de klaine advertenties zo ais noa te kieken, k zag verschaiden aanbaidens van hulp Sunterkloazen en→

Tain Vetekt

Regionoale omroup moakte t schierste Grunneger woord van dit joar bekend: ‘Tiepelzinneg’.
Ik docht dat ken ik, lees mor es, zal je→

Tammo Rijkens

Tammo is ain veurnoam, net as Lukas en wat in’t Grunnings Loeks wer, dat was wel de allerbekendste, mor der was ook ’n Tammo. Tammo Rijkens dai leefde→

Trainrais

As wie met de train goan zitten wie mainstal op ploats woor vaier raizegers bie elkoar ken zitten. Wie zitten dat mainstal in de rierichten. Op die→

Tum Tum slik

Vrouger haarn wie Tumtum.
En wie kochten dat toun an Oosterweg op 46 in Boetn Oosterpoorde..
Een winkel met aalmoal slik en koukies, ongeleufeliek→

Twai töddeldoevm

Vrouger haar ik twai parkieten wat veur plezair ik der an haar ken je hier lezen.
Twaai parkieten in een kooitje von ik mor niks, lait ze wel al gedureg→

Veemaarktstroat

Mien stukkie over rondlaider an de Veemaarktstroat laide bie meneer Van Zonneveld op zoveul inspiroattie dat hoi n verhoaltje schreef over zien→

Vizzen

Vrouger heb ik vizzen leerd van Albert Köning oet Oostwold, t was schoonvoader van mien bruier. Man was timmerman bie Smid en Hollander, haile schiere→

Vogelloars

Op Toenwieck haren wie vogelaifhebbers, mien bruierr was der ain van dij aaltied mit verrekieker op pad was. Hai zöcht aale bomen en stroeken of →

Woest

Elk proatte Grunnings, op schoul, thoes in stroat, je wis nait beter.
Op t heden schoakel je ook hail rad over, as tillefoon gaait pak ik op met: “Kuipers.”→

Wroak

Lest lag der an de Meeuwerderweg een vieze knip op de stoupe en ik heb hom mooi liggen loaten. Woarom ? Wel dat zal ik joe vertellen.

t Was an t end van →

Zakkenwasser

Nou denk elk en ain netuurliek dak ant scheln ben mor dat is nait zo, volgens ’t woordenbouk as je zakkenwasser opzuikt betaikend dat sufferd of zukswat.→

Zuudloardermaarkt

’t Is weer zover, mörgn ist Zuudloadermaarkt, elke Nederlander wait dat altied op daarde dinsdag van september de Stoaten Generoal opend word →

E-mail bie wat nijs?