Regaaiern

Vandoag, (22-11-2023) verkaizingen, goan wie aalmoal noar stemlokoal om weer te stemmen, op dai je denken dat door woor je op stemmen, het beste met je veur hebben.

Bliekboar is dizze tied toch hail aans met ’t omgoan met elkoar.
Soms sloan ze in de Twaide Koamer mekoar met woorden om de kop. En steeds grovver, hou moak ik de aander of. Dat het toch ook invloud op stemmers, of nait dan. Der bennen stemmers dai zo kwoad kennen worrn dat ain de partijlaider de kop in wil sloan.

Mor wie goan stemmen, hopeliek wordt weer aans.

Ik mag groag lezen ook Grunneger verhoalen, en mien grode veurbeeld is altied al west de schriever Jan Boer. Geboren in Röttum. Hail bekwoam onderwiezer west en loater leroar an kweekschoul en doornoa ook nog inspecteur van ’t onderwies.
Hoi ging regelmoateg bie schouln laangs om te kieken hou leroar en leerlingen met elkoar omgingen. Hou der omgoan wer met het leren en of kinder het opnamen en veul meer.
Vrouger zat hoi ook wel bie ons achter in de klazze, man was veuls te groot om in schoulbaank te zitten, mor zat dan op stoul stoef tegen de kasten achter in ’t lokoal.
Schreef nou en dan wat in zien boekje en stelde wel es vroagn an kinder.

Mor boetn zien waark was’t ook een hail bekwoam schriever van Grunneger verhoaltjes. En was een huile guie veurvechter om de toal in stand te hoaln, Wis met waineg woorden, hal wat te schrieven of te zegn.
Jan Boer haar een guie bronzen radiostem en las bij Radio Omroep Noord verhoaltjes veur, schitterend. Mien pa een groot laifhebber door van, zat dan met ain oor tegen de radio an te luustern.

Wie komen wel es in Leer in Duutsland, kiek ook altied evm bie boukhandel Schuster in De Mühlenstrasse noar bouken over of oet Grunnen. Kom ik door boukje tegen schreven deur Jan Boer, “Hogelandster Verhoaln”, soamsteld met verhoaltjes dai hai in end viefteger joarn ploatst haar in Naisblad van het Noorden,

Ik was der guster in an ’t lezen en kom verhoaltje tegen over Jaantje dai dikke griep te pakken haar en thoes zit, nait noar landbouwschoul ging. Heur moeke brengt heur kop kovvie. Het stukkie hait “Dagdreum.” Doorin kom ik hail veul plannen en oetsproakn tegen van aal dai liesttrekkers en mor aal oetsproaken, woor zai veur stoan.

Hier volgt een dailtje van ’t stukkie; Jaantje zegt dan as ik Keuningin zol wezen:

“Hou ik dan zol regeren, ruip ik ale ministers bie n ander. Dai bogen dan veur mie en moggen ze altemooi heur ploats iennemen. Den zee ik: “Heren, d’r mout wat gebeuren vandoag ’t Volk wil hemmen, dat er goud veur heur zörgd wordt. Om te begunnen mouten lasten omleeg.
Boeren veuraal jammeren, dat ze veur niks aarbaiden mouten. Dat mout aans! Hou, dat mout ie mit n kanner moar ais oetprakkezaaiern.
Den zee ik tegen onnerwiesmenister: “Ie bennen een hail kloare kerel mit joen schoulen boudel, mor denk nait allain aan ’t leren, hé. Kiener mouten veul laanger vekaanzies hemmen en veul meer vrije tied.
En tegen vrijetiedsmenister zee ik den: Zörg dat er van alles in overvloud komt: sportvelden, gemestieklokoalen, iesboanen, steeën doar ’t volk zuk vertreden ken. En denk veuraal om jongelu: dij mouten heur goud oetspringen kennen, aans worden ze vrantreg en hiepkonterreg!
En tegen hoezenbouwmenister zol ik zeggen: Denk om jongelu. dij geern trauwen willen. Zörg, dat er n bult goudkope hoezen komen. Want van ’t jonkvolk mout ie ’t loater hemmen!
Nou, en zo zol ik nog n uurke deurgoan en den stuurde ik aal dij menisters aan ’t waark.”

Dat bennen tocht zelfde oetsproken as aal dai toukomstige Twaide Koamerleden aalmoal doun? Of nait dan.
Dan is der noa meer as 70 joar niks nais onder zun.

Wie hebben stemd, nou mor ofwachten, aans kennen wie nait.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren: 1945 in Hoogkerk
Woont in: Oosterpooort in Stad
Schrift al: sunds 1980
Grunneger stukjes onner noam Joakop Kupers..
Eerst in wiekkraant, personeelsbloaden en gaf oetleg over Grunneger woorden en oetdrukkens.
Vertel stukjes voak op Grunneger oavenden, mooi met Mollebonen, metworst en Kaantkouke.

E-mail bie wat nijs?