Delfzijl-Delfziel-Delfsail

Haarn wie weer ains een Delfsail in Delfziel wel te verstoan.
En toen kwam ’t volgende weer bovmdrieven, werkeliek we hebben ’t over ‘t woater ja. ’t Was in de tied dat speultoen Oosterpoort zundags s’middag films draaide, woor honderden kinder op of kwam, elke veursteln köste dubbeltje en as je de heuftfilm hailemoal wol zain moz je om haalv zézze hen veur kwartje.
Ik moakte keer film met, “De ondergang van de Titanik” ‘k was denk joar of tiene. Veur speultoen was gain filmkeurn neudeg bliekboar.
De ondergang van de Titanik, ‘n hail groot passagiersschip voer tegen iesschots op, boot zonk steeds verder noar de daipte, en dan aal dai mensen dai over boord sprongen, aen ‘n gegil en gebler, reddingsboten waarn der nait genog. Ik vond verschrikkeliek.
En dan dat orkest dai in grode zoal speulde, en dai speulde mor deur, ofschuweliek.
Kont nait weer van mie ofzetten, ‘k heb der ’s nachts nait van sloapn.
Wat man, ‘k heb der biekans ‘n traumoa van overholn.

De oom woor ik noar naimt ben haite Joakop, was zeevoarder, aal mien breurs hebben ook aalmoal op zee voarn, ver van hoes.
Ik ben de ainegste dai nooit verder komen is dan roeiboot op Fraiseveense plas.
En dat von ik al aarg genog.

Loater, ik waarkte op tied bie holthandel Stoit en elk joar gingen wie met ’t haile personeel drai doagn met elkoar vot. Op keer gingen wie noar Volendam, mooi man, mor wie gingen ook nog evm met boot noar Marken.
‘k Zag ’t nait zitten mor ja je wil je nait loatn kennen joa.
’t Stormde, en ‘t goot van de regen en der waarn grode golvm.
Mor wie de rondvoartboot in.
‘k Heb nog keken of der ook een reddingsboot was. Mor zag gaint.
Wie zaten in midden, schoefloek ging dicht, net as bie rondvoartboot hier in stad. En van bovem aalmoal glas, ken je joa mooi noar boetn kieken.
Boot vetrok en doar ging ‘t hen, het woater broesde over dat gloazen dak hen, je zag echt niks aans as woater. ’t Was net onderzeeboot.
En dan nog wat, achter in boot zat harmonicaspeuler in Volendams kostuum mor te speulen, “Op de woelige baren, bij storm en bij wind.”
Wait je woor ik an docht? Precies.Titanik.
Harmonicaspeuler, haar bliekboar dai film nait zain.
Ik docht nog, as hier mor gain iesschotsen drievm.
‘k Wait nait meer hou wie an waale komen bennen, of dat wie bennen goan eten, mor mien moage draaide week loater nog om ask der an docht.

Vast heb ik der wat van film Titanik overholn:
Wie bennen es moal in Zeeland op bezuik west. Ze hebben ons hail Zeeland loatn zain, wie kwamen toun ook over Zeelandbrugge hen.
Toen wie der overkaant waarn heb ik auto an kaant zet en oetstapt, ‘k haar bainen van elastiek, ben op knaien goan zitten en heb grond kust.
Man aal dat woater.

Het geld uit deze film Titanik.
En aal as ik zeg “Titanik”, wor ik verbeterd, “Taitennic”, ston op anplakbiljet. ‘ik zeg gewoon: Titanik en niks aans.

Rötfilm blift het toch ja.
Mien aine breur wol onsmail met hebben op ‘n Rainrais, in zo’n kast van schip, nou mooi nait blief laiver thoes, veuls te gevoarliek, ’t gloepns lange schip ken wel in twaaien breken ja.
Mien aandere breur wol ons met hebben noar Zweden, mot je ook met boot over,
’s nachts, man schai toch oet, ’s nachts ken dai stuurman ook ja niks zain.
Nee ik blief wel thoes.

En dat is allemaal dankzij de film, hij speelt weer, films zijn goed, vooral deze.
Wat doe je, want ik zit al meer dan vorig jaar in de Grunneger Reddings Brigade.

Nee voarn is veur zeeluu en dat ben ik nait.
Nee ik mot de waale kennen zain, ken ik der desnoods nog hen zwemmen.

Toch heb ik schepen woor ik een baand met heb, bieveurbeeld sleepboot Holland.
Toen dai bouwd is ant Winschoterdaip en noar Delfziel voarde, moz e deur Bonte Brugge hen. Het haalve dag het e der in vast zeten. Dat kwam omdat der een haile staarke stroming is van ’t Verbindinskenoal noar Oosterhoavm, vlak veur Bonte Brugge langs. Dai dag ston der koets te wachten met stel dai noar ’t stadhoes moz, om te trouwn, kon der nait laans, ‘k kwait nait hou dat oflopen is.

Zai je ook dat ’t woater staaker is as wat dan ook.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren: 1945 in Hoogkerk
Woont in: Oosterpooort in Stad
Schrift al: sunds 1980
Grunneger stukjes onner noam Joakop Kupers..
Eerst in wiekkraant, personeelsbloaden en gaf oetleg over Grunneger woorden en oetdrukkens.
Vertel stukjes voak op Grunneger oavenden, mooi met Mollebonen, metworst en Kaantkouke.

E-mail bie wat nijs?