Tammo Rijkens

Tammo is ain veurnoam, net as Lukas en wat in’t Grunnings Loeks wer, dat was wel de allerbekendste, mor der was ook ’n Tammo. Tammo Rijkens dai leefde van 1888 tot 1966.
Was ooit geboren in Sappemeer, mor grootste dail woonde hoi in Stad.

As je der nou over lezen schrift men dat hoi een Stadstype was, zeg maar net zo wat as Jan de Roos of Pietje Segoar en veule aanderen Of het klopt wait ik nait.
Mor ik heb Tammo kend deurdat hoi met een tazze met kraanten laip. Een grode scholdertazze van canvas, vol met kraanten en bezörgde kraanten bie de café’s, restaurants en hotels. Bieveurbeeld achter de Veemaarkt. Door haar hoi een apaart menaair veur bedocht, de eerste kraant die hoi afleverde, kreeg de caféholder een naie, en hoi nam geliek dai van de veurege dag weer met. Weer schier opvoaln en dai wer bie een volgende weer ofgeem. Net as bie de vrougere leesmap met tiedschriftn dat ook ging.
Kreeg overal geld mor ook voak een kop kovvie en soms wat staarkers.

Veulen zeden “Maal Tammo”. Ze vonnen hom apaart, lutje jongen waarn der bang veur.
Hij was een veul gevroagd model om noa te schilderen, de bekende kunstenoar Johan Dijkstra het hom verschaidende moaln op portret zet.
Hij mot ook met reclamebredden (sandwichman) lopen hebben, mor dat heb ik nooit zain, ken ook wel “Rekloame Bertus” west hebben.

De heer Rijkens was ooit oetzonnen as soldoat noar de Oost, Oostgangers waarn dat. De Oost waarn Nederlaandse koloniën en door bedoulden ze met Nederlands Indië. Noadat hoi weer in Grunnen was zee men der over dat Tammo tropenkolder oplopen haar.
Ain psychische stoornis bie mensken dai in de tropen verbleevm haarn..
B.v deur de gloepenste hitte, de ainzoamhaid en aintoneghaid, en meschuin ook wel draank.
Ik haar een kammeroad dai naar Surinoame zonnen was as soldoat en noa zien terugkomst in Grunnen nooit meer de ole west het.

Tammo wer aigenliek ten onrechte in Grunnen “Maal Tammo” nuimd.

En zo gauw als er ain wat aans was, of beetje onbekend dee was zo aine vrumd en zee men voak: “He, bist toch gain maal Tammo wel?”

Zeker 33 joar is Tammo in de köst west bie mevrouw Geersinga in de Jonkerstroat op nummer dattien. ’t Was een logement als veul meer rond Gedempte Zuuderdaip. Mevrouw Geersinga was der stief op tegen dat Grunnegers zeden van “Maal Tammo”, ’t Was doodguie kerel zee ze dan, zit gain spier kwoad in.
En de zoaken woor ik hom zag was elk en ain gelieke beleefd en wer ook nooit zukswat van hom zegt.
En Tammo was voak kind an hoes bij zoaken bie hom in de buurt zoas, “Holtcentroale” en “Melles meubelfebriek”, door wast ook altied waarm ja..

In de loatste tied wer noam Tammo een soort geuzennoam en wer het te pas en onpas brukt: “Tou evm Tammo” of ston der an de “Kielster Achterweg” en zo, ain groot bord “Tachtig Tammo.” En op ‘t heden heur je overal “Tik-Tok Tammo”.
De veurnoam Tammo komt van de Achternoam Tammen of Tammes. Mor veur ‘t zulfde geld kent ook aansom wezen van veurnoam is de achternoam worren.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren: 1945 in Hoogkerk
Woont in: Oosterpooort in Stad
Schrift al: sunds 1980
Grunneger stukjes onner noam Joakop Kupers..
Eerst in wiekkraant, personeelsbloaden en gaf oetleg over Grunneger woorden en oetdrukkens.
Vertel stukjes voak op Grunneger oavenden, mooi met Mollebonen, metworst en Kaantkouke.

E-mail bie wat nijs?