Sleumer, Jan

Schrift veur: Kreuze
Toal en Taiken
Schreef veur: Krödde

“k Bin köster Grunnegers en heb cursussen geven
veur begunners en gevorderden. Soam mit foto-
groaf Iris Rethy heb k t bouk ‘Schrijvers op streek’
soamensteld: körte verhoalen in streektoalen mit
Nederlandse vertoalens en petretfoto’s van de
schrievers. Doarnoast vörm ik de helft van Duo Mo-
kumer Molleboon (meziek oet Grunnen) en vörm ik
n daarde van Trio d’Egelantier (renaissance me-
ziek). Ik ben aan loop mit t schrieven van ‘t Grunne-
ger Toal Spulbouk’. k Heb twij Nijntje-boukjes ver-
toald oet t Nederlands. Mien verhoaltjes en gedich-
ten binnen publiceerd ien Toal & Taiken, Krödde en
Kreuze.”

Bouken:
Schrijvers op streek (mit Iris Rethy, Kleine Uil,
2013)
In de Westerwoldse sporen van meester-
schrijver J.H. Neuteboom. Een fiets- of wan-
delroute in en rond Sellingen (mit Geesje
Vos en Geert Luth, J.H. Neuteboomstich-
ting, 2015) mit layar app
Vertoalens:
Opa en oma Pluus (Bornmeer, 2014)
Nijntje bie zee (Bornmeer, 2014)

Sleumer

ABC

H. Smith – Een ouderwetse schoolmonarch
(Maandblad 1930)


“Ziezo mien tuutjes, nou zel wie rais zain of
ie de letters nog kennen.
Eerst mor ais aalmoal touglieks, dommit gait
t ain veur aine.


Hou hait de eerste letter? a
En hou hait zien bruierke? b
En dij kromme? c
Hou hait dij→

Aigen Toal

Mit verboazen heb ik ien leste T&T (maai/ juni 2009) reactie van Tonko Ufkes lezen op t lesbouk ‘Zeg t mor’.
Hai vragt hom òf: wel mot t bruken? En hai geft zulf t antwoord aal, ik citeer: ‘t is bedocht om Grunnegs proaten te leren, of beter, goenent die Hollaands proaten,→

Assimiloatsie

n Schier veurbeeld van assimiloatsie, mor ook van meervoldsoetgangen op t, is te vienden bie Willem Wilmink.

Begun

Oet: Grunneger Toalspulbouk

Dou t niks bie oerknal ontplofte en tied en roemte begonnen, waas dou niks ontploft? Kwam onze oermouder, zwaarte Koba, rond 50.000 joar leden oet Oafrikoa? Waas ze dou aal proatsk? Of ging t meschain net as bie tegenworrege witneusmeerkatten→

Bevelsimpasse

Sesteg joar
noa heur
strafeksersietsie
kin soldoat
Smakvout
der nóg om
kniezen!


Sergeant:
‘Peloton!
Voorwaarts
márs!’

Boas van de NAM

Boas van de NAM
Mit zien kop zunder oren
Is op schietgemak geboren.
Tegen elk dij zee:
Mien hoes zakt ien
Zee de boas van de NAM
Mit zien kop zunder oren
Ie mouten joe wat bedoaren!
Want, zee de boas van de NAM
Mit zien kop zunder oren
Jóén meleur komt náít van ons boren!
Boas van de→

Börgmeester van Stad ien Groot-Mokum

Hendrik Werkman (1882-1945) mouk tussen 1941 en 1945 schiere druksels veur De Blauwe Schuit. Werkman leerde ien oorlog de nijmoudsege domie August Henkels kennen en vörmde mit hom, en loater mit nog twij andern, de artistieke vrundenploug De Blauwe Schuit, verwiezend→

Boven velden

Zweven wolken veurbie
Beneden glieden
Licht en schaduw mit


Wie binnen kosmonauten
Kriegen gain bain
Aan de grond
Van t leven


Of dij
Doaronder
Derachter
Derboven
Dernoast
Dut niks

Colombia

Olguita het pien
over t haile lief


Bie buurman
streut ze aal heur piljes
oet over toavel
welkent zel ik
diskeer nemen


Mor as t te slim wordt
komt Jezus
loop even mit
noar zee zegt e din


Maag ik joe wat vroagen
willen ie asjeblieft
nait over t woater lopen
doar krieg ik t van
op de zenen→

Colombia

Olguita het pien
over t haile lief


Bie buurman
streut ze aal heur piljes
over toavel oet
welkent zel ik
diskeer nemen


Mor as t te slim wordt
komt Jezus
loop even mit
noar zee zegt e din


Maag ik joe wat vroagen
willen ie asjeblieft
nait over t woater lopen
doar krieg ik t van
op de zenen→

Dat mot mor nait weer!

Zol n spesioale menaaier van denken van lu oet n bepoald toalkontraain deurklinken ien hou ze dij denkwies ien heur toal oetdrukken? Of is t net aansom. Dat de toal doar ze ien opvud bennen n bepoalde menaaier van denken genereert? Kin je heuren aan hou mensen heur oetdrukken→

De dood van Vera R. (1)

Alles wat je hier lezen komt oet mien grode doem!!

Ze schikte heur laange blonde hoar en leek noa n zetje tevreden. Make-up tiedens de dainst was verboden. Nou was ze de nachtdainst grotendails allenneg, dus t zol kinnen. Ze dee n dun loagje lippenstift op heur volle lippen.→

De dood van Vera R. (3)

Dubbeldam vertrok gain spier.
‘Toch ligt der ain van de hooggekwalificeerde medewerkers staindood in keuken. Nou doe weer.’
Ester haar der gain weerwoord op.
‘Wie lopen ze nog ais deur. Baaide liesten. En wie vroagen Vos, ofdat dij ook ais kieken wil. Dij woont hier aal →

De dood van Vera Reker (11)

Ze volde t pepiertje open en zag dat ze geluk haar. Der ston wat op maggeld. Ze pakte heur mobieltje en tikte t nummer in dat op ziekaant van t sedeltje ston.

Om vief uur zaten ze bie mekoar op kantoor. Dubbeldam haar nog n moal n daipgroavend gesprek had mit meesterkok. t Haar →

De dood van Vera Reker (17)

Ze vuilde zuk betrapt. Ze haar hier gain zoaken. Elke hoar ston heur verkeerd op t lief. “Man, ik bin op zuik noar joe. Kom ik heb kovvie kloar. Den kennen we n piepke proaten. Is t aalmoal
lukt?”

“Ach ik heb de smoor in. Altied denk ik dat k wel weg kin. En altied vlaig k bie minsken→

De dood van Vera Reker (8)

Ester Edens trok scholders op en pakte heur tas. ‘Tja wat ken mie dat schelen, Katinka, Kato, Katrien van Datema klonk nogal oet lood.’
‘Wie blieven in de weer vlaigen. Ik stel veur dat we doar n koamer vroagen mit twijpersoons berre. Den kennen we doar beter blieven.’
’n Twijpersoonberre?

De Duutse Slamper

Vertoalen van ‘De Düdsche Slömer, dat Speel von den Rieken Mann’ – Proloog en akte 1

Speulers: 1. Slamper 2. Vraauw 3. Neef 4. Oom 5. Zwoager 6. Noaber 7. Jongkerel Minnoares 9. Kok 10. Engel 11. Mozes 12. Wet 13. Prediker 14. Dokter Zunde 16. Dood 17. Duvel.
Tussendeur→

De Olle Grieze

t Verhoal ‘De Olle Grieze’ van Duut van Goor is van véúr de tied van t gasboren en zoveul op de schoal van Richter, mor t is nou zó gloepend aktueel worden, dat n herdruk wel goud op stee wezen zol.

Ien dit verhoal van Van Goor komt plietsie de Weerd op Grootmaart aan en op →

Dreumraais

Laif Dreumbouk! Véúrdat t geheugen onze vongen dreumen oetveegt of ver aandert, leggen wie ze ien die vaast. Zo leven ze deur. Veur aiweg en altied. Eerste vangst mit dreumenvanger is vot roak, as wie n glimp opvangen van Olodumare, de Scheppergod, onèndelk wied ien t firmament.→

Egills saga

Naachtwolf waas n teuvenoar dij van gedoante veraandern kon. Naachtwolf haar twij zeuns, Thorolf en Koale Grim. En nou komt ter votdoalk al wat vrezelks: Thorolf wer deur Noorse keuneg Harald Klithoar vermoord en keuneg wol t hail nait goud moaken. Loater haitte dizze →

Fluittoal

Der is spreektoal en schrieftoal, mor minsen kinnen ook met behulp van fluittonen ‘proaten’. Dat wordt n fluittoal nuimd.
Silbo Gomera is n fluittoal dij nog deur summege bewoners van t Canarische aailand La Gomera bruukt wordt. Ien Gomera-fluittoal is Spoanse toal ienpangeld→

Franken moggen Saksen nait lieden

Oet: Grunneger Toal Spulbouk


Einhard (770-840) waas n Frankische dichter, geschiedschriever en biogroaf van Karel de Grote.

Dat Einhard t nait bot op haar mit Saksen maag oet t onderstoande blieken. Zo dudelk as de dag: ‘Dou oorlog ien Itoalië veurbie waas, wer volgende→

Gedicht van Henk Puister stolen

t Maag joe heugen dat ien 2011 de meer as twinteg joar olle “Toalroute” deur Bavvelt en Raskerd nij leven ienbloazen wer.

Dizze Toalroute is n Grunneger gedichtenomloopke van vief kilometer. Startpunt is n infermoatsiepaneel aan boetenmuur, noast iengang van t Bavvelder→

Grode Klinker Verschoeven – Great Vowel Shift

Om en bie 700 joar noa de Hoogduutse Klaankverschoeven begonnen ien Groot-Brittanië klinkers te verschoeven. Rond 1400 wer time nog oetsproken as tiem, see as séé), say as sai. As ie olle Angelsaksische woorden haardop oetspreken noar Grunneger sproakklanken, din kinje→

Grollandse topothriller

t Leek of ze sikkom aal ien Baggelhuizen waren, dou Jozefs Broek hom aan Billerei begon te bakken. ‘Komaan!’ zee Maria, ‘as ik die nou over Briltil en as wie din nog even over De Bult kuiern, din maag t wel Donderen, mor t is vervaast Doodstil as wie bie Kleine Huisjes op t Egypteneinde→

Heerepoort en vervolgcursus Grunnegers ien Amsterdam

Sums kin véúrdieverdoatsie groter wezen as joen echte planoetvouern. Zo is t op t heden ook mit mie. Ducht mie, want ik mot t plan nog oetvouern.
Eerst even wat oetleggen. Ien Amsterdam begelaaid ik as köster n leesclubke dij al n zetje drok in de weer is mit Grunneger schrievers.→

Hogere en legerenoatuur

Hoast elkenain
vragt allain mor
noa t lezen
van dizze tekst:


‘Op televisie
Sibelius’ grootse
noatuurmuziek


boeten
op tak van boom
wrift swaarte kraai
zien snoavel of
en schudkopt
mit net zo min as ik
wat wait van domment


k mot op t gemak
deur blift open
Sibelius gaait mit


k zit→

Hongaarse Rhapsodie

(Rika Csardas)
(Wieze: Ritka buza, ritka arpa)


Aszick vammien waarc komszeggic
szel wiewat
rika, rika,
loat wiewat.
Even nochwa tetengec kerd
tounouloa mielös


ma legec, ma legec
tounouloa mielös.
Em morprop pen, etenprop pen
emmor szèggenloa mielös.
Toddic net craanthep→

Hou God (sikkom) oet Grunnen verswon

Oet: Grunneger toal spulbouk

Net aans tegenworreg bie leutje kiender ontwikkelden noazoaten van ‘ons oermouder Safia’ stoareg aan ook t vermogen om t over mìnsen, dingen of gebeurtenizzen te hemmen dij aarns aans bennen ien tied of ploats, zo as goden, gaisten, overledenen,→

Hou luddek de Grunneger wereld wel nait wezen kin

Elk dij n beetje geduld het en nijsgiereg is, zol op nduur zowat ale Grunnegers kennen leren kinnen. Dat wil zeggen ale Grunnegers dij wat ien t openboar doun. Doar zel we ien dit stukje wat van zain loaten.

Omdat Duo Mokumer Molleboon drij doagen noa Sunnermeerten, op 14 november,→

Ien Gent

Ien Gent kommen wie mit ons drijen te Sint-Jorishof oet en lopen op Belfort aan. n Plougje Latinisten staait om stadsgids tou. Ze stukt t verhoal oet van t reliëf aan t gebaauwke dat tegen Belfort en Lakenhal aanleunt. t Is coronatied. Elkenain staait netjes binnen zien krietkring.→

Ien t aalgemain

Specialist: ‘Ien t aalgemain het dit geneesmiddel n gloepend goie genezende oetwaarken.’
Havvelkoar (boven de 56): ‘Ien t aalgemain? Wat mainen ie?’
Specialist: ‘Nou sporoadisch kinnen eernsachtege biewaarkens heergoan.’→

Ik denk, mor ik bin nait

Ik zit te denken
Ik goa stoan te denken
Ik loop te denken
Ik stap op te denken
Ik fiets te denken
Ik vaal te denken
Ik strampel te denken
Ik lig te denken


Ik docht nog
Nait opstappen
Eerst denken

Ik kwam, ik zaag en ik gaf mie over!

Der bennen gonnent dij nait geern aan heur middelboare schoultied trugdenken, omreden ze bevubbeld onregelmoatege waarkwoordsvörms oet kop leren mozzen. Kieken, doe kiks, doe keeks, doe hes keken.
Staarke waarkwoorden, dat bennen de boesbelders veur elk dij aander→

Interieurparfum

Twaalf winkels ien Amsterdam en drij ien Stad! Ik op t fietske noar ain van winkels ien Leidsestroat, mit braif ien tas:

Leuk nieuws voor u. U bent namelijk winnaar in de trekking van april. U heeft een heerlijke interieurparfum naar keuze gewonnen. Een natuurlijk geparfumeerde

Jozef Israëls, Hoagse schilder oet Stad Grunnen

Jozef Israëls (1824-1911) wer geboren as daarde kiend ien n gezin mit tien kiender.
t Gezin Israëls, dat tot de riekere börgerstand van Stad Grunnen rekend wer, woonde net boeten de volksbuurt ien t sentrom, ien n vernoam herenhoes aan Vismaart nr. 86.

Grunnen, Vismaart,

Kaaizer Karel V waas gek op Gentse wotterzooi

Wie strunen deur t sentrom van Gent en snoeven de loatmiddelaiwse sfeer ien ons op.
Straks willen wie bie Sint-Jorishof aangoan om doar Habsbörgse Kaaizer Karel V achter n dikke kom woaterzooi te zain. Hai is gek op dit gerecht en bestelt t ver vast as e Gent bielaangs komt.→

Kerstmis op t metathesische schip, de Dying Flutchman

t Waas op n wasdag veur t gebit. Drij vt-rekels, van t pergram ‘teleramptoerisme’, ain oet Vlodorp, ain oet Geldorp en ain oet Born stapten aan boordstuur op de Dying Flutchman, t neukebeutje Honden-Lull.
Bloot-wit-raauwe vlag wapperde.
‘t Dek is van de ham, kak →

Kurege gedichten

Jan Sleumer schreef n poar kurege gedichten van n Hollander en n ‘haalve Hollander’
over Grunnen en Grunnegers.
Twij van dizze gedichten het e mit sukses ien Amsterdam veurdroagen bie n veurstellen van t Duo Mokumer Molleboon, van t pergram: “Ien Grunnen gaait t muziek

Liester, n aander en ik

Swaarde liester zits mie
bovenop schosstain ja
te hizzebizzen noar n aander
vogeltje zo vrij


t Glansriek metoal van dien strak gefluit
snidt mie dwaars deur t lief
brengt mie n kloet veur haals
alderdeegs wat van mystiek
voart deur mie hin. Hou rij


en mit houveul sjars
dustoe→

Ludger, Gaanzen, Bernlef

Der bennen Grunnegers, as dij op Oskerd aanrieden, din kriegen ze vot Ludger en gaanzen in t zin. Volkert ook. Gak, gak, gak! Zuneg waas Volkert t aarf van boerderij Nieuw Helwerd opfietst of doar waas gìnt aal op hom aanbroesd. Haile koppel gaanzen der achterheer: Gak, gak,→

Ludger, Gaanzen, Bernlef (2)

Dit is dail twij van t verhoal Ludger, Gaanzen, Bernlef. Ien t eerste dail is singer-songwriter Volkert op fietske op boerderij Nieuw Helwert aanreden om plek te bezuiken doar predeker Ludger de bard Bernlef tegenkommen waas. Onderwegens waas Volkert nuigd om soavends→

Miemeroatsie

Bie mie om houk is supermaart Deen veranderd ien AH. Doar waas ik nait blied mit, mor t grode geld beslut.
Mit tegenzin ging ik vandoag veur eerste moal noar dizze AH en t is wel even wennen, vanzulf. Bie zulf -scan-òfreken stonden hail aander apperoaten. Woar ie joen streepkescode→

Moi lu!

Oet HetPAROOL

Amsterdamse Grunneger plietsiepeerd Eric mit pensioun op Peerdekamp ien Soest
Ientocht plietsiepeerd tiedens Open Dag op zoaterdag 24 oktober

Vandoag, 24 oktober, is t zo wied. plietsiepeerd Eric oet Amsterdam gaait mit pensioun.
t Gloependgrode Grunneger→

Mug

Vannaacht laag ik hail noflek ien bèr te lezen, totdat n mug mie om rechterhaand tou vloog. Ik pakte t bouk mit linkerhaand ien t midden vaast, zodat ik rechterhaand vrij kreeg. Zo rap aans n kat klaauwde ik noar mug: ’Joa! k Heb tie, doe verrekt ol dikkop!’ Ik kneep hom tussen→

n Ramp

Schane mor t mot zo
Vaaileghaid verloren
Aan winstgevendhaid
t Overhaidsbudget
Haaileg haaileg haaileg
Is t haile levent
Nait veur elk n risico


Hoagse genius
Van der Kamp
Ien haart en nieren
Stainmatrioal
Deur ministriële daarms
Schoft n keur
Van leveringscontracten→

Nederland

Ienains
vil t kiend
van aacht of tien
mie om haals
en doekte mie aan


ik schrok mie
haalfdood
en drukte
hom vot


van mien strenge
woarschaauwen
begon e te brollen


nait weer
doun hur
kin ik zo mor
van
ien gevangenis
kommen

Neutedendrografie

Sien Jensema ducht Siemon Reker de alderbovenste beste prozaschriever, ook aal
bruukt e doar nou juust nait zukse dikke woorden veur. Wel dit: ‘Als er één auteur m/
v is die een monografie verdient, dan is het Sien Jensema.’’


Ale schrievers m/v overzaind,
ain auteur dij →

Nijmoods vertelsel van kikkerkeunenk

Kiek, oet!
Da’s der nait op trapse!


Ze kikt omdeel.
Kikker kikt heur aan.


As gaauw bis,
kins hom ien n prins omteuvern.


Ze kikt weer omdeel.
Kikker rikkikt.


Nee, dou’k nait.
Wat mot ik mit n prins?


Hai kikt noar heur.
Kikker kikt hom aan.

Kons om lösgeld vroagen ja!

Nijntje bie zee

Bie Boukhandel Godert Walter ien Stad waas op 11 september jl. de prizzentoatsie van t boukje ‘’Nijntje bie zee’’. t Gedicht ‘’Nijntje bie zee’’ is veur dij gelegenheid schreven en is veurdroagen deur Nijntje-vertoaler Jan Sleumer.

opa pluus en oma pluus
dij waren wies→

Noamvalen

‘Noamvalen? Ik proat aal geef Grunnegers, en noamvalen doar heb ik niks mit van neuden!’ Dat heurde Koba ain ien traain van Stad noar Roodschoul zeggen. ‘Hurre, hurre,’ zee Koba, ‘zukkent proat as n kiend dij noast moeke ien n stilstoande traain zit. Der staait n traain noast.→

Noamvalen (vervolg)

t Verst is t “òfslietensproces” van noamvalen deurgoan ien t Oafrikoans, ien t Engels en ien Skandinoavische toalen; dizze toalen kennen nait veul of gain verboegens (noamvalen) en vervougens meer.
Van de zogenoamde ‘synthetische’ structuur is wel veul→

Oet Grunneger toalspulbouk

t Aanleren van oetsproak van t Grunnegers via Amerikoans-Engelse oetsproak

‘Het is n bepaalde tongval, hè! Die kun je later niet meer leren.’ Dat zeggen veul ‘Nije Grunnegers’ over oetsproak van t Grunnegers. Mor tongvaal van grodere toalen kinnen ze mit wat muite wel →

Oet t Grunneger toal spulbouk (2)

n Bouk
mit hakkemak en nikkenak ien en over
Grunneger toal

om te lezen te laggen
te liepen
en om spultjes mit te doun

t Riegje van toalveurollen: toalbetovergrootol: Proto-Indo-Europees → toalovergrootol: Old(West)germoans → toalgrootol: Old (neder)saksisch→ toalol:

Oet t Grunneger toal spulbouk (3)

n Bouk mit hakkemak en nikkenak ien en over Grunneger toal, om te lezen, te laggen, te liepen en om spultjes mit te doun

Proto-indo-europees (6000-3000 v.Kr.) (Overgang van Midden- noar Nije Staintied)

Dat Indo-Europese toalen n femilie vörmen wer pas aan t ind van 18e aiw→

Oet t Grunneger toalspulbouk (1)

Aanbegun

Ien t begun was eerde onlaand en t duurstern laag over oervloud. Ien Hebreeuwse biebel staait dat t wotter onder hemel op nduur noar ain stee stroomde en t dreuge veur t zicht kwam. Stel dat biebelse god – hiernoa te nuimen b.g. – haile scheppen ommaans→

Ol manlu

Minsken reken op dood van ol manlu,
Om ol manlu raauwen ze nait bot.
Ol manlu bennen aans. Minsken bekieken
Heur mit ogen dij vroagen wanner …
Minsken loeren onbewogen;
Mor ol manlu waiten: diz’ ol man kikt oet zien leste ogen.

(Omtoalen van t gedicht ‘Old men’

Onze voader of ons voader

Ien t Grunnegers is der bie mannelke en vraauwelke woorden n verschil tussen onze voader en ons voader.
Onze voader wordt ien t Grunnegers bruukt ter onderschaaid: onze voader, joenent nait.
Ons voader of ons mouder wordt bruukt bie alles wat as ‘onvervremdboar bezit’ →

Oterdum

Dou gemainteroad onnaaierde dat t hoaven- en industriekontraain van Delfziel oetbraaid worden mos, wer docht dat ter veur n aantal dörpen gain stee meer waas. Ook Oterdum mos vot. t Dörp waas mit kerk en kerkhof tegen diek aanbaauwd. Kerk zulf stak boven diek oet.
Laank →

Parfummevraauw

“Wollen ie der geern n luuks papierke omtou, of kin t zo?” vroug mevraauw van mien boukwinkel.
“Nee hur, t is veur miezulf.” Ze haar mie wel eerder hulpen, hailtied op dij vrundelk glimlaggende menaaier. Ze het zwaart hoar en broene ogen, is vrij slank en net as ik ien hoes, →

Plat ≠ plat

‘De brandstofprijzen exploderen! We worden genaaid aan de pomp!‘ Dizze klacht ston op www.autoblog.nl. Reactie van n lezer: ‘Tjasses, waarom nu zo’n gratenpakhuis met fake boobies gebruikt?’


Vrouger, dou ‘elite’ nog veurschreef wat plat of beschoafd waas, haren mainste→

Polen

Hurregod
wat n
bloumen ja


mor doden
vernemen
der niks van
dood is dood
zeg ik altied mor


Poolse vrund
haar t veuls te drok
veur n reaksie
wiend wol hom
hailtied
keerskes
oetbloazen

Porren en kikkers

t Liek wel of Duutstoalegen t spoor voak biester bennen as t om wat mit woater gaait. Tegen zee zeggen ze Meer en tegen n meer zeggen ze See. Mor Noordzee nuimen ze die Nordsee en dat zol din ainks Nordmeer wezen mouten.

Ook van wat ien t woater zit, moaken ze sums n toezeboudel.→

Potjepazen

Dou ik nog n potje waas
Gruide ik groapeg op
Ain naacht old waas ik
Dou al twij doagen old


Mien waigje nam moeke mit op t laand
Ze zette mien naanje ien t open veld
Lait n aind mien waigje waigen
n Zummervogel zuzoaien


Aind haar wait van hail wat woorden
Zummervogel van menneg laid→

Proatje tussen twij Fraanzen

“Is Fraans ien t Fraans ook Fraans,
Fraans?”
Nee Fraans”” , zee Fraans ien t Fraans te-
gen Fraans.
“Fraans ien t Fraans is gain Fraans, mor
François, Fraans!”

Road

Achter ons leven
Zit n aander leven
t Maag der ook
Onder wezen
Of der boven
Of der noast
Net wat ie willen


Der bennen lu
Dij willen dat leven
Benuimen


Nait loven!

Roege toal

Dat Grunnegers vrouger roeger in de bek waren as tegenworreg zel gain nijs wezen. Dat waren ‘Hollanders’ ook, mor ‘Hollandse’ bovenloag is doar eerder mit oetschaaid as de Grunneger, zo liekt t wel.

Ik goa ien dit stukje mainsttied t woord ‘Hollands’ en ‘Hollanders’ bruken→

Rötterij

Twij popi-politici
hemmen putdeksels
van t natsjenoale riool
open ropt
en wonder boven wonder
kroepen der nou
apmoal dikke rötten oet omhoog


dij rötten
heuren ie ze nait roupen?
hemmen dikke stevels aan
heuren ie ze nait stampen?


aandern gaalpen
dat wie monnen
begrip opbrengen→

Rugklacht ien vrougmiddelaiwse Heliandstijl

(aan mien fysiotherapeut)


Zeuventeg winters liggen ien wereld achter mie,
mor janneg waas’k nog, dou’k weer joareg waas.
Zeuventeg winters wizzelnd as ainspaanjer deurbrocht
of mit baank- en bèrgenoten, dij as gezel bie mie verbleven.
Ien kracht van jeugd kiend noch→

Sietse op vekaanzie

Sietse kwam op fietse
Deur Wilamowice.
De dood of de gladiolen!
Docht Sietse, wat ik nou toch heb!


Flidder ik op mien fietse
Dwaars deur Wilamowice
En zai ik doar ien t roomse Polen
Zo mor ien ainent n sex sklep?!

(Sklep = winkel ien t Pools)

Stilstand en bewegen

Onveranderd ligt plaain
Al joaren zo
Op zien riepkes
Binnen mensen ien bewegen
Plaain wacht òf


Onveranderd zit stadsplanner
Al joaren zo
Op zien taikenkjes
Komt plaain ien bewegen
Mìnsen wachten òf

Stroatenplan

k Heb net n stroatenplan
van t leven kocht
Op 1-HW97 kom k
bie Verledenstroat te lanne
Boven ien toren
soezen warrelwienden
deur gaalmgoaten
Tied krigt gain kaans
om ook mor eefkes stil te stoan
Mit begerege sloagen ien t rond
tong te mond oet
kwakje spij ien voesten
wienden→

Stukkewat Pimkes

Ik zeg wat ik dink
en ik dou wat ik zeg.


Ik dou wat ik kin
en ik kin wat ik dou


Ik kin wat ik wil
en ik wil wat ik mot


ik mot wat ik dou
en ik dou wat ik kon


Ik dink dat ik neuk
en ik mot wat ik dink


ik kin wat ik eet
en ik lus wat ik zeg


Ik bluf wat ik dink
en ik dink wat ik bluf


At your service

Swaarde generoal

Hoog bovenop schosstain
ien t swaart jak
zit ol generoal


Hai ragt en reert
mor d’aander
as vogel
maint hom net zo vrij
t Haard metoal
van t fluiten snidt
mensken stroal deur t lief
brengt gonnent
n klaimse kloet veur haals
joa alderdeegs
n proekseltje mystiek


Hou rij
mit houveul→

Swaarde Piet

Swaarde Piet wol viskes vangen,
bleef mit gat aan t hoakje hangen.
Au, au, wat dee dat zeer.
Swaarde Piet bestaait nait meer!

t Is nou of hail nooit

t Is nou of hail nooit
vaast hol ik die
geef mie n doetje
blief nou bie mie
Mörn hemmen wie
allain mor spiet
t Is nou of hail nooit
t is d’hoogste tied.


Dou’k die veur t eerst zag
mit dien laifste glimlag
was ik haildaal om, mien haart van slag.
Ik wachtte levenslaang
op t goie ogenblik→

t Nije haaidendom of hou God zowat oet Grunnen verswon

Noa Reduktie ien 1594* kregen kalvinisten ien Grunnen n beveurrechte pezietsie. Hou t kalviniseren ien t Oldambt en Westerwolle heergoan is, kin je lezen ien t bouk van Geert Luth: Ongepast gedrag. Ruim 200 jaar calvinisering en sociale disciplinering in de classis Oldambt→

t Wad

Hou zit dat mit t woordje wad?
Is wad t eerste woordje dat
Nedersaksisch is,
omreden dat
Romeinse schrieverTacitus
t woord Vada
bruukte veur
n fort ien t nat.
n Vadum waas wel n deurwoadboar gat
woar nat gruinlaand omzat.
En ook is vadum verwant aan wat
wie ‘wad’ nuimen, mor→

Taal en Teken

t Vaalt ons (mie) op dat ter aal meer ien t Nederlands over t Grunnegers schreven wordt, net nou t Grunnegers aal meer schrieftoal aan t worden is, ien stee van spreektoal. Zo is der net n vergees boukje bie t tiedschrift ‘Toal & Taiken’ oetkommen, onder de titel ‘Taal en→

Terras Café The Magpie

Twij jongkerels dij vlak noa nkander houk om steveln, aalbaaid mit ale aandacht veur t mobieltje, nait veur stroat.
Azioatische man mit droadjeshoar en spillepootjes (drugs?), dij mie wat vragt. Verstoa ik nait, dus schud ik geliek mor nee. Hai sprekt n veurbieganger →

Tibet

Tenzing Norgay Sherpa


Vlak veur top
keken wie
nkander aan:
doe of ik?


Boven op top
stinde hai
as n kiend
zo blied:


ík waas
t eerst!

Til

As oprechte Grunneger waiten ie vanzulf allaang dat n til, tille of bat n brug(je) is. Mor wizzen ie ook dat t olle Westgermoanse woord oorspronkelk ‘plaank’ betaikende? Tiljes kommen benoam ien Grunnen, mor ook ien Vraisland en Noord-Holland veur. Rondom→

Van de nood n deugd moaken

Wel mitkommen wil ien dizze wereld mot veuroet kieken. Doarom zel der meschain n tied aanbreken dat eerdbevens en Grunneger streektoal ook ienzet worden kinnen as toeristische attraksie of experience, net as bloumenkraanzen op Hawaii en yoga-workshops ien Pune/India.→

Verre familie ien Duutsland

Mien bruier Bernard en zien vraauw Lieneke zollen mit heur aigen bootje ook ien t Duutse Papenburg aankommen. Ien ‘Passantenhaven’, zo as hoaven op zien Nederlandse woaterkoart vermeld ston.
Ik logeerde ien Papenburg bie Sini Schlömer en heur man Erwin.→

Vervlukte swierhoezen

Bie ons goan jonges en wichter soaterdoagsoavends ommeroak aan de flitter. Ien ons swierhoezen worden wichter deur jonges din traktaaierd op fladderak mit sukker. Ain swierhoes staait noast Kokse kerk op Mij en n aander ien Leeuwstroat, Oethoezen.


As poepse koien zoepen→

Video op internet mit seks van Paris Hilton

Oet t Grunneger Toal Spulbouk

Is t Letien nou haildaal dood? Nee hur! Mor sums is t stoer om ien t Letien over nijmoodse zoaken te schrieven. t Is bevubbeld nait zo dat dij ol Romeinen niks van haisterge seks wizzen. Ze haren ja heur Bacchanalia. Mor omdat video technologie →

Voader dichter en dochter muzikant

Ien 1971 schreef de beroemde Grunneger dichter Jan Boer ien t Nijsblad van t Noorden: ‘Dij behoufte om volledeg mens te wezen, om joe oet te leven ien n vrije gedachtenwereld, dat is de spil van Lerus Roelofs’ dichterschop.’
Lerus Roelofs haar aal ien 1957 debuteerd mit de→

Voader Smakvout vertelt

Swinters mouken wie doodkisten op veurroad.
Op n dag mozzen wie n ol minsk kistleggen, dij boven winkel woonde. Heur woonhoes waas allinneg te berieken bie n naauwe spiltrappen langs. Mozzen wie eerst kistleggen en t minsk ien zwoare kist bie trappens omdeel vieren loaten?→

Willem ten Berge

Willem ten Berge (Lains, 1903 – Overveen, 1969) waas n Nederlands dichter, dij ook n hail luk beetje ien t Grunnegers schreven het. Hai wer geboren ien Lains, ien n rooms middenstandsgezin.
Op t Canisiuscollege ien Nijmegen, bie jezuïeten, dee e middelboare schoul.
Noatied→

Zangvogeltje

Man op ons camping haar zien zangvogeltje ien
kooi bie hom ien tent.


Mit vogeltje ien kooi ging e elke oavend even n
uurke t bos ien.
‘’Want,’’ zee man, “as e zien pazzipanten ien t
bos heurt,
begunt e mie votdoalek
tou te zingen!

-Ze, en wat prakkezoatsies

Ien heur gedicht ‘Spoaren’, oet 1927, bruukte Sien Jensema waarkwoord-oetgaang -ze ook (oetgaang -ste van t waarkwoord noa n zaachte klank).

Mos spoaren mien kiend en vergoaren Veur loater, veur tieden van nood. Nou jonk bizze mostoe spoaren, Den hezze loater dien brood.

Zeg ijs van nich en jaowol en wat schôl mie dat dan?

Sierlek mooi weer waas t op dunderdagmirreg 4 juni ien Zèlgn.
En dóár haren wie verlet om, want nou kon prizzentoatsie en opening van ons Neuteboomprojekt ien boeten. In de SHC De Oude Stelmakerij kinnen nait n bult minsen haarbaargd worden. En dij waren wel ofkommen op prizzentoatsie→

Zunder moudertoal

Deur Jac. Ahrenberg (1847–1914).

Vertoalen: Eric Dickens/Jan Sleumer/Geesje Vos

Wie vertrokken van Trångsunds* pier op n klaaine kuststoomboot, genoamd Figaro, wat gain bot handzoame noam waas veur n schip oet ons aailaandkontraain.

t Schip waas nait bot vlöt, bevaleg,→

E-mail bie wat nijs?