Dr. Cipher

In de tied, dou ik nog mor n hendeg kirreltje was, ontvolde zok n grote wereld vol vroagtaikens aan mie. n Wereld om te ontdekken, mor woar, kreeg k al snel deur, oplözzens nait voak veur t oppakken lagen.
‘As je wat waiten willen, mouten je vroagen,’ zee pabbe voak en om t nog wat dudelker oet te stokken:
‘Van vroagen worden je wies.’
Omreden dat hai voaker nait as wel aanwezeg was, stond ik der bie elk probleem dus regelmoateg allendeg veur. En dat was maisttied voaker as mie laif was.
Grote wereld van dou is netuurlek mor n zwakke òfspaigeln van mien tegenswoordege werkelkhaid. En toch, dou’k vrijdagoavend 21 juni in gezelschop van n verrazzend groot aantal Pekelder leeftiedsgenoten in de ‘Klinker’ in Winschoot zat te genieten van de prachtege ode aan ons aller Ro-d-Ys, wuir k bie ‘Dr. Cipher’ mit de snelhaid van t licht teroggeschoten noar vrouger tieden.
Veuls te laange zin het oetleg neudeg.
Ik mout doarveur noar t stee, woar Harry – op zien Pekels – Rijnbaargen, verantwoordelk veur tekst en melodie van dr. Cipher, doudestieds woonde. Op de W.H. Bosgrastroat 21, in t dubbel woonhoes op houk van Schipperswieke. Schuuns tegenover ‘Aalbion’. In t lutje riegje wonens tussen Schipperswieke en Wieskes draai haarst behaalve n bakker, n schilder ook n drogist.
Jozef Baalman. Op t roam van de winkel stond de noam ‘Bimex’.
Ik kwam doar wel ais om slikkerij te kopen of n flesje odeklonje veur mouder of oma te loaten bievullen. Ook mos k wel ais, as directeur van ULO-school de kop citroune wuir en scheel zag van kopzere bie Baalman haile swoare kopzeretabletten in deurzichteg kokertje hoalen.
Hou Baalman aan de noam ‘Bimex’ kommen is, heb k mie dou nooit òfvroagd. Tot ik lestent vrijdoagoavend ‘dr. Cipher’ beluusterde. Hou t kwam en woarom ik de link van dokter Cipher noar t lutje drogisterijtje legde, zel mie wel nooit dudelk worden. Guster bin k aan t snuustern goan op t net en in bouk. Bie t bestuderen van t verslag van Veenkelonioal Museum van 2017 bin k pas gewoar worden, dat ‘Bimex’òfkörten is van Baalman Import en Export.
n Klaain stokje geschiedenis:
Jozef is n zeun van voader Jozef en de bekìnde Jacoba Maria Wortelboer, t krudenvraauwtje oet Pekel. Dat nait zai, mor heur man krudenmenger was, wait nait elkenain. Heur petret en zien koopmansgeest – hai zol geld op geld west wezen – zörgen veur n golden handel. In 1895 worden zai evenwel veroordaild veur kwakzaalverij. De zoak blift vrumd genog doarnoa gewoon deurdraaien. Tot in 1970 winkel slot en verhoest noar Zuudhörn. k Mag veronderstellen, dat Harry net as ik en zoveul aander Pekelders vervast regelmoateg bie zien buurman in winkel west is.
Terogge noar de meziek:
In 1968 lopt Harry mit de gedachte n rock-opera in nander te flanzen mit as thema ‘De kleine Johannes’. Hai componeert mooie teksten en droagt ook n laid op aan dokter Ciever, n onderzuiker, dij alles perbaaiert in formules oet te drokken. Zo onstaait t laid dr. Cipher.
In hoes is n koamer vol apperoaten
Der zit n man mit neus in bouken
Kikt deur n microscoop en nait noar die
Hai is ja n man van de waitenschop
t Beeld van buurman Jozef in zien witte jaze en zien oelebrillechie op neuze dringt zok bie t lezen van bovenstoand – vrij vertoald – stokje aan mie op en ik denk:
Zol Harry datzulfde in ’68 bie soamenstellen van de elpee Earnest Vocation ook zo ervoaren hebben?
Is dr. Cipher de personifikoatsie van Jozef Baalman?
Aiglieks haar ik mien voaders road opvolgen mouten en vroag regelrecht bie de moaker van t laid hìnleggen mouten. Dat ik dat nait doan heb, is, omreden ik t mement van beluustern, dij aine flits dij mie in de Klinker deur de kop schoot vastholden wol en op pepier/lees tikmesien vastleggen wol.
Meschain heb k t mis en binnen mien hazzens mit n onmeugelke gedachte op loop goan noar n doelloos ìnde. Was t ‘just fancy’, n woanidee.
Dat mout ik den accepteren, mor schrieven is ontdekken en den loop je t risico, dat t n flottje wordt.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren in: Pekel, 31 juli 1952
Woont op: De Wieke (Ommelanderwijk)

“Mien noam is Bram Wiekens en ik woon op de
Wieke, tussen Veendam en Pekel. Ik bin n gebo-
ren Pekelder en op 31 juli 1952 zag ik op Kom-
nijsterwieke nummer tiene, onder
d’rook van strokartonfebriek d’Aalbion, t levens-
licht. As schoolmeester, d’mainste tied in t
spesioal onderwies in Veendam en de leste
joaren as leerplichtambtenoar van de gemainte
Pekel, bin ik sunt 1 jannewoarie 2014 mit ver-
vrougd pensioen. Zo rond 2000 bin ik begonnen
mit schrieven. Eerst in t Nederlands, mor al
gaauw bin k overstapt op t Grunnegs. Òf en tou
kommen je n verhoaltje van mie tegen in Toal en
Taiken, mor zeker nait geregeld. Ook noar aan-
der tiedschriften, boeten ons dörpskraantje, stuur
ik gain verhoalen.
In 2008 en 2009 heb ik de Grunneger Schrief-
wedstried veur proza wonnen.
In 2002 is mien eerste Grunneger boukje oetge-
ven, ‘Oet t leven grepen’. In 2006 binnen n stok
of wat vertelsels van mie opnomen in ‘Nije Grun-
neger kerstverhoalen’. In 2013 is bie mien eerste
‘echte’ bouk ‘Koakelbonen’ oetgeven, mit Grun-
neger verhoalen. In 2015 heb ik mien aigen web-
stee inricht, de
Grunneger verhoalenwinkel. Vanòf dat mement
bin ik doaglieks in de weer om mien aigen winkel
te vullen mit allerlei soorten verhoalen. Tussen-
deur schrief ik ook nog wel es n toneelstok, n ai-
nakter of n oavendvullend bliedspul, veur toneel-
verainens. Maisttied op aanvroag. Bie Vink/
Alkmaar binnen dij te bestellen. Soms woag ik
mie ook wel es aan n (kinder)musical of n revue
en lestent heb’k soamen mit n legere schoul n
filmscript in mekoar knutseld (allewel dit in t Ne-
derlands is).”

Bouken:
Oet t leven grepen (Gopher, 2002)
Koakelbonen (Noordboek, 2013)
Bundel:
Nije Grunneger kerstverhoalen
(St. ‘t Grunneger Bouk, 2006)
Priezen:
1e pries Grunneger Schriefwedstried cat. pro-
za 2008
1e pries Grunneger Schriefwedstried cat. pro-
za 2009
Webstee: http://www.bramwiekens.nl/
Facebook: http://www.facebook.com/
bramwiekens.schriever/

E-mail bie wat nijs?