Hoiting, Jan

Geboren: 19 jan 1947 in Veenhoezen
Woont in: Stad

Ik bin geboren op in Veenhoezen, n streek tussen Onstwedde en Knoal. Dou k drij was binnen wie noar Deventer goan. Tot mien 16e doar woond en dou noar Stad. Van 1964 tot 2005 bie plietsie in Stad waarkt. In veul functies zo as motorrieder en rechercheur en alles wat doar tussen zit. Ik bin aal sikkom 40 joar traauwd mit n vraauw oet Dordrecht. Dus in hoes altied Ollands proaten. En dat is nait goud veur mien Grunnegs. In 2005 is der boukje van mie oetkommen mit gedichten dai aal de plietsie as underwaarp hemmen. In t Ollands. Dou t boukje der was bin ik wieder goan in t Grunnegs. Ik leuf dat dat aalgedureg wat beter gaait.

Appie

Appie, n joar of vievenvatteg, was mor n klaain kirreltje. De tied dat e t slim von dat e nait zo groot was, lag al wied achter hom. En hai was goud gezond, dus vot mor. Appie was nait traauwd en woonde nog bie zien pabbe en moeke. Wat zol e ook: moeke kookde en wasde veur hom.

Makkelker→

Bedrog

Umreden zien vraauw dij middeg bie t bosschoppen doun wat vergeten was, mös Geert dij oavend nog even noar d’Albert Heijn. t Gung mor um n poar dingen
en hai haar t ook zo bie nander. Hai koos netuurlek veur dij kassa woar of t minst drok was. Mor, zo as zo voak, koos e veur de verkeerde.→

Bezzenjannever

Aiglieks was Geert n week of wat leden nog bie opa west veur n bak kovvie. Mor non, begun jannewoarie, wol e der toch ook hèn op nijjoarsveziede. Dit moal mit zien vraauw. Dai har der ook wel zin in um weer ais noar opa te goan. t Was der aaltied gezelleg. Zie von opa n moderne man.→

Boele

In t midden van de veurege aiw was der aan alles gebrek. Ook aan plietsiemensken. Der mös dringend nij personeel aannomen worden. En doar wör netuurlek wel ais n fout bie moakt. Ain van dij fouten was t in dainst nemen van Boele.
t Verhoal gung dat n sollicitant zien doem op n →

Boele (2)

Hai mög dan wel n grode en onfersounleke kirrel weden: Boele har mor n klaain haart. Zo grof en haard as e tegen andere lu dee, zo zaacht en laif was e veur zien hondje. Veur vrömden was Teddy, n broen dwergpinchertje, n fel en gramniedeg baist. Mor veur zien boas was t gewoon n →

Boksem

Haalf juli. t Beloofde n waarme dag te worden. Mien oma stön veur de spaigel in veurkoamer. Zie har heur zöndagse klaid aan en was heur laange hoar aan t kammen. Noa t kammen rolde ze t op en muik ze der knoedel van. n Handdouk over heur scholders mös veurkommen dat heur klaid under→

Cor

Moeke was joareg. Heur drai zeuns warren mit vraauw en kinder op veziede. Hail gezelleg. Bloots Tineke, heur dochter, was der nog nait, terwiel dai t dichtste bie woonde.
Ain stroade wieder mor. Tineke har oflopen zömmer scharrelderij kregen mit aine Cor oet Amsterdam.→

De kadde van

mien buren
is van n
hoogstoand ras.
Smangs zit e,
hail stoateg,
uren veur t glas.
Ainmoal doags
wil e noar boeten
en schit e
bie mie in gras.

Duutser

Haalf juli. Vrijdagoavend n uur of zeuven.
Geert haar dainst aan t heufdbero.
Der kwam n kirrel op hoge poten t bero in. Hai har de kop sitroun, um t zo mor ais te zeggen. Hai wol aangifte doun. Van Beleitigung. t Was n Duutser… n Echte…: n Beschaaiden veurkommen under n swaarde→

Edo

Hai was te dik. Edo, t zeuntje van Geert zien bruier. Doar warren zien medicienen de oorzoak van. Hai har der wel muide veur doan um òf te valen, mor dat luip op niks oet. Op de legere school was der noeit n probleem west en in de brugklazze ook nait. Mor non warren der n poar miesgasters→

Even over t kerkhof

Even laangs t graf
van mien opa en
mien oma en mien
ome Geert en elk
en aine dai ik ken.


Dai hier liggen heur
je nait. Mit dai
hier lopen vuil ik
soamheureghaid, mor
ken ze nait van noam.


Hier woont de dood,
hier broest t van
t leven. Hier vuil ik
rust en wizzeghaid
van mien bestoan.

File

n Zöndag begun maai. Ain van de eerste waarme doagen in t joar. Plietsieman Geert har dainst tot drij uur.
Surveilleren in de pervinsie. Der was oardeg wat verkeer bie de weg. Veul mensen dij der mit dit weer op oettrokken.

Um n uur of twij was e in de buurt van Knoal. Tied schoot→

Frida

n Mooie zoaterdag, begun november. Plietsieman Geert was op surveillance.
Geert har tiedelk n nije collega bie zuch. Aine Frida. Heur olders kwammen oet Marokko. Frida was hier geboren en togen. De toal was dan ook gain probleem. Ze was begun twinteg en net kloar mit heur→

Frida (2)

Nachtdainst bie de plietsie in Stad. Geert har doar altied n dubbel gevuil bie. Aan ain kaande von e nachtdainst wel mooi. Der gebeurde hoast altied wel wat bezunders. En snachts was der gain gedou en gain chefs dai hum op zien vingers keken. ‘Gain dak op t hoes’ zo as Geert dat→

Gepke

Geert har n jonge kelegoa bie zuk. Hai mös heur wat praktiekervoaren biebrengen en n beetje wegwies moaken in korps en Stad.
Gepke, drijentwinteg joar, kwam van Schiermonnikoog.
Zie was doar geboren en getogen um t zo mor ais te zeggen. En veural dat leste was goud lukt. Zie→

Gruin

Ik zai in t laand
woaraargens
achter Zelng
n riege olle bomen
en wild begruide baarms,


n eerappellaand,
stroeken, gras,
n bosraand in de wiedte.
Gruin, in vrezelk
veul gradoaties.


Ik begun zo mor te
tellen en begriep
al gaauw: der
binnen mangs wel
doezend varioaties.

Hendrik

Hendrik luip tegen de sesteg. Nog goud vereg hor, doar nait van, mor sums wat òfwezeg. En dat was nait goud. Zeker in zien funksie nait. Hendrik waarkde noamelk op de meldkoamer van de plietsie in Stad.
Over n poar moanden kön e der oet. Hai dee allain nog dagdainsten. t Laifst→

Hotel Hispania

Mien vraauw en ik binnen lestdoags op vekansie west. Op zuch is dat netuurlek niks biezunders, want dat doun we elk joar wel n moal of wat. Wie binnen weer noar Mallorca west. Mit t vlaigtuug, hou makkelk kan t weden, vanòf Eelde. Aaltied noar hotel Hispania aan de Playa de Palma.→

Ik lig

Ik lig mit die in
t baalkduuster
en heur dien
zaachte stem.


t Is enkeld
mor gefluuster
dat ik amper
heuren kìn.


Mor k hol die vast
en ik luuster
mit mien aarms
um die hèn.

Ik rie

Ik rie binnendeur
van Troapel
noar Boertang
over de smaalste wegen.


t Landschop is
hier riek bedaild.
Sievermoateg goud
veur n roeme negen

Itoalioans

Mit zien vraauw en zien baaide jonges was Geert n moal of vaaier mit vekansie noar Itoalië west. Aal noar t zölfde dörpke aan de kust. De leste poar joar gungen ze mit zuk baaiden. Hai huurde doar n mooi hoes mit oetzicht op zee. t Was doar gewoon slim mooi. En umdat e doar non al →

Junior

t Haile weekende was de regen mit bakken oet de lucht valen. En vandoage, moandag, was t nait veul anders. Veul lu gungen mit d auto noar t waark.
t Was dan ook vrezelk drok bie de weg.

Geert stön um n uur of aachte midden in n riege auto’s op de Rieksweg veur t verkeerslicht→

k Lig mit die


Ik lig mit die in
t baalkeduuster
en heur dien
zaachte stem


t Is enkeld
mor gefluuster
dat ik amper
heuren kìn


Mor k hol die vast
en ik luuster
mit mien aarms
um die hèn.

Kaaste vatteg

n Poar moal in de weke goa k noar de sportschool. Umreden k wil der geern n beetje
fesounlek oetzain blieven en doarnoast is t veur de sosjoale contacten ook nait verkeerd. Ain oavend dou k mit n groepke vraauwlu aan bodypump, n aander moal aan spinning en dan nog ainmoal dat →

Kees en Herman

Kees en Herman wörden op n middag van drij tot vaaier op surveillance stuurd. Of ze t zuden van Stad mor ais in de goaten holden wollen. Zie warren baaide aannomen bie de plietsie, dou postuur en liggoamelke kracht belangrieker warren as n helder verstand. Nait dat ze dom warren,→

Kees Scheet en de versierde wolf

Kees woonde al zien haile leven in t oapenhoes in de grode daaierntoene. Soamen mit nog n haile koppel aander oapen. Kees was de oldste en ook de slimste. Aiglieks was hai n beetje de boas van t spul. Mor de echte boas van t oapenhoes was Willem, heur oppazer en verzörger. n Grode,→

Kees Scheet en Peerd Hendrik

Kees zat n beetje veur zuch oet te kieken. Lekker in t zunnetje en mit zien rugge tegen t oapenhoes aan. Het speet hum dat dit nije oapenhoes gain dakgeude har. Den in de dakgeude van t oale hoes, liek boven de regenpiebe, har e zien vaste stee had en zuch t beste op zien gemak vuild.→

Koolzoad

t Koolzoad staait
in blui
en ik der
midden maank.


Boven mie
de blaauwe lucht
en t wiede landschop
um mie hen.


Zo hier te stoan,
al duurt t nait laank,
geft mie n gevuil
van aiveghaid.

Lözze haanden

Even op fietse noar t Hoornsedaip in Stad. Noar dai goudkope winkel. Umreden k wol mie n poar fiene vaarfkwasten kopen. k Har al n moal zain dat ze dai doar harren. In de winkel vuil pries mie zo mit dat k vot mor n serie extroa mit nam. Dou k weer boeten ston, dee k zunnegloazen weer→

Mien grootolders

Zie zain mie kommen,
over d’loane, t taauwtje
hangt tot deure oet.
Ik kom der zölf wel in.
Goa doe mor even bie
opa zitten, mien jong.
Mooi ja, dast der bist,
kovvie komp der aan.
Wost n plakje kouke
of n vrizze plevekoek?
Opa stopt zien piebe,
pookt kaggel nog ais op.
Zien oetkaauwd→

Mien Klaainkind

Doe bist non geboren
en ik zuik noar woorden
um die te zeggen wat k vind


Doe bist non mìns
en vervulst n grotere wìns
din k zeggen kìn laif kind


Doe bist nog mor even
aanwezeg in dit leven
k zel der altied veur die weden


Doe bist t die nait bewust
mor k heb die ook al even kust
umdat ik →

Mien sloot

Even strunen bie
mien olle sloot.
Zaanderge bodem,
helder woater, vloot.


Ais kieken of t
snoukje der nog zit,
kan hum eerst nait vinden.
Zai hum bie n kloede kikkerrit.


Langzoam, zunder hoast
kronkelt n bloudzoeger veurbie.
Daip swaart van kleur,
gain baisten veur mie.→

Mous

November 1986.

Jacob, net twinteg. Grode vent mit n dikke bos rood hoar op zien kop. Hai was nog in zien begunjoaren, en har, um t zo mor ains te zeggen, nog gain boksem bie de politie versleten.
Paul was n joar of wat older. Moager as brandholt en mit zwaart stiekelhoar. Zien →

N Anna

(kerstverhoal)

t Was doags veur kerst. Willem was mit d peerdentrailer achter zien auto noar de daaierntoene reden. Hai was doar verantwoordelk veur de oapen en hai muik der ook doaglieks mit peerd en woagen ritjes mit bezuikers. Mor non de daaierntoene mit kerst dicht →

Nije buren

t Was weer tied veur n beetje zun op d’hoed. Zoas elke zömmer gung Geert mit zien vraauw n poar weken noar de zunne. Gewoon wat loiern, lekker eten, potje bier, glaske wien en zukswat. De leste joaren gungen ze noar Mallorca. Aingoal noar t zölfde hotel. t Eten was goud→

Op t kerkhof

Stil stoan bie t graf
van mien pabbe. Hai
is non vaaier joar dood.
Mout inain denken aan
vrouger, dou k kind was.


Mit nkander waarken
in toene. Baaiden op
schubbe en ik huilp
hum dan hail nuver
van d’wale in de sloot.


Non zai ik hier bloots
zien noam op n staine.
Mit d’haanden in →

Opa Geert

Smangs, as plietsieman Geert in de pervinsie dainst dee op motor, kwamt t veur dat e tegen kovvietied hail touvalleg in de buurt van Vlachtwedde was. Door woonde zien opa. Ook n Geert, woar of hai netuurlek noar vernuimd was.
Opa woonde in n klaain boerderijtje. Kaande oet→

Patser

Zöndagmiddeg. Pittjerennen op de boane in t Stadspaark. Doar kwam veul volk op òf.
Mainsttied wel n apaart slag volk, mor dat is ook volk.
Geert en zien collega harren dainst en mözzen der wat touzicht holden.

t Was aaltied n hail gedou mit parkeren. Parkeerploatse n eindje→

Snakkers en aander lu

Bie zömmerdag goan mien vraauw en ik smangs noar Hoaren, t dörp net under Stad, um door n ijsco te eten. t Laifst op n zoaterdag- of zöndagmiddag. En aaltied bie dezölfde zoak op t houkje bie d kèrke. In de Kèrkstroade. t Drokste dail van Hoaren. Veur de zoak hemmen ze n makkelke→

Stewardess

Bosschoppen doun is nait mien laifhebberij. Ik wait dat t gebeuren mout, want ja, der mout netuurlek wel wat eterij in hoes weden. En as t weer zo wied is, goa k ook altied mit. Mien vraauw pakt dan alles wat der neudeg is en legt t in t winkelwoagentje. Ik leg t op de baand bie de →

t Aailaand

n Poar doagen op mien aailaand,
vuilde mie miezerg en beroerd.
Vannommedag n eindje
fietsen, kaande op van t Oerd.


Deurjoagen tot t ènde van t pad,
bin der volsloagen allain.
Hail in de wiedte lig t Wad.
Kìn d’boudel goud overzain.


Zunne schient mie in t gezicht.
Lucht, zee →

t Weer

De zwaalfkes
vlaigen leeg,
mor de liekdoorn
op mien tone
vuil ik nait.
Komp ter regen
of können de
scheuvels weer
oet t vet?
Toch mor ais
heuren wat
Harma Boer
te zeggen het.

Trix

t Is n moal of wat gebeurd dat keunegin veur ain of aander twijdoags waarkbezuik onze pervinsie aan dee. Zie bleef dan sloapen in de ambtswoning van heur commesoares. Dai was der op insteld en har aaltied n koamer veur heur in odder.
Veur heur vaaileghaid wör de plietsie inzet.→

Vekansie

1958.
Klaas was n kirreltje van n joar of elven. Hai woonde woaraargens in n stad in t oosten van t laand. Dou e drij joar was warren ze oet Grunnen vetrokken, umreden zien pabbe har doar gain waark. Hier was waark en woonderij. En non was zömmervekansie aanstoande. Buurkinder→

Vekansie (2)

1957
Klaas was n kirreltje van n joar of tiene. Hai woonde woaraargens in t oosten van t laand. Zömmervekansie was aanstoande. Kinder noast hum warren der vol van. Buurman en buurvraauw haren noamelk, net as vleden joar, n hoeske aan zee huurd. En doar gungen ze mit d’auto →

Vismaart

In ale vrougte loop ik in Stad
deur Herestroat en Koale Gat.
Op Vismaart vuil ik dizze mörgen
n grode stilte, zunder ale zörgen
dij dag mie in t veuroetzicht stelt.


t Verrast mie! Ik har ja nait verwacht
het plaain te zain in dizze stille pracht.
Alles nog ainvoudeg swaart en →

Vissen

Geert zien opa was gain gewone. Hai har zuk vrouger n mooie boerderij baauwen loaten in de buurt van Boertang. Mor in t boer weden zat veur opa te waaineg oaventuur. Streupen en joagen. Dat was t. Doar har e oardeghaid aan. En smokkeln. Man, wat was der mooier dan midden in de →

Vrouger

Non k oller wor
denk k smangs meer
aan vrouger.
t Veurjoar was
tied veur t schonen.


Moeke mit
kopstubber in d weer.
Mit nkander
drok mit t
streupen van d bonen.


Achterop plof
bie mien ol heer,
törf in d kaggel,
kruke op bèrre,
gain kòle tonen.


Mooie tied,
mor ík huif t nait weer.→

Vuurtje

Zien olle Daf was schoon op. Ze harren hum in de garage dudelk moakt, dat e t mor vergeten mös. Der mekaaierde te veul aan. Toch ree e der nog hoast doaglieks mit deur t dörp en of en tou nog noar Knoal. Noar de kinder. Wieder nait. Aiglieks wol e zuch gain nije auto meer kopen. Albert→

Waarm eten

k Bin gek op t waarme eten
van n joar of vatteg leden.
Eerappels mit robaiten
heb k laiver as n vedde pizza.
Stoede mit gebakken koantjes,


gold geel broaden hoantjes,
dikke riest mit gele suker
in ploats van nasi of mie.
Stopvaarve mit wat zoer,
of opwaarmd in de pane


mit n goud→

Wenen

Mien vraauw wol slim geern n moal noar Wenen. Mor t bleef der aaltied bie. Aalgedureg was der wat woarum of t nait deurgung. Mor òflopen december zol t dan weden. Mit de bus. Dat was umreden dat k ook wel ais n moal op raaize wol zunder zölf te rieden. Gewoon achterover zitten en→

Willem

Vanof zien twijentwintegste waarkde e al bie de Gado. Aiglieks was e laiver touringcarchauffeur worden. Rieden op t boetenlaand. Dat betaikende voak laank van hoes. En dat wol zien vraauw laiver nait. As buschauffeur kwam Willem dus aiglieks noeit boeten de pervinsie.→

Winterlicht

De lucht staait stief van kolde
n kabbe eerliek scheuvelies
schösstains spaaien rook
deur de dikke dook
zit t aal under de riep
non de zunne schient kniep
ik mien ogen sikkom dicht
veur t schitterendste winterlicht

E-mail bie wat nijs?