Nije buren

t Was weer tied veur n beetje zun op d’hoed. Zoas elke zömmer gung Geert mit zien vraauw n poar weken noar de zunne. Gewoon wat loiern, lekker eten, potje bier, glaske wien en zukswat. De leste joaren gungen ze noar Mallorca. Aingoal noar t zölfde hotel. t Eten was goud en t was der lekker rusteg, mor wel aaltied slim gezelleg. Veul gasten oet Nederland. En t lag ook nog ais vlak bie t strand en ale aandere vermoak.
t Hotel har ook vief koamers op t dak, mit veur elke koamer n roem dakterras. Penthouses nuimden ze dij koamers. Vleden joar har hotelholder beloofd dat ze dit joar zon dakkoamer kriegen zollen. Hai har woord holden. Geert dee terrasdeure open en stapde t pladde dak op. Aan ander kaande weg lag t strand. Middellandse Zee was zo blaauw as e mor weden kön.
Aan baaide kanten was t dakterras òfschaaiden van de buren. De eerste meters n manshoog schaarm en wiederop n hekje van mor zuneg n meter hoog. Buren aan weerskanten zatten under n parasol te lezen.
Dou Geert goidag zegd har, kwammen ze aan de proat. Ain stel kwam oet Gaiten en t andere oet Emmer-Compascuum.
t Leek n mooie vekansie te worden. Overdag trokken Geert en zien vraauw der op oet of ze gungen noar t strand. Noa t oavendeten aan de kuier. En netuurlek even woaraargens zitten um wat te drinken. Soavends loat was t nog lekker waarm op t dakterras. Buren zatten der mainsttied ook en t was zo mor ain uur veurdat ze op bèrre laggen.
Noa n weke gung Gaiten weer noar hoes. Emmer-Compascuum bleef nog. Dou Geert en zien vraauw dij nommerdag van t strand weer in t hotel kwammen, stönden der twij knuppels van n joar of twinteg bie de balie. Op de grond twij rugzakken en n droagboare radio van ekstroa groot formoat.
“Dat zal toch nait, hen?”, heurde Geert zien vraauw zeggen. Mor t was wel zo. Zie zatten nog mor zuneg op heur terras of deure van Gaiten gung al open. Baaide jongkirrels dij
ze net beneden zain harren.
“So buurman, is et een beetje geselleg hiero?” Geert zee dat t slim gezelleg was, mor veuraal ook lekker rusteg.
“Nou dan salle we daar es wat extra aandacht an bestede”.
Geert zee dat e alles goud von, as e der mor gain last van har. En dat e t geern rusteg holden wol. Dij oavend was t inderdoad slim rusteg. Knuppels warren op stap. Tot drij uur.
Zie wörden wakker van lewaai op de gaange. Gehaauw mit deuren en geroup en gebölk. “Mörgen proat ik wel even mit dij jonges”, zee Geert. “t Zal zo wel òflopen weden”.
Dat was ook zo, totdat……
Zie sluipen net weer dou ze weer wakker wörden van geproat. t Kwam van boeten. Geproat, non jaP geproat. As t nait slimmer wordt, doch Geert. Radio gung ook aan. t Swoare gebonk en t geblèr van ain of andere zanger knalde bie heur noar binnen. Nije buren zongen op volle staarkte mit.
Geert vloog van bèrre of en stapde in zien onderboksem t dakterras op. Emmer-Compascuum stön der ook al. Geert mös haard roupen um boven t lewaai oet te kommen.
“Wat is er buurman. Niet jouw musiek? We kenne wel wat anders draaie hoor”.
“ t Ainege wat ik wil, is dat dij meziek oet gaait. En ook gain geproat hier op boeten. Wie willen sloapen en mien buurman ook”. “O, nou we dachte dat je wel wat gesellegheid wou”.
“Joa”, zee Geert, “mor nait midden in de naacht. Ik heb die vandoage overdag ook al zegd dat wie t hier rusteg hemmen willen. Ik woarschaauw die non nait weer”.
Radio gung oet en de jonges noar binnen. Doags der op lag Geert op zien strandbedje. Hai mös denken aan wat der dij nacht gebeurd was en muik zuk der weer kwoad over. Hai zol as t weer gebeurde…..
Eerst de ogen mor even dicht…… wat sloap inhoalen……hai kreeg ter mit buurman over. En veur de zekerhaid pruit e ook mit de andere bewoners van de dakkoamers. Elk en aine von dat zukswat nait kön. Zie zollen mekoar haalfstoan as t weer begunde.
Hai heurde t spul al weer aankommen……..t Zölfde as de nacht der veur. Mit dit verschil dat der non ook vraauwenstemmen klonken.
Radio weer op volle staarkte. Geert en buurman trovven mekoar boeten. Zie sprongen over t hekje van de nije buren. Nog meer buurmannen kwammen der bie.
Twij wichter en baaide jonges laggen op metrazzen op de grond. Draank der bie. t Zol bliekboar slim gezelleg worden.
Geert pakde de radio en smeet hum van vief hoog noar beneden. Twij andern luipen noar binnen. Zie kwammen mit n dikke aarm vol klaaier weer noar boeten. Ook over de raande. “Zo”, zee Geert. “Dit was plan aine. As t weer gebeurt pakken wie plan twij der bie”. Jonges warren zo verbaldereerd dat ze niks zeden. Wichter ook nait……..
Zien vraauw……..dij zee wel wat. Hai wol zeggen dat ze mor weer op bèrre goan mös…….. Hai kreeg n stöt in zien ribben……of e ook wat drinken wol……en……. “doe most in de schare liggen goan, hest t swait ja blank veur de kop. t Is veul te waarm um zo in de glìnne zunne te liggen……” Geert kwam mit muite in t inde. Eerst t woater mor even in. Eindje zwemmen. De jonges harren de leste woarschaauwen van Geert goud oppakt. t Is wieder n mooie vekansie worden. Lekker rusteg ook.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren: 19 jan 1947 in Veenhoezen
Woont in: Stad

Ik bin geboren op in Veenhoezen, n streek tussen Onstwedde en Knoal. Dou k drij was binnen wie noar Deventer goan. Tot mien 16e doar woond en dou noar Stad. Van 1964 tot 2005 bie plietsie in Stad waarkt. In veul functies zo as motorrieder en rechercheur en alles wat doar tussen zit. Ik bin aal sikkom 40 joar traauwd mit n vraauw oet Dordrecht. Dus in hoes altied Ollands proaten. En dat is nait goud veur mien Grunnegs. In 2005 is der boukje van mie oetkommen mit gedichten dai aal de plietsie as underwaarp hemmen. In t Ollands. Dou t boukje der was bin ik wieder goan in t Grunnegs. Ik leuf dat dat aalgedureg wat beter gaait.

E-mail bie wat nijs?