Kerstman vlugt uut e bocht

‘Kom op jongens, we moeten zo bij de huzen langs om pakjes rond te brengen’!

De Kerstman fluit n keer hard op zien vingers en dan kommen Dasl, Dusl, Desl en Dosl, vier zwart-wit gestreepte dassen, langzoam mor zeker de dassenburcht op Trimunt uut krupen. Op zich hemmen ze n luzenboantje, anderhalf week ien t joar de arreslee van e kerstman trekken en doarnoa kinnen ze gewoon heur gang goan. Butendes maggen ze van e boas alle restjes van t kerstdiner holden. Tot e zummer kinnen ze teren op kerstkransjes, gourmetgroenten en stoofpeertjes op sap!

Omdat et elk joar wat warmer wordt ien Nederland en e Kerstman ok niet meer één van e jongsten is, het er besloten om mooi et hiele joar op e Trimunter heide te blieven. Sums trekt er zummers een groene pak aan en dan lopt er met zien witte board en wandelstok ien t Westerkwartier om. Hij liekt sums krekt n boswachter. Zodoende het er ok ontdekt dat er jeneverbessen op e heide groeien en soamen met n goeie kennes van e Friese heidevelden, het er n lut jeneverstokerijtje moakt. Zien eerste ‘oogst’ is hum slim metvallen. Al zeit er et zelf, t goedje is berestaark en smoakt puur best!

Vanmörgen het BOL.COM een mooi vrachtje pakjes op e heide brocht en nou is et tied om op pad te goan en zien joarlekse toak uut te voeren. Hij knupt zien vier dassen veur de slee, nimt eerst nog n flinke slok zelfstookte jenever en zet n drieliterfles home-brew achter de zitting van zien slee-stoel.

De vier dassen kieken eefkes achterom of de olle man al goed zit en geven dan n flinke snitter gas. Eerst vliegen ze noar Moarum veur postcode 9360 en dan deur noar Leek met 9350. Opvallend veul lichte deuskes ien Leek, optocht van e lege beursen doar!

Dan piept Kerstman zien I-phone Wham’s ‘Last Christmas. ‘Onbekend nummer’ stijt er op et scherm.

‘Yooh, whatsup?’, bromt er, ‘Extra pakjes ien e Martinihal, nou vooruit dan mor, ik heb e slee nou toch half leeg! Tot zo!’

Hij nimt weer n flinke slok uut zien fles en stuurt de slee richting Stad. De eerste òfslag Westeleke Rondweg is nog steeds òfsloten. Hij zwaait n extra rondje over t Julianaplein en wil dan vol gas over de nije Mario Kart-bocht giezeln.

Wat er dan precies gebeurt, wiet er loater niet meer. Verbliend deur et noorderlicht, n beving, ontspoorde dassen? t Resultoat is wel dat et hiele kakje, met kerstman en al, over de kop vlugt. En hij is weer es vergeten zien fietshelm op te zetten en knapt zo met zien kop vol tegen e lanteernpoal. Sirenes, zwaailichten, brandweer, plietsies et zigt drekt zwart van t volk. De dierenambulance brengt die oavend ien één keer vier dassen noar de overvolle dierenopvang ien Ter Apel.

As de Kerstman weer bij zinnen komt, kikt er recht ien n poar felle ziekenhuuslampen. Hij gript achter zich om zien jeneverkan te pakken, mor de fles is naargens te bekennen.
Dan slagt de deur open en komt e nachtzuster binnen.

‘Ah gelukkig Kerstman, u bent weer ontwaakt uit uw delirium! U had hem flink geraakt, nou ja eigenlijk had u hem twee keer goed geraakt. Het resultaat is een flinke hersenschudding en uw slee is total-loss.’

‘Ja ik wiet et ok niet alpmoal meer, wicht. Et ging zo snel! Hoe is et met mien dieren.’

‘Naar ik begreep maken die het prima en worden die morgen al weer teruggebracht naar hun dassenburcht op Trimunt. Helaas zal dat voor u nog wel een weekje duren, want we houden u in observatie tot na Oud-en-Nieuw. Trouwens er zit al wel een hele poos bezoek op de gang, zal ik ze maar even doorsturen.’

De kerstman knikt en de zuster lopt de koamer uut. Eefkes loater komt er n man ien n wit gewoad met n lange board binnen. Achter hum lopen drie keuningen, die pakjes bij heur hemmen. De eerste zet n volle schoal eierballen op e raand van t berre, de tweede het n enorm grote tegoedbon veur n nije arreslee en de derde zet met n brede glimlach een twee-liter-kan jenever van Hooghoudt op et nachtkastje.

‘Wat n goedheid!’, zeit de Kerstman en e troanen biggeln hum over de wangen zo toe zien witte board ien: ‘Ondanks alles kin et toch nog n “Zalige kerst” worden!’

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geert Zijlstra komt uut Pieterziel en is noast verteller bie Kom op Verhoal ook muzikant, verhoalenschriever en vrijwilliger bie Mien Westerkwartier.

E-mail bie wat nijs?