Bekeuren

“Honderd euro”, reerde Zwoantje, “Honderd euro heb k bie mekoar zammeld mit mien volle zegelkoarten en doar goa ik mie n klaid veur kopen, in Muzzelknoal, want doar hebben ze ja honderd uren actie”.
Ik haar der vanzulf niks op tegen. Goud, wie zaten der nait al te roem bie, mor dit was ja ekstroa, woarom den nait n nij klaid veur Zwoantje, mien laive vraauw?
“Noar Muzzelknoal, kinst toch veul beter hier bie ons in Stadsknoal blieven”, zee k nog, want ik kin dat wel hè, ik zol wel weer mit mouten en aal dij vrumde winkels dij mouten ja bekeken worden en doar haar k nou nait al te veul zin in.
“En boetendes”, perbaaierde ik nog, “hier bie ons hest toch veul meer keur?”
“Niks van woar hur, in Muzzelknoal hebben ze ook van alles en van sommege dingen nog wel meer as in dien Stadsknoal. Waist doe bievubbelt wel, dat ze in Muzzelknoal n carrillon hebben mit ain klokke meer as dij in Stadsknoal? Nou, wat zegst mie doar van. En din zollen ze der gain keur genogt hebben veur mien klaid?” En zo ging ze nog even deur.

Ik kwam der nait onderoet en zo gingen wie vanmörgen op tied noar de honderdurenactie in Muzzelknoal. Nou reden wie nait bie t daip langs, Zwoantje is doar ja n beetje huvereg veur, mor wie gingen mooi achterlaangs over n poar van dij smale weggetjes. Doar kinnen je mooi rusteg even langsvoaren. t Was nait drok bie t pad, mor inains reden wie langs n stilstoande zwaarte auto, dij vot de weg op draaide en achter ons aan rieden ging. Wat kwam mie dij auto ja bekend veur. Net zo’n auto haar mie der ja opfilmt dou achter t Alteveer. Ik ree veurzichteg deur en hai kwam achter mie aan en dou ik nog es goud in mien spaigel keek zag ik, dat e n knobbel aan zien binnenspaigel zitten haar. De camera. Ik wos genogt. “Nait kieken hur”, zee ik tegen Zwoantje, “mor der rit weer zo’n camera-auto achter ons aan, waist wel, dezulfde dij mie der lest ja opknipt hèt”. Dat wos Zwoantje nog wel.


Achter t Alteveer haren ze mie van t veujoar ja trappaaierd en haar ik nog n dikke flip kregen.
Zwoantje was in alle stoaten west. “Dat hest der van mit dien gejoag bie pad en weg, aal t hoesholdgeld verknapbuzzen mit dat gescheur, doe, doe….doe lutje Max Verstappen”. En ze zee nog veul meer luu, wat ik joe hier bespoaren zel, t was veur mie allìnt al aarg genogt.
Och, t is al weer even leden en Zwoantje is nait kwoad meer, doarveur kinnen wie ja veuls te goud mit mekoar over de weg. Mor nou ree dijzulfde auto weer achter ons aan en haar ons op t petret.
“Kiek doe mor oet” zee Zwoantje. “Wie waiten het nou ja”, zee ik “dij zellen wie es even foppen”.
“Ik goa precies de maximumsnelheid rieden en dij luu dij denken den vanzulf, dat k votdoadelk wel haarder goa, mor ja, doar komen ze wel achter, dat dou k vanzulf nait en den hebben ze n mooi zet achter ons aan zeten en aal veur niks. Den worden zai ook n keer bie de bok doan”.


En mit de neuze op de snelhaidsmeter ree k wieder. En zai mor achter mie aan. Och luu, t was messchien wel n beetje kinderachteg, mor ik haar der lol in, mag ik ook n moal?
Zwoantje von t mor niks. “Staait der gain straf op as je op dizze menaaier belastingsinten vergraimen”?
“Tuurlek nait man en boetendes, lest hebben ze ja genogt van mie beurd, ik heb mien dail al wel betoald zol k denken.”
En zo reden wie deur, ik netjes 80 en dij luu stoef achter mie. En dou, luu, zo inains zag ik in mien spaigel weer de woorden “stop” en “politie” oplichten. Zwoantje, dij heur opmoakspaigeltje omklapt haar om mor veural niks te mizzen, zag t ook. “Doar hest t gegooi in de gloazen al, nou geven ze die n flip omdast ze veur d otte hest. Dat hest der van, ik haar die ja nog zo woarschaauwd” jeuzelde ze.
“Och soes toch nait mìns, ik dou ja niks verkeerd. Ze zellen mien pampieren wel even zain willen”.

Afain, ik zette hom stil in de baarm en plitie ook. Der stapde n kerrel oet en dij kwam aan mien roam. “Goeiedag”, zee e ,”ie rieden te haard” zee e. “Hou kom je der wel bie man, ik zag joe wel hur en doarom ree ik ja op t strepie òf 80, dus ie kinnen mie dizze raaize niks moaken”. En luu, nou geef ik joe te roaden, wat of dij kerel dou tegen mie zee. Hai zee: “Mor ie maggen hier ja mor viefteg”. Dat zee e. En hai zee der achteraan, dat 30 km te haard precies 100 euro kosde en of k vot mor even betoalen wol, want dat was veur elk ja t goudkoopste.
Ie begriepen zeker wel, dat mie der n maal weekend te wachten ston en dat wie s moandags doarop mor weer as gekken aan t zegeltjes plakken gingen.

Luuster hier noar 27 Zwoantjes, veurlezen deur de schriever zulf

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren: groot zaikenhoes Stad in 1953, opgruid in Blijham
Woont in: Dale (Wildervanksterdallen)
Schrift al: vanoaf 1990 of doaromtrent.
 
In 1997 de Schriefwedstried van Knoal wonnen en dou veur de LOK (Lokale Omroep Kanaalstreek) joarenlaank stokjes veur de radio. Eerst actueel mit: “Hebben ie t ook lezen?” onder schoelnoam Johannes Sems en dou n poar joar stòkjes over “Zwoantje mien laive vraauw”. Doarmit ook op de Lokoale Omroup Veendam, Radio Westerwolde en op RTV Noord west. De Stichten t Grunneger Bouk hèt in 2011 n luusterbouk as begunstegersgeschenk oetgeven mit n selectie van dizze radioproatjes: “n Hail joar mit Zwoantje”. Dizze plazerijen bennen op Dideldom ploatst en bennen op youtube te heuren. Mensen dij nait meer zo goud lezen kinnen, hebben doar veul pelzaaier aan. Doarnoast bennen der ook n keur van aandere Zwoantje stòkjes ploatst.
 
Wieder aandere dingen schreven en veur de radio prezentaaierd, zoas “Derk en Hillie”, soamen mit Riek Meijering en teksten van n koppeltje aander schrievers.
Nou bezeg mit Dideldom.nu, dizze webstee!

E-mail bie wat nijs?