Huttinga, Jan

Geboren in: Oostburg, 11 jannewoarie 1949
Woont in: n Daam
Schrift veur: Kreuze
Klunderloa
Schreef veur: Krödde
Toal & Taiken

“Ik heb altied al schreven. Eerst vanzulvens in t
Nederlands. Dou ik in Grunnen wonen kwam, heb
ik mie dat beetje bie beetje aanleerd. Ik ging laid-
jes vertoalen en schrieven veur de Grunneger
zangers en zangeressen en veur miezulf. Ver-
hoalen, gedichten en laidteksten kommen om
beurt veurbie.”

Publikoatsie: ‘De dood van Vera R.’
(in 21 dailen verschenen in Kreuze)

Huttinga

Bloudprikken

Der zol wel aander weer op komst wezen, docht ik. Altied as t weer omslagt, den dut e zeer. Nou dee e verrekte zeer. Zol der onweer of störm aankommen?
Dou ik boven was in t gebaauw, was t meroakel stil. Mien voutstappen op holten vlouer bonkten sikkom deur t haile gebaauw. Bie→

De dood van Vera R. (2)

Ester haar aantaikenblok kloar. Der ston aal genog opmaggeld. Vraauw Stallinga begon. ‘Heur noam is Vera Reker. Ze waarkt hier al tieds tieden. En ze is ain van de besten dij wie hebben. Gedegen, goud veur de òldjes. n Gezellege collegoa. Ik wait niks vervelends over heur→

De dood van Vera R. (6)

Dou e in keuken ston, draaide hai zuk weerom en luip noar t buro. Hier was wat, dat hom nait aanston. Mor wat? Zien ogen gleden over t aaikenholten cilinderburo. Hai kwam der nait op. Der was wat in dit hoes. Hai wol weer weg lopen, dou zien oog vuil op prullenbak noast t buro. n

De dood van Vera Reker (10)

“Wie hebben ook niks. Ik haar n stille hoop, dat e zuk mit zien haalfdoene kop en koater van hier tot Tokio, wel wat verroaden zol. Mor hai is om Leerms kommen. Hai is knoeterhaard.”

Philip Bakker luip mit n stoer gezicht veurbie en haar Mastland op sleeptaauw. Ester en Dubbeldam→

De dood van Vera Reker (12)

Plietsie luip hier in en oet en doar kon zai ook nait tegen. Ze trokken de boudel over de kop en muiken de bewoners onrusteg. Katrien Datema luip aalgedureg wat te snivven en te liepen, doar haar ze ook niks aan. Ze was aal beld deur n journalist, dij wel ais waiten wol wat der loos

De dood van Vera Reker (13)

Noa n haalf uur struunde ze deur t hoeskoamertje van Vera Reker. Ze keek achter kaasten, onner kaasten. Mor naargens was wat te zain. Ze haar gain benul wat ze aan t doun was. Ze waren verkeerd bezeg. Wat ze hier aan t doun was, leek ook naargens noar.

Ze pakte ain veur ain de kunstwaarken→

De dood van Vera Reker (14)

“Ik heb niks doan. Ik heb der n rommeltje van. Mor ik kin de kop der ook nait hòlden. Sieferboudel was meer wat veur Fedde en ik heb aaltied geld tekört. Kerel van baank scheldt ook aaltied, dat ik mien sinterij aans regeln mout. En zeker dat van de hoeskes.Der kwam nog n keer gedonder

De dood van Vera Reker (15)

Dubbeldam nam n grode zinken emmer en draaide t ding om. Hai nam n stuk spoanplaat en legde dat op schaarpe raand. Dou ging e zitten en foevelde net zo laank dat e mit rug tegen muur zat. Ester Edens bleef stoan. “Wait je dan ook
van n Bertil òf?”

Weerdena kraabde zuk wat op kop en→

De dood van Vera Reker (16)

“Eh, ais kieken wel hebben we den nog zo aal. Barbara Vink en Vera Reker.” Leste twij noamen knapten deur de koamer en ketsten aan ale kaanten tegen de muren en kwamen net zo haard weerom.

Dubbeldam haar t zain. Ester knikte ook. Marnixs pebaaierde zien best te doun om nait te→

De dood van Vera Reker (18)

“Nou, barst mor lös mit dien verhoal din”, zee e. Ze kon hom wel wurgen. Hai keek heur nait aan. Hai keek noar n punt wied achter heur.

Dou ze oetreuteld was, keek e nait zo soeterg meer. Flipje was aanschoven en keek noar Ester. Dat was mie nog ais wat, vond e. “Kom, den goan we hom→

De dood van Vera Reker (19)

Ze keek de twij vroagend aan. Baaident keken ze weerom. Ze zwegen. t Oldske dee zo heur best. Ze verknuurde heur buusdoukje. “Woarom was je nou in de Olderman State?”, vruig Vera vrundelk.

“Kootje haar zien tromke mit stoet vergeten en ik haar ook nog n overall veur hom streken.→

De dood van Vera Reker (20)

Ze hebben der roezie om kregen en hai het, dou e t maal vel om haar, heur n beste bats verkocht. Ze kwam ook nog mit heur fiene koppie aargens tegen aan. Klabats, zo dood as n pier. Dat Bertil Marnixs roare knopen aan jaas het, hebben wie zulf zain.”

Dubbeldam keek achter Ester →

De dood van Vera Reker (21)

Ester zakte ook deur knijen en knielde noast heur en sluig n aarm over scholders van Wilma van de Stee. Der vuilen dikke druppen op de holten vlouer.

Dubbeldam dee t mes in n plastic puut en ging zitten. Zo, docht e. Mit dizze vrumde aksie van dizze taande kon der wel ais schot →

De dood van Vera Reker (4)

Dubbeldam bleef noar toavel kieken en draaide t deuske om. Dou pakte hai t rooie schiefke op. Hai huil hom tegen n oor en dee of e luusterde.
‘Wat zol hier op stoan? Wel het zoon apparoat. Ik wol wel ais waiten wat der op staait.’ Ester beet op heur onderlip en docht noa. ‘Was der→

De dood van Vera Reker (5)

Bedankt’, zee Dubbeldam en keek op zien sedel.
‘Woar vind ik Bo Laangis?’ ‘Die is waarschijnlijk op de bovenverdieping.
Meneer en mevrouw de Boer hadden even hulp nodig. Mevrouw wou in bad weet u.’
Ze wuir aal weer wat eelsk. Dou ze weg luip draaide ze mit heur gat. Mor dou was

De dood van Vera Reker (7)

Dat is nait veul. Mor doar mouten we dommit ook mor eefkes waark van moaken. Denkst doe dat dij hampel van n Flipje n kopie moaken kin van dat schiefke. Of ist lozer, dat e dat ding noar de TD brengt. Dat ze dat doar doun?’
Ester docht noa. Ze pakte heur mobiel aan en gnivvelde wat.

De dood van Vera Reker (9)

“Ik bin noar zien hoes reden en doar heb ik aanbeld. Der dee gainent open. Dou heb ik bie de buren net zo laank op bel drukt, dat der aine mit n vergrelde kop opendee. Aalmoal appartementen, mit van dij kakfiguren. Ze hadden Mastland nait zain en wollen zuk der ook nait mit bemuien.

Dikke störm

Enne was 12 joar en haar net alderbenaauwst veul klappen had. Hai stond nog net nait te janken. Zien kop dee zeer, der luip bloud oet zien neuze en snöt. Zien bezoen was ook nat van troanen en kwiel.

t Was der heer goan, nait te zuneg. En woarom? Joa woarom? Hai zee dat Sunterkloas→

Hond

‘Woarom lopst zo maal?’ vruig Ebel.
Ik motterde wat en gromde wat deur n mondhouk.
‘Dien linkerbain is toch nait versleten, wel?
‘Nee, dokter Ebel. Dij nait. En t is nait mien bain. t Is mien knij. Mor ik bin beten.’
Ebel bukte en bekeek mien knij. ‘Hm, dat is vast→

Jezebel

t Klopte. n Achteròfstroatje zo as t heurde. Mit hoezen dij sikkom op punt van omvalen stonden. n Achteròfstroatje, gruine smurrie onner tegen muren op. Lege kratten en deuzen en aan t ìnd bie n hoge blinde muur n matras mit kringels der in. Mor achter blinde muur zag e aal t →

Kakbuurt

Ebel luip haalf op stroat en haalf op stoep. Ik wuir der kèl bie.
Ik haar hom aal n poar keer vroagd ofdat e baange was veur mie. Hai schudkopte wat. Wie waren aal n best ìnd votlopen. Dat was t veurdail van Ebel. Dij gaf ook noeit op.
Mor nou wuir t toch aal wel stoadeg tied om beetje→

Schipper noast God

‘Of bist aan t waark?’ vruig e en hai keek noar mien vingers. Nee, hai wol ook nait binnenkommen. Hai wol allenneg sleudel van t gebaauw. En dij haar ik nait. Hai keek nog ais noar mien vingers. Doar zaten de wereld plaisters omtou. ‘Och hmmmm, ik bin wat aan t spiekern en zoagen,→

Suntermeerten

Ik verhoesde oet de grode stad, noa vief vrezelke joaren. Hier in t klaaine hoavenstadje leek t moanden laank vekaanzie. t Haile gezin kwam tot rust. Moeke keek weer vrolek, mien pa ging weer oet visken, Der wuir weer zongen bie t ofwazzen en dat was hail laank nait zo west. →

Tegel

k Stapte weer mis en strompelde n meter wieder. Dit was weer zo’n stroattegel mit wotter deronder. t Was nait te zain dat e lös lag, mor dat was dus wel zo. k Luip weerom en stapte der bovenop. Stain bewoog en k heurde n geluud van wotter dat in verdrukken zat. Dit was n klotstegel.→

Verkeren

Berend ging noast mie zitten en hai was zwoar achter de poest.


‘Man, liektst wel n stoommesien,’ zee ik.
Hai gnees wat en vlijde zien grode haanden over zien dikke lief. ‘Ik mout neudeg wat kilo’s deròf, jong. Mor t smoakt mie aalmoal zo goud. Ik wait nait hou of dat ik dat doun→

Viskersman

Ik bin gain echte visser. Ik heb n òlde stok en ik vis allenneg mit n stuk stoet. Zo ston ik lest bie ain te kieken dij der meroakel verstaand van haar. Kovverbak van auto ston open, en ik zag drij tazzen mit raaive. Dobbers, stokken,stekers, emmers, stevels, nog langere stevels.Hai→

Woarom wie ‘moi’ zeggen…

Gommesdoagen!! Keuneg Lodewiek was votstuurd en mit ain pennestreek was hail ons laand n pervinzie van Frankriek worden. Piebe Lammertsz. haar zien scholders optrokken. Veur t gewone volk muik dat gain bliksem oet.
Bemegen worden deur n hond of deur n kat! t Bleef evengoud→

Zolde heerns

Wie haren weer Canadezen op verziede.
Ik haar hinter en twinter wat kontrakten veur Rik Barron en Perry Williams regeld en wie bounderden Nederland deur om meziek te moaken.
Zai, Rik, zong en baaident speulden op de gitaar en banjo en ik, ik speulde op mien lutje concertina.→

E-mail bie wat nijs?