Ameling, Eldert

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

Atlantikwall, op Waddenaailaand

Der lagen doar widde diggeltjes,
van weg òf mor zuneg te zain.
Doezend meder van Noordzee òf.
Zai lagen doar verspraaid.


Staingoud oet vleden,
van seldoaten van over grup.
Snijwidde diggeltjes bie sloot,
dij ien haarstied vol mit wodder zit.


Wodder, ien kleuren oeraanje→

Bernadje Waf Waf

Ien n ol hoes ien Ikswerd was n man mit zien vraauw aan proat. Heur hoes ston aan Dörpsstroat. Veul volk op stroat zaags mor betuun. Winkels wazzen der nait meer. Minsen kochden nait meer ien aigen dörp. En zo wazzen winkels ain noa aner sloten.
Hoeskoamer van t span, Bernad →

Bie oavend en bie naacht

Veul duusterder as vanoavend zel t nait worren.
Ien hoes aan toavel telt n man ale hampels
op dij hom heur rug toukeerden. Bòrden
ien stroat kitsen lichten òf van outolampen.


Zel oel, ol nachtbroaker, vannaacht weer roupen?
Dij zöcht hom dikste bomen op ien elke toen.
Zien→

Dèrk Baargtop en zien hoge baargen

Bie Martin Wielsema ien klas konnen jonges goud mitnkanner akkedaaiern. Och, der was wel ais wat. Mor din konnen zai nog goud deur ain deur. As heur boasesschoul oetging, ging t op n run aan noar hoes tou. Mit nog vaaier jonges van zien klas, oet groep zeuven en aacht, ging Martin→

Dichteres

‘k Zai t nait meer zitten,’ zegt vraauw Eef Everts haardop. Zai het n rooie kop van t prakkezaaiern. En din het zai t vonnen, n regel dij heur aanstaait. Zai zegt t haardop: ‘As n douk zo vaalt t web … as n web zo vaalt t douk …’ Hopla, doar komt t aal op pampier.→

Doame ien kroug

k Bin n minsk,
mor zai der oet as n visk …
hier ien spaigel.


Op t ìn trilt mie beeld
veur ogen.
n Oel? Joa, zuver n oel.


k Heb nog nooit
zo schier had
as ien dizze kroug.


k Zit hier,
mien lippen vaarfd.
En k heb gevuil


dat k ales aankin.
Elkenain prat en kwedelt,
mor nait mit mie.


As naacht→

Dolodo, grappegste kloun van haile wereld

Ien joaren zeuventeg, veurege aiw, kwam der mit regelmoat n circus noar Stad tou te speulen. Dat was nait aaltied zulde circus. Nee, der wazzen der veul meer. t Was doudestieds hail gewoon dat zai nog van dat gevoarleke goud haren. Wais wel, van dij dikke katten mit laange,→

Feesten mit vuren ien joaren zeuventeg

k Wil nait loven dat wie ien dizze tied nog n feest kriegen mit dikke vuren. n Vuur dij haile naacht brannen blift. Mor as k aan dikke vuren dink, kommen der flaren van herinnerens noar boven tou. Herinnerns aan vrouge joaren zeuventeg. Dou haren zai bie n feest van jonge minsen→

Gain riebewies

Bie Oafko zien hoes laans laip n teerde weg. Voak was t of aal t verkeer hier juust stad ien mos of stad weer oetvoarde. As twij linten noast nkanner trokken buzzen, outo’s, motors, scooters en fietsen bie hoge hoezen laans.
Oafko woonde ien benedenhoes. Hai zat aan →

Gehaaim van t dikke kunstgebit

Òflopen zodderdag was k ien Stad bie mien neef Johan. Hai was zo blied as dat k hom ien gain joaren zain haar! ‘Ankom week krieg k n hoagelnij kunstgebit, mien jong,’ zee Johan, ‘gebit komt zo tou febriek oet. Ha, ha! Mor heur ais. Heb k die wel ais vertèld →

Gerdienen te roeg open en dicht

k Bin n broene sierpot mit n schattje der òf. n Poar fiene lienjes stoan op mien pìns as versieren. k Bin doudestieds schonken aan Obbe en Akke Oliemans op heur traauwen. n Haalve aiw leden! Op heden stoa k ien vìnsterbaank van heur zeuns Johan en Bennie. Misschain goa k te gaauw.→

Gevolgen van n mizzelke foto

Streekkraant glidt mit n smak op mat. Dino Slutema lopt gaauw noar gaang tou. ‘Geluud van dij smak en kniddern van kraandepampier dat binnen bruierkes van nkanner,’ bedinkt hai bie zien gat op. Hai krigt kraant. Legt dij op zien pladde haand en weegt hom. ‘Wat n dikke pankouk→

Heur begeerte nait beteugeln kinnen

Van mien vattiende joar òf aan wol k ales waiten van olste geschiedenis van de minsk. Vlintjes zuiken, dat wer mien tiedverdrief. Vlintjes dij k opzuiken dee en mit noar hoes tou nam, wazzen gain gewone vlintjes. t Was raif van volk dij hier doezenden joaren leden touhil. →

Holt en deuzen mit vis tegen deuren aan

‘Moak mie gek,’ haar Els wel ais zegd. Oet gekkens, as Ad mit heur aan maaljoagen was. t Was touvaal, mor n joar noa heur traauwen laag Els ien zaikenhoes. Zai was pad kwiet, kon waarkelkhaid en woanveurstellens nait meer oet nkanner hollen.
‘Dokter,’→

Iegema

Iegema, kromgruid lèste joaren,
hai legt zien kop deel op toavel van terras.
Zien vraauw spiddert: Wat binnen dien beswoaren?
Doe wais ja dat k bie mien zuster was.


Hai mommelt, pröddelt, zit daip bogen:
Dat wis k wel, hai wat n gezoes.
Din kieken zai nkanner aan ien ogen …
Heurent→

Keers

Jaanjemui zat ien koamer aan toavel. Op toavelklaid laag n widde keers. Dij laag doar belangriek te weden, zo as n braif op toavel liggen kin, of n sleudelbos. ‘Gaait wat, wichtje?’ vroug Jaanjemui aan keers.
‘Hail schier, Jaanjemui,’ zee widde→

Kienertehoes

Der is gain bèr zo wiebelachteg
as n bèr doar snaachs n kiend onnerkropen is
en dij mit rug t bèr hinneweer schudt.
Dat laist as doe juust daip ien sloap valen bis.
Doe schriks die haalfdood op t wiebelnd bèr.


Der wort wat draaid op n bèr.
Mor kiener dij muid binnen sloapen
ien ain→

Miemeroatsie

Veur tillevisie is n bioloog mit n donker boardje en n bril op. Hai geft antwoorden op vroagen dij n jongkerel mit n lichtbroen jeske aan hom stelt. Dij bioloog is der wis van dat t minselk ras gain laank bestoan meer het. Wie goan der aan. Der is gain daaier op wereld dij zo zien→

Miranda runde

trappens òf,
smeet boetendeur open,
keek en wer verblind.
Hou kin t, aan overkaant van
stroat ston ja Aaike Sjakzeun.
Hai stak n haand op.
Zai was schoon aan t ìn van t kibbeln
en hakketakken mit vrijer Ko.
Dij haar heur lèste tied toerloos
oetkavverd, nittjed en beschimpt.→

Mit fietske en aal deursloken

‘k Tèl tot drij. Din mout t doan weden mit dij male kuren! Ain, twij … drij!’ klonk t plechteg ien studintenkoamer van Geert Wieko. t Haar n bult van n belofte dij doar doan wer. n Zetje bleef Geert Wieko, n studint ien Stad, stil ien zien stoul zitten. Dou peuderde→

n Beeldje

Dou Wulm Evema drijentachteg joar wer, leefde zien moeke nog. t Was n stafòld wiefke, broodmoager en honnerdtwij joar òld. Zai haar n kedootje veur Wulm kocht ien winkeltje van verzörgenshoes. t Was n klaain beeldje van n maanje dij noast n kou ston. Dinkje was zulverkleureg,→

n Fodegroaf bie Bianca ien hoes

Dij vrijdag, dou Bianca tou schoul oetkwam, leek t heur apmoal zo vremd ien hoes. Bianca Borkema, dattien joar, vuilde dat ter wat nait goud zat. Hail dag aan bleef dat gevuil ien hoes hangen, ook soavens bie tillevisiekieken. Pa en moeke deden zo stoens tegen nkanner.
Zodderdagmörn→

Oabel Janco Vlieringa, n dichter

n Moand leden is dichter Oabel Janco Vlieringa te tied oetkommen. Oabel, k zel hom bie zien veurnoam nuimen, bleef zien haile levent onbekìnd. t Is ook ondudelk hou old dat dizze dichter worren is.
Zien dichterschop begunde ien joaren zeuventeg. Hai haar ien dij tied wat →

Op n oavend,

n poar joar leden, bèlde n vraauw noar programmoa Haitied Wat Aans van Radio Noord. Elkenain dij din bellen maag. Heur ais, zee dij vraauw, k wil wat rechtzetten, wat ter vanmörn zègd is ien joen programmoa. Doar zee ain van joen minsen dat Blaauwe Dörp blaauwe pannen haar.→

Oppazers

Of k t schier von of nait, k zat ien tehoes. t Was 1964. k Was twaalf joar en wer ien dat zulde joar nog dattien. Ons tehoes ston ien n defteg dörp mit dikke hoezen. Dij wazzen deur joaren hìn apmoal graauw en gries worren. Ons etenszoal haar hoge roamen, mor oetzicht stelde gain→

Over tillevisie, swemmen en n swempak

` Ien 1960 zat k veur t eerst ien kienertehoes. k Was negen joar òld. Der vaalt n bult te vertellen over dij tied. Zaand op haaide was ter zo wit as meel. En wat k dou ien win tertied zain heb, doar bin k vrezelk van schrokken. Scheuvellopers scheuvelden op n dichtvroren poul. Ain→

Rooie koater

k Was bie mien bruier deur achterdeur t hoes ienkommen. Wol hoes- koamer ienlopen, mor heurde Evert mit ain proaten. k Bleef eefkes wachten … klopte op deur en laip ien ain toer deur.
Bruier zat bie toavel op knijen op grond mit rug noar mie tou. Hai zat bie zien kat. k Kon der nog→

Schrieven over laifde

Schrief ais wat over laifde, zee zai
en hai bleef zitten, haile naacht,
prakkezaaierde wat laifde was.
Gekhaid, hai wis vrachteg wel van hap-hap,
hop-hop, t blode vel onner loakens en aal
wat minsen trillen dee en blied mouk.
Mor laifde, dat dikke woord, krom as gras
en slicht→

Spinnen en tiedverdrief

k Zèg die dij spinnen om ons tou dij binnen
veur tiedverdrief en vertier van ol minsen.
Veur oldjes dij zitten te kieken deur t roam,
heur blikken spitst, ien speuren bekwoam.


Spin wikkelt prooi ien mit droaden,
spuit baisjes goud ien dij heur verdooft.
Gebeurt apmoal veur→

Tillevisie loat

En soavens zits doe mor te zitten,
om niks en doe hoops op n wonner.
Mor zap mor, loer mor en verwonner,
noa n zetje zits toch weer te pitten.


Nee, wat ter veurkomt is nep, geblèr.
Goa doch laiver op tied op bèr.
Zigs inkeld mor misdoad en moorden.
Veur t overge binnen t lege woorden.→

Tippi-tippi-tip

t Kienertehoes veur longliederkes ien B. laag op hoge zaandgronnen. Bewonerkes dij doar ien 1960 wonen deden wazzen iendaild ien plougen. Jongste kiener wazzen twij, drij joar old. Dij zaags nait veul. Lagen mainsttied op bèr ien leutje ledekanten ien n aigen zoaltje.→

Twij tanes weerom vonnen

k Wis dat k nog n tane haar. Taan Gees mos n tachteg joar weden. Van n neef kreeg k heur adres. k Haar taan Gees viefteg joar leden dou k klaain was mor n moal of wat zain. k Schreef heur n braif en zette mien tillefoonnummer der onner.
Op n oavend belde dij òl tane mie op.
Dij eerste →

Vaaier ledders en n haart op n trui

Braidoet ston Adje ien open deur van studìntenkoamer van Ger Beerveld. Zien vouten stonnen op drubbel. Hannen rustten tegen deurkezien. Adje nuimde homzulm n haalve slachter. Apmoal gekhaid! Mor hai haar mor n haalve oplaaiden veur slachter volgd, haar t apmoal nait →

Vraauwlu

k Zai hom doar nog zitten.
Dij dikkop mit zien grieze hoar.
Ien korde boksem en bloot bovenlief.
Hou hai keek noar zien beeldjes op kaast.
Vogels mit kromme gele snoavels.


En raip: Wais nog n vraauw veur mie,
Ammeling?


k Dochde, wat zol dat wiefke hier
overaal blied mit weden,→

Vrije daag van ongedairtevanger

k Kin n bult minsen dij heur waarm eten ien n haalfuur op toavel zetten. Smörns bakken zai heur aigen stoet. Zai hemmen n snelbakprogrammoa op heur broodbakmesien. Stoet is kloar ien tied dat zai heur hemmeln en goud aantrekken. Ien dizze tied mouten wie gaauw en sekuur weden.→

Wat mieren en tudeln mit t hoar

Eerste joaren van Alie heur traauwen haar heur man Bronno nog wel ais n poedeltje. Din mozzen loakens van bèr òf en verschoond worren. t Was ja goud dat ter n stuk plestiek onner t onnerloaken laag.
Bronno zien moeke haar zegd dat dit tot zien dattegste joar deurging. Zat bie→

Wolven

Wait nog goud dat mien gehakbalen zo lekker roken. Zai mie, sikkom twij joar leden, nog ien keukentje stoan. Mien man dij komt om haalfain smirregs van t waark ien hoes om te eten.
k Ston doar te koken en schrok mie lam! Aan linkerkaant achter mie haar der wat bonkt bie t open keukenroam.→

Zummergriepkes

Joaren leden, dou der nog n ULO was en dou legere schoul nog gain boasesschoul haitte, woonde der n vraauw Smodsma ien Wiermeulenwierde. Zai haar twij leujonges, Ludo en Larrie. Heur òlste zeuntje, Ludo Smodsma, was n laange jong veur zien leeftied. Ien vairde klas van legere→

Zun en Licht, tehoes veur leutje longlieders ien 1960

Haildal rondomrond tehoes hìn dat Zun en Licht hait, lopt n pad mit grint. Mainste vlintjes hemmen mor naauw kleur. Dij binnen zo graauw as lucht bie n dunnerbui. As ter hier ain op veziede komt en stoup van tehoes oplopt, komt dij veur n gele deur. Trekken zai aan kopern knop,→

E-mail bie wat nijs?