n Fodegroaf bie Bianca ien hoes

Dij vrijdag, dou Bianca tou schoul oetkwam, leek t heur apmoal zo vremd ien hoes. Bianca Borkema, dattien joar, vuilde dat ter wat nait goud zat. Hail dag aan bleef dat gevuil ien hoes hangen, ook soavens bie tillevisiekieken. Pa en moeke deden zo stoens tegen nkanner.
Zodderdagmörn was t haildal n gekkenboudel. Dou Bianca hoeskoamer ienkwam, sjaauwde doar n vremde kerel achter moeke aan. t Was n fodegroaf. Aalgedureg zette hai heur op foto. Pa was vot. Dij was noar zien aigen moeke tou. Dat dee pa voaker op n zodderdagmörn. Bianca keek hou fodegroaf aan t waark was. Zai grinnekte. Wim Peeters was hier, zee moeke, ien opdracht van Bianca heur pa. Dij von dat moeke wel zes, zeuven, of meer soorten gezichten haar. Aal dij gezichten mos fodegroaf Wim Peeters op foto zetten.


Smirregs ging moeke, zai haitte van Bea Borkema, mit Bianca en fodegroaf dörp ien. Òfsproken was dat fodegroaf Wim n poar doag ien t dörp Grootwerd bleef. Hai bleef bie femilie Borkema eten en sloapen. Zai laipen winkelstroat deur. ‘k Loop zo, dat ter gain minsk deur het dat k foto’s van die moak, Bea,’ haar fodegroaf Peeters moeke beloofd. Zai von t grappeg. t Was weer wat nijs. Wel het no n man dij zukse opdrachten geft, dochde Bea, n man dij zien vraauw op foto zetten loat om te bewiezen dat zai meer koppen het as ain kop dij aaltied zulde is … Mit winkelwoagentje gingen zai krudenierswinkel ien. Eefkes vroug Bea nog aan Wim wat hai mit dizze opdracht verdainde. Zai heurde bedrag en hil eefkes oam ien … Ien boeten hilp Bianca moeke mit taas droagen. Fodegroaf Wim laip aan overkaant van stroat noar moeke te loeren. Bea was zeuvendatteg joar, Wim Peeters sikkom tien joar jonger.
Ien hoes zette Bianca tillevisie aan. Moeke mouk bosschoppen aan kaant.
‘Kom vraauwlu,’ raip fodegroaf, ‘kom even op baank zitten! k Wil joe baaident op petret zetten!’ Doar zatten zai, moeke en Bianca! ‘Wel is moeke? En wel is dochter?’ vroug Bianca en grinnekte.
‘Doe bis n joar of vattien?’ vroug Wim.
‘k Bin dattien, mor … hoast vattien,’ zee Bianca en keek noar fototoustèl.
Soavens noa t eten ging Bianca hoeswaark moaken. Zai zat aan toaveltje ien ziedkoamerke van hoeskoamer. Moeke was ien keuken toavelgoud aan omspoulen.
Bianca heurde pa mit fodegroaf proaten. ‘Mien vraauw is nait wies,’ zee pa, ‘en van zukse idioten kins n haartkwoal oplopen. Zai veranert morzo van ain persoon ien weer n aner. Mor bewies dat mor ais, Wim, dat zai meer as ain persoon is ien zulde liggoam. k Zel ais zain woar k mit heur noar tou goa. k Wil hier rusteg wonen mit mien dochter.’
Anerdoags vertelde Bianca ales aan moeke. Dij zee dat Wim der aal mit heur over proat haar. Bianca huifde nait baang weden. Pa was overwaarkt. Doar kwam t van. ‘En Wim maag mie wel lieden. Hai zet mie nait veur schut. Wim moakt schiere foto’s van mie. Moak die mor nait bunzelachteg, wicht!’
Mit fodegroaf ien hoes vlogen doagen om. Op viefde daag zat t waark der op en ging Wim noar hoes tou. Hai beloofde Bianca dat hai dij foto’s mit heur en mit moeke der op noar Bianca tousturen zol. Bie t votgoan klopte fodegroaf Bea Borkema wat op scholler.
Ien hoes was t ien ainen hail gewoon worren. Baaide òllen prouten weer mitn kanner, of ter niks gebeurd was. Moeke zee tegen Bianca dat pa aal n beetje spiet haar van zien opdracht. t Kwam wel weer goud. Zo gaauw Bianca tou schoul oet was, vroug zai aan moeke of heur foto’s der aal wazzen. Op zodderdag ston t wicht zuls op postloper te wachten.
Goud n week noadat fodegroaf votgoan was vil kefort mit Bianca heur foto’s deur braivenglief. Bianca prikte ale foto’s op behang van heur aigen koamerke. Zai keek ter noar en zaag twij eelske wichter. Moeke en Bianca haren baaident laank en licht hoar. Moeke was dikste. t Wicht keek voak noar foto’s op behang. Op n oavend kwam pa op heur koamerke ien. Hai vroug of hai heur foto’s hemmen mog. Zien aigen foto’s, dij Wim moakt haar, haar hai apmoal votsmeten. Ook dizze foto’s mozzen mor gaauw ien òfvaaltun. Pa wol n punt zetten achter dizze onaangenoame geschiedenis.
‘Nee pa,’ zee Bianca, ‘doe krigs heur nait.’
‘k Wil heur wel kopen,’ zee pa, ‘vroag mor gèld.’
Nee, aal kreeg zai honderd Euro, hai kreeg heur nait! Dou laip pa sneu trappens òf en ging hoeskoamer ien.
Stoareg aan leek t of zai t apmoal vergeten wazzen dat Wim Peeters hier west haar. Over dij tied wer nait meer proat. Mor zai dochten der nog wel ais aan … Bie tieden zaag Bianca pa noar zien vraauw loeren. Hai kon op n òfstandje wel vief menuten toerloos noar moeke kieken. As Bianca op zulde ovenblik ook noar moeke keek, schrok zai: hai, hai, is dat mien moeke? t Is ja zuver of doar n hail aner vraauw zit. Mainsttied keek Bianca zulde tied even schieterg noar pa. Haar pa t deur dat zai ook moeke beloerde? Mor pa haar t zulm te drok mit bestudaaiern en haar der niks van vernomen. Din keek Bianca nog n moal noar moeke. En t wicht dochde: der zit n haile bult ien. Mien moeke is n vraauw mit meer as ain kop.
Ainks het pa geliek.
Gaauw keek Bianca aner kaant oet. Nee, zai mos der mor gain tied iensteken. Wat ja west haar, dat haar ja west. Mor stiekom loerde zai weer noar moeke en verwonnerde heur …

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

E-mail bie wat nijs?