Wilzing, Hanne

Geboren in: Smilke, 1958
Schrift ook veur: Kreuze
Toal en Taiken
Schreef veur: Krödde

“k Heb t löcht zain en bin opgruid as boerenjong
in buurtschop Smilke (Smeerling) bie Onstwed-
de. Op mien17e bin k veur school en waark wie-
de wereld in trokken. Mor t Grunnegs blif mien
eerste toal. Geregeld verschienen gedichten en
verhoalen mit Westerwoldse inslag van mie o.m.
in Kreuze en Toal & Taiken. Mien gedichten bin-
nen ook opnomen in enkele verzoamelbundels.
Wieder waark ik mit aan festivals.”

Bundels:
De stille kaant (Triona Pers, 2010)
Dichter bie Psaalms (Vliedorp, 2010)
Wat mörn komt (Huis van de Groninger Cul-
tuur, 2011)
Oetzicht (2012)

Wilzing

Aan t meer

In spaigel van t wotter
kikt kind mie aan
nuigt weerom noa eerder
verleden tied in maan


Rivier meert hier onbekommerd
dun nog aan t begun
bomenliene aan overkaande
stèt net as t aaltied stön


In wale van verswonden tied
dut wìnst mie hoast wat zeer
roaken dien vingertoppen mien→

Aankeken

In maai ston ve
veur n ol vijwagon
te griepen noar wat gebeurd is
verbalderd hou dat toch kon


‘Kin dit weer gebeuren pabbe?’
Vruig mie t kind
mit baange en benijde ogen
ruik ze t weden blind


Ik zweeg, doch en dochde
Doezend gezichten keken mie aan


n Blaik wichje mit n hoofddoukje→

Aanroaken

Luddek
stést in d’hörn
rugge recht, kop omhoog
kikst gezelschop in
Hest reerd
en as k dien ogen vin
schutst vol
Zwiegend protend
kiek ve ofgrond in
Wil t?
t Mout ja

Mit haand vrief ik dien scholder
man k haar die
mit baaide aarms
stief vast holden mouten

(2 feberwoarie 2009)

Aarms vol gold

In nommerdag heur ik wied vot
vroagende stem van t kind
Wat ze zegt zai ik nich
tied mokt luustern blind


Mit ogen stief dichte
roak ik sikkom lutje törf
löshaid en waarmte bie mie
as hunneg oet iemekörf


Haar ik vanmörn man keken
t levent stoef bie zöcht
der luipen doezend lienen→

Aaske

moeke strikt zeun deur t hoar
en let in stookhok
n kloetje Picasso, Matisse en Monet
in rook opgoan
Freud is der ook bie


(Schilderijverbranding in Roemenië door
moeder om zoon van kunstroof Kunsthal te
beschermen – ANP 17 juli 2013)

Apeldoorn

Vanoet twijdonker vroag ik
welke duursternis kreeg die in greep
doust deur hekken reedst
en mensen as muggen
mit dien Swift
aan kaante huigst?


Oranje wui rood
feest huil haand veur mond
kinderogen spaigelden
broken levents ofgrond


As laand in raauw
zit ve in toeze
en eerst→

Bepaarkt

Nijsbloaden bèlken:
t is nog nich doan mit corona
in Oekraïne blift t oorlog
vluchtelingenkinder kriegen gain vasteghaid
gaspriezen stiegen
stikstofdeken over t laand
n jonge boer verlaist zien oam
en rooie vuurvlinder is verswonnen


Doeknekt schoeven wie mit nander→

Bie n klokje achteròf

Verhoal, veurlezen in Grunneger Dainst van zundag 26 oktober 2008 in Olle Lutherse Kerk In Amsterdam, noar aanlaaiden van ‘De barmhartige Samaritaan” (Lucas 10)
Priester, leviet, Samaritaan en raaizeger noar n verhoal van Stephen Mitchell

Aan t índe van heur levensraaize→

Blinnen

In slootswale
zit boer te reren


Peerd wacht op wenakker
en kikt liedzoam leegte in


Op t stee
mit nog waarme bèrre
trekt vraauw
blaik blinnen dichte
en kropt weerom

Blinnen in jannewoarie

Blinnen openvollend
zai k t schaarpe löcht
van lege zunne
dij benijd noa binnen kikt
in loagen komt wiede wereld
as verloren zeun
mie vannijs in muide
n koolmeeske flòit nog wat
en geft zuk den ook mor
aan stilleghaid over
n baark spaigelt t löcht weerom
en wordt in zien koaleghaid→

Bluiende eerappels

Van mien bed&brekfaststee bie t Mieghummeltjesbos in Onstwedde fiets ik in vrouge mörn over Vlagtwedde noa Ol Schaanze. In Smilke rie ik even n luske over Laang Houve. Op eske van Zuudveld bluien eerappels. n Wonderschiere deken van t daipgruine eerappelloof en paarse→

Bus noa genesis

Drok protend
mit bekende lu van aander planeet
zat ik in bus noa mien genesis
en doe wast er ook
stil te weden
Halte glee veurbie
en bie volgende göng k der oet
Bie t votgoan zee ik moi
en pakde bie deure even
dien handen en doe mienent
Huilst ze vaaste dou deuren dichtgöngen
Dien→

Buurvraauw in bejoardenflat

Koamer is wol mooi Joa
Kinnen hier ook mooi oetkieken Joa
Hebben ie nog wat aansproak mit lu hier? Joa
Ist eten hier goud? Joa
En kinnen joe n beetje eerden hier? Nee
Ist stoer ? t Mout ja
Mien lewaai glid langzoam vot
Traog gaait open wak daipweg mied
k Drief mit heur noar aander→

CM2

Zee, baargen en bozzen
haaide, knoalen of t slichte veld
Wat mokt t oet?
Elke vaarkaande centimeter
allerdeegs elke leegte
is genog
um ruumte en daipte te pruiven

Concertgebaauw

Muziek dragt ons
sleept ons oet vlakke bestoan
Stemmen van steerns
nuigen ons in n nije boan


Violen strieken noar höfte
bassen trillen swoare tred
Flòiten bloazen deur blinnen
en op beune ropt n trompet


Zuverhaid zunder genoa
drift woar hemel ligt
Totdat luchten betrekken→

De Ploeg

Gruine bomen
Mooi ja
veur aan mure
Niks gain last van


Rode bomen
Vot man
in haarst mit zunne d’r op
Kin d’r mit deur


Man blaauwe bomen
Dat komt aan
slagt noar binnen
Doar wil je votdoadelk hìn


(23 april 2009)

Deurkieken

Lutje potje kikt en kikt
kropt op knijen
as n kaalfke deur t gruinlaand
wondernd grode wereld in


wereld wordt groter en groter
man man wat n ruumte ja
hondebloumen, ekkels, tieken en iemen
doethoamels in walen van t Ol Daip
en achter eske is nog meer


mor den aiweg en altied
blift→

Deurzicht

As hai vaalt blif hai nich liggen
Hai wodt optilt (Psalm 37)
Nich snakken
Is ja naargens veur neudig
t Zit in lutke dingen
Kieken is gold
Loat die nich opvreten
deur wat die dwaars zit,
moar zet t op zied
Hest tied
Mor hol die nich in
as t haart zegt: non!
Hol handen open
veur n schenken→

Dij blik

As n stem oet wiede hemel
was ze der
dij blik
Ik wui keken
en in t zain zag ik nich
t Gebeurde midden maank proaten
woorden pruiten deur
stoadeg en smui
Moar bezied
daip vot
brandde t
n Zet loater kreeg ik deur
dat ik heur kön
n steern oet aiveghaid
Eerder en aalgedureg hef ze mie zöcht→

Dingen

Wondernd kieken en kieken
lustern, vuilen en roeken
noa joar en dag
daiper en daiper


protende mensen dij niks zeggen
lu in loagen
mit aaldeur nije gebélskoppen
elk het zien lutje haim
roegte en verlangst
in houken en hörns
d’ain blift d’aander n ding
en ik zeg→

Dizze stad

Op fietse mit ogen overaal
veur ik hui over singels en grachten
dizze speulende stad
der komt gain ènde aan
hou lözze vogels vlaigen
wizze twieveln
joe vloot aankieken
of speuren in t verschait
In t daglöcht hangt t nije
wat zöcht en nog nich vonden wui
en mie noa högte nuigt→

Docht

Op laange liene
ist levent
n poar tree
Striek mit doeme
over t roege holt
vuil ringen van joaren
en luuster vannijs
noar t ol verhoal
van bliedschop en genoa
van liefsere en wìnst
In twijduustern brekt Löcht deur
t gef waarmte
en zo roakt
ist wol holdert
mor nich doan
Aits wordt

Doe bist

Doe bist mien eerappel
k heb die poot, bluien zain en rud
en loater die in stukjes sneden
in pane bakt mit n broen körske
stipt in stip
en opeten
mit die
veur doezendste keer in t parredies


(26 juli 2011: Dagblad ‘Pers’: stalkende
eerappelboer krig dwangverplegen)

Dompeg

kop is leeg
sin is vot
swaarde kraai vlaigt
deur d grieze lucht
lucht is oet
handen binnen kold
stroatstainen spaigeln nat
k heur n scholekster floiten
dwaars deur dompege duusternis
vuil k n vonkje waarmte
lucht wordt lichter

Dreven in tied

Meer vloot as daip
licht en benijd
man nich noar boom
veur ik dreven op t olle wòtter
veur doezendste moal
kringe van t lözze levent
Umaarmd deur eskes
komt zunne deur
Bint veul bomen
maist ekkelbomen
man ook wol essen en beuken
Aalgoal verwaaide baisten
mit zwoare joaren
kieken→

Eerder en dammeet

Eerder hef west
dammeet komt mie tegemuide
Tied in twai vrumde helften
sneden mit n vliemschaarp mest

Veurbie is n ervoaren
ken t bloots mit kop nog roaken
Noar wat komt ken k rekken
haail zo gaail as koren

(10 feberwoarie 2007)

Fleske op boelplak

hou laank ligt hier al?
noakt
deurzichtig
ainvoudig
niks meer weerd
vot gooid
woar ist aingst veur broekt?
wat heft schonken
n medicien?
heft ain van mien veurollen t leven redt?
Heft eulie geven
Veur d muie vouten
Van moekes moekes moeke

Egberts&Co Groningen
Staait→

Flòiten in feberwoarie

Noa n winter woar gain ènde aan kwam
lig ik op n vrouge feberwoarie-mörn
in berre te wachten op t breken van t duuster
en t onwizze begun van nije dag
Te dinken of ik deroet goan zel
of bietaiken veur de nacht
Heur ik aan d’overkaande
vanof tempeltje op dak
n merel flòiten
hemels→

Foto van verjoardag

Dou ik mien nij speulgoudtrommeltje kreeg
deest doe mie veur
hou k d’r op hougen mös
Het was septembermoand
en rooie beuk ver boven ons
huil neutjes nog even vast
oam in
en keek nijsgiereg mit
Ploatje van lutje jonkje
op stoultje
boeten bie keuken
Grote zuster boomt
vrundelijk→

Gloria in ons laand

t Rokt noa mizze
n plaze ropt en reert
jirre vergraimt stroade
Wie lustern en zeggen:
t kon n pondje minder, mor zit wat in
en n flottje stront mokt t laand ja gaail
Krödde komt op tou grond oet
gezichten verswinden in lieke lienen
votaaid in boarden in jurken,
heufddouken, keppels,→

Groeten oet t Westen

Jong wat proaten ze hier radjes
Ken t ja hail nich biehollen
En as zai lopen gait t al net zo
Man zai bent zo biederhand
En has joe hier deur winkelstroate lopen,
Den groeten zai joe nich ais
Ik pebaaier nog t wol ais met ‘moi’
Moar gain oazem heur
Dat is in Grunnen wel→

Grondvroage in t Eemboerveld

Leste wat vis ontdekt is t wotter. Eerst as ie t Grunnegerlaand verloaten hebben verneem je wat wènst bedudt. Elk joar mout ik den ook even weerum noa mien geboortestreek, Westerwolle. Menneg moal heb ik zo kampeerd op natuurkampeerterraaintje Slangenbörg in Wezzentaange→

Haaileg stee

Dit vergeten stee in t veld
maank stroekjederij
mit roeg aanplande bomen
baarken, wat vledder
essen en n lözze ekkelboom
n nuigend picknickbankje
platlopen sporen en flaren wc-papier
boerplak veur lu mit hoge nood
gain stee veur holdert
mor um gaauw deur te fietsen
daampende→

Haarst 53

In goldlöcht noakt
legst aarms weer um mie tou
bist mie doezend keer overkommen
wast der veur k die bedinken kön
zo gönk t en het t goan
Mor dit moal ist
veur t eerst
dat k die van overvèr
noadern zai
En ask die in ogen kiek
zeg k ervoaren:
ik ken die
Nije tied brekt aan

21 september

Haarst

Oog in oog mit broene kleuren
t vrouge zuiken van golden zunne
trovven deur sloepende geuren
melden olle gasten zuk achterum


vannijs rakt dij vrumde oarde
ons wereld van begun
n wolke dij Ik Bin bewoarde
nuigt t goie levent in

Haarstlöcht

t Haarstlöcht gript mie bie strödde
overkomt mie golden stilleghaid
In duukvlucht deur tied
over lege kaampen rogge hin
blief ik valen
totdat ik leste strohaalm griep
waiten dat ik vongen wor
Vannijs geef ik mie over
drief mit laange liene mit
Hou zel t zoad ooit verriezen→

Hotelkoamer

Nacht is wied
guster nog nich doan
Beelden roupen
nuigen tot kieken
Wachten in swaarte tied
wat west het blift bestoan

(5 feberwoarie 2009)

Houve kieken

“Als een scharensliep om half één ’s middags bij een zandboer aanklopt, dan eet hij mee. Een kleiboer jaagt hem van zijn erf’.”(‘De graanrepubliek’ van Frank Westerman).
Dizze regel wordt aanhoald oet verdochte houke: ik kom van zandgrond – Westerwolle – en bin ook nog →

Ie binnen

Hier in wale van t ol daip
maank douterkoezen en pompkebloaden
drif wotter swiegend veurbie


wottertiekjes schrieven verhoalen
over t begun en t heergoan van dingen
leven in laange liene
wat west het komt weerom


over hoogste högten, verzet en vree
over daibe dreuge leegten→

Ieme in kerke

Veur t heuren van n roupen
mouten ie wol luustern
zegt doomnee in preek

t Wichtje in baanke veur mie
stöt heur lutke zuske aan
en wist noar vlouer
t Jonkje in mie kikt mit

Dele veur d holten buksem
kropt troag n ieme
van staine noar staine
noar t löcht wied vot
en nog wieder d körf→

Ik en doe

der wordt proot
-al is t nich veul-
man der wordt niks zegd
t geloat blif vervroren
man van binnen brandt t
fiene taikens goan over dele
man worden deur gainent verstoan
as goldvizzen in n viskekomme
schaiten wie bie n kander langs
kammeroadschap ligt um hörn
man d ain blift →

In joezulf proten

Hebben ie dat ook wol ais? Joe lopen over stroade en heuren veurbieganger proten terwiel dat der gainent noast lopt. Den dink je dat e t tegen joe het, willen al zeggen ‘wat zee je’, mor worren net op tied gewoar dat e, mit oordopkes in, n mobiel gesprek voert. Voak is der den toch→

In supermaart

Ik woog mien peren in supermaart. Ik haar al twieveld tussen Doyennes of Conferences, mor toch veur eerste kozen. Bie weegschoale mös ik deur n keuzemenu. Best stoer. Mor k was op dreef, sluig ‘gruinte’ over en drukde gliek t knopke van ‘fruit’ in. Mor doar kön ik bie P gain →

In t concertgebaauw

Muziek dragt ons
sleept ons oet vlakke bestoan
Stemmen van steerns
nuigen ons in n nije boan
Violen strieken noar höfte
bassen trillen zwoare tred
Flòiten bloazen deur blinnen
en op beune ropt n trompet
Zuverhaid zunder genoa
drift woar hemel ligt
Totdat luchten betrekken→

In t soezen

In de stilleghaid gait weer open
Wat zo laank vergrendeld was
Ogen zain wat vergeten en vot was
Baangeghaid hold dat nich langer vast

In de stilleghaid geef je leven
As d’aander luusteren wil
Leven dat je deur kinnen geven
Aan wel t moar heuren wil

In de stilleghaid kriegen→

Inkaggeln

t Hef even duurd
man non ist zo wied
k leuf nich
dat er veul te sturen vaalt
n lutke beetje misschien
man k bin wisse gain Napoleon


En wieder?
Hou mainst?
Non is dat alles?


Joa, dat ist,
wieder komt aan op:
nich te veul proaten
bie holtkaggel zitten
wien drinken
en ast aits kin
n beetje→

Jellema

Bie thai-boksschool Jellema
lopen ze in swaarte klaaier
nander mit dikke bokshansen
te haauwgen en òf te dekken
trappen, belken, stinnen en poesten
wat gaait der heer

Mor zai mainen t nich kwoad

Loater lees ik Jellema:
‘Neem in je hand: de plant voor je hem plant
bevoel de →

Jonge lindebomen

Vrouge löcht brekt deur
n woas van gruine dook
jonge lindebomen kommen daartel in blad
mor stoan wieder stief in riege
te kieken hou wereld
aal mor luutker wordt
aine is nij aanplant
dij komt der achteraan

Kieken

Vanmörgen keek ik nog as n kind
open en goudeg
mor in nommerdag zag ik hou
bie n demestroatsie van nije fascisten
lu dij tegen wadden, oppakt wuiden
en in oavond heurde ik t verhoal
van n moeke en n lutje kind dij
oet n kander hoalt binnen
op Schiphol
umreden dat ze nich de juuste→

Kieken in tied

Der wordt roupen
t is etenstied.
Raive rappelt
en tred van stevels
smoort in t achterìnne.

Stil as n moeske
zit ik op hoge takke
van ol ekkelboom
en kiek in tied.

Wereld boeten is leeg en slicht.
Mensen en wat ter heer gijt,
kommen in troage ketten laangs;
woanen zuk lözze vogels→

Kinder in Sushibar

Vaaier grode kinder van boerenkinder
zitten in Sushibar in Amsterdam
en eten nigiri zalm en maki japanse omelet
(Wat eten ze? Nooit van heurd. Ollen wol? Nee
ook nich)
Vaaier proten en proten
en binnen nkander noa
Vrouger wordt as shashimi fileerd
Gold en goie herinnerns→

Kipkapkeugel

Keerske stijt as n vuurtoren veur t roam
en op bözzem schoale mit slik
deur gerdienen kiek ik hui
mien twijdonkernd hofke in
mor pas bie t duustern
verschienen druddelnd eerste löchtjes
Sint Meerten het nog altied
n hoge houd op en
n laange slipjaze aan
En dij ogen van t lutje→

Knoaldiek

t Licht is stoef bie mie
Moar t duuster holt t nog vast
Ik vuil de waarmte langzoam noadern
Toch binnen mie de haanden nog kold
Zo is mien leven dubbel as knoaldiek
Diek en t wotter van t knoal
De ain hef d’aander neudeg
Om te wezen woarveur t er is.
Nog nich zo laank leden
Binnen→

Körrels

t Fiene zaand lopt as wotter
elke körrel stroomt zien toal
Mit neuze tegen t glaske
nuig ik die en dien verhoal


Mor körrels valen
dailen zuk nich mit
mieden nkanders ogen
dunne tied verglidt


Dwaars blief ik wachten
as körrel dij körrel mist
op t heureg haaileg ogenblik
dastoe

Kunst & Co

Co wasket al datteg joar bie ons de roamen. Hai dijt allenneg t lege waark, want op ledder klimmen wil e nich meer. As e west het en ons nich thoes trof, den let e n lutje braifke achter mit tekst ‘gloazenwasser het west’. Mor asve thoes bìnnen den nuigve hom steevast veur n kopke→

Lege ballonnen

Dij dag begunde as ale doagen
perron van dansende oordopkes
lege ballonnen boven
inkelde swiegers in de cloud
boorndevol sikkom overlopende dinksels
kettens spannen zuk


n lözze vogel nuigt:
kiek mien aai


perron vaalt stil
oren goan open
nog wat onwenneg
vragt d’ain→

Lege borden

Aan toavel over vaaier borden
göngen zuikende woorden hìnneweer-
haart wol zuk wol geven
mor k wös gain vroage meer


En dou ik noa leste eerappel
die onbeduild in vinger snee
kwam aan t bluiden gain ìnde
t swiegen protend over toavel glee


Zeun mit blik op zeun
gef op um moeke te→

Levent

k Stoa maank t gres
en kiek umhoog laans roege stele
van n laankbainege hondebloume
Deur t gruin zai k t schaarpe geel
tegen haarde blaauwe löcht
En veul hoger nog
– sikkom haalfweg t heelal –
dunne nije bloaden van n lindeboom
As luddek goud plukve de bloumen
roekve t →

Loat Grunnen nait zakken

In Grunnen scheuren ons de hoezen
beven lu en daaier wat benaauwd
Den Hoag dinkt: wat kellen ons de koezen
mor Holland zó binnen wie nait traauwd

NAM nemt t gas, blif as spekkoper beuren
t kamnet gramfoont: Nederland het t stoer
Grunnen mout even nait zeuren
dropt wat woorden,→

Maart

Maart vol madden en bainen
keboal van lagen en belken
Flaauw vis in neuze
kikt mie mit schelvisogen aan
Roeken van braande neuten
en wierook bie kirrel tulbaand
Van vèrren n gezichten
mor stoef bie koppen
Nikken en ‘moi’ as t mout
Kooplu kieken ofwezig
mor loeren schaarp
Woarend→

Marioepol in liedenstied

Mensen worden nander dingen
bommen hebben gain gezicht
haarde systemen haauwgen
alles van weerde stukkent
gainent dij dit begript


Maria schraift en suust heur lutje potje
kind kikt wondernd wereld in
dij aivege ogen roupen tot verzet


dat wie nander vannijs aankieken→

Meester Neuteboom

Daip vot
trilt der n snoare
as ik joen
vrumd vertraauwde
woorden lees
Man eerst as ik ze fluuster
kom ik thoes
heur ik ze weer proten
en heur ik ze zwiegen
zai ik ze pokkeln
en zai ik ze dreumen

Deur voldeure
t golf
peerstaal
achter bijsten laangs
stevels oet in pombhok
-emmers →

Melkenstied

Toun vlaigtugen overvlogen
hail vroug in mörn
Wadden joe in t gruinlaand
koien melken
Oorlog was begund
En joen pa was in draf
noar hoes tou lopen
Mor ie binnen bleven
gain haalf waark
zoks kinnen baisten
ja nich lieden
Lutje verzet
Hef joe t zwait
nich in handen stoan?
Mien →

Midden maank mìnsen

Neef Albert is oet tied kommen en veurege weke hevve hom begroaven. Albert was zeun van oom Jan. Dij zien vaaier bruiers wuien boer, man oom Jan kön gain boer worden umdat e n stief bain haar. Doudestieds göng man den leren veur schoolmeester. Hai trok noa t Westen, eerst as →

Mien dochter

Bist wied vot
man k heur dien stem
triezelnd deur n vezeldroadje
Prootst moudeg
man woorden reren
Höfte vuilt as n baarg
schare zunder löcht
As k die nog droagen kön
nam ve d hoogste riggel
Man doe en ik
bint twij levents
Veur aiweg verbonden
en aal joar
n beetje lösser
Zo sloek→

Mien Drentse Petrieshond

In t duuster woakend zag ik allenneg nog
t widde streepke op dien kop
wös k dat dien laive broene ogen
– as altied –
benijd noar mie keken


ogen van de jacht
achter eenden en hoazen aan


ogen dij kinder zöchden
dou ze t hoes oetgöngen


ogen veur t loate roam
stönst mie bliede op te wachten→

Mien zeun

t Was mor even bie goan
ik keek aandre kaande op
en dou k mie umdraaide
wastoe groot

In dien ogen
zai k vertraauwen
zin in t levent

Ik heb t haalve docht
en doe hest t haile zain

Tou mor mienjong
goa mie mor veurbie
Hol die nich in
pruif de ruumte

En intied dastoe
wied vot
dien richten→

Moeke de vraauw

Ik luip noar Laang Houve de bussen te veuren
Ik zag dingen van toun: twai oversieden
Dai n kander vrouger leken te mieden
Worden weer buren

Sikkom t ketaaier dat ik doar lag
In t gres n poar brummels eten
Mien kop vol zuite eerabbelgeur en laiwerikkenlaid
Heur ik doar midden →

Moi Westerwolle

t Vuilt zo as heu rokt
vergeten en vertraauwd
Hier heur ik
Stem krig leegste bas
dreum hoogste loop
en tred wordt troager

Vanoet gruinlaand
kikt kou mie aan:
bist d’r weer?
Eerappels bluien:
lila, paars en wit
n Kaamp rogge:
hoge dunne bainen
nuigen tot riepen
Ol daip→

n Hoes tou

Mit nkander kuren
vanoet t nadde löcht
noar t gat in twijduustern
Drij vrundelke ogen
duken op oet dook
Traain komt
Gele lint van hoop
wodt aal groter
Nuigende hoeskoamertjes
glieden remmend veurbie
en kommen stìnnend tot stilstand
Wachten is doan
Wat west het
loak lös
blift→

Nijbaauw

Hier in Vinex-wieke de ‘Waters’
is gain Dörpstroade of Brink
allerdeegs gain Bosloane
‘Kristalwater’ stijt er op n bordje
en der stoan ook gain ekkelbomen
bloots wat jonge popelieren
t duurt n zetje veurdat dij weeromwuiven


hoezen stoan der wol
poot in riegen zunder roegte→

Nijjoar

Nijjoarsdag. k Wol even beste wensen deurbellen noar n kammeroad .
k Kreeg vraauw aan liene en wie pruiten zo n ìnne weg. k Bekeek t as n aanloopje veur t gesprek mit hom. Mor t wui mie dudelk dat zai doar anders over dochde: hai is der nich, even noar buren nijjoarzeggen. Kiek →

Nijmèlk

Maank t vrouge haarstlöcht
kiddelt t nije mie in t lief
Riepe droeven en brummels baiden
-as nuigende borsten-
zuk onbekommerd aan
Waarmte en troaghaid fluustern mie mit
en k kiek vree daip in ogen
Moi
k Roak körrel van bestoan
k wordt weer kaalf
en pruif t vergeten melk

27 augustus

Nijsberichten oet Parool

Lena 578

Um twai uur op Pinkstermoandagnommerdag is der in gruinland in Westwoud bie Hoorn in Holland n kou doodschoten.
Wel dut dat non?
Ander koien stönnen um dode Lena 578 tou en noa t melken göngen ze votdoadelk weer noa t stee.
‘Koien kìnnen vuilen’ zee boer.

(Noa Parool,

Oal kammeroad

Zo mor
midden maank tied
hestoe mie roakt
t Is n aiveghaid
mor t leek guster
Ik leefde noar veuren
mor doe kwamst achterom
Wie bint deukt
mor bestoan.
Huiven baaident niks ophollen.
t Snakken veurbie.
Vergeten vlouer
kin ons goud droagen.


(4 september 2007)

Oal schou

Seupel kiekt e veur zuk oet
Swaart en veterloos ligt hai doar
Zole in lösse loagen oet mekoar
Sunder d’aander, midden maank roet

Moar herinner mie dien bestoan
n Leven droagen mit daans en oaventuur
loden stilstand en veurop deur t vuur
Vouten eertieds daint binnen

Oardsengel

Midden in nacht
t was n uur of vaaier
heurde ik n heldere stem
dij ruip mie bie noam
Vanoet daipe sloap
kloar wakker
göng ik bèrre òf
luusterde bie trappen
en keek deur sloapkoamerroam
swaarde stilte in
n Vrumde wereld lag boeten te wachten
mor gainent vong mien hier bin ik op→

Oavend in haarst

dij lutje krimpende wereld
allerdeegs moane trekt zuk trugge


ik loop in t duuster laans doddernde lindebomen
dij wiezen mie netgliek de weg
maank swaarde muren dij nich wieken


mor woaraarns zel der toch wol löcht weden?


den – wied veurbie t verwachten – zai ik
widde stevels→

Op Areopagus*

Wat hest heer zeten achter lu van Jezus
mit geweld, belken en bandiezen
tot dast -dij dut mout t waiten-
hoog op peerd
grepen deur hemels löcht
dele völst.
Blind wuist in Rechte Stroade
zulm man van de Weg.
t Löcht dreef die wereld in
en brochde die hail in Athene.
Haarst ogen →

Op stee

k Roek het laand
k Vuil de lucht
k Heur de troage stilleghaaid
k Zai wat gainent zugt

Goldlicht glinstert
Deur takken van d ekkelboom
n Dunne wind dai fluustert:
Kom in ruumte, zunder toom

(30 jannewoarie 2007)

Over konten bie kringloop

Vandoage was k in Kringloopwinkel. n Nije olle tillevisie kopen veur mien dochter. Mös aine zunder dikke kont weden, n pladde.
k Vin dat zulm wat overdreven want wat gef dat non, n tillevisie mit n dikke kont? Persoonlijk heb ik zo’n dikke kont niks in de reken.
t Gijt→

Pabbe

Maank waarme eerde
en zuide eerappelgeur
roek ik joen zwait
zwiegend zeggen ve moi
en aanveren t verdrait
Ie hebben ze poot
bluien en wazen zain
mor nich meer rudt
Veur tied oet tied
hef klokke ludt
Op knijen trek ik t loof
kraab mit blode handen
groaf in mien gedachten
schudt→

Paitershouve

Asve n weke vot goan brengve ons Drentse Patrieshond wol ais noar Paitershouve. Kennel – net even boeten t dörp – bestijt al viefteg joar. t Is al weer n zetje leden dat zeun t spul over nomen het. Hij is non ook al weer dik in de viefteg en zien zeun drijt mit um barrel dammeet→

Perron

Dansende koppen
en drijende konten
Boksems zunder upzelen
hangen op knijen
Griezende kirrels
mit laange aarms
slepen matten mit stoere stukken
Swaarde Beren pingen ritme
in nije tied
n Ol vraauw mit stok
perbaaiert op roltrappe te stappen
man duurt nich recht
t Blift duken→

Pinkstern

Pinksterwind is liggen goan
bloaden van eskenboom
bewegen nich meer
alles wordt stil
en gef nije roemte
um te noadern


sikkom vergeten stam
is òfwezeg aanwezeg
bruier nuigt mie
um binnen te kommen


alles is aans den dat t liekt

Plougd veur aiweg

Metbrouks ekkelbomen in rugge
kiek ik over t Eemboerveld
Grond eertieds kloarpokkeld
-gewazzen gruin van gold-
gong mit shovels trugge
Kört verzet mit stoalen geweld
Veur t lest plougd veur aiweg
boeren kregen bundergeld
Op roakeldais nij parredies
man gainent dij t →

Pluustertied

Doe gefst mie
n kedde van hondebloumen
ik dou die
mien tirreltòppe
en mit ons baaident
poesve de pluusters
tiddeln mit in ruumte
drieven noa t nije laand
tied bestaait nog nich
dat komt loater
veur de swoa
en noa t oarden
en t is mor even biegoan
den sweevve wieder
en vinnen nander→

Poester

Lutje wichtje hinkelpinkt in t veld
hoekt in slootswale
plukt n bluiende peerdebloume
en … poest der op


bloume kikt heur liedzoam aan
en flustert: k heb t nog nich zo wied

Polen

Der wordt laagt
n Scholekster flòit n strepe deur löcht
en traainen rieden wieder
man tussentieds
is der bie Smolensk
n vlaigtuug dele stört
bint laaiders oet tied ropt
en hef Adams dochter gain pabbe meer
Polen schraift
wereld sloekt


(Beloken Poaske, 11 april 2010)


(Adam

Resepsie

Wien wordt roem schonken
bitterbalen rollen
net as te haarde lagen
maank lözze riegen
Proot is n kloune van vlode dingen
en ogen dij eerst nog aankeken
schaiten over scholders
deur ruumte hìn
vangen olle patronen
van zwiegen en snakken
kroepen en dele drukken
In ale vrundelkhaid→

Roeken

Op n mörn in maai loat ik mien Drentse Patries oet. Ken je zukse honden? Mögen geern joagen en lopen aiveg en altied mit snoede over grond te snuvveln. Veur n hond schienen geuren n soort kraande te weden. Mit ain keudel –schietensvol nijs- gijt der n wereld open. Zo loop ve dij→

Roeten Oa

Dien walen vol bochten
Verkoavelt groaven te liek
Boeren en woorden vochten
En dien begun kreeg geliek.

Buksen van oal boerrigters
Hupzelen van nije tied
Vrundschop veur zichters
Dieverdoatsie veur luu van wied.

t Wotter rakt in roeten
Zail begint te stinnen
Vloot is boeten→

Sauna

Eerappels en wöddels
venus en mars
alles lopt hier deurnander
gerdiene van blodekontenvlais veur ogen,
koien, veerzen en bollen
en mor swaiten
en mor stìnnen
en mor graimen mit wotter
harregat


As mien striepkoren vummerdagjaze oetgijt
en ik over t stiekeldroad t gruinlaand→

Scheuveln

Vroug op zundagmörn
wizzel ik Bach veur klompen
Goa k op
noar t widde zwiegen
t Heuren vergèt mie
en t kiddelt mie in t lief
Ies kìn hollen
dragt mie in ruumte
Op scheuvels
wordt haile wereld smui
Lözzer bestèt nich
k Boeg, mok sloagen
en binnen wordt t deu
In t riepte laand
wordt→

Skeelern

k Rol deur t landschop
en dink aan drumpel
dij ik dommeet over mout
krije krijt filaain:
most högte in
kou ropt vanoet gruinlaand:
winter of gain winter,
dat scheuvelt mor
en al honderd joar
stijt ekkelboom kloar
um mie op te vangen


drumpel vuil tou
veur doezendste keer

Smilke

As ik deur t boerschop kom
kiek ik altied even weerom
benijd of ik t nog vin
ekkelbomen in t gruine kaamp
Halms peerden in dokeg daamp
t is woar k geboren bin
In wieme höngen de schinken
zoepen was um te drinken
wotter kwam oet koper pompen
ol stee mit heeg der veur
in t veld tussen→

Sneden

Gruine jazen
keken mie taksaaiernd aan
totdat mie t zwaart veur d ogen wui
Vandoage
-dou ze mien zeun
stoef bie
wied vot
under handen nammen-
hebben ze
mie in pokkel sneden
k Zat in wachtkoamer
man t blouden huil nich op.

(8 meert 2008)

Steerns

Moane slept
en vanoet swaarte hemel
kieken doezend steerns mie aan
Mit kop omhoog
zuik ik op gevuil mien weg
en vroag mie of
houveul lutje stipkes
der aan diszied eerde
verdwienen in t duuster
net as ik
Zunder schienvat wordt t pas löcht
in ruumte vaalt alles op zien stee
Wied→

Stillevent

Aan laange kedde
in hoge druppende denneboom
hangt swiegende schommel
boven poultje wotter
leeg te wachten op lutje goud.

Stof

Doe klopst deurmatje
stof dwarrelt dele
schonen is zörgen dat t nich slimmer wordt
stof blift

Sukkeloadeboef oet Emmen

Trouw, 30 juli 2019 De 96-joarege Hinnerk L. kreeg guster n boete van 300 euro van rechtbank in Azzen. Bie de Boni in Emmen kinnen ze Hinnerk al langer den vandoage. Mennegmoal was e in supermaart betrapt mit sukkeloaderepen in buutse. In 2016 haar e ook al n boete kregen. Officier→

t Is doan

t Is doan, t is veurbie zee ol oom in t verpleeghoes. Vraauw en ik keken nkander aan. Zo haarve hom nog nooit mitmoakt. Oom zat altied vol stekken en verhoalen. As hai in zien rolstoule op n verjoardag binnenkwam den begon huil veurkeuken te lagen. Oomke hef nooit lopen kind →

t Oale nije licht

Hoarig en krom kom ve
weer oet onze holen
van duuster en stooklucht
woar wie ons verscholen

Ons neuzen in de wind
mit nog wat touknepen ogen
zain ve t eerste veujoarswild
en span ve onze bogen

d Eerste jacht wil nog nich
winter muik ons stram en stief
Mor t dut ons nich veul
zunne→

Taande

Noast mie in traaincoupé komt n grode vraauw zitten. Zai is roem oetvalen en dragt n gruine jurk. Ik krimp en vuil mie t lutje jonkje dat mit taande noar Stad gaait. Vanoet ooghouken kiek ik noar t grode liggoam. t Borstenwaark gaait hiemend op en dele. Vraauw holdt heur swaarde→

Trendwatchers

Trendwatchers binnen lu dij mit handen in buutse kieken noar wat der langs komt en woar t hìn gaait. Nijmoodse broodetende profeten. Trendwatchers veurspellen dat t alumaanwezeg gebruuk van mobiele tillefoons stoareg aan minder worden zel. In toukomst wordt t onfersounlek→

Umboegen

Aan kolle toavel
kieken tien kirrels mit strikken
en n vraauw in regenpak
noa rerende legoledders aan mure


bie n leste slok kovvie
noa n rovvel dikkieken
en wat tiddeln mit nullen
hakken ze – nog veur lunch – knubbe deur


ol vraauw Halm mout dammeet
weer zulm steunkouzen aantrekken→

Umkeren

Op dizze loate nommerdag
rie ik leste högte op
joag ik op wat haart mie vrag


Mit landschop word ik gries
-zol der veurbie dizze bochte nog meer weden?-
zuik ik smok in t parredies


Deur holtwalen kin ik t net nich zain
ol ekkelbomen benemen mie t zicht
oet brummelstroeke klinkt→

Underzuiken

In vrougte loop ik mien rondje. Man mit lutje hondje komt mie in de muide. Hondje komt mit zien nadde snoede aan mien blode bainen roeken.
‘Vin je t nich slim?’ vragt man.
‘Nee’ zeg ik ‘wie underzuiken nander deur te groeten en te proten en hai underzöcht deur te roeken. Mot zien→

Vaalt niks tegen doar in Mokum

Sinds n poar weken waark ik in Amsterdam
En ik ben gek genog al hailmoal went
Eerste week was t nog wat vrumd
Joa, t gaait t er toch aal wat aans aan tou as in Westerwolle
Moar ik rie nou al volleerd deur t rode stoplicht
en spring mit ogen dicht op juuste tram
Eerst mos k nog voak op →

Veertje

Underwegens zag ik in t gres bie viever n luddek jonkje stoan. Zien pabbe stön wat wiederop te winken. Hai kön t dudelk nich wachten. t Jonkje stön aandachteg noar beneden te kieken. Ik noaderde en keek woar e noar keek. Der lag n wit veertje. ‘Van swoane,’ zee ik en wees noar →

Vergoadern

Vergoadern totdavve tot de voadern vergoaderd worden


Vandoage in vergoadern
Ik zweefde der boven
Heurde drokte
Hapte oam um mit te doun
Mor dochde in filestand: loat mor
Zakte wied vot
Totdat aine onbegriepelk
domme dingen zee
Ik huil allenneg mien scholders op
wol vief→

Vertroagen

Blonde vraauw op hoge hakken
lopt niedsk sikkom tien meter
veur hond oet
swoare olle labrador komt der
in lege versnellen achteraan
kwispelt wat mit steert
en rokt aan elk poaltje
as k veurbie fiets
kik e mie aandachteg aan
en ik kiek aandachteg weerom

Veur n dag kommen

Goiedag wereld
Vandoage heb k even
gain bodschop aan die
Zunder mie draait t aal
best n dagje deur
Ik zit hier as n Boeddha
in schare van d ekkelboom
Mien denken drif vot
en k heur t geluud
van wol honderd vogels
t belken van kinder
n oftovvelde moeke d’r achteraan
n Windje→

Veurspel

Bloumen vernuvern zuk in n stukje
schikt veur t volk en dammeet n enkel mens
t Olle Bouk ligt nuigend open
drinkensdòbbe veur lu dij t leuven
Deupvont wordt vandoage nich bruukt
mor nikjet aanwezeg kerke in:
mooi dat ie der aal weer bint.
Zunne speult mit oavendmoalszulver→

Vluchtstaal

Vouerbak is leeg
Aivege bezzemt leste stro in hörn
en ozze en ezel binnen weer allaint
keken t kaauwend aan
hou olden en lutje potje verswonnen
mit t gold in madde
van engeln heur je ook niks meer
en schijpers en schoapen
binnen in gain velden meer te bekennen
steern is wieder→

Vonden

Mienent is dienent zee mie pa
zee oldste zeun
en juig lutje bruier van t aigenaarfde haim
Knecht zedde koare hìn
schoof pedde umhoog
kraabde zuk van achteren en zee:
liekt mie nich goud tou
En t nije mestkaalf blèrde oet kaamp:
t is nog nich doan
Allerdeegs t swien vranterde →

Vrumden

kikst mie mit grode ogen aan
en ik kiek taksaaiernd weerom
deur schoa en schane hest leerd
um deur mìnsen hìn te kieken
te zuiken noar wat haart van gold


hest wat vonden ducht mie
ik wil die noamelk wol omaarmen
en mit Rolls Royce linea recta
noa t Hilton bringen
noa suite negenhonderdtwije→

Wachten

Winterholt stijt op springen
knobbe komt verwonderd deur
eerste bloumkes vringen
gries krig nije kleur
tied lop in kringen
achter wizzelt veur


En ik stoa te wachten
guster op non
van nommerdag op mörn
Leven is rekken
noar wat kommen gijt

(19 april 2009)

Wel bist?

Raaist mit as mien schare
mor as k om kiek bist vot

k Wol die vangen mit toal
mor latst die nich dichten

t Vuilt zo ongenoadig goud
astoe
bie mie
achterop fietse zitst

Bist was t dijst
drifst mie

(8 juni 2007)

Wie bruiers

Binnen nooit
oet nkanders dinken
Man as ve proten
stoeken woorden
Wat wied vot nog waik is
wordt stoef bie houkeg en haard
Levent völ tussen ons in
verwaaid zunder ènde
Nöst wui lege staal
en ais oet tied
reer ve achter voldeure
Vuil ve ons verloaten
en kommen der woorden


(Kinnen→

Wieder

Bloaden komt dele
gruin wisselt veur broen
t goldlöcht tilt ons op
tied um te verwaaiden

(haarst 2007)

Wilde ganzen


Wilde ganzen oet t Noorden
proten in duustern honderdoet
over hou t was doarboven
mor vlaigen intied
stoareg noa t zuden
en n haalftamme dele
dut wensteg kop umhoog
mor krigt gain högte

Woar bistoe?

Dizze achterkaande van dingen
alles wordt waik en zaachte
olle patronen verswinden


Mit verdwoalde ogen kikst mie aan
nog verstrengelde vingers loaten aanveerdend lös
drifst vot in zere dreugte en schimmen


Woar bistoe?
In dreumen heur ik dien stem van overkaande
mor bie→

Zummermörn

Dörp slept nog
vogels binnen al wakker
net as wind
dij speult
mit bloaden van ol pereboom
wied vot n vrouge traain
stilte wiekt en t löcht gef alles weerom
ik kiek woarend wereld in
en oam mit

Zummeroavond

n Zee van stemmen achter holten gerdienen
biezetten golft der n laag
en t duuster sloekt alles in
Lutje reert en mag dele
lustert noa wat groten swiegen
kikt deur t wotter n nije wereld in
n Loade autodeure klapt dichte
en wied vot gijt er n lèste traain
Troag umaarmt stilleghaaid→

Zundagmörn in haarst

Wereld slept nog
Zunne is al op
t Hoes eerst nog duuster dicht
Open deur speulende stroalen van licht

Deurnat gres en koperen kleuren
Stillighaid dai wacht in dook
Tussen veurbie en wat kommen gaait
Dat herhoalt zok n aivighaid

Treeën op trappen en Bach op t örgel
Roeken van→

Zundagmörn in Mokum

Bie Pancakes gaiten wichter komme vol beslag
Maiwen vreten onbekommerd ol pankouk op
Eerste lu zitten aan stoetje bie Coffeecompany
en k roek rook bie Coffeeshop The Otherside


In vrougte fiets ik hier deur Groot Loug
maank leven, ruiern en roegte
op weg noar wat stilleghaaid→

E-mail bie wat nijs?