Jansema, Gerhard P.J.

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

Avifaunavisie?

Der binnen veul stichtens in Nederlaand. Veur netuur, Grunninger laandschop, vogel- en daaierbeschaarmen. Doun goud waark, mor k heb der wel ais wat vroagtaikens bie.
Der was woaraargens n vogel spot. Nee, gain grappen over n spotvogel. t Was de zeldzoame westelijke →

BBIQ = Kennis koken op 1,5 meter

Enkeld wat stroatverkeer en vogelgetwitter. Kroug dicht, winkel op slöt, kappers thuus. Proek op kop as in hippietied: ‘Aal joen wiet is lof.’ Wat staait Grunnegers te doun? Fo-rummikubben en puzzeln wat ons paast. Tillevisie is ook van de kook en repetaaiert doags mit→

Beder lezen!

Eefkes n proatje mit vraauw Steevaast: ‘Moi, veul te koop hier, ik zug wel 35 Te Koop-borden in stroat.’
‘Joa, lu baiden over vroagpries hèn … binnen nait wies in kop.’
‘Hou dat zo? ‘
‘Nou, k woon hier al 47 joar goud.’→

Bestandslien Raaitdaip

Perfester Van Giffen luit vrouger geern ien wierden vroeten. Ook ien t Humsterlaand, bie Aalsum ien 1919, n haaidens ovverstee. 35 joar loater wazzen der verzakkens en scheuren ien d’olle Biesquertheerd van boer Sinneman aan t Aalsumerklaaipad. Deur groaverij,→

Bonifalius bie Rottum vermoord

d’Haailege Bonifalius wer in t joar 773 geboren in n mergelgrot in t Zuden. Roupnoam Bonne, zeun van Servaeske en Frisa Bonefantse. Haaileg boontje mit verdaipens wol Paus worden. Oardriekskunde von e niks. n Bisschop stuurde hom ais om n bosschop, mor jong verdwoalde.→

Braifkes

Begun december 2019. Der laag n wit kevortje in postbus tus ken de kraant en n bak rekloame. Mor gain adres derop en ook gain òfzender. Wat mos k dermit? k Legde t aan zied en pakte kraant. Ik bin happeg op goud nijs. Mien oog vuil op n stukje over poeierbraiven. Dou vlamde n keerske→

Campus Yin en Yangtai

Op pad noar Stad. Even loeren bie de gruine ‘Chinese muur’ van Grunnen, De Stainkoeln. Gain minsk te zain tot …: ‘Hé, mienjonkje, hou is t?’ Doar ston e, Glaanzie Blinkerdt, k kinde hom van vrouger heer. Zien bienoam kon je wel roeken; zo glaanzend was e dou nait→

De bronnen van Expeditie Grunnen

Pervinzie Grunnen wordt voak ‘op de koart’ zet. Zo hait dat. Elke moal is der wel wat: de Faarmsumse farmhouser kapklompenstamperij, t Òlhoofster kopstubberstoempen, de schierste meulenraddraaiersoptochten en aal zukswat. ‘Om Grunnen op de koart te →

De Homo individudu sapiens (NN)

Individudu is gain poletieke pertij, gain stichten, gain organisoatie. Individudu is Ik veur Ik en Elk veur Zoch. Haailege oorlog tegen WbW, Wie binnen Wie. Individudu striedt as Anonymus mit t mainst gevoarleke woapen van dizze tied, de Perpetuum Mobili. De influence→

De Kreuzema-papers

Beste leeslu,

As Noorderling en Kreuzevolger dou k joe eefkes n vertraauwelk verslagje. Aigenlieks de Kreuzemapapers. k Haar mie hier in Raandstad vrijwilleg opgever veur noaschoulse opvang in t noodlekoal. Haar k nait doun mouten in dizze kontrainen. Niks weerd, ik→

De plaank van Cereska

‘Cereska,’ zee ze op de vroag hou of ze haitte. Ik trof heur op de trappens van de Korenbeurs ien Stad. Dou t rekkertje van heur coronasmoelie knapde, zwaaide ik n doemke noar heur en vruig hou of ze aan dij noam kwam. Zai wees noar ain van de beelden noast d’iengang,→

De Ploeg in de gouwen

2018: 100 joar kunstkring De Ploeg. Leek mie aanlaaiden veur n laid, ien t Grunnegs vanzulf: De Ploeg in de gouwen. ‘Gouwen’ zeden ze vrouger tegen pervinzielaandstreken. t Hogelaand was in gunst van de kunstschilders van dij tied. Rood kleurt Fivelingo, docht ik, omreden→

Electra onder hoogspannen

‘t Zel mien tied wel duren.’ Ol Jenske Sokkestopper van Electra heer sluig op computer. Rötding wol weer nait. Inains kwam t op schaarm: pling ‘Goeiedag, mag ik mij even voorstellen, mijn naam is Archibonus Hecksocrates.’ Jens kende vent hail→

Forum Gruoningana anno MMXIX

t Verhoal van Grunnens Ontzet … jonges, jonges, Bommen Berend … dat is zó MDCLXXII. ‘Olle meuk’ in Millenniumproat. Feest van de XXVIIIe mout ais even stief op de schop. Boudel onder t fontanel ophemmeln vaalt nait tou, mor mout gebeuren. Noazoaten van Carl von Rabenhaupt→

G.B.J. of Hat-Si-Kee

‘De dreiging in het midden-oosten neemt bedenkelijke vormen aan, een bedreiging ook voor ons in het westen … Goedemiddag dames en heren … het is misschien daarom …’ Zo ongeveer begon de zundagmiddag bie opa en oma thuus in Oosterhoogebrug haalver wege de viefteger→

Gadegeslagen

Pieter B. uut Almere ston veur rechtbaank veur stalken. Haar zien ex-vraauw bedraaigd mit domme apps. Vraauwelke rechter keek streng en aaiste waarkstraf. Nou, waarken haar e gain zin aan. Man, man, en dat veur n tikje uutdailen. Tikje? Hai haar ex sloagen en haile huus →

Gasgrefieken in de gevel

Joekels van turbinemeulens. Bie bunderboeren op t achterhaim of in t laand en veuraal in de roemte bie de dieken. t Is t nije geleuf; boer is nou n domie van dizze tied, hai wiest noar de hemel mor preekt veur aigen perochie vanzulf. Nog mor körts waiten wie van turbinewindmeulens,→

Humanitaria van Inhaimers en Uuthaimers

Fierljeppen. t Was Sybrand dij der over begon op koustaal bie ons baaider kammeroadje Bintje.
Vraize Sybrand uut Workum was n zetje op vezide bie zien oom Djoerd en taande Iekje in t loug. Dij wazzen inhaimers van Vraislaand heer. De ollu van Sybrand wazzen uuthaimers. Dij→

Invloudgenders!

Bloggers, vloggers, insta(biel)grammers en nou weer influencers. Invloudgenders! Zai komen tou podcast uut en besmetten volgers mit appkes vol complotroddels. #Ik-dou-der-nait-meer-aan-mit. Mien Engelse kammeroad ook nait; hai skypete dat e de ‘flu’ haar: influenza,→

Jodium en zulverpepier op woensnoen

Woensdag 1 maai 2019. Òfschaaid van d’haalfschaaid van de week, dus woensnoen. Dag van de Aarbaid. Aarbaid? Der is ja gain aarbaid meer veur elk. Loat ons kieken noar zundag vief maai! Mit n oranjefranje sjerp om, liek as ien 1945. Hoezee. Gedenkdag veur verlaifde Grunneger→

Kerstvloud 1717

Veur drijhonderd joar
routduustere nacht
störm bie boerderij
onrust onder t vij
doar bie Wierhoezen aan t Wad
Gain zodden meer aan diek
Van Seeratt gain macht
dou wazzen polderstreken
nait veul in de reken
bie bestuurders in Stad


(Refraain)


Groot nijs
t ston in de kraant

Kiemende vroagen over tegeltjeswieshaid?

Mit mien kammeroaden kwam k voak op n diekje dat de òfschaaiden was tusken twij boerenspultjes. t Haitte ‘Moaldiekje’; aan kop ston n meulen dij t wotter in de polder regelde. As kwoajonges struunden wie doar geern, en bie t boerenhaim doarnoast. Mor aigenoar/boer wol der→

Klimoathuuske

Jannewoarie-oavend, haalf zeuven. Störm jagt boomtakjes tegen bewoasemde stalvenster. Schimmelpony Bio, pinken Grassie & Kloavertje en sikje Lurfke kaauwen tevree. Zai schaaiden waarmte òf, harmonie in de tiny klimoatkwint. Oppashondje Boa snurkt as n zwien,→

Kreuze-jamboree

De honderdste Kreuze-jamboree is aan gaang. Toalpadvinders zuiken thoes op t schaarm noar keuzewelpkes. Wèl? Woar? Hopman Henk verkent t pad onder meulens, bie wolverasters en damhekken. Commandocentrum wordt aanstuurd deur hopman Bert. Belhoamels Pé en Rinus, Akela→

Kreuzegazeuse* (Encyclo)

Betaikenis: 1) keuzedraank, 2) Nedersaksdrupkes, 3) boerengrachtengordelslok, 4) bunderslootjenat, 5) GruinGrunneger gouwenlikeur, 6) kikkerritsiroop, 7) aigenhaimwotter,
Gebruuk: noa t sloothouken n spoulkomke volgaiten. Bie elke slok komt der n grasgruine→

Kreuzeschrievertjestoalkringloop

Grunneger slootjes baiden leefroemte aan wotterschrievertjes op kreuze. Kreuze is n textuur van algen mit aalweg aanwazzende schrievertjes. Schrievertjes binnen bladwiezers in boukgewas, dij mit wottervlugge omsloagen gruizoame kost poten veur lezers. Lezers→

‘Lakeika’

Onneuzel as Austroalische boombeertjes. Zo zwaalkden wie in de zesteger joaren over de kermis. Bie de woarzegster en bielaangs standwaarkers. Griezelkoppen in t spoukhuus, mizzelk in waalzende cake-walk, jeuk in t vlooiencircus. En slikken aan n zuite wattenstoaf,→

Lol in t Plectrumceen

Studio mit jonge en olle muzikanten. Smuie en kromme vingers op de snoaren. Jongelu rappen en zuiken wat nijs. Ollen lustern en proaten: ‘Waist nog wel?’ Lol mit knutselverstaarkers van olle radio’s. Repetaaiern in n keldertje mit twijdehaands gitaartjes. Over muzikantentrefpunt→

Ludolfs aarvenis

Ludolf luip waarkloos deur pervinzie Grunnen. Hai was geboren in Norden, Duutslaand en te vondeling legd in pervinzie Grunnen. Mit n braifke derbie: Ik hait Ludolf. Jong was wat tiepelzinneg, mor haandeg mit holtsniewaark. Hai wol geern kerkörganist worden, mor zien→

Luie Grunnegers

Grunnegers? Zo lui as n vlint. Job Dommeloar van Sloaperstil heer, zulf suvvend in n hangmat, zugt dat op vekaansie. Onder bomen om hom hèn hangen ommelaanders, ook vekaansielu. Ogen, net mollebonen, loeren Job tropisch loom aan. Troag, nait veuruut te branden. Laang,→

Maddeklopper

Veurjoarsschoonmoak in de kop. Stugge kokosmatten op t wasrik. Buurvraauw sluig wild mit de maddeklopper.
Drij vraauwlu luipen t blaikveldje op: Jehova’s Getugen! ‘Goedemiddag mevrouw, mogen wij u even storen…’
‘Nee,’ zee buurvraauw, →

Mantelmantra

Zus Zwaantje zit doaglieks op ketoor in t gemaintehuus. Doar proat zai ABN mit de notoabeltjes. Mit noadruk op de B! Veurnoam, ja. Zai loat zuch doar Zwanette nuimen …
Bruier Homme ridt op miljeuwoagen van gemainte. Hai proat de toal van de stroat. Ook as mantelzörger van →

Mazzelstreekjes

PodiumTV-On the road. Mit camera-auto tusken Vaaierhoezen en n Daam. n Aanzichtkoartfilmke wordt ons toustuurd as n kiekgrout zunder postzegel. Aiwenolle mazzelstreekjes bielaangs t Wad, verstopt in vedde graslaanderijen. Rust en roemte. Woorden van olle zedenprekers→

Meertmoand – Netjes platmoand

Taande Teubeline (Teubke) en ome Frans kwammen vrouger ainmoal sjoars ien vekaansietied ‘over’ oet Bergen Binnen bie heur olders ien t loug. Kiender wazzen der ook bie, geliek verdaild, twij nichtjes en twij neefkes. Mien moeke, n zuster van taande Teubke, von dat zai →

Mien zwa

Jeanpierre Kneusinhof (12) was zien noam. Zeun van n Grunneger en n Française, n geschaaiden stel.
In zien woonstee Fransum nuimde elk hom Jampie. Hai was nait zo schrander, nait zo as t wezen mot. Zo aine krigt gaauwachteg n bienoam. En dus was t veur elk dij hom kende dudelk:→

Mosnaa?

t Skielert, t spiedpedelect, t segweet, t droont en t haiperloept akkuroat om en over ons hen. As k mien fietske tegen wind in trap, ie-baikt snelvolk stoef om mie tou.
Gain bel, gain grout … zoef en vot. Kloagkribbeg hong ik vlaag doarom strieklings.
Buurvraauw laagde en →

n Prieeltje van waitenschappers/waitenwappers

In d’olle Franse toen van n börgje wazzen wie as kinder voak aan t dunderjoagen. Jonges en wichter, verstopt achter rododendrons en hoge voarens. Lagen, gieren, brullen om de putto’s in de toen en om wilde verhoalen van vrougerheer. As der n persoon noaderde was t ‘ssssst’→

Opa Tammo’s Lulalaid

Lula Lula Lu, Lula Lula laid
Opa Tammo’s Lulalaid.


Wie wonen in t gehucht,
Lula achter Kalkwiek*
Mit veul vrizze lucht,
k bin de keunenk te riek
Omreden lu van Lula
hebben nait veul verdrait
Elk ken ja opa Tammo’s Lulalaid


Doar krast mien hanska,
en in t laand frènst n veulen.→

Postzegellaand

Zoakenlu ruipen in de joaren negenteg: ‘Denk groot.’ Nait van dat benaauwde. Loater nuimden millenniumboomers aal wat der was ‘mega’. Nederlaand was zulfs ‘giga’-riek.
‘Het geld klotst tegen de plinten,’ ruipen geldvergraimers op t Binnenhof. Wat denk→

Sans souci?

Nije woorden binnen nait votdoalek begrippen. Boomridders, ketenmariniers, gebiedsregisseur. Aal gekhaid, ja. Boomridders … zug je dat veur joe? Geharnaste ridders dij mit n zwoard òfstörmen op n boom? En wat doun ‘stadsmarketeers’? Denk ais even mit mie mit: ketenmariniers?→

Strombolisch

Mien waikschilde bonen verdreugden op scheurklaai bie lavahait Glins. Zwait en
dörst, dus mor even op t terras bie SantaBruno. Ik graimde vino op widde
boesroen. Ien wasmesien sopt, ien dreugtrommel stopt en kreeg hom aander
doags te kaast oet. Ain aarm deur maauw, mor →

t Monster van Loug Nes

Buurtschopkes Heveskes, Weiwerd en Oterdom binnen vot. Ver- kwaanseld deur kwakdeuzen. Loug Nes bie t Schildt rakt klem deur herindailens. Lu worren t zat, willen vot van aigen haim. Gasgrefieken in gevels, muren schaif en schel, gain muuranker kin t tegenhollen. Loug→

Tempo dou, Tempo nou

Haalverwege joaren viefteg kwam frisdraankhandeloar Vonder uut stad Grunnen ainmoal sweeks noar t Westerketaaier. Bie n kefee in de kontrainen van Hoogkerk brochde hai mainsttied zuit spul zo as wat kistkes limenoade, cola, sukkeloademelk, ranja en aal zowat.
As kinder→

TopDutchke en The Polling Drones

Pakketjes worden dommee brocht deur de Polling Drones. Nee, k bin nait in toeze mit de Rolling Stones. ‘Polling’ is bestuurboare software, ook veur n drone. Vroag mor aan TopDutchkes van Zernikon bie t Raaitdaip, dij hebben verstaand van nije luchtvoartugen. Nij? Nee,→

Twijpersoonsmens?

Lu oet Raandstad ruipen ‘black lives matter’. Kleur bekennen … joa, mor zwaart/wit denken over widde sukkels op graauwe cultuursokkels? Aander lu dramdreumen van gruin. Grieze waitenschappers in toeze:
blaauwalg, stikstof, aerosolen, mondkapkes wel of nait, code→

Verdainmedel: banzai of bonsai

Boas Slimmisloeri van de Japanse fabrikant Schroefiemoeri was van t veurjoar ien t Grunneger laand om zoaken te doun. Hai haar ien t Holland Heineken House van Grunneger Top Dutch-lu heurd dat dij geern Japanse raaizegers op t haim hebben wollen. Opzet was n nij verdainmedel,→

Vereg blief mit die loeibontes

‘Ek sal nait riek wor nie, ek sal ja vereg blief.’ Dat zee Vera, n klaaindochter van n boerenfemilie van Grunneger stam dij in Ou-Transvaal belaand was. Heur opa was end 1890 òfraaisd noar Zuud-Oafrikoa om te boeren, mor verzaailde in de Boerenoorlog. n Minne tied, mor noa→

Verkaizens

Mount Rushmore, nationoal monumint in de Black Hills, South Dakota, USA.
t Gaait doar om granietpetretten van Amerikoanse presidenten. Wat in Amerikoa is kin hier ook. Ik docht: Moud Plust doar … wìnsdreummonumint+!
Nait veur ‘plusminus’ Grunnegers mor veur Grunnegers+.→

Voele snöt-Freek

Kramp in moagstreek,
t lag aan voele snöt-Freek
lomperd kwam uut streek Leek,
hai was net n klou-ou-ou-oun


t Was n blind date,
regeld deur mien nicht Greet
wat mie nog t mainst speet,
hai ston op mien schou(au)-ou(au)-ou(au)-oun


Ik wer glinhait,
hai vruig: ‘is der →

Vraauwe Justitia en schoal van Richter

Vraauwe Justitia staait veur recht en plicht, oordailt over veur en tegen. Je maintiendrai, ik zal handhaven! Doar gaait t om, mit rechters en avvekoaten. Vraauwe Justitia dragt mainsttied n blinddouk, kin bekloagde nait aankieken. Zai weegt ‘woar of nait woar’ op heur→

Ziedkwakkers

Snakkerij en sensoatsie. Media doun der geern aan mit. As lusteroars thuus aan t kovvieleuten binnen, staait radio mainsttied aan. Din is t spannend as prezentoator m/v aanzegt dat dij en dij dat en dat van plan binnen: zo as in n haalf uurtje ale kwinten van Finterwolle grafitticeren.→

Zwachtelziel

Gemainte Zwachtelziel ligt op t Hogelaand, aanplakt tegen de Wattendiek. In t plaaisterdörpke worden pesjenten oplapt. In t GasTerrarium liggen slachtoffers mit daipe oardkloven in gips. Metselvougwonden worden laangdureg bie mekoar hollen deur n brace. Zwachtelzielsters→

Zwienebloasverknapbuzzerij

De road van nije gemainte Beer&Zeugetil vergoaderde over toukomst. t Luip oet op aigenbelaang. Linkse pertijman, bakker in gemainte, kloagde dat de veur rechts versleten dörpsslachter adverteerde mit ‘nijachtege’ reloades in eteloage.
‘En wat zol dat →

E-mail bie wat nijs?