Humanitaria van Inhaimers en Uuthaimers

Fierljeppen. t Was Sybrand dij der over begon op koustaal bie ons baaider kammeroadje Bintje.
Vraize Sybrand uut Workum was n zetje op vezide bie zien oom Djoerd en taande Iekje in t loug. Dij wazzen inhaimers van Vraislaand heer. De ollu van Sybrand wazzen uuthaimers. Dij wazzen van t Grunnegerlaand noar it Heitelân òfraaisd. Deur migroatsie kwammen wie zodound aan t woord fierljeppen.
‘Fierljeppen?’ Bintje en ik konden hom mor min ‘begriepe’ zeden wie tegen hom.
‘Ek syl t jimme wol lere,’ zee Sybrand en wie luipen as n toom gaanzen t gruine laand in. Bie spoorsloot wer t dudelk, wie mozzen over t wotter.
‘Hou den?’ vruigen wie hom, ‘sloot is ja veuls te braid, doar is n polsstok veur neudeg.’ ‘Die ligt hier, sie,’ zee Sybrand en wees op n laange stok in t hoge gras.
‘Hoe moet dat?’ vruig Bintje in de toal van t Westerketaaier, ‘da’s e vlaggestok jong, der is gien doek met pompeblêden bij. En wèl het e stok doar hènlijt?’
Noar zeggen van Sybrand was Bintje nait geboren mor deur zien pa as pootgoud bruukt. Loater haar zien moeke hom aan t loof uut de grond trokken bie t eerappelkraben. ‘Och, kiek,’ haar zai zegt, ‘hier is ons lutje Binnert, ja.’ Dat was nog aal te zain aan zien hoardracht, n aigenhaimer en doarom nuimden wie hom Bintje.
‘Hest doe dat zeid, smirrege Vraize?’ ruip Bintje. ‘Woar stijt dat? Bist nog te dom om loos te wezen.’ ‘Ha haa … it syl myn soarch wêze,’ laachde Sybrand. ‘Kom.’ Hai draaide de stok om en sprong noar d’overkaant. ‘Sa giet dat mei n polsstok, no jimme beide,’ zee e.
‘Woar hest dat leerd?’ vruig k. Mits kwam ook Bintje roem over de sloot. Ik docht: Ik mot nait wieder springen as polsstok laank is, aans kom k op de rails.
Bintje zag mien twievels. “Magst niet in e plompe bêden,’ pebaaierde hai n link noar de Vraize vlaag.


Sybrand kniesde dou ik mor zuneg mit d’hakken op t dreuge tusken rebaarberstengels belaandde. t Was in n gruintetoentje dij laangs de spoordiek lag. ‘As toentjeman dat zien haar, kreegst klappen,’ kraaide Bintje, ‘Zo’, en hai sluig mie mit n praai om d’oren. ‘No,’ zee Sybrand, ‘sa is omke Djoerd net, hy is humaan.’
‘Omke Djoerd, houzo?’ ruipen wie, en: ‘Wat is dat, “humaan”?’
‘Dit is omke Djoerd sien tuuntsje … n bietsje respect, no.’
Gekjoagen bie spoorlien en … doar kwam traain aan. Sybrand zwaaide noar de machinist en zee: ‘Ek wil later ok bestuurder wurde yer.’
‘Bestuurder van n trekker, zeker,’ vruig k ploagerg.
‘No, fan de pervinsje,’ zee Sybrand en hai sprong weerom over de spoorsloot. Bintje net zo, mor ik … tou ondergoud nat en n kikkerdikkop in de klomp. Kwoajonges haren lol.
‘Moest es kieken, wat e lul,’ ruip Bintje, ‘maagst zeker t liefst met wotter kwingeln.’ ‘Joa,’ zee k en kwakde n flottje eendekreus in zien nek. ‘Sa, en no eier siekjen,’ zee Sybrand.

Bintje zai k nog wel ais. ‘Fierljepper’ Sybrand was mie aal ontschoten.
n Zetje leden meldde t NPO-dagnijs dat Hoagse pertijlu kwakkerij haren over Humanitaria Ter Oapel. In dij migranten-automatiek mit ‘keuzesnacks Inhaimers en Uuthaimers’ verslikde zoch n VVDstoatssiktoares, hai mos doarom vot. Was zeker te dom om loos te wezen … n CDA-er was der ook zat van en haar touglieks n bosschop. Hai verluit noa 17 joar de Hoagse poletiek om bestuurder in Vraislaand te worden. Ik veerde op; van uuthaimer weer inhaimer? Zol dat Sybr…? Wel wait, as t dezufde is van dou, din wait hai dat Respect begunde op t achterdail van n boerenploats. ln- en uuthaimers mouten mit zulfspot over sloten hen om mekander te ‘begriepe’. Sybrand? Dij was te loos om dom te wezen.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

E-mail bie wat nijs?