n Prieeltje van waitenschappers/waitenwappers

In d’olle Franse toen van n börgje wazzen wie as kinder voak aan t dunderjoagen. Jonges en wichter, verstopt achter rododendrons en hoge voarens. Lagen, gieren, brullen om de putto’s in de toen en om wilde verhoalen van vrougerheer. As der n persoon noaderde was t ‘ssssst’ en moesstil. Je mainden dat de persoon niks in de goaten haar. t Was nait gehaaim, mor je begunden van ales te onderzuiken, waitenschap gaf spannen. Doar wer je deur aandern nijs inschuund. Roddels over dij en dij. Je leufden ales wat der smoesd wer, omreden dat je der zulf onderdail van wazzen.
In n houkje van de toen, zo’n twijhonderd meter wieder achter de börg, ston n roavelg rond hutje van rait en wat plaggen. n Prieeltje van petriciërs uut ver vervlogen tieden, dij doar thee dronken en zo … Der haren zoch hail wat ondeugende toaverailtjes òfspeuld, heurden je van wat oldere jonges dij doar zulf eerder ook al touholden haren. Hou wozzen ze dat? Nou, van heuren en zeggen netuurlek. Gekwak van waitenwappers over n prieeltje.
Weer aander ‘waitenschappers’ wozzen te vertellen dat de leste bewoners wegpest wazzen. Olle oadel haar gain centen meer had om t börgje op te knappen. d’Hoaveloze boudel was n vingerprik in d’ogen van veurnoame lu in t loug. Gemainte mos t spul doar neudeg aan kaant moaken. d’Oadel wer uutkocht veur n habbekrats. Mor gemainte het boudel nooit weer in olle stoat brocht. Noa glorie gain victorie. Der stoan enkeld nog n poar muren van t olle huus en t vievertje van de Franse toen van dou. n Stichten gaait der nou over, wil der nog wat van moaken mit wat kunstgrepen. Mor vot is vot en keert nait weerom.
Alerhaande lu hebben nouedoags verlet om n aigen prieeltje. Der is niks te vinden wat nog betoalboar is. De roup om n stee wordt dag noa dag staarker. Prieeltjes binnen zeldzoam, de wat minder stille ‘waitenschappers’ waiten wat of der gebeuren mout. Huusgarchen bèlken en appen noar wethollers: ‘Ingriepen, baauwen!’ Prejektdespoten sloeten, as ze kaansen kriegen, t börgje in mit medern Vinex ‘woongenot’. Elkenain din mor in n tiny houske mit moustoentjederij? Schier meschain, mor t het niks oadelks. Ik denk dat stille waitenschappers doarin nait genog leefroemte hebben. Over twinteg joar is t haile laand benaauwd volbaauwd en din plaaiten waitenschappers veur de baauw van … börgjes mit singels en slötgrachten. Mor ja, de roemte …
In de viever van dij olle toen zit Kaaizer Kreuze. In n luddek prieeltje op zien gruine wotterlelietroon. Omgeven deur kikkerrit blast hai zien kwoakbloas groots op. Hai wist slootjelu op t rechte pad en … op gevoar. Hai kwoakt dat wezens dij zoch ‘mins’ nuimen t terraain mit de börgresten òfbreken willen. Veur n torenflat mit viefteg woonsteeën en tien turbinemeulens der omhèn. Dit as vergouden veur bevingsschoa en t levert gemainte centerij op. Beloaden luchtbellen getugen van onrust in t algengewelf. Inains vaalt der schaar over Kaaizer … klepperdeklep … te loat! Kaaizer Kreuze bungelt aan n snoavel. Der wordt hom asiel verlaind in n ooievoarsnust. t Nust van d’ooievoar uut t stadswoapen van Den Hoag …

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

E-mail bie wat nijs?