Forum Gruoningana anno MMXIX

t Verhoal van Grunnens Ontzet … jonges, jonges, Bommen Berend … dat is zó MDCLXXII. ‘Olle meuk’ in Millenniumproat. Feest van de XXVIIIe mout ais even stief op de schop. Boudel onder t fontanel ophemmeln vaalt nait tou, mor mout gebeuren. Noazoaten van Carl von Rabenhaupt en Bernhard von Galen binnen nou ‘opstart’pazzipanten en zai goan t hail aans doun. Dizze millennials goan Grunnen vanuut Zernikon Valley tot volle wasdom verduurzoamen. As eerste t Forum. Dat wordt t nije gemaintehuus in t Riek Gruoningana. Villa t olle gemaintehuus van MDCCCX wordt t Von Rabenhauptmeseum, woarin op schilderijen te zain is wat n verdrait t was tot anno MMXIX. Pertretten van Rehwinkel, Ouwerkerk, Van den Berg, roupen herinnerns op: janken. Op teuverlanteerns ploatjes van Verkeerscirculoatieplan, Zuuderzeelien, n koale Westpoortpolder, Zuudelke ringweg, t For… : blèren. Want dou was dou, mor nou is nou, t mout aans.
Nou is t nait zo dat dizze Carl en Bernhard t overaal over ains binnen. Carl wil Nero Bicepsius as portier veur de deur van t nije gebaauw. Mor Bernhard wil t beeld ‘St Joris en de droak’ van t Martinikerkhof hoalen as bewoaker van Forum Gruoningana. ‘Joa, dat is nog wel n ‘dingetje’, zegt Carl. Ook Old en Nij wordt aans: gain bommen, vuurpotten en grenoaten, mor mekander de haand langen en helpen om t nije joar zunder scheuren deur te komen.
Net om dij reden wordt de aibels schiere vraauw Annematrix Heitopathos uut Beem as praefectus provincia Gruoningana aansteld. Zai voldut aan de profielschets. n Soort CdK dus, mit goudkeuren van sire WA, omreden dat baaide Code Oranje kennen. Heitopathos is n veurnoame doame, mor zai boadt nait in ezelinnemelk. Nee, zai loat balkende NAMezels, dij Gruoningana uutzogen en verknapbust hebben, opsloeten in de Gasunie-oapenröts bie de A-VII. Gajus interruptus. En zai wil ook n bewoaker veur de deur: Blode Bet van Herebrug. Op Heitopathos’ verzuik verhoogt diva Wiaria Muze t Forumspektoakel mit n harpke op de nije Breede Merckt. Kost n bult pecunia, mor aan de Forumbaauw was toch al veul vergraimd.
Onze Peetoom Paas paast nait recht bie profielschets ‘praefectus’. Hai mout as boas van Stad meer uutstroalen hebben van n gladiator, maint Carl. Bernhard docht dat t tied wer veur n vraauw aan t roer. Hai wil prediker Ruth aanstellen as Senator Paaspartoutis-Peetoomethos. Eega krigt n nevenboan in t Forum, blift t toch in de femilie. As zai baaide smörgens t Forum instappen klinken klaroenen over Stad en Ommelaand: ‘Avé joe baaide!’
Op de XXVIIIe augustus woagenrennen om Grode Maarkt hèn. Peerdespul blift hier lu trekken. Joe kriegen doar nog bericht van. Noar zeggen van Carl en Bernard mout Paaspartoutis-Peetoomethos vot besloeten om Post.nl over te doun aan stadsdoefkes. Dij worden uut heur comfortzone hoald en oplaaid veur postbode. (Teminnen as FNV dat wat touliekt). Vanòf doeventil op Martinitoren, kinnen zai braifkes rondvlaigen. Braifkes? Joa, niks gain appkes meer, mor as vanolds n perkamentje volmaggeln. En weer gewoon mitmekander proaten! ‘Avé, roekoe.’ Boven t Forum zweeft oeltje Thierry op Minervathermiek:
‘Avé doefkes, oehoe.’


De Bierhalle van wichtergisters De Vraauwerij komt op begoane grond van t Forum. t Volk wil stoet en speulen vanzulf en as der ♀Fabaria schoemt, binnen doar pruivers veur. Dij worden der goud krolsch van; stil geworden loaten, dat is goud veur de Laifde, wat wie zo mist hebben tot aan MMXIX. In de wiendroevenmoand is de verjoardag van Bacchus; schrief mor vast in joen agenda … V oktober. Dizze Wiesgeer zee: ‘De Groanrepubliek mout weer as vanolds.’ Kiek, dat binnen uutsproaken. De Proostheer uut Rome mit Zien amforabuuk voldut aan de promielschets. Hai is as beschaarmhaailege van Bierum n goie innemer en dailt dat plezaaier geern mit de Vindicatnoabers. As Hai ainmoal de troon bestiegt in Forum Gruoningana, din kroept Pleegzuster Bloudwien op Zien schoot: ‘Avé, lutje laif!’ In de thermaeschoemboaden op twijde verdaipen kinnen zoeplappen zuch weer ophemmeln.
En … wie kriegen weer n tram. Joa wis, peerdetramkes vanzulf. Gain rails neudeg en miljeuvrundelk.
Onderdak: in de perkeerhut onder t Forum. Om remisemisère te veurkomen worden auto’s doar weerd, CO-II neutroal. Droagsloafkes kinnen forinskes ook in droagkoetskes hen en weer slepen. Bernhard wil doarveur staarke OostFraiskes bruuken. Carl denkt, omreden dat dit monnikenwaark is, aan willeg spul van Schiermonnikoog of doaromtrent. Mor onnure uutzendboalies zain doar weer handjeklap in. Aigenlieks nait meer van dizze tied. Sloafkes! ‘Joa, dat is weer zo’n ‘dingetje’,’ zee Bernhard. Hou mouten wie mit zuks omgoan? Paast ja nait in MMXIX. Opvouern aan laiwen in de arena? Nee, kin nait meer, dat is zó anno MMXIX min MM. Gounent hebben dit spultje ja mitbaauwd dus … Ecosloafkes? Staintjes bikken veur n collosseum? Boomkes planten, asfalt vothoalen, toentjederij, klokkenspul van de Olle Grieze elk joar ophemmeln veur bezuikers (as dat mor gain gallege Galliërs binnen!).
‘Dus, aarm en riek blift?’ vruig k baaide MMjonges.
‘Eh … joa,’ oarzelde Bernard, ‘dat is aaltied al duurzoam west.’
Hmmm, joe begriepen, plannen binnen nog nait hailendal uutwaarkt. Dus, niks nijs onder de zun? Nee, mor t wordt duurzoam en … hail kaalm. Onthoasten hait dat, om tot mekander te komen. Dat wollen wie toch zo geern? Ook Gij, Brutus? Mor, wanneer gaait Forum-deur lös? Gounent flustern: ‘nait veur anno MMXXIX.’ Dat is nog wel n ‘dingetje’!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

E-mail bie wat nijs?