Mantelmantra

Zus Zwaantje zit doaglieks op ketoor in t gemaintehuus. Doar proat zai ABN mit de notoabeltjes. Mit noadruk op de B! Veurnoam, ja. Zai loat zuch doar Zwanette nuimen …
Bruier Homme ridt op miljeuwoagen van gemainte. Hai proat de toal van de stroat. Ook as mantelzörger van moeke thuus is ‘plat’ zien verbindenstoal. ‘Smurrietaal’ maint Zwaantje alias Zwanette vol aargernis. Din trekt bruier zien overall aan in huuskoamer: ‘Uut veurzörg,’ zegt Homme tegen heur: ‘Ik dou mor gain mantel aan, din kinst mie hom ook nait uutvegen.’

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

E-mail bie wat nijs?