Jodium en zulverpepier op woensnoen

Woensdag 1 maai 2019. Òfschaaid van d’haalfschaaid van de week, dus woensnoen. Dag van de Aarbaid. Aarbaid? Der is ja gain aarbaid meer veur elk. Loat ons kieken noar zundag vief maai! Mit n oranjefranje sjerp om, liek as ien 1945. Hoezee. Gedenkdag veur verlaifde Grunneger wichter dij op woensdagoavend de maple leaf in kop haren, woardeur canapeedees nog meer vechtlust kreeg. n Poar joar veur dij tied, op zotterdag 29 juni 1940, kwam zetboas uut Den Hoag noar Stad. n Duutse militaire kepel op Grode Maart speulde auf Befehl marsen ien zes-en-kwarts-moat.
Poar doagen loater kregen ‘movvenmaaiden’ n nuigen veur n woensnoenmoal op t Scholtenshuus. Vraauwlu haren doar schik op de sofa mit bezetters dij doarnoa loom as lama’s deelvuilen. Wehrmachtelozen!
Hou kon t zo wied komen? Colijn zee ien 1936: ‘Gaat U rustig slapen, de regeering waakt over U.’


Joa, mor dou Duutsers n poar joar loater hierhèn raaisden, ruip verroader Mussert vanòf zien muur in Lunteren: ‘Houzee kameraden’.
Ons regeren vloog noar Engeland. En Wilhel(din)mientje ruip noa heur ‘woensnoenmoal’ in Stratton House Londen veur Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland, op tou verzet: ‘Landgenoten, Hoezee!’ Radio zat verstopt onder de vlouer. Gaf zai zug wel rekenschop van de gevoaren veur de landgenoten? Houzo, Hoezee? Roar mor woar, zukke lu kwamen wel mit heur pokkel op n sokkel… Noa d’oorlog was der n mengelmous van Canadutchkes en Niedermofkes. Benoam de lestnuimden kwam dat duur te stoan. Naargens schuld aan, mor levenslaank mozzen zai t verleden votstoppen, uut schoamte, omreden dat dikke vingers heur noawezen: ‘verroaders.’ Kinder van de nota. Niks ien de reken. Nait veul soeps. Ook ver noadat de verwekkers weerom wazzen, kregen noazoaten n L-taiken (van Landverroaders) te droagen. Nait zichtboar op jaas zo as de J ien bezettenstied veurschreven was veur Jeuden, mor n grof smoezereg soort: ‘Dij en dij wazzen onnure Houzee NSB-ers.’
Op schoul kregen wie noa d’oorlog te heuren: dit nooit weer. Kraanten en bouken schreven over stoere verzetsstrieders. Mor de ‘moatschoppij van gewelddoadeghaid’ was nog aal aan loop. Ien Korea en ien Nederlandsch-Indië kwammen nog veul soldoaten en börgers om haals. Suezkenoal kwam ien t nijs en de Russen wazzen ien 1956 inains aan t kamperen ien Hongarije.
Om onènde onder t volk veur te wezen, stuurde kamnet Drees noar elk adres n boukje mit handzoame tips over weerboarhaid bie n kernaanval. n Schier bericht tiedens t woensnoenmoal. t Mainst vuil op dat je din t beste onder keldertrap(?) schoelen konden. Ien zo’n gevaal mos je zulverpepier op roamen en deuren plakken tegen fall out, smirreg rötzooi dat löskwam noa t ontplovven van n kernbom. Ien steden wazzen ook wel schoelkelders, ston derbie. Mien voader zee dou: ‘En ien t loug din? Hou denken zai wel ien Den Hoag? Gounent binnen deur onderwies overwies worden en doardeur aigenwies.’ Om te ontholden! Olders, dij WOII mitmoakt haren, werren deur zo’n boukje hail onrusteg. Der was votdoalek reuring ien t loug, lu reerden dat heur kienderkes dommee zo’n ramp nait overleven zollen.
Denkt regeren Rutte net zo sloaperg as Colijn? Veureg joar zollen hier jodiumtebletten toustuurd worden, omreden dat wie binnen n stroal van honderd km van n Duutse kerncentroale wonen. En pakjes jodiumtebletten hebben n oranje opdruk, main ik … touvaal? Wèl denkt dat schoelen onder keldertrap nut het? Of zulverpepier veur de roamen? Binnenhoflu uut de fracties zeden op Facebook: ‘Kin niks gebeuren ien Grunnen, doar zit zoveul zolt ien de grond(?)’ Mainen ze dat? En dat van volksvertegenwoordegers! Dat mouten ze nait lappen ien Kiel-Windeweer en Börkomnij. Wat mot je mit jodiumtebletten tegen reketten? Niks/ en zeker nait nou bliekt dat distributie van dizze tebletten ook nog aal nait voldut! Ligt zeker ook aan de pharmaffia. Om licht te kriegen op t Binnenhof mout t zulverpepier veur de roamen vothoald worden, as der dommee renevoatsie komt. Kost mor n haalf miljard euro (zol dat mit crowdfunding bie nkander schrapt worden?) …
Mouten wie meneer de premier leuven, liek as vrouger menister Colijn? Rusteg sloapen goan? Ien de tied van Colijn wazzen der luchtwacht-uutkiektorens. Zag je vijand aankomen. Dij loerangels binnen nou mainst sleupt … denken wie. Ik denk dat zai omsmolten binnen veur aal dij grode wiendmeulens. Wieken zitten vol camera’s en òflusterspul. Dij zain en heuren ons dag en nacht, t haile joar deur. n Predukt van Facebook, main ik! Zollen wie n oorlog doarmit winnen? k Bin nait zo goudgeleuveg, mor as k aal dij rötteghaid heur vandoag de dag … Meschain kinnen Twijde Koamerlu zunder zulverpepier veur t roam nog wat helder denken, as zai lepeln ien n stoatsbetoalde woensnoenmoal (mit crowdfundingpudding)!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

E-mail bie wat nijs?