Bonifalius bie Rottum vermoord

d’Haailege Bonifalius wer in t joar 773 geboren in n mergelgrot in t Zuden. Roupnoam Bonne, zeun van Servaeske en Frisa Bonefantse. Haaileg boontje mit verdaipens wol Paus worden. Oardriekskunde von e niks. n Bisschop stuurde hom ais om n bosschop, mor jong verdwoalde. Hai vruig n pestoor noar de weg. Aanderdoags kwam e weerom zunder bosschop, zunder bisschops muntjes, wel mit n golden ring om vinger. Zuver klepto. Verlichte vent mergelde zien ollu uut, pa zee dat e zendeling worden mos. Idee … jong wer zendeling Bonifalius, mit vrome proatjederij.

As e touvaleg weer thuus was, blonken buutsen van zulver, gold en edelstainen. Hou of e doar aan kwam, vruigen d’ollu din ongerust. Jong kon nuver fantezeren en loog over rieke lu dij mitlieden haren. Zo kreeg e aal vergees onderdak. Wat loater gapte hai aandermans peerd en raaisde òf noar Rome. Hai vruig audiëntie aan bie Paus Leo IV. Bonifalius beloofde Paus dat hai Bonifacius wreken wol en haaidense Vraizen eefkes christelk onnerhaanden nemen zol. Mor din mos Paus wel mitwaarken, vanzulf. Dat leek Eminentie wel wat tou en beloofde Bonifalius aal wat neudeg was op laange tocht noar Vraislaand. Dou dij weer boeten was, vuil der n golden crucifix uut zien buutse. Hai loerde om zoch hen, vermoorde onschuld, en foefelde t ding in de laange onderboksem. Wat je nait zain is der nait, toch?
Op missie noar Vraislân kreeg Bonifalius bewoakers van Paus mit. Noar t zompege Noorden lukte gek genog nog wel, mor … wat was dat ver vot (dou dus ook al). Boni beraaisde t Pieterpad, mor verdwoalde op karrespoor Zuudloaren-Winsum, soldoaten wazzen mui, nat en hongereg. Haailege wees n stee aan en nuimde t Goarkeuken … kwam goud uut, de moagen rammelden. Eefkes wieder vot sluipen zai lekker waarm in stro, Haailege nuimde dat Stroobos. Mor aanderdoags ston der n Stân-Vrais veur de tenten. ‘Oprjutte jimme,’ draaigde Vraise Keunenk Poppo, ‘it giet net oan. Dit is ús Fryskelân no … oant yn Teutonia.’
Bonifalius jatte Poppo’s Vraise hengst. Mit zoadeltazzen vol kleptosnuusterij noar Rome, dik worden mit Paus, ja.
‘Paiterpad kwiet?’ vruig Paus.
Boni zee dat t doar n Pronkjewailpad was, enkeld veur joarlekse klimoattocht Om de Noord. Vraize miljeuklupkes willen d’ecologische voutòfdruk vermindern.
‘Huh…?’ ruip Eminentie.
Boni vertelde over n monster onder de klaai.
n Monster? Paus huverde: n vuurspijende droak?
‘Nee, levensgevoarlek, Emi,’ ruip Boni, ‘haaidens nuimen t gas en wonen doarom op wierden. As droak doar krinkies spijt, braandt ales!’ Hai haar streek Gruiningen nuimd en bie Auwerd alvaast zegen geven veur kloosterbaauw.
Mor Eminentie wer Fiveleg; ‘Gas? n Monster? As de bliksem weerom, mienjong.’
Boni wol zien fikken doar nait aan braanden. ‘Kin k nait Paus wor…’
Emi proelde … foalangst? Klappen van windmeulens had? Boni mos votdoalek op pad noar Gruiningen! Dij frommelde kleptomoanisch twij zulvern kettens onder zien tabberd en gong vot. Op raais verdwoalde hai weer ais; onder buurtschop Kantens loerde Keunenk Poppo. Dij jatte Boni’s zulvern kettens en haauwde vermoorde onschuld onchristelk de gasgronden in. Dat was in 854 bie Rottum. Grond hait doar nou Grunnen, belast mit de grondtoon van G-mineur. Taikens van Bonifalius? Bestuursboazen speulen doar vermoorde onschuld. Verdwoalde Kleptomonsters op Paiter-/Pronkjewailpad! Ook in 2022 rust doar gain zegen op n gruin klimoat. Lu wachten nog aal op bonus … én op n noazoat van Keunenk Poppo!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

E-mail bie wat nijs?