Puister, Henk

Komt oet Hoogezaand.
 
Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

25 en 55

Zegst k bin mor n ainvoudeg wicht.
Ik bin mor hail gewoon.
Loat doe dien lip nait hangen.
Veraander gaauw van toon.


Doagst mie uut veur n priezend woord.
Mor k hold mie wiezelk stil.
Ogenpracht, n blös op waangen.
Dat moakt nou net t verschil.

Was ik jonk – zo jonk as doe.
Vrij waren→

Achter koamerdeure 85

(veur K.V.)


Hier hest n koamer
veur diezulf
kinst in kaalmte wezen
gain lompe boerenklonterd
dij mit zien vedde bragellief
as n euliefaant deur d’koamer boundert
as doe nog n zetje sloapen wilst
nait de zusters mit bèrregoud
hier dailst doe de loakens uut
gain dokter zo kundeg→

Aiwege traauw

Doe waist dat ik onnuimelk
veul om die geef.
Mor zugst dat ik
van trillemientjes beef.
Echt – ik beloof die
mien aiwege traauw.
Mor den hoop ik wel
dat k nog n zetje leef.

Beatpiroaten

Der waaide n vrizze wind.
Oaventuur in t jonge bloud.
De lucht veurspelde veul.
Was jeugdeg overmoud.
Gain woapens of geweld.
Wolst vrede wied van huus.
In opstaand kwam t haart.
Gezag dat was nait pluus.


Ons klok dij sluig de rock –
de blues – en beatmeziek. (2x)


Op bèrre→

Beloftevol

n swaalfke
in de zaachtblaauwe
locht vlogt
de zummer veuruut


n laange riege
jonge eendjes
in de viever
volgt moeke-eend


hemelhoog
in de koniveer
pikt n haandvol
muzzen


hier
komt
gain virus
Tussen

Bin k nait meer

Nait meer bin ik as n pluuster.
Ainmoal poesten Ie mie hier vot.
Joen Huus in t licht is vol van stof.
Mor mag k toch binnenkomen, God?

Bist dichtbie

Hail veul hest mie geven.
Doe zitst daip in mie.
Heb ik t stoer in mien leven,
den bist doe dichtbie. (refr.)


Ik huif mor n stim heuren.
Ik huif mor n schim zain,
den roek ik de geuren.
Ik roek ze allain.
Huft mor aine begunnen
over die en t is kloar.
k Vuil mie onder vrunden
en k word→

Blief

Wel het ooit berekend
houveul laifde paast
in ain poar aarms
dichtde Jaroslav Seifert
k bin gain rekenwonder
zel t nooit worden
poëzie blief zo laank
ik leef bie mie

Chinees klokje (Forsythioa)

Boeten in hörn bie sloapkoamerroam
kinst t veujoar nait òfwachten
bluiend holt wordt bluiend gold
jubelglorie in feberwoarie


Mien snuischere het die vleden joar vild
vond die in dien vureghaid te wild
Chinees klokje manshoog oogblinkend geel
hou krieg ik die weer in t

Cuby was Harry Muskee

Hai vruig mie: ‘Wordt Rambootje
dunderdag kremeerd?
Wat veur meziek wordt der speuld.
k Leuf nait dat ik kin.’


Ik zee: ‘Klassieke klaanken
en blues van Kjoebie.’
‘Den kom ik! Van Harry Muskee
bin ik n dikke fan!’

Daankjewel

Bist gain spinne
dij mie vong in heur web.
Is veul vaalzeghaid
en is zoveul nep.


k Vertraauw die meer
as mien aigen geluk.
k Bin echt bliede
dat k die kennen leerd heb.

Damian Johannes

Damian Johannes,
doe pas geboren kind,
doe wonder van laifde.
In boeten schraift de wind.


Damian Johannes,
de wereld is vraid.
Mor nait as t aan die ligt,
mien wolk laiveghaid.


Damian Johannes,
doe kereltje klaain.
Dien oogjes verwondern.
Zai hebben mie al zain.


Damian →

d’Eerste stap (meert 2020)

Zai hebben in joaren
nait tegen mekoar proat.
Vandoage tikt buurman C.
bie buurman V. aan t roam –
stekt doeme op en zegt: ‘Moi.
Zel k dien òfvaalbak
even veur noar weg tou brengen?’


Buurman C. volgt
t leste nijs op d’voude –


mout toch aine
d’eerste stap zetten

Dezembervlucht

Òflopen doagen
verschaaident jonge bejoarden
in n vlucht stènnen heurd
mit aander woorden
dat de tied … vroemmm …
as n racewoagen
heur van de zokken roast
dezember dut wat
mit n mins

Dien foto

dien foto…
siert de koamer
wie kieken
ik noar die
en doe noar mie
wie soamen
toch soamen, ondaanks
ondaanks dien dood
toch aanwezeg
nait fysiek
allain dien petret
in n liestje zet


joaren verstrieken
dien foto
troont nog aaltied
en ik kiek es goud
doe, nog net zo nuver as dij dag→

Doe deest wast doe wolst

(veur Koby)


Doe hest net
dit eerdse leven verloaten.
Ik heur die in auto
weer zachies proaten.
Aasbakkie zit nog stikvol
mit dien peuken.
Schiet aan t verbod
wolst doe t smoken nait loaten.

Doe fietst, doe zöchst

Veurbie mien roam fietst doe.
Ik wait t,
mien allozie wait t.
Klokke in koamer.
Dien waarkdag zit derop.
k Loop noar keuken tou,
stoa achter t gerdien.
Langsoam fietst.
Doe zöchst mit hail dien laive heufd
zöchst en glimlaagst.
Kikst weer veur die.
Thuus.
Zelst doe zoveul →

d’Onschuld vermoord

(Pervinzie Grunnen anno 2017)


Bie ons beeft d’eerde
deur t laankdureg boren
noar gas en noar meer gas.


Aan onze kinder wordt leerd
hou ze zok verbaargen mouten
bie direkt draaigend instörtensgevoar.


d’Onschuld is t kind
van de reken –
de machthebber zien moordenoar.

Eerst kovvie

Boudel mishottjet en kult mie aal.
k Wor dörms in kop en echt hailmoal maal.
Tied schut nait op en t swait brekt mie oet.
k Wil geern even poesten bie n plakje stoet.


(refraain)
Eerst kovvie, n kop kovvie, kovvie mit n wolkje melk.
Kovvie, eerst kovvie, n kop kovvie, joa, dat bestel

Even uutpoesten

Zai zitten op n baankje en kieken noar alles dat veurbiekomt. ‘Wilst nog n broodje?’ vragt zai de man en mit holdt zai hom heur tazze veur.
Hai schudkopt: ‘Nee, k huif nait.’ ‘Tou mor. Gebakken aai is lekker.’ ‘k Huif nait meer,’ zegt e.
Lopt n fien, lutje wicht heur kaande uut.→

Geluk op n regenmörgen

Laank nait zain
mor vanmörgen
schoelt hai veur d’regen
t is tien over zeuven
zien bosschop het hai binnen
smookt zien sjekkie
slobbert n vlèssie bier
leeg in zien schoamel lief
hai vertelt hou t geluk
hom toulaagt zien haalve femilie
van klokjebruiers het hai overleefd→

Gemoudsrust

Doe wiesdest mie d’vogels aan
of wildest mien ogen òflaaiden
van dien inkiek – zummerbloesie –
t stukkie melkwit van dien bainen
zo hoog dat gain glimp
van de zunne derbie komen kon.


Dien auto stuurdest doe
deur t haile Grunnegerlaand.
Ik – dikke→

Genoadeg

dien haart van goudeghaid
stroomt over
is zo vol zo vol
toch kin ik der
ook nog wel bie
ik hol van die

Goud begun (end dezember 2019)

heb ik wat
veur die doan
zo klaain
k wait nait ains
meer wat
traktaaierst doe mie
type ain diabetikus
nait meer
op n aigenmoakt keunksmoal
schait mien suker
nait meer
as n vuurraket
omhoog noar moan of zun


laif en stil
supersnel van begrip
kieken dien ogen
mie onder dien knuvvels→

Guster en vandoage as n vlinder

Guster zeest mie
dast meschien nog veur mie aan gaaist
haarst weer d’haile godgaanze dag
staarvensmuideg op d’baank legen
mor dat was guster


Vandoage zwaait dien vrije aarm
hemelhoog hosanna ast mie op mien zulftrapper
elektries in d’muide vlogst→

Houveul novembers

Ze stapde
in heur blaauwe jaze
gitaar op rugge
deur n plazze
liek op heur doul òf
t was n fiene miggelregen


der ging n melodietje
deur mien kop
woar k d’woorden bie zöchde
meschien muik ik t miezulf
te stoer mos ik t mor vergeten
t was november


november is t aaltied morzo
staaist→

Ik kin weer lopen

(28-04-2019, Veenkade Veendam)


Ik kin weer lopen,
dou nait meer aan terepie.
Ik kin weer lopen.
Duurfst nait komen bie mie
loop ik wel noar die.
Ik kin weer lopen.


Veurgoud genezen
van vlaigerg drok wezen.
Ik kin weer lopen,
huif nait meer in rolstoule rezen,
gain menukoarde→

k Dochde dat bist doe

Kiek ik tou mien koamertje uut
in braandwondensintrom
van Mertini Zaikenhuus
zai ik onder d’flaauwe zunne
aine lopen dat ik beter kieken goa.


Gustermiddag beldest mie laank op
dast komen wolst mit lutje jong –
mien nij telefoontje wui der waarm van.
Zol kind nait →

Kerstmis is meer mit minder

Kerst of Midwinter.
t Is aal krek geliek.
Kerst wil n wit winter.
Petret: Anton Pieck.


Kerst deur de joaren
geft waarm n volle gloud.
Vrede bewoaren.
Veur gainent aarmoud.


Riek kin men leven
zuls zunder bezit.
Wait n mins te geven,
den telt hai echt mit.


Vol leven vertelt:
laifde→

Kinst nog lagen

Wat swoare luchten
duustere tieden
veuruutzicht is der nait


kinst nog lagen toch
om t vogelmannechie
dij in geude van dak
de laifde bedrift
mit t vogelvraauwchie
van wereldzörgen gain wait


wat swoare luchten
duustere tieden
veuruutzicht is der nait


kiek ze baauwen
nait→

Kom even bie mie zitten

Kom even bie mie zitten op baankje.
Hoal dien haanden uut dien hoar.
Wat ik kin is noar die heuren.
Den begriepen wie mekoar (refr.)


Guster bleef störm aal mor roazen.
Regenwolken deden heur waark.
Nou ligt alles stil en vredeg
op ain oor in t daaiernpaark.
Hounder, herten,→

Kom gerust

Ale doagen deur hest doe t drok
mor muikst monumenten van menuten vrij
om te heuren noar mien verhoal


dien ogen schrokken van de klok
d’wiesders vlogen die om d’oren
dien bainen gingen die al noar huus veuruut

kom nog gerust n moal bie mie
wie hebben nkaander t ain en t aander →

Kon ik mor

Nooit laag ik nog zó haard,
nooit meer
zel k mie slapper lagen as dou ik kind was
mit d’aander kinder in de buurt

noa t speulen duurfdest mor zuneg
thuuskomen in duustern, omdast te loat wast
en dien onderbroekie was te geel

hou moakt n kind
aan n groot mìns dulek dat e laagd het→

Konikhengst

(DvhN 14-02-2020 – slachter rekent òf mit Konikpeerden)

Ze hebben mie goud te groazen –
k mos vervoaren
van Flevopolder noar Laauwerszee.
Of t niks mit mie dee.


Ze vonden mie te opdringerg bretoal
noar minsen tou – mien gedrag
vonden ze t òfkeuren weerd.
k Bin n schieterg nijschiereg→

Kop en haanden nooit zoaleghaid beloofd

Zai het mie nait bloots
veur de poelegrap en d’oardeghaid
op dizze onbestendege wereld zet –
schoof mie n bak op schoot
vol spruten: ‘Doppen!’
Dou boas mie aan kaande veegde
zat k nooit met lege haanden thuus
nooit mit n lege kop.
Kwamen aaltied →

Kovvie en kraant

k Sloag mien ogen open
en k stap bèrre uut.
k Loat kroane lopen ,
breekboar as beschuut.
k Moak vrizze zin,
pak kraant van mat.
k Schenk kovvie in
en t wordt al wat.


(refraain)
Hest alles bie de haand
mit kovvie en mit kraant.
Hest alles bie de haand
mit kovvie en mit kraant.


Wereld→

Kovviedrinken

Mit veul gaang op d’kedde komt e dij mörgen vroug van supermaark. Hai wil gaauw aanschoeven aan zien bero, veurdat e zien woorden kwiet is. Hai gript baalpènne dij t dichtst veur d’haand ligt en begunt: De vraauw ston inainen braiduut veur de man. Wol ze hom der nait langsgoan→

Laifde in t leven

Doe dust dien best
noar eer en gewaiten.
Van minsen swaart moaken
wilst nait waiten.
Laifde meldt zok
in zoveule kleuren.
t Leven is te kört
om laank te zeuren.

Laive Life – rust zaacht

Life – traauwe ogen
en n swaartglaanzende vacht.
Was ik in toentje aan t waark
huilst doe de wacht.


Eerst pauze! zeest doe
mit dien sprekende kop.
Hoal veur ons baaide
mor gaauw meelkoekjes op.


Dien bliede daankboarhaid
dij mis ik nog t mainst.
De hondehemel dat is
wast doe

Laiverd

Ik was n stille en gain schraiverd,
van bleueghaid weg wat kwiet.
Mor inains ruip zai: ‘Moi, laiverd!’
En sprong bie mie achter op fiets.


En wie reden langs de zee.
En heur hoaren waren blond.
En ik vond het onbegriepelk mooi
dat aine mie n laiverd vond.


Ik fietsde langs n rousteg→

Lutje Dylanlaiverd

Dylan – nou doe nog in dien bedje piest –
dragst noam al van n wereldfermoat – artiest.
Loat dien schittersteern aal in t ronde goan –
zodat e duust’re wereld de weg aanwiest.

Mien bruiertje Berend Klaas (Bé)

Wie lozaaierden mit ons baaident bie opa en opoe Schewòlle en lagen noast nkaander achter dunne bedsteedeuren mit ons oren op steeltjes om te heuren noar dikke proat van zotterdagoavend loat hou grode minsen heur lagen nait inholden konnen bie gloazen jannever en avvekoat→

Mien winkeltje

Ien mien winkeltje van t leven
blief ik verbiesterd eefkes stoan
woar is boateg saldo bleven
van mien jeugd, wat heb ik doan?


zörgloos sprong ik om mit weegschoal
teunbaank was geregeld leeg
n hail bult stèlde ik ien woagschoal
wol dat elk zien pozzie kreeg


k haar gain tied →

Mien winterpop

Mien laive pop is n vraauw van snij
woar ik slim wild en woest mit vrij.
k Geef laifde mit vureg geweld
totdat zai langzoam veur mie smelt.

Minselkhaid in regeltjeslaand

Deur minsen mit macht
worden ons wetten geven
mit aalderhaande regels
om noa te leven.
Over regeltjes kinst
laank klieren en mieren.
Most aaltied streng wezen
of letst teugels vieren?


Veur t voaderlaand vot leven
laaidt tot n aarm verdrait.
Mor wordt goud veurbeeld
den →

Moeke op heur best

Moeke – vraauw van de netuur –
kaftde mien bouken van muloschoule
as mien vingers weer
te tiepelzinneg waren


zai ging mie veur
t veld in om te zuiken
dat aine plantje
veur biologieles


in keuken aan theetoavel
zöchde moeke lichtpuntjes
veur mie op as ik kop
in kuzzens→

Moeke, vertel nog ais

Moeke, ie hebben van vrouger verteld.
Van ontraauw, verroad en oorlogsgeweld.
Vredesvechters hebben piene verlicht.
Vrij uut joen ogen stroalde t bliede wicht.

Mulowichtje

(Veur Lieneke B.)


Laif blond mulowichtje uut mien klas –
dat k noa viefteg (51) joar die nog vergat –
den komst doe morzo weer op mien pad.
Dat bleu veujoar was k gruiner as t gras.

n Dreum van vree

Men ropt en reert en raagt aalmor
en men zit mekoar aan t lief.
t Woord vrijhaid dat betaikent gain lor.
Of denk ik te naïef?
Is n minsenleven nog wel in tel
en hou vaaileg is t op stroat?
Der binnen laanden doar leven ze in n hel.
Klaaine kinder worden soldoat.


k Heb laank leufd in→

n Gemainerd

Gewone lu vonden heur
n grode kring –
omdat zai van heur stool
as de roaven.


Triesterghaid om heur dood
was nait slim groot.
Zai is in hail
klaaine kring begroaven.

n Laid veur moeke

Ik wil per se begriepen
wat mien aigen kind bedoult


zee ze en haar t stoer mit mien gedicht
n verbeten trek op heur gezicht


k wos t nait mor bezörgde heur verdrait
vandoage schrief k veur moeke n vrolek laid

n Oapie veur troost

n Broen oapie van zaacht wolferwail
lag allenneg in n wotterplas –
keek van: troost doe mie of ik die?
Deurnat zat hai al in mien tas.

n Proatje bie de viever

Mit haanden in schoot zit de man, verzonken in zien gedachten, veur zok uut te kieken. Langzoam gaait de zunne onder. Op t rimpelloze wotter van de viever loaten eenden en zwoanen zok kaalm drieven.
Noast hom op t baankje ligt n grode plestik pude mit de noam derop van n bekende→

Neuspoliepje

Doe – mien poliepje – mien poliepje.
Wast doe mor zo’n beschaaiden tiepje
dij stil groter gruit tussen t gewas.
Woarst nou zitst komst doe mie min van pas.

Niks leerd (vaar maai…)

Mit n beste sputter op veur t stoplicht
verloor k de macht over t stuur
van mien ontemboare fietse.


Rechts herdochde de riege
bie Damkerke de doden
sunts WO 2.


Op d’òfsloeten van t voetbaalseizoen
wui in ketine toost
mit bier en onbekommerde jordaan meziek.


Sikkom zeuventeg→

Noar t waark op n mörgen

Zai daanst mit fietse
aan d’haand
langs d’hege
noar d’overkaant,
stapt op,
zwaait mit n laag
goiendag
noar t roam
van heur bovenkoamer.


Tussen lemellen
slagt in vinsterbaanke
lutje swaarde koaterpoes,
droager van rooie vlooienbaand,
zien klaauwe uut
noar n mugge –


was→

Oekraïne meertmoand 2022

onder duuster draaigende
wolkenluchten vlaigen
stromen van onschuldegen
vuurbaang noar aal kaanten
om te vluchten in d’open aarms
van d’waarmhaartegen


woanzin sluig in
bie man doodzaik
deur machtsdenken en achterdocht


grofstaarke ferwailen knuvvel→

Òfdwoalen

Vanmörgen vroug neem k weer
mien doagelkse spoitjes insuline.
k Bin der nait bie en dwoal òf
noar aal stakkers in Oekraïne.

Older en wiesder

k Vroag mie
noa zoveulste mislukken
in mien 65 joaren
nait meer òf
woarom mie t aal overkomen mout.


k Ploag miezulf nait laanger
en bin mit t older worden wiesder:
nou k in t leven
naargens meer vaast op reken
heb k allain mor mitvalers.

Om de laive vrede

Is hoog verlet van
d’alderbeste diplomoat.
Den goan Amerikoa
en Ruslaand op òfraais –
lieden ze aalbaaident nait
n spier gezichtsverlais.
Veur onze wereldvrede
is t nog nait te loat.

Onkloar

Zai ik die braiduut
lagen kin k mien geluk
nait op. Wordst doe
bliedeg om mie word ik
nog blieder van die.
Komst doe in opstaand
bin ik op dien haand
omreden doe kinst gain onrecht
verdroagen en wilst dat uutdroagen.
Toch leuf t of leuf t nait
wait ik dat k tegenover die
aaltied →

Onvolledege klazzefoto (1969)

Wies dij terugholdende jong
van zestien op foto
van vaarde klazze mulo ais aan
dij zok uutmuntend onzichtboar moakt
t ainege woar hai dat schouljoar in sloagt
dij jong dij t nait redt
holdt uut zulfbeschaarmen
wc weer bezet.

Ramptoerist (16 nov. 2017)

Mit mien plestik droagtazze
boerenbroenboot’rammen vedde worst
goa ik kieken noar d’grode sloop
van de stoantribunes
stadion De Laangeleegte Veendam.
Gain doel meer over.
Elk vleugje hoop
wordt daip de bodem insloagen.
Den sjok ik
mit natregende ogen noar huus
wachten→

Schewòlderdiek

As k vrouger bie mien grootolden was
ging k ekkels zuiken in t hoge gras.
En alles wat ik thuus nait mog
kon bie opa en opoe toch.
Ik vloog in hemd deur t veld vol koren.
Ging klokluden in de Juvvertoren.
t Ol hondje Puk was weer ais loops.
Mien haardbrood kreeg k van bakker Koops.→

Slakkie

Bewoog n noaktslakke in mien toen.
Baistje was op zuik noar zien huus.
Daip in de nacht was e pas thuus.
Mit bier vouerde ik hom doen.

Stil en stom

Aaltied bleef hai stil en stom.
Men beschaauwde hom as dom.
Dou trok hai zien mond n moal lös.
Woorden sluigen in as n bom.

Stiller as stil

Stil, stil, stil.
Woar komt dij stilte vot.
t Is zotterdag
midden in de rozenmoand juni.
Zaacht en dreug weer.
n Ongewoonte is t
al d’haile dag
trekt gain vogeltje bekje lös
om ook mor n aanzet te geven
tou n woarschaauwen
of wat in d’wiedste wiedte liekt
op n laidje van bliedeghaid→

Sukkeloadebroen

t Kefee is vol lewaai.
d’Ain is dik en d’aander haai.
Meziek dij klinkt voloet.
Wichter trekken bloeske oet.
Dezibellen, wat n kracht!
Oren toeten, wat n nacht!
Hailmoal lös en deur t lint
van meziek dij minsen bindt.


Zai is sukkeloadebroen
en hai n hail klaain beetje doen.

t Kwedelbaankje

In d’loade middeg pakt e regelmoateg fietse tou schuurtje uut en trapt richten t kwedelbaankje. In d’winkel woar t baankje staait kinst nait allain kwedeln, reveln, plazen en kwaalmen, mor kinst der ook d’neudege doagelkse bosschoppen kopen. Op t kwedelbaankje is t bie→

Traainkoartje kwiet

Traainkoartje in buutse verfrommeld
bin ik kwiet – ik heb hom verstommeld.
‘Blief mor hier vannacht,’ stelt zai gerust.
‘As doe mor gain roare dingen dust.’

Trommeln

Hai trommelde
op kertonnen deuzen
hai trommelde
op lege blikken


Men zee: ‘Dat kind
is muzikoal’
Vanoavend trommelt hai
veur n volle zoal

Twijde golf

wie kwamen al weer
dichter noar mekoar tou
noadenken moakt muide
konsentreren mat of
t is de netuur
dij let zok nait dwingen
wie willen gain spiet
op t leven
gain sekonde tied verlaizen
t is nou dailen
t is nou kaizen

Vattien feberwoarie (14 feb.) 1979

(Oerstrenge winterploage 1)


Snijdunen worden hoger, hoger
en hoger. Wind snidt vilaainer
en aal vilaainer deur alles hèn.


Vlaigmesienen mit soldoaten
binnen haard onderwegens
om ons aalmoal te verlözzen.


Minsen – bewoar joen kaalmte –
hold kop koul
en t verstaand deu.→

Vattien feberwoarie (14 feb.) 1979 -2

(Oerstrenge winterploage 2)


Mientje Mooimond mit n radiobericht
veur heur man Mannes:


Moi – laiverd –
bist van huus goan vanmörgen
mit n laange proeke hoar
om t bie kapper knippen te loaten.
Is gain deurkomen aan.

Mannes – hest t hoar van t doezen
nog nat op kop liggen.
Dou dien→

Verdreugde zummer (2018)

Laange, haide zummer
woar ik mie op verheug.
Dizze is d’alderhaitste
dij ik mie heug.
Mins en netuur binnen
uut nermoale doun.
As men humor het
den is zulfs dij te dreug.

Verzichies vouern

(Verpleeghuus Veenkade Veendam. pril 2019)


Mien rolstoule aan laange toavel
bie heur dij leerd haren
van geduld en van nait vroagen
om hulp zag heur t eerst
wol noar heur tou.


Zulfde trekken haar zai
as uut wèl ik geboren bin.
Gebrekkeg deur niks meer kinnen
as verzichies →

Vlint ontspant

t Levent is as n vlint zo haard.
Wie kieken duuster en swaart.
Dommeet verschient t veurjoarslicht.
Den ontspant ons hail gezicht.

Voader prezedent

vanoavend – of is t nacht –
mörgen – middag
wandel ik
mien haandje klemvaast
in dien knoeste
langs t onpaailboare wotter
van de gracht
ik fluuster voader
kiek uut en vaal nait
in de daipte
voader wankelt
as n kreefte zo rood
zien scheurmond scheldt
de verwrongen→

Vriendin

Ik heb n vriendin
gainaine moakt mie blieder
ik heb n vriendin
tot zo wied en nait wieder

Vrij entree

t Was n oavend in de zummer.
Gain wolkje aan de lucht.
As steerns blonken dien ogen.
Ik heb dou hail daip zucht.


Lichtblaauw was dien bloeske.
Dij haarst van oma kregen.
As n puzel paasde alles.
As n kind was ik verlegen.


Wast mit dien leven doun gaaist,
is t logisch of apaart,→

Wereldwied

Zo veul zucht noar meer
en noar overvloud
dat k te loat inzag
dat t mit minder mout


Mien ekskuus aan die
doe uutwoonde planeet
k goa vot leven
op hail beschaaiden vout

Wie zwaaiden nog

Op t pad van toene,
maank de bloumen, planten
doe in dien groeterg, soeterg jurkje
ik mit smerege knijen
onder mien körde boksem


keken wie tegen
t fèlle zunlicht
noar de zoemende vlaigmesiene
in de wolken
boven ons kop


zwaaiden wie en zwaaiden
zo as de tied
vlogen is
doe der

Wieze les

Zai het morzo
ain vinger geven
mor nou is zai
heur haile haand kwiet.
n Haand is pas aangruid
noa laange tied.
Dit is n wieze les
veur heur leven.

Woordjes leren

Tegen drij uur
wil ze bie mie komen
en leren Grunneger woordjes
den is t nog licht
huiven gerdienen nait dicht


k nuim snoetje, stoetje,
puutje, tuutje, poedeltje, knoedeltje
most t vot
nait te stoer moaken
dat oardeghaid votgaait


kin ik
n rooie strebe doun
deur mien schiere→

Zo is t goud

doe bist
woar ik nait bin
aaltied wast doe
in mien leven
zo was t gewoon
nou ik die goan
loaten mout
gaaist doe voaker
deur mien gedachten
is t weer net
zo as t aaltied
west het
zo goud is t
dat t veur aaltied
en aaltied gewoon
zo blieven zel

Zol aine t waiten?

d’Eerste woorden
dij k vanmörgen
onder ogen krieg
bie n ekstroa staark
bakkie kovvie binnen:
onneudeg bloudvergaiten


ik schraab mien hazzens
om wat betaikent:
noodzoakelk bloudvergaiten


zol aine t waiten?

Zummertje 2016 vol insekten

Fruitmuggies, steekmuggen en zulfs blinden
vlaigen deur mien open roam noar binnen.
Men is op vekaansie – ik kraab mie n bult.
Elk insekt kin mie op prik òf vinden.

Zwakbegoafd

As ze in traain zit
kieken minsen
en steuten mekoar aan.


As ze in n eetgelegenhaid eet
kieken minsen
en nemen aansteut.


As ze proat
proat ze tegen zokzulf
omreden minsen lagen allain mor.


As zai laagt
is ze echt gelukkeg.
Gelukkeg laagt ze veul.

E-mail bie wat nijs?