Pelgrim, Trijnko

Van Ôl Pekel. As direkteur van ain van de Winschoter verzörgingshoezen (nou 5 joar in de VUT), dee ik elke vrijdagmörn n verhoaltje bie de bewoners. Mainstied waren ze oet doeme zogen, sums zat der n klaain beetje woarhaid in, mor t belangriekste was dat wie even lagen konnen mit mekoar.

Aan de diarree

n Kniezebieter oet Westerlee,
Was aldernoast aan de diarree.
Dokter zee: moag is joe op riddel,
Din is vasten t allerbeste middel.
En verder:…..hôl→

Aanpakken

Aandermoal wordt ons leven ontwricht
en opnij mouten deuren dails weer dicht,
want soamenleven vergat zien burgerplicht,
woar paartie lu mor →

Aansloeten

Deur socioale media aal meer op òfstand verbonden,
woar mensdom zien privacy aal voaker wordt schonden.
Toch vrumd dat ons soamenleven zo vervlakt,→

As je tachteg worden

As je tachteg worden
En bie joezulvens de vroag opkomt:
“Wat heb ik nog te leven?”
Din zeggen de kinder:
“Ons voader wordt tachteg!
t Is n Godswonder.→

Balans

As meer nou ais n beetje minder was,
en minder even wat meer kon wezen;
Din ston alles beter wotterpas
en huif je te veul of te waaineg nait te vrezen.

Bezinnen

n Beetje meer bezinnen,
en op joezulvens vertraauwen.
Mit zo’n blik noar binnen.
Kin je grode dingen baauwen.


n Beetje meer bezinnen,
en n beetje→

Blieven zo

‘t Olle wordt nait old,’
zee mie ais n verre neef;
t Nije, jong, dat wordt old,
Mog lieden dat alles bie t olle bleef.

Bosschoppen omsunt?

t Was drok in de winkel van de grode Supermaarkt en omreden dat ik nait zo handeg bin in bosschoppen doun, duurde t even veur ik de spullen dij ik hoalen→

Control-Alt-Delete

Noar t verhoal Kerstspoken van Maxim Gorky

t Was aal noa twaalven dou ik n ende op glee was mit t schrieven van weer n kerstverhoal.
Boeten gierde n →

Corona-(ell)ende

As man van stoal kwam e te liggen op zoal,
want hai was nait baange veur dij kwoal
en luit zok dus nait twijmoal prikken,
tot oademnood hom dee stikken.→

Corona-(veur)zörg

Ons soamenleven staait wat in de wacht,
want t coronavirus het ons in de macht.
Bie t minste of geringste mout je isoleren,
om besmettens veur aandern→

Dat je t waiten

Dit is nou ais gain broodje oap.
Ik zeg t joe liek veur de roap:
ons laand is tiedelk goud op slöt.
Aan ain kaant veur mie nait zo röt,
din kin ik mooi even→

De wiek nemen

n Inwoner van Ganzediek
Dochde: ik neem mor ais de wiek,
En goa mien kwinde verkopen.
Mor noa ale kemotie om te slopen,
Rekent hai zok nou schatriek.

Doeven en hoanebieters

n Koppel vredesdoeven hoog in de bomen,
Deden nait veul aans as koeren en knokken.
En elkenain ruip: “Stop, doaden mouten der komen!”
Doodstil alom→

Figuurlopen

Elke dag luip hai soam mit zien hond
Drij tot vaaier moal n blokje rond.
Tot hai ontdekte in t ploatselk stroatenbouk,
Dat zien noaberschop opzet →

Geleuven

De vroag: “geleuven joe in onze Heer?”
“Nee”, is mien antwoord keer op keer.
Want as hai waark’lek zol bestoan
en mit t mensdom was begoan,
Zol hai →

Gestekel

n Swieniegel oet Ôl Pekel,
Was flaauw van zien gestekel.
Hai kochde zok dou n scheermesjien
En wuir zo glad as n pas geslacht swien.
Nou hebben lû oet→

Gezegend olderdom

n Hail laang leven vragt zien pries
En wordt betoald met ainzoamhaid.


Ainzoam wezen is aarg,
Mor bie ain ainzoam wezen is alleriezelkst.


Wachten→

Grond het weer schud

Moandag 8 jannewoarie trilde in Grunnen weer ais de grond,
Muren scheurden en dakpannen vlogen in t rond.
En aalderwegens weer proat bie de vleet,→

Grunneger kokosneut

Ons Grunnen wordt vergleken mit n kokosneut,
Der binnen dij zeggen: wat is dit nou veur teut.
Mor toch … dizze verglieken is nog nait zo roar,
Want →

Hol op mit zeuren

Sums vroag ik mie, wat is hier aan d’haand,
t liekt of niks meer kin of mag in dit laand.
Aal wat ik leerd heb en wait vanòf mien jeugd,
doar kommen→

Ik

Ik bin miezulf, ik bin ik.
Ik bin nait volmoakt, mor zo bin ik.
Ik wait wel ik ben en ik wait wat ik wil;
Sums bin ik n proater en sums bin ik stil.
Om mie kennen→

Ik heb mor ain vroag

Woarom kinnnen wie mensen op dizze eerde,
Verschillend van geleuf en kleur,
Nkaander nait loaten in aigen weerde,
En nait soam deur ain deur.


Woarom→

Ik heb n vroag

Woarom kinnen wie mensen op dizze eerde,
verschillend van opvattens en kleur,
mekander nait loaten in aigen weerde,
en nog amper soam deur ain deur?→

Is der hoop?

Zwaarvend noar n vaaileg bestoan,
hebben ze n stoere weg te goan.
Vot van ale ellèn en oorlogsgeweld,
overleven is t ainegste wat nog telt.


Hou bestaait→

Joen toal

Joen toal,
Dat is n riekdom,
Dat daanst deur hail joen wezen.


Joen toal,
Dat is n verske,
Woarin je zingen kinnen en lezen.


Joen toal,
Doarin kin je →

Klassefoto

‘Hou older je worden, hou meer t verleden tellen gaait,’ zee mie ais ain van d’oldste bewoonsters van t tehoes woar k indertied→

Knienen

Aal n poar moand kwam ik heur tegen, stil veur zok oetkiekend op n baank in t Rozenpaark.
Ze zee nooit wat, nikkopde allinneg as ik ‘goidag’ zee. Zai→

Kolle

As ik deur de kolle goa rillen
En ik tril as n stengel rait
Den pook ik de kaggel wat hoger
Ookal riemt dit nait

Leven

Hou swiet (zuit) is t leven,
As je t vereg en onbezörgd maggen beleven.
Hou zwoar is t leven,
As liggoam en/of verstand t begeven.
Hou bevrijdend is→

Levensles

Hou voak het men nait streden,
en vroagd: het t zin om deur te goan.
Mor och as je joen verlais hebben leden,
is t goud om weer op te stoan.
Sums mout je →

Loater

As ik aaids verschaaiden bin
en aine mien riemsels leest.
Meschain dat e kloarhaid vindt
over de gedachten van mien geest.


Zodat, as ik der nait meer→

Mien toal

Doe bist mien beste kammeroad,
Ain woar ik aibels geern mit proat.
Mit die kin ik lezen en schrieven,
Dat zel mien haile leven zo blieven.


Mien ollu→

Mien wens

De leste doagen van t joar,
denken wie voak even aan mekoar.
Wie sturen n koartje of stroombraifke bericht,
en din zit deurtje weer veur n joartje →

Mindermeer

n Klaain beetje
meer laifde en wat minder stried;
meer vree en wat minder nied;
meer oet t haart en wat minder hoat;
meer tougeven, och t dut joe gain→

Mout t nou zo?

t Grunneger landschop wordt aal meer om van te grienen.
Aalderwegens wordt t volpoot mit dij lèlke windturbinen.
Deur dij hoge poalen verdwient→

n Boske Bloumen

t Luip aal tegen zes uur, dou Meneer van Dieken aan mien deurpost klopde en vruig of hai der wel even in kommen mog. As deur bie mie open staait, betaikent→

n Diggel

Wel het der wel ais stilstoan bie en/of noadocht over woar je nou bie vubbeld op zitten, of wat om joe tou staait, dat dat aalmoal deur handen van mensen→

n Druppel

Lèstdoags zag ik n hail mooie regenboog en dat dee mie in ainen denken aan zo’n zesteg joar leden dou ik nog op de legere schoul zat. Op ons dörpsschoule→

n Flezze Cognac

Oaflopen week heb ik mie toch n blunder begoan; de tonen begunnen mie nog krom te stoan nou ik der weer over begun. Jaantje en ik waren nuigd bie kennissen→

n Gokje woagen

Hebben joe wel ais gokt? Of gok je tegenswoordeg nog? Wel n slim persoonleke vroag, joe huiven din ook nait joen vinger op te steken.
Gokken is veur→

n Goud ende

Zai kwam op verziede, elke dag mor weer;
bie heur voader, heur ol heer.
En hou zai ook heur best dee elke keer;
hai kon zien aigen dochter nait meer.→

n Lapke

Bie t graimen oet veurzörg n slabbe veur
Is mainsttied gain aanlaaiden veur gezeur.
Spraaiden van dat virus-kreng, n lapke veur t gezicht
Rebulie→

n Nij begun…

n Nij joar kin je begunnen mit joen schierste klaaier aan;
Staait wel goud, mor aigelk hè je der nait veul aan.


n Nij joar kin je begunnen mit n zak vol→

n Nij joar …

Is òfsloeten en weer deurgoan
Van weer valen en weer opstoan
Woar ale kansen weer open stoan
Mor ook mit veul vroagen ingoan.


Besef … elk joar kent →

n Snijpop

n Snijpop langs de kaant van
Blauwestadmeer
legde testamentair vaast:
Bìn ik nait meer,
din loat ik niks noa,
want zowoar, ik bestoa
oet niks ! En →

n Woord

n Woord, och t liekt zo alledoags
Mor toch brekt t de wereld open,
omreden dat t aandern der op wiest
wat je denken of wat je hopen.


n Woord is de vertoaler→

Nij Joar

De klok slagt twaalf, n nij joar is geboren.
t Vuurwaark knalt, “veul zegen” klinkt in veule oren.
En aargens knalt … n geweer.


Vrede dit joar, staait→

Niks waiten

‘Olle, doarvan hebben joe gain benul,’
schamperde lèst n jonge knul.
Mor dou zien ket van fiets òf was,
kwam mien kennis hom goud van

Oetleefd en leeg

Stil, stoarend vanoet zien aigen stoul
Onvast schoevelnd over t gaangpad
Gain taiken van herkennen, noch n doul
En niks gain wait van dit of dat.→

Ofschaaid

t Verstand zegt: t is beter zo,
gain piene meer en ook gain strieden.
Nait wachten op n nije dag,
van uren dij zachtjes aan verglieden.
t Gevuil zegt:→

Òfschaaid en begun

Òfschaaid nemen van t olle joar;
Dij leek wel omvlogen en n nije staait weer kloar.
Uren, doagen, moanden binnen vervlogen;
Momenten van vreugd →

Oljoars-oavend 12 uur

Klokken heur ik sloagen;
12 moal klinkt t in de lucht.
En aalom heuren je n daipe zucht:
‘weer n joar is van ons goan!’


Òfschaid- en vreugdetroanen,→

Onderwegens

Vraauwen en kinder lopen laangs stoere wegen,
de locht vol vuur en achter zok n koegelregen.
Machtelooshaid en veul troanen van verdrait.
Hou t →

Onnerwegens

Mannen, vraauwen en kinder lopen laangs wegen;
t Is kold en aalgedureg regen.
Gain bliedschop en t lot is zwoar te droagen;
en òf en tou heuren je ze→

Op n börg

De Hoop, Heer van t Slochterbos,
wos amper wat hai mit zien tied aan mos.
Verzieten noar Ennemoa in Midwol,
dat was hom doar veuls te kol.
Wieder din→

Op n gasbel

Ooit waiten dat de welvoart van ons tegenworreg bestoan,
Ligt onder de geboortegrond van Kornelis ter Loan?
Ons handelsgeld oetgeven deur de Hoagse→

Op n kampeerveld

Ainmoal in t joar,
goan wie mit mekoar,
zowat in blode kont,
ons vernuvern op de grond.


Noa twij tot drij week,
weer glad op streek.
t Lief rond en zat,→

Op n trekker

Lutje Derk was nog mor n kwoajong;
Zat op n trekkertje en pruddelde: ‘rong, rong’
Hai wuir n knuppel en dee sums stoer.
As ze hom vruigen zee e: “ik wor→

Op n vroag

Ik vroag mie wel ais òf in wat veur wereld ik leven zol,
as elkenain ais doun kon kon wat e wol.
Naargens meer oorlog en aalom vree,
mit elk zien aigen →

Op stand

n Vedde zwien oet Faarmsum,
Wol wonen op stand in Woltersum.
Op n nommerdag gong hai aan de loop,
Mor wuir vongen en weg was zien hoop.
Nou hangt hai →

Overdenken

Vrouger, dou docht je veul aan loater
En dat leek nog zo ver veuroet
Nou is t loater en denk je aan vrouger
Dát en t heden moaken nou veul meer oet

‘Pandemoe’

Noa n dik joar heb ik t wel had,
want ale doagen van vroug tot loat
wordt der allain mor over corona proat.
Dij virus en dat geleuter bin ik zat.


t Veujoar→

Piepen

Wel kin zok zotterdag 25 april 1998 nog herinnern …?

Dij zotterdag zollen de piepen van de Hunzecentroale deelhoald worden en dat zol, zo deden Dagblad→

Positief blieven

Doar zit je din, opsloten bie joen algen,
want t Corona-virus is flink aan t draaigen.
Gain haand, knuvvel, loat stoan n smok
en oet vervelens soavends→

Poters

Nog even en din kinnen wie weer de bluiende eerappelvelden zain. Mooi is dat as zo’n lap laand in blui staait en der ligt zo’n blaauwe of widde gloed→

Riemkes

Meschain is dit riemke stoer te verteren,
En ik wil joe der nait mit goan shockeren.
Mit dat verpakt vlais oet de supermaarkt,
Wat deur paartie fabrikanten→

Roazendsnel

In t begun was der duusternis en t gung hom nait vlot genogt. Hai ruip ‘ik wil licht’ en floep … hai was in t licht. Waarm in moekes aarms→

Rozen in t paark

In Amsterdam, schreef Simon Carmiggelt ais in ain van zien stokjes, kinnen je allain leven as je over baargen geduld beschikken én……… berusten →

Rust in vree

Woar zel ik die zuiken, in de wolken
of zel ik die zuiken in de wind?
Of zel ik allain mor roupen
en din mor hopen dat ik die vind.


Nee ales is doan en ales→

Soam op

As veur die kieken die baange moakt
en noar achterom rakst doe van slag
kiek din noast die, want doar stoa ik
ik loop mit die op, deur dun en dik
as t neudeg→

Sollesitoatsiebraifke

Der is n bekende oetdrukken dij zegt: elk mens krigt wat e verdaint. As ik doar over noadenk overspuilt mie n gevuil van twievel, want: gaait t mie →

t Traainkoartje

t Is aal n joar of wat leden dat ik in Stad wezen mos veur n bieainkomst. Op zich niks biezunders, mor t biezundere was wel dat ik dou mit traain goan bin.→

t Was aans

Woar ains t goldgele koren was,
Ligt nou as n slichte deken t gruine gras.
Woar is t bleven dat vruchtboare akkerlaand,
Woaras de boer gewassen teelde→

Tied

Vlug vergaait de tied …
van uur noa uur en dag noa dag.
Gaf t bliedschop, leed of spiet,
en troanen van verdrait of n laag.


En uur noa uur …
vergoan zo, →

Tiedens de preek

n Domnee oet Vraiskelo,
Haar in zien toga n vlo.
Op zundag tiedens de preek
Dochde de vlo: ik steek.
De dainst wuir dou een fiasco.

Mor beste mensen….dit→

Toukomst

As ik aan de toukomst denk, denk ik aan vandoag.
Want wat noa t heden komt is mie voak te voag.
Wil ik n toukomst dij ik mie vergun,
Din is t vandoag dat →

Vaaileg sloapen

Noarmoate je wat older worden, kiek je regelmoateg n moal achterom, of zo as ain van d’oldste bewoners van t tehoes n moal tegen mie zee: ‘Hou→

Veendammer wind

n Aalbert* oet Veendam,
Dij wos nait wat hom overkwam.
Hai wuir vereerd mit n lint
En verheven tot “Veendammer wind”.
Sunt dij tied het hai de wangen→

Verdrait

n Mens kin sums zo verdraiteg wezen,
dat t vuilt of alles in hom scheurt.
Dat t liekt of leven dood betaikent,
niks gouds meer om hom tou gebeurt.
En →

Veur aaltied soamen

n Laange riege ston veur de kassa en d’eerste dij aan beurt was, was n jonge vraauw in n laange klaid en droagster van n heufddouk. Dou Ailtjo→

Veur ale manlu

As je n goie echtgenoot wezen willen, din mout je een flinke studie doan hebben. De volgende studie-onderdailen mout n man din volgd hebben:

  1. Algebra:

Vluchtege laifde

Ik heb die neudeg, mien haile leven
Kin nait zunder die, ook aal blifst mor even
Ik kwam die tegen in supermaarkt
Och, men wait hou dat sums waarkt
Ik→

Vluchteling

Vlucht en alles kwiet!
Femilie, boan en toukomst.
Mor wel moakt zok drok om mien òfkomst,
Terwiel ik veur n nije toukomst stried.


Alles verloren →

Vrijhaid

Vrijhaid bestaait veur ons mensen,
as wie erkennen t bestoan van grenzen.
Wordt dizze schaaiden deurbroken,
din is chaos en ellèn ontstoken.

Vroag en antwoord

Aalgedureg vroag ik: woarveur leef ik
Bin ik hier veur n aander of veur miezulf
Zeg t mie


Aalgedureg vroag ik: wat mout ik doun
Dou ik genog veur n aander→

Weggeven

Hou old je ook binnen,
Je kinnen wat wezen, want je hebben wat weg te geven.
n Laag, n knik of n blied gezicht.
En dat dut veul in elk zien leven.

Wel dut t din?

As wie nait meer leuven in hoop
wie doun nait zulf d’eerste aanloop
Wel dut t din?
As wie nait meer leuven dat t kin
wie nait meer vroagen noar →

Wie mouten deur

Aal weken in de ban van Covid-19,
veroorzoaker van veul leed en pien.
Meschain hadden joe t nait benaauwd,
veul aandern hebben treurt en raauwd.→

Wieder

Covid-19 dat ons beheurlek isoleert,
En touglieks ook t mensdom bindt.
n Virus dat d’ain nait veul deert,
En d’aander deur angst verblind.


n Joar→

Woorden

Woorden, ze binnen voak zomor zègd,
ook aal hol je ze nait aaltied tegen,
wait ze toch te wikken en te wegen,
want oetwaarken vaalt of goud of slecht.→

Zwiegen of proaten

Sums kin je mor beter zwiegen as proaten,
want stilte geft stof tot noadenken.
Mor ook doar kin je aandern mit krenken,
wait dus of je t ain of t aander→

E-mail bie wat nijs?