Pelgrim, Trijnko

Van Ôl Pekel. As direkteur van ain van de Winschoter verzörgingshoezen (nou 5 joar in de VUT), dee ik elke vrijdagmörn n verhoaltje bie de bewoners. Mainstied waren ze oet doeme zogen, sums zat der n klaain beetje woarhaid in, mor t belangriekste was dat wie even lagen konnen mit mekoar.

Aan de diarree

n Kniezebieter oet Westerlee,
Was aldernoast aan de diarree.
Dokter zee: moag is joe op riddel,
Din is vasten t allerbeste middel.
En verder:…..hôl deur open van joen plee.

Aanpakken

Aandermoal wordt ons leven ontwricht
en opnij mouten deuren dails weer dicht,
want soamenleven vergat zien burgerplicht,
woar paartie lu mor wat geernt onrust sticht.


Nou de prikken bie de mainsten binnen zet,
dochde men dat niks ons nog wat belet.
En wat veurhollen wuir→

Aansloeten

Deur socioale media aal meer op òfstand verbonden,
woar mensdom zien privacy aal voaker wordt schonden.
Toch vrumd dat ons soamenleven zo vervlakt,
doarom hol ik t laiver bie persoonlek kontakt.

As je tachteg worden

As je tachteg worden
En bie joezulvens de vroag opkomt:
“Wat heb ik nog te leven?”
Din zeggen de kinder:
“Ons voader wordt tachteg!
t Is n Godswonder.
Pa … zo as je nou binnen,
Je worden wel honderd.
Mor as ze vot binnen zeggen ze:
“D’ol heer wordt minder!”

Balans

As meer nou ais n beetje minder was,
en minder even wat meer kon wezen;
Din ston alles beter wotterpas
en huif je te veul of te waaineg nait te vrezen.

Bezinnen

n Beetje meer bezinnen,
en op joezulvens vertraauwen.
Mit zo’n blik noar binnen.
Kin je grode dingen baauwen.


n Beetje meer bezinnen,
en n beetje meer verstoan.
Je kinnen der veul mit winnen
en mit mekoar bruggen sloan.


n Beetje meer bezinnen,
neem doarveur ais de tied.
Wait→

Bie de lèste tikken van t joar …

Stoa nog even stil
en draai die nait om.
Kiek ook nait veuroet;
tel enkeld de seconden
en nait de stonden.
En oadem in en oet.


Stoa nog even stil
en omaarm dien aigen lief.
En vuil dien vouten,
dij stoan op de eerde,
Want dit is dien verblief.
En oadem in en oet zo je mouten.


Stoa nog→

Blieven zo

‘t Olle wordt nait old,’
zee mie ais n verre neef;
t Nije, jong, dat wordt old,
Mog lieden dat alles bie t olle bleef.

Bosschoppen omsunt?

t Was drok in de winkel van de grode Supermaarkt en omreden dat ik nait zo handeg bin in bosschoppen doun, duurde t even veur ik de spullen dij ik hoalen mos in kare haar. Mor k kreeg t bie mekoar en nou mor ofreken.
Veur ale kassa’s, behaalve veur ain, staait n laange riege volk.→

Control-Alt-Delete

Noar t verhoal Kerstspoken van Maxim Gorky

t Was aal noa twaalven dou ik n ende op glee was mit t schrieven van weer n kerstverhoal.
Boeten gierde n stravve wind dij de valende snij opwaaien dee en meerdere vrumde geluden drongen mien koamer binnen. Geluden dij mie deden denken→

Corona-(ell)ende

As man van stoal kwam e te liggen op zoal,
want hai was nait baange veur dij kwoal
en luit zok dus nait twijmoal prikken,
tot oademnood hom dee stikken.
Je redden t nait aaltied mit stoere toal.

Corona-(veur)zörg

Ons soamenleven staait wat in de wacht,
want t coronavirus het ons in de macht.
Bie t minste of geringste mout je isoleren,
om besmettens veur aandern te keren.
Mie dunkt t virus is hail goud te verdrieven,
deur joezulf flink wat knoflook veur te schrieven.


Mor ale gekhaid →

Dat je t waiten

Dit is nou ais gain broodje oap.
Ik zeg t joe liek veur de roap:
ons laand is tiedelk goud op slöt.
Aan ain kaant veur mie nait zo röt,
din kin ik mooi even in wintersloap.

De wiek nemen

n Inwoner van Ganzediek
Dochde: ik neem mor ais de wiek,
En goa mien kwinde verkopen.
Mor noa ale kemotie om te slopen,
Rekent hai zok nou schatriek.

Doeven en hoanebieters

n Koppel vredesdoeven hoog in de bomen,
Deden nait veul aans as koeren en knokken.
En elkenain ruip: “Stop, doaden mouten der komen!”
Doodstil alom … t leek of ze der van schrokken.


n Klaain zetje mor, dou begon t kivveln weer.
De vredesdoeven dij dochden nait aan stoppen,→

Figuurlopen

Elke dag luip hai soam mit zien hond
Drij tot vaaier moal n blokje rond.
Tot hai ontdekte in t ploatselk stroatenbouk,
Dat zien noaberschop opzet was as n drijhouk.

Gain lozer goud as mensen

Wat ik joe nou beschrief, is aal weer joaren leden. De grenzen bestonnen dou nog en wuiren 24 uur
bezet deur de douane.
Elkenain dij de grens over wol, mos zien pas zain loaten en de tazzen, deuzen en
aandere opbaargroemten mit de spullen dij doar in lagen wuir streng konterleerd.→

Geleuven

De vroag: “geleuven joe in onze Heer?”
“Nee”, is mien antwoord keer op keer.
Want as hai waark’lek zol bestoan
en mit t mensdom was begoan,
Zol hai nooit toustoan
dat mensen mekoar zo noar t leven stoan.


Geleuven dou ik in de goudhaid van n aander.
As elk dat dee, haar elk t goud→

Genog zo… nou mout t gebeuren

Hou laank gaait t bedraigen van t volk nog deur?
Want wie blieven geseld deur politiek- en machtsterreur.
d’Overhaid speult aal joaren n schimmeg spel,
En de machthebbers* dij hebben heur aigen bestel.


Shell is nait aansproakelk meer veur de NAM?
Terwiel 50% van →

Gepensioneerden tiedverdrief

Mensen dij aan t waark binnen, vroagen voak aan gepensioneerden wat heur dag zo plezaaireg moakt.
Sunds de tied dat ik met respect aan Drees denk, overkomt mie dat ook wel ais. Om de vroagenstellers antwoord te geven, vertel ik ze wat mien vraauw en ik beleefd hebben dou wie→

Gestekel

n Swieniegel oet Ôl Pekel,
Was flaauw van zien gestekel.
Hai kochde zok dou n scheermesjien
En wuir zo glad as n pas geslacht swien.
Nou hebben lû oet Pekel aan dizze iegel n hekel.

Gezegend olderdom

n Hail laang leven vragt zien pries
En wordt betoald met ainzoamhaid.


Ainzoam wezen is aarg,
Mor bie ain ainzoam wezen is alleriezelkst.


Wachten op t lèste oordail,
Dat nait slimmer wezen kin as de veurlèste.
As poppen wossen worden, aanklèd en vouerd.
Reageren op kemando’s:→

Grond het weer schud

Moandag 8 jannewoarie trilde in Grunnen weer ais de grond,
Muren scheurden en dakpannen vlogen in t rond.
En aalderwegens weer proat bie de vleet,
Want elk het n mainen over n aander zien leed.
Houveul miljounen binnen doar aal mit verzwonnen?
Mor de vaaileghaid het doar →

Grunneger kokosneut

Ons Grunnen wordt vergleken mit n kokosneut,
Der binnen dij zeggen: wat is dit nou veur teut.
Mor toch … dizze verglieken is nog nait zo roar,
Want baaide worden oetmolken, klip en kloar.


In Grunnen zeggen wie in richt- en slichte toal:
Boetenkaant is haard en verder zo vast→

Hol op mit zeuren

Sums vroag ik mie, wat is hier aan d’haand,
t liekt of niks meer kin of mag in dit laand.
Aal wat ik leerd heb en wait vanòf mien jeugd,
doar kommen nou vroagen of dat aal wel deugt.


Grode mensen moaken zok drok om Sint en Piet,
t kinderfeest woar elk lutje beudel van geniet.→

Ik

Ik bin miezulf, ik bin ik.
Ik bin nait volmoakt, mor zo bin ik.
Ik wait wel ik ben en ik wait wat ik wil;
Sums bin ik n proater en sums bin ik stil.
Om mie kennen te leren, mout je dit leren:
Ik bin wel ik wezen wil en zo mout je mie aksepteern.

Ik heb mor ain vroag

Woarom kinnnen wie mensen op dizze eerde,
Verschillend van geleuf en kleur,
Nkaander nait loaten in aigen weerde,
En nait soam deur ain deur.


Woarom toch aaltied en overaal stried en geweld;
Woar n mensenleven sums amper nog telt.
Terwiel elkenain zegt in vree te willen →

Ik heb n vroag

Woarom kinnen wie mensen op dizze eerde,
verschillend van opvattens en kleur,
mekander nait loaten in aigen weerde,
en nog amper soam deur ain deur?


Woarom toch aaltied dij stried en geweld,
woar n mensenleven nog amper tèlt.
Terwiel dat elkenain zegt in vree te willen leven!→

Is der hoop?

Zwaarvend noar n vaaileg bestoan,
hebben ze n stoere weg te goan.
Vot van ale ellèn en oorlogsgeweld,
overleven is t ainegste wat nog telt.


Hou bestaait t dat aigen volk zok zo min kin verstoan,
mekoar verjoagen, joa zowoar noar t leven stoan.
Of: “voert Allah ze oet duustern→

Joen toal

Joen toal,
Dat is n riekdom,
Dat daanst deur hail joen wezen.


Joen toal,
Dat is n verske,
Woarin je zingen kinnen en lezen.


Joen toal,
Doarin kin je alles zeggen,
Joen bliedschop en joen verdrait.


Joen toal,
Legt je open zo je binnen,
Dat geft, als je willen, n bult vrijhaid.

Kerst- en Nij-joarskoartjes

Koartjes sturen noar hail veul mensen;
femilie, bekenden en wel nait meer.
Sums n ekstroa woordje noast de wensen;
joarlieks gruit de stoapel meer en meer.


Ik zit in mien adressenbestand te turen;
wel mout ik nog aal n koartje sturen.
Ook weer dij oet ver verleden tied,
of →

Klain taimke…………..

Mien Grunnen mit dien schiere gruine dieken,
Boerderijen, wierden, meulens en börgen.
Mien Grunnen mit kerken, torens en wieken,
Ik moak mie aibels grode zörgen.


Doe beschaarmst tröts dien monumenten
Omaarmst ze as dien laifste schat.
Bie nood staaist kloar mit centen,→

Klassefoto

‘Hou older je worden, hou meer t verleden tellen gaait,’ zee mie ais ain van d’oldste bewoonsters van t tehoes woar k indertied direkteur was.
Ze haar geliek, want zo gaait t miezulvens nou ook en ik maark dat de dingen en gebeurtenizzen van vrouger meer→

Knienen

Aal n poar moand kwam ik heur tegen, stil veur zok oetkiekend op n baank in t Rozenpaark.
Ze zee nooit wat, nikkopde allinneg as ik ‘goidag’ zee. Zai keek aaltied wel op n menaaier of ze zeggen wol dat ze mie wat vertellen wol. Dat gebeurde eerguster. Op mien ‘goidag’ reageer-→

Kolle

As ik deur de kolle goa rillen
En ik tril as n stengel rait
Den pook ik de kaggel wat hoger
Ookal riemt dit nait

Leven

Hou swiet (zuit) is t leven,
As je t vereg en onbezörgd maggen beleven.
Hou zwoar is t leven,
As liggoam en/of verstand t begeven.
Hou bevrijdend is din t leven,
As t deur de dood oet wordt wreven.

Levensles

Hou voak het men nait streden,
en vroagd: het t zin om deur te goan.
Mor och as je joen verlais hebben leden,
is t goud om weer op te stoan.
Sums mout je wel ais bukken,
dat zel elk wel ais gebeuren.
Denk din nait aan n mislukken,
en blief der ook nait over zeuren.
Joa, want sums gaait→

Limerick veur t nije joar…….

Twijdoezendtien is veur aaltied veurgoud veurbie.
Twijdoezendelf staait weer te wachten op joe en mie.
Wat zel dij oons weer veur nijs en
verrazzens geven?
Ik hoop veur elk en ain n gelokkig en
gezond leven !
Met oaf en tou wat malegheden as
dieverdoatsie.

Loat de deuren open stoan

t Was 24 dezember om theetied. Boeten was t n klaain wereldje, graauw en dokeg, mor ondanks dizze trieste aanblik hing der ook wat gezelleghaid in de locht: de stroaten waren feestelk verlicht en overaal klonken bekende kerstverskes en in t winkelcentrum was t nog drok, →

Loater

As ik aaids verschaaiden bin
en aine mien riemsels leest.
Meschain dat e kloarhaid vindt
over de gedachten van mien geest.


Zodat, as ik der nait meer bin
toch wat in joe verder leeft.
En oet d’aiweghaid toch nog wat
in en deur de wereld zweeft.


Dat ik weer n beetje leef in die
en

Lutje Tinus en Sunterkloas

t Was de leste zotterdag van november en lutje Tinus was aal bietieds oet bèrre, want Sunterkloas zol dij dag smörns tegen tienen mit schip aankommen en doar wol hai niks van missen. Zien moeke was nait zo bliede mit hom, want op zotterdagmörn bie duustern al zo vroug oet bèrre→

Mien toal

Doe bist mien beste kammeroad,
Ain woar ik aibels geern mit proat.
Mit die kin ik lezen en schrieven,
Dat zel mien haile leven zo blieven.


Mien ollu dij hebben die brocht.
En nooit heb ik mor ain ogenblik docht:
Kin k wel mit die wieder goan?
Joa wis, want doe bist n dail van mien→

Mien wens

De leste doagen van t joar,
denken wie voak even aan mekoar.
Wie sturen n koartje of stroombraifke bericht,
en din zit deurtje weer veur n joartje dicht.
Och … nait verkeerd zo’n klain geboar,
mor de tussentied is veur veulen slim zwoar.
Mien wens is: wait ais voaker aandacht→

Mindermeer

n Klaain beetje
meer laifde en wat minder stried;
meer vree en wat minder nied;
meer oet t haart en wat minder hoat;
meer tougeven, och t dut joe gain kwoad.


n Klaain beetje
minder gejoagd en wat meer rust;
minder IK geft n aander meer lust;
minder baang en wat meer moud;
minder→

Mout t nou zo?

t Grunneger landschop wordt aal meer om van te grienen.
Aalderwegens wordt t volpoot mit dij lèlke windturbinen.
Deur dij hoge poalen verdwient t landschoppelk oetzicht.
En bie duustern woan je joe zowat bie kermislicht.
Mor paartie lu zeggen: ‘wíj moeten goed verdienen!’

n Boske Bloumen

t Luip aal tegen zes uur, dou Meneer van Dieken aan mien deurpost klopde en vruig of hai der wel even in kommen mog. As deur bie mie open staait, betaikent dat, dat elkenain, zunder kloppen, zo binnen lopen kin. Mor men het n netuurleke beschoaven om ook bie n openstoande deur→

n Diggel

Wel het der wel ais stilstoan bie en/of noadocht over woar je nou bie vubbeld op zitten, of wat om joe tou staait, dat dat aalmoal deur handen van mensen west is en dat dat alles n geschiedenis het woar mensen sums n biezunder verhoal bie hebben? Ik denk: nait veul. En toch is t →

n Druppel

Lèstdoags zag ik n hail mooie regenboog en dat dee mie in ainen denken aan zo’n zesteg joar leden dou ik nog op de legere schoul zat. Op ons dörpsschoule haar ain van mien klazzen 17 leerlingen: 11 wichter en 6 jongs. Ainmoal in de week kregen de wichter naai- en borduurles van→

n Flezze Cognac

Oaflopen week heb ik mie toch n blunder begoan; de tonen begunnen mie nog krom te stoan nou ik der weer over begun. Jaantje en ik waren nuigd bie kennissen dij wie joaren leden, deur wat verhoezens van baaide kaanten, wat oet t oog verloren haren. Deur n touval waren wie weer →

n Gokje woagen

Hebben joe wel ais gokt? Of gok je tegenswoordeg nog? Wel n slim persoonleke vroag, joe huiven din ook nait joen vinger op te steken.
Gokken is veur mie mitdoun aan verlöttens; Lotto en Toto; kopen van n Stoatslöt; mitdoun aan de Postcode-, Postgiro- of Vrundenlötterij of,→

n Goud ende

Zai kwam op verziede, elke dag mor weer;
bie heur voader, heur ol heer.
En hou zai ook heur best dee elke keer;
hai kon zien aigen dochter nait meer.


Vrouger n kerel, man en voader as gainain.
n Waarker, deurzetter en onverwoestboar as granietstain.
Mor moeke kwam oet tied en→

n Lapke

Bie t graimen oet veurzörg n slabbe veur
Is mainsttied gain aanlaaiden veur gezeur.
Spraaiden van dat virus-kreng, n lapke veur t gezicht
Rebulie en verzoakt mennegain nog wel ains zien plicht.

n Nij begun…

n Nij joar kin je begunnen mit joen schierste klaaier aan;
Staait wel goud, mor aigelk hè je der nait veul aan.


n Nij joar kin je begunnen mit n zak vol gold;
Mor wat heb je deraan as gain mens van joe hôldt.


n Nij joar kin je begunnen mit n goud glas wien;
Mor as dat op is, wat is der din→

n Nij joar …

Is òfsloeten en weer deurgoan
Van weer valen en weer opstoan
Woar ale kansen weer open stoan
Mor ook mit veul vroagen ingoan.


Besef … elk joar kent zien gelok en zien verdrait
Ook aal zain we dat aaltied nait
Mor men is geboren om veur n aander wat te betaiken
En aanvoarden as aandern→

n Snijpop

n Snijpop langs de kaant van
Blauwestadmeer
legde testamentair vaast:
Bìn ik nait meer,
din loat ik niks noa,
want zowoar, ik bestoa
oet niks ! En dat zeg ik mor ain keer!

n Woord

n Woord, och t liekt zo alledoags
Mor toch brekt t de wereld open,
omreden dat t aandern der op wiest
wat je denken of wat je hopen.


n Woord is de vertoaler van joen vuilen,
van wat je willen en of verlangen.
n Woord oet t haart geboren,
loat zok groag in woorden vangen.


Want n woord→

Nij Joar

De klok slagt twaalf, n nij joar is geboren.
t Vuurwaark knalt, “veul zegen” klinkt in veule oren.
En aargens knalt … n geweer.


Vrede dit joar, staait op elk zien gezicht te lezen.
Vrede veur wel; veur aal dij t geweld vrezen.
Want aargens knalt … n geweer.


De klokken luden, men→

Niks waiten

‘Olle, doarvan hebben joe gain benul,’
schamperde lèst n jonge knul.
Mor dou zien ket van fiets òf was,
kwam mien kennis hom goud van pas.

Oetleefd en leeg

Stil, stoarend vanoet zien aigen stoul
Onvast schoevelnd over t gaangpad
Gain taiken van herkennen, noch n doul
En niks gain wait van dit of dat.


Gevuilens dij binnen der nait
Of toch …. doarvan het gainaine wait
Sums n troan en din opains n laag
Zo gaait dat aan van d’aine→

Ofschaaid

t Verstand zegt: t is beter zo,
gain piene meer en ook gain strieden.
Nait wachten op n nije dag,
van uren dij zachtjes aan verglieden.
t Gevuil zegt: ik mis die zo,
dij lege stoul, dij lege ploats.
Dingen dij ons zo aigen waren
dien handen, dien stem of gewoon wat proats.
t Verstand→

Òfschaaid en begun

Òfschaaid nemen van t olle joar;
Dij leek wel omvlogen en n nije staait weer kloar.
Uren, doagen, moanden binnen vervlogen;
Momenten van vreugd en verdrait, wie mozzen t aal gedogen.
Herinnerns ze schaiten aan joe veurbie;
Wat weer komt is n grode vroag veur joe en mie.
n Nij→

Oljoars-oavend 12 uur

Klokken heur ik sloagen;
12 moal klinkt t in de lucht.
En aalom heuren je n daipe zucht:
‘weer n joar is van ons goan!’


Òfschaid- en vreugdetroanen,
baaid roaken mekoar de haand.
Veur ons liggen nije boanen;
dij wie lopen mouten noar n onbekende kaant

Olympische Speulen-gedachte

Mitdoun is belangrieker as winnen, wordt verteld.
Toch is allain brons, zilver en gold wat doar telt.
Bie verlaizen is ale roem noar de knoppen.
Dij zok din as trooster wait te ontpoppen,
Is veur mie de woare held.

Onderwegens

Vraauwen en kinder lopen laangs stoere wegen,
de locht vol vuur en achter zok n koegelregen.
Machtelooshaid en veul troanen van verdrait.
Hou t òflopt, gainain dij n antwoord wait.
En aalom n stem dij vragt:
‘Woarom zoveul stried om macht?’


Van kapotschoten→

Onnerwegens

Mannen, vraauwen en kinder lopen laangs wegen;
t Is kold en aalgedureg regen.
Gain bliedschop en t lot is zwoar te droagen;
en òf en tou heuren je ze vroagen
mit baange, zaachte stem:
“Is t nog ver noar Bethlehem?”
“Joa, t is nog ver noar Bethlehem!”


Van verloren laand en stee,→

Op n börg

De Hoop, Heer van t Slochterbos,
wos amper wat hai mit zien tied aan mos.
Verzieten noar Ennemoa in Midwol,
dat was hom doar veuls te kol.
Wieder din noar t Hoes te Wedde,
nee, doar lag hai teveul aan kedde.
Was Ekenstein din wat, bie Daam,
nait doun, doar haren ze niks in paan.→

Op n gasbel

Ooit waiten dat de welvoart van ons tegenworreg bestoan,
Ligt onder de geboortegrond van Kornelis ter Loan?
Ons handelsgeld oetgeven deur de Hoagse regerenhaand,
Komt veur een hail groot gedailte oet dit stokje laand.
Dizze ondergrondse riekdom brochde ons economisch→

Op n kampeerveld

Ainmoal in t joar,
goan wie mit mekoar,
zowat in blode kont,
ons vernuvern op de grond.


Noa twij tot drij week,
weer glad op streek.
t Lief rond en zat,
mor de knip plat.

Din is der mor ain ding dat echt telt,
joen aigen hoes in stee van n kampeerveld.

Op n trekker

Lutje Derk was nog mor n kwoajong;
Zat op n trekkertje en pruddelde: ‘rong, rong’
Hai wuir n knuppel en dee sums stoer.
As ze hom vruigen zee e: “ik wor n rieke boer.”
Dou e groot was ruip e van de trekker: “ik kreeg geliek
Van beudel noar hereboer, joa en ik bin schatriek.”
Nou hai→

Op n vroag

Ik vroag mie wel ais òf in wat veur wereld ik leven zol,
as elkenain ais doun kon kon wat e wol.
Naargens meer oorlog en aalom vree,
mit elk zien aigen gelaifde stee.
Gain honger meer en nooit ain zaik,
allain de gedachte al moakt mie waik.
Zo’n wereld is toch wat elk geernt wil,→

Op schaaiden van ’21/’22

Was t begun van t joar veur elk n open vroag,
wat ons toudaild wuir, waiten wie vandoag.
Voak vuil t mit en hail sums wat tegen,
bliedschop wel, mor verdrait kwam nait gelegen.


n Joarwizzeln is òfsloeten en din deurgoan,
veuroetstrevend mit òf en tou weer ais opstoan.
Mor pluk→

Op stand

n Vedde zwien oet Faarmsum,
Wol wonen op stand in Woltersum.
Op n nommerdag gong hai aan de loop,
Mor wuir vongen en weg was zien hoop.
Nou hangt hai bie n slachter in Loppersum

Op zuik noar n nij woord

Aingoal op zuik noar dat aine woord,
woarvan nog gainain t bestoan kent.
Dij in zien aigenhaid elkenain bekoort,
en woarin elk zien gevuilens herkent.


Mien daipste daipten heb ik aanboord,
en mien geest waarkde zok in t zwait.
Gain woord nog deur de gedachtenpoort.
Aal meer→

Over van 2019 noar 2020

Wie zeggen: ‘alweer t ende van n joar’.
In begun leek t laank, mor t is aal weer kloar.
2019 mit 365 verschillende doagen,
woaraan wie ons herinnerns droagen.


Was t n joar wat je hadden verwacht,
of was t ain mit veul overmacht.
Wees dankboar veur de kostboare mementen,→

Overdenken

Vrouger, dou docht je veul aan loater
En dat leek nog zo ver veuroet
Nou is t loater en denk je aan vrouger
Dát en t heden moaken nou veul meer oet

‘Pandemoe’

Noa n dik joar heb ik t wel had,
want ale doagen van vroug tot loat
wordt der allain mor over corona proat.
Dij virus en dat geleuter bin ik zat.


t Veujoar komt, mor derop oet is nog taboe.
Zol aans wel goud wezen, want ik bin ‘pandemoe’.

Piepen

Wel kin zok zotterdag 25 april 1998 nog herinnern …?

Dij zotterdag zollen de piepen van de Hunzecentroale deelhoald worden en dat zol, zo deden Dagblad en RTV Noord verslag, n groot spektoakel worden, want t zol mit n grode plof en veul stof gepoard goan en t aanzain van Grunnen→

Positief blieven

Doar zit je din, opsloten bie joen algen,
want t Corona-virus is flink aan t draaigen.
Gain haand, knuvvel, loat stoan n smok
en oet vervelens soavends bie tied ‘in t hok’.


Wie binnen veurlopeg op onszulf aanwezen,
woarvan hail veul d’ainzoamhaid vrezen.→

Poters

Nog even en din kinnen wie weer de bluiende eerappelvelden zain. Mooi is dat as zo’n lap laand in blui staait en der ligt zo’n blaauwe of widde gloed overhen. Krek zo mooi as de bollenvelden in t Westen. As ik bie zo’n kaampe eerappels stoa, din mout ik, hou gek t ook klinkt, aaltied→

Riemkes

Meschain is dit riemke stoer te verteren,
En ik wil joe der nait mit goan shockeren.
Mit dat verpakt vlais oet de supermaarkt,
Wat deur paartie fabrikanten ‘bie nkander is haarkt’.
Wait: dij Listeria-bacil schient meroakels te laxeren.


De boeren zeden in oktober: elk zel→

Roazendsnel

In t begun was der duusternis en t gung hom nait vlot genogt. Hai ruip ‘ik wil licht’ en floep … hai was in t licht. Waarm in moekes aarms zöcht e noar heur borst en dronk melk. Mor al snel was melk hom nait meer noar t zin en wol e meer van wat aans. Eerappels, gruinte →

Rozen in t paark

In Amsterdam, schreef Simon Carmiggelt ais in ain van zien stokjes, kinnen je allain leven as je over baargen geduld beschikken én……… berusten kinnen. Ik kin nog zo’n ploats woar dat zeker nait minder geldt, al ligt dij ploats ver bie oonze hoofdstad vandoan. Sodom is de →

Rust in vree

Woar zel ik die zuiken, in de wolken
of zel ik die zuiken in de wind?
Of zel ik allain mor roupen
en din mor hopen dat ik die vind.


Nee ales is doan en ales is zegd
Ales is stil, doe hest die te ruste legd


Nou is der gain piene en zörgen meer
en ook gain zwoare nachten.
Doe zugst en heurst→

Soam op

As veur die kieken die baange moakt
en noar achterom rakst doe van slag
kiek din noast die, want doar stoa ik
ik loop mit die op, deur dun en dik
as t neudeg is snachts en overdag
want t levenspad is nait veur elk volmoakt

Sollesitoatsiebraifke

Der is n bekende oetdrukken dij zegt: elk mens krigt wat e verdaint. As ik doar over noadenk overspuilt mie n gevuil van twievel, want: gaait t mie goud, din is t woar; gaait t mie slecht, din klopt der gain snars van.
Mor as je zo denken, din goan je òf op bepoalde veurvalen en dat→

t Traainkoartje

t Is aal n joar of wat leden dat ik in Stad wezen mos veur n bieainkomst. Op zich niks biezunders, mor t biezundere was wel dat ik dou mit traain goan bin. Noa de bieainkomst noar station lopen, woar k veuls te bietieds veur d’eerstkommende traain op perron aankwam. Om →

t Verleden, sums zo dichtbie

Stilzwiegend lopend over dodenakker,
wordt der veul leven in mie wakker.
Op zuik noar sporen van t verleden,
dij mie brocht hebben noar t heden.


t Is de rust dij hier regeert
en ik roak in miezulvens keerd.
Tot opains, n geluud, en ik schrik,
achter mie vaalt n daipe snik.


Dij→

t Was aans

Woar ains t goldgele koren was,
Ligt nou as n slichte deken t gruine gras.
Woar is t bleven dat vruchtboare akkerlaand,
Woaras de boer gewassen teelde mit verstaand.


Woar je t haile joar bedrieveghaid zagen,
Lopt sums n kou en liggen wat strontplaggen.


Mor slimmer nog as dat,→

Taande Oabeltje heur knollen

Leste tied bin k regelmoateg even bie taande Oabeltje verziedjen goan. Nou is taande teveul zegd, want Oabeltje Kluppel zo as zai voloet hait, is in de verste verten gain femilie van ons
volk. t Is aal hail laank leden dat mien ollu op n biezundere menaaier mit Oabeltje in kontakt→

Tied

Vlug vergaait de tied …
van uur noa uur en dag noa dag.
Gaf t bliedschop, leed of spiet,
en troanen van verdrait of n laag.


En uur noa uur …
vergoan zo, joar noa joar.
De wiezers draaien gestoadeg en sekuur,
en wat was, is nait meer doar.


De tied vervlogt …
as wind dij deur de bomen →

Tiedens de preek

n Domnee oet Vraiskelo,
Haar in zien toga n vlo.
Op zundag tiedens de preek
Dochde de vlo: ik steek.
De dainst wuir dou een fiasco.

Mor beste mensen….dit is nait woar,
Een steek krigt n vlo nait kloar.
Dit taimke kin’n je dus wel verrieten,
Want n vlo kin allain mor…bieten.

Toukomst

As ik aan de toukomst denk, denk ik aan vandoag.
Want wat noa t heden komt is mie voak te voag.
Wil ik n toukomst dij ik mie vergun,
Din is t vandoag dat ik doar aan begun.

Troanen zunder wotter

Traonen zunder wotter, dat kin hailendaal hoast nait.
De wotterlanders lopen voak vanzulvens bie vreugd en verdrait.
Mor toch, bie verwondern, mor ook bie aargernis,
din blieven d’ogen dreug, hou roar t ook is.

Vaaileg sloapen

Noarmoate je wat older worden, kiek je regelmoateg n moal achterom, of zo as ain van d’oldste bewoners van t tehoes n moal tegen mie zee: ‘Hou older je worden, des te minder de toukomst telt, mor des te meer t verleden.’
Ik begun dat ook wat te leuven en zeg→

Van groot noar klaain

Groot, groter, grootst, doar mouten wie veur goan!
Mor wèl wordt nou beter van dizze groothaidswoan?
As individu roak je aal daiper verloren in dij melee.
In zo’n soamenleven krieg je gain mens meer van stee.
En wor je langsoamerhaand aal klaainer in joen bestoan.

Veendammer wind

n Aalbert* oet Veendam,
Dij wos nait wat hom overkwam.
Hai wuir vereerd mit n lint
En verheven tot “Veendammer wind”.
Sunt dij tied het hai de wangen lam.

* Kikker

Verdrait

n Mens kin sums zo verdraiteg wezen,
dat t vuilt of alles in hom scheurt.
Dat t liekt of leven dood betaikent,
niks gouds meer om hom tou gebeurt.
En elkenain kin mit hom proaten,
en zeggen dat t wel weer over gaait.
Mor kiek, dát mozzen ze nou ais loaten,
zai goan weer vot, doe holst

Veur aaltied soamen

n Laange riege ston veur de kassa en d’eerste dij aan beurt was, was n jonge vraauw in n laange klaid en droagster van n heufddouk. Dou Ailtjo heur aankeek en heur grode broene ogen zag, was t of hai deur n schaarpe piele midden in t haart roakt wuir; en heur gezicht, zo mooi→

Veur ale manlu

As je n goie echtgenoot wezen willen, din mout je een flinke studie doan hebben. De volgende studie-onderdailen mout n man din volgd hebben:

  1. Algebra: om oet te kinnen figelaaiern of zien vraauw X, Y, of Z wil.
  2. Architectuur: om veur alles n creatieve oplözzen te vinden.
  3. Boukholden:

Vluchtege laifde

Ik heb die neudeg, mien haile leven
Kin nait zunder die, ook aal blifst mor even
Ik kwam die tegen in supermaarkt
Och, men wait hou dat sums waarkt
Ik wos votdoadelk, doe bist van mie
Keekst ook zo begereg doar bie
Dou ik ofrekend haar, gongen wie op pad
Ik heb nog nooit zoveul plezaaier→

Vluchteling

Vlucht en alles kwiet!
Femilie, boan en toukomst.
Mor wel moakt zok drok om mien òfkomst,
Terwiel ik veur n nije toukomst stried.


Alles verloren en alles kwiet!
En onnerwegens mien leven woagen.
Nat en òfgemat vecht ik zo aal doagen.
En dat deur onneudege stried.


Op zuik noar→

Vrijhaid

Vrijhaid bestaait veur ons mensen,
as wie erkennen t bestoan van grenzen.
Wordt dizze schaaiden deurbroken,
din is chaos en ellèn ontstoken.

Vroag en antwoord

Aalgedureg vroag ik: woarveur leef ik
Bin ik hier veur n aander of veur miezulf
Zeg t mie


Aalgedureg vroag ik: wat mout ik doun
Dou ik genog veur n aander en veur miezulf
Zeg t mie


Aalgedureg vroag ik : is t goud wat ik dou
Kriegt n aander genog en ook ikzulf
Zeg t mie


Aaldeur vroag →

Weggeven

Hou old je ook binnen,
Je kinnen wat wezen, want je hebben wat weg te geven.
n Laag, n knik of n blied gezicht.
En dat dut veul in elk zien leven.

Wel dut t din?

As wie nait meer leuven in hoop
wie doun nait zulf d’eerste aanloop
Wel dut t din?
As wie nait meer leuven dat t kin
wie nait meer vroagen noar de zin
Wel dut t din?
As wie nait meer waiten wat der tou dut
wie nait meer zeggen hou t mout
Wel dut t din?
As wie nait meer wiezen op ons→

Wereldkampioen scheuvellopen

Zo, hebben joe ook weer zo genoten van aal dat ies en scheuveln en nait te vergeten dat laangeboan rieden op de kunstiesboanen van os jongs en wichter. Laankoet op de baank veur dij kiekkaaste hou dij haardlopers t der òfbrochden. Spannend en gelokkeg…. de besten hebben t →

Wie mouten deur

Aal weken in de ban van Covid-19,
veroorzoaker van veul leed en pien.
Meschain hadden joe t nait benaauwd,
veul aandern hebben treurt en raauwd.


Gelaifden dij veur heur leven mozzen strieden,
om voak in ainzoarnhaid de dood in te glieden.
Dij versloagen achter bleven zitten→

Wieder

Covid-19 dat ons beheurlek isoleert,
En touglieks ook t mensdom bindt.
n Virus dat d’ain nait veul deert,
En d’aander deur angst verblind.


n Joar laank min of meer verplicht
Op onszulf aanwezen én gericht.
t Socioale leven was der even minder bie,
omreden dat wie gijzeld →

Woorden

Woorden, ze binnen voak zomor zègd,
ook aal hol je ze nait aaltied tegen,
wait ze toch te wikken en te wegen,
want oetwaarken vaalt of goud of slecht.


Woorden, je kinnen der veul mit zeggen,
dat n wereld veur joe open gaait,
omreden n aander joe verstaait
en zo grenzen kinnen →

Zwiegen of proaten

Sums kin je mor beter zwiegen as proaten,
want stilte geft stof tot noadenken.
Mor ook doar kin je aandern mit krenken,
wait dus of je t ain of t aander mouten loaten.

E-mail bie wat nijs?