Hol op mit zeuren

Sums vroag ik mie, wat is hier aan d’haand,
t liekt of niks meer kin of mag in dit laand.
Aal wat ik leerd heb en wait vanòf mien jeugd,
doar kommen nou vroagen of dat aal wel deugt.


Grode mensen moaken zok drok om Sint en Piet,
t kinderfeest woar elk lutje beudel van geniet.
Dij binnen paartie lu nou flink aan t verstieren,
want dizze traditie maggen wie nait meer vieren.


t Nog jonge volk opzoadeln mit dit anti-gedrag,
brengt ze veur de toukomst allain mor van slag.
En zörgt nait veur n ‘gezonde’ soamenleven,
woar wie leerd hebben te nemen en te geven.

Zo is ook n moorkop hailendaal oet de mode,
want je kinnen bedoulen n ‘ongenode’.
En negerzoen mag je ook nait meer zeggen;
Loat stoan n jeudenkouk noast joen kopke leggen.


Zigeunersaus kin nait meer op joen hamburger;
En dij Turkse pizza kin worden joen wurger.
n Vietnamese Loempia, nait elk dij dat genait,
En Spoanse pepers binnen voak bliksems hait.


Amsterdamse uien kiek doar ook veur oet,
veur je t waiten krieg je n tik over snoet.
Dij Duutse Bratwurst, laank, dik en vet,
op verkeerd moment, wor je ‘in houke’ zet.


Och zo kin elk wel zien beklag,
wat sums laaidt tot wangedrag.
Nog even, din is broene of widde stoet,
gain eten meer dat ons nog voedt.


Ons tradities en eten, dat was aaltied adoroatsie,
en nooit aanlaaiden west veur diskriminoatsie.
Datzulfde geldt veur lu oet vrouger tieden,
heur doaden doun ons nou mit welvoart verblieden.


Joa, sums gong t der nait aaltied schier aan tou,
mor as ik kiek noar de wereld van nou,
din kin ik hier en doar geliekenis bespeuren.
Ik zeg din: lu hol toch op mit aal dat zeuren.


Aal dat aiweg pietlutteg gejeuzel en gedrag,
over wat wel kin of nou nait meer mag,
brengt ons echt nait noader tot mekoar!
Respekt is hier dunkt mie t juuste geboar!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Van Ôl Pekel. As direkteur van ain van de Winschoter verzörgingshoezen (nou 5 joar in de VUT), dee ik elke vrijdagmörn n verhoaltje bie de bewoners. Mainstied waren ze oet doeme zogen, sums zat der n klaain beetje woarhaid in, mor t belangriekste was dat wie even lagen konnen mit mekoar.

E-mail bie wat nijs?