n Gokje woagen

Hebben joe wel ais gokt? Of gok je tegenswoordeg nog? Wel n slim persoonleke vroag, joe huiven din ook nait joen vinger op te steken.
Gokken is veur mie mitdoun aan verlöttens; Lotto en Toto; kopen van n Stoatslöt; mitdoun aan de Postcode-, Postgiro- of Vrundenlötterij of, slimmer nog, n casino bezuiken. Meschain vergeet ik nog wat. Of joe doar aan mitdoun is joen aigen zoak, zeg ik aaltied.
Ik heb mie in mien leven veurnomen aan 2 dingen nait te doun: ten eerste n woapen ter haand te nemen en ten twijde te gokken. Dat leste is wel ais stoer, veuraal as n verainen wat geld bie mekoar schroapen wil om de kas te spekken, om doarmit goie dingen te doun. Wat dou je din as kinder bie joe aankloppen, bieveurbeeld mit de Clubkas-actie. Toch bin ik vrij standvasteg: k geef laiver zo wat geld as mit te doun aan n gokje. Woarom, vroag joe je meschain òf? Nou, om doarmit te veurkommen n teleurstellen te mouten verwaarken van ‘weer niks wonnen’. Ik wait, dit is woarschienlek vouer veur psychologen’, mor ik vuil mie der goud bie. Mien Jaantje wil poddemenee nog wel ais trekken en dut din ook mit aan de Postcode-lötterij, want … stel die veur!

Van d’zummer, dou wie in t boetenlaand op vekaanzie waren, was op ons bestemmen dij week net n groot dörpsfeest goande mit veul dievendoatsie veur jong en old. Op ain van de nommerdoagen was der n groot wotterspektoakel organiseerd en ain van de aktiviteiten was ‘badeendjes-spuiten’ in t ploatselke zwembad en doar was geliek ‘n gokje woagen’ aan verbonden. Morzo gain gokje, nee, der waren dikke priezen te winnen, zo as veur de kinder mooie kedo’s en veur volwazzen lu as hoofdpries n elektrische fiets. Om doar aan mitdoun te kinnen, mos je ain of meerdere badeendjes kopen, dij veurzain waren van n nummer.

Joen noam wuir op n lieste achter joen opgeven nummer of nummers schreven.
‘Doar dou ik aan mit,’ zee mien Jaantje, ‘want ik wil geern zo’n fiets hebben. Stel die veur dat t gelok n keer mit mie is!’
‘Stel dast hom winst,’ reageerde ik, ‘hou kriegen wie t ding din mit noar hoes?’ Want ik huif heur nait meer te zeggen dat ik nait aan gokken dou.
‘Joa, stel die dat ais veur …,’ was heur antwoord, ‘doar komt ook wel weer n oplözzen veur. Ik schrief mie in mit n stok of wat eendjes, din heb ik meer kans.’
Dou veule honderden eendjes verkocht waren, wuiren dij te dobbern legd bie de startblokken. Dat was n mooi gezicht, aal dij genummerde eendjes, kin k joe zeggen. De ploatselke brandweer was present om mit meerdere wotterstroalen d’eendjes noar d’aandere kaant van t zwembad te spuiten. Mor dij hadden zok nait goud veurberaaid en wozzen nait hou zai aal dij eendjes fersounlek noar d’overkaant drieven loaten konnen. Want mit n flinke sjars wotter wuir op d’eendjes spoten, woarvan meer din de helft nait noar d’overkaant dreven, mor deur de lucht vlogen en overaal veurbie, of noast t zwembad in t graslaand terecht kwamen. Chaos alom, want elk vloog der achteraan om d’eendjes bie mekoar te zuiken. Mor t slimste kwam nog … de mainste eendjes hadden gain nummer meer, want de sievers waren derop zet mit n viltstift dij nait wottervast was.
Hou mos men doar mit aan? ‘Wie kommen mit n oplözzen!’ wuir der omroupen. Nou, dat het laank duurt, mor op t lest wuir der zegd dat de wedstried annuleerd wuir en dat d’inleg van de badeendjeswedstried aan n goud doul besteed worden zol. Behaalve de kinder kon elk zok doar min of meer in schikken, dus haar ik ook gain behuifte tegen mien Jaantje te zeggen om heur inleg terug te vordern. Om de elektrische fiets toch n bestemmen te geven, zollen der loater dij middag op t feestterrain lötjes verkocht worden.
‘Wolst dij fiets nog hebben?’ vruig ik mien Jaantje.
‘Loaten wie mor n lekkere ijsco kopen,’ was heur antwoord, ‘want din wait ik zeker dat k wat krieg, want stel die veur dat tiedens de trekken dij nummerbonnetjes ook nog wegwaaien deur de stravve wind dij hier staait.’
Joa … sums verstoan wie mekoar goud!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Van Ôl Pekel. As direkteur van ain van de Winschoter verzörgingshoezen (nou 5 joar in de VUT), dee ik elke vrijdagmörn n verhoaltje bie de bewoners. Mainstied waren ze oet doeme zogen, sums zat der n klaain beetje woarhaid in, mor t belangriekste was dat wie even lagen konnen mit mekoar.

E-mail bie wat nijs?