Vries de– Maarhuis, Anna Geertruida

Geboren in: Laskwerd, 4 augustes 1939
Woont in: Middelsom
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal en Taiken

“In mien jonge joaren heb k in verplegen waarkt,
ol Diaconessenhoes in Stad (wat n tied heb k do-
ar had). k Bin Grunneger schriefster vanóf begun
tachteger joaren. Verhoalen en gedichten woar k
vief bouken van oetgeven heb. k Schreef in 1989
mien eerste boukje ‘Maggels’. Mien leste bouk tot
zowied ‘Maank schaar en schimmern’ verscheen
in 2014. Körts leden binnen der vief gedichten
van mie op meziek zet. In twij kerken werden dij
zongen deur Grunneger Koamerkoor, mit gedich-
ten derbie dij k veurdroagen heb. Doar bin k slim
groots op. k Dou voak mit aan schriefwedstrieden
poëzie en proza. Ook schrief ik in t Nederlaands,
dou mit aan wedstrieden verhoalen en gedichten
woar mainsttied n thema aan vaast zit. Zo heb k
ook mitdoan mit ‘Lentis’ mit aner lu, dij ook nomi-
neerd wazzen, woar dou drijdoezend bouken van
drukt binnen. Van twij bouken n nominoatsie had
en dat is ook slim schier. k Mag geern veurlezen
op schoulen of verainens en k vin t schier waark
om toallessen veur legere en middelboare schoul
te moaken, en opstèllen vanzulf. In ons zörgcen-
trum waark ik mit n koor, mit Grunneger wieskes
en vèrskes.”

Bouken:
Maggels (Profiel, 1985)
Laifkeblommen (Kunstgaang Kaampke, 2003)
Vleden lezen ien tied van nou (Sikkema,
2011)
Margriet, n wicht oet Grunnen (Sikkema,
2013)
Maank schaar en schimmern (2014)

De Vries-Maarhuis

Hou mouten wie hier mit aan?

In een groen groen knolle knolle land
daar zaten twee haasjes heel parmant
de één die blies de fluite fluite fluit
en de ander sloeg de trommel

Mor nou komt t echte verhoal, hoazen zaten in ain lap gruin laand nait in twij. Hoazen binnen daaier dij speulen nait op n fluit en wis→

25 Moal (n onwies gedicht)

Vaalt nait mit
veurdat riem der in zit
t staait din wel hier
op schaarm pampier
allinneg veur n bliever
n vaastholde grunneger schriever
biet mie in ledders as t mout
mit stip, k goa veur goud
dat gait ja, zomor nait
ain, twij, drij zoas dat hait
lebendeg oet mien kop
staait der→

4 Maai

Zoveul troanen in ons haart, t mag
bewoaren wie veur dizze dag
veul lu gingen ons veur
dij swoare gang, t ging mor deur en deur


vaaier maai, mit klokgelu, geproat
k wil t nait waiten, msschain nait te loat
woar veur wie n bloum deelleggen
gezicht nat van troanen, zol wie n stain→

Advent? Karst?

vree, gluiende stroalen in midwinter
vree, nander n haand geven willen


vree, om verdroagsoam te leven
vree, as persoon, as minsk


vree, in ons haart, n schiere wènst
vree, van t kind wait ie wel,


vree, bot slim bemind
vree geef k joe, mien vree,


vree noar die, noar mie
vree veur→

Ailoof

Aailoof kropt bie muur laangs
krekt zoas wie dat doun
blad veur blad, stap veur stap
t zogt zok vaast
poazen van oans zuiken
ook heur pad in leven
aailoof kleurt aan muur
leven nimt ook verkleuren aan
miskleureg, graauw
moar din veujoarroek
aal goud , aal schier
minsk mout zok→

Ain keerske

wat is nou ain keerske
bie dizze duustere doagen
wat kin nou ain keerske
bie aal dij verdraitege vroagen
wat dut nou ain keerske
bie n zee van licht
wat vroagt nou ain keerske
in dizze gedicht
wat dut nou ain keerske
bie tied en blied
wat mot nou ain keerske
bie gedicht en licht→

Bie nkander

bie nkander kommen
tegemuit lopen
waarme groutnis doun
die zain, mie zain


bie nkander kommen
eefkes aan proat
hou gaait t mit die
die zain, mie zain


bie nkander kommen
vrundschop aanhoalen
bliede weden, ook verdrait
die zain, mie zain


bie nkander kommen
geft waarme groutnis→

Bliedschop boven Grunnen

Dou eerde moakt wèr
dochde ons Laimeneer
k dou Nederlaand mor ais aan
zet Grunnen op koart, wel te verstoan
schaaiden leg k nait tot
Zwolle, mor k bin wieder goan
Roodschoul nog veurbie
Zo dochde God, zo dee God.


Aander lu, wierden, klaai
wolken, zun, moan
aal schient hier ook,→

Coronagrieperd

Aal wat e griepen kin
dat gript e, hou t ook hait
vaccin holt ons vaast
lösloaten kin t ja nait


zo stoer om te schrieven
troanen in mien haart
laifde mout blieven
zomor oet tied veraarmd


n woord hail apaart
op hoagelwit pampier
hou kin k blieven
mien denk zo swaart


oet dizze tied→

Dichten

Gain woord krieg
k op pampier
ledders…n haile stieg
mor k krieg dingen nait hier.


Woar mout k over dichten
riemen op dij alphabet?
sukker slikken?
Mit muite heb k hier deelzet.


Mien hazzens kroaken
stuk veur stuk, heur ais
wat nou weer moaken
kloar, din mor op roakeldais.


Vaaier→

Dij dag dat Philip der bie heurde

Negen joar was Philip dou hai op schoul kwam bie hom in dörp. Apmoal kinder van om en bie aacht joar. Schier veur Philip, zo mos dat, zo zol dat, mor zo ging t nait. Dij leeftied is voak nait t beste in n klas, nkander nittjen ie waiten hou of dat gaait.
Kinder wollen haildaal niksnaks→

Dikke dook

hai lopt in dook
sikkoms gain pad
te zain, allinneg dij stap
van hom, vuilt hai ook


hai het t ja stoer
wazzen beeld in zien
kop, warreghaid op loer
t leven is ain dikke gerdien


stap din der oet
maank stroek,
grieze dook zien graauwe kiek
mor nam gain besloet


hai is der wis
nog in mien→

Dikke störm

wonder van noatuur
gaait veurbie as oam
dij votbloazen wort
noar stee dij wie nait waiten


wind blast blad oet boom
dwarreln as n kring
over stroat en hoezen
din omdeel, eefkes oetpoesten


aal is n kringloop
noatuur dut doar
slim aan mit, dikke störm
din weer soezen van wind


t →

Doar ligt nou mien laand

Doar ligt nou mien laand as n gruin parredies
doar leeft n volk van stavast
doar gruit en doar bluit op t welege grond
doar gluit levenslust bie de laast


O, zing mie dat laid van dat olle laand
doar, woar mien waigje ston
doar gunder aan dij wale, bie de kronkels van de voart
doar→

Doun

as doe geern wat wilst
dou t, din is t nog nait te loat


ainegste wat zomor
vaalt is natten
t vaalt op grond deel
gruizoam


lopst mit miemeroatsies
van guster, dink aan mörn
mor leef vandoag


doarom dou gain
ding mörn
as t vandoag ook kin.

Drij widde rozen veur Antonio

Hier zit k nou denkt Elisa, in Griekenlaand, in mien blaauwe klaid, stoef bie blaauwe zee. Veul lu groalen van waarme zun, n soesderg windje, mor bloudhait.
Antonio heur grode laifde. ‘Woarom bin k hier aiglieks.’ Elisa heurt zokzulf haardop proaten. Twij doagen is zai →

Duuster verdrait

t Gaait nait goud mit eerdmantje bie mie in toen. Hai verloor zien schienvat vurreg joar
in Stemerbos, heb n nije kocht veur hom.
Mor nou is schienvat aan diggels, n weep is der op in vlogen. Kiek, as der zonent reket
op oaf komt, wat is din schienvat van mien eerdmantje, aal allèn.→

Eemshoaven

Eemshoaven
stoef bie mit zien schiereghaid
Eemshoaven
ligt deel in aal zien kloareghaid
Eemshoaven
mit noatuur, schoapen op diek
Eemshoaven
raaigers, knienen, hoazen, laimeneerstiek
Eemshoaven
zien dikke boten, bedrieveghaid
Eemshoaven
woar n grunneger veur staait→

Elfkes

koes
mien koes
is stukkend goan
mout noar koezenropper tou
votdoadelk


geel
binnen ogen
in t pikkeduuster
binnen kattenogen meschain
miauw


kriet
op schoulbret
schrift mit kleur
aans staait der niks
schrieven


swien
mit krul
in steert, schier
gain krul in steert
zaik


rouken→

Femilie

femilie
op bezuik
k heb niks in
hoes, zunege boudel, zegt
femiliebezuik.
……….
bui
boven hoezen
is weg kwiet
hai gaait weerom noar
middelsom.
……….
minet
is aan
snoetjeknovveln mit koater
van mien noaber Geert
meert.
………
veujoardag
begun meert
mien klender is
wiswoar goud,

Geboortegedichtjes

zun is schienen goan
nou doe der bist


moi klaain mìnske
goidag lutje potje


twij haandjes
tien vingertjes
twij voutjes
tien toontjes


luddek
mor zo schier


laifde veur
dien oetkiek


rose of blaauw
wichtje of jong
wat moakt t oet

Gedichtjes

Steerns, doezend is moar ain
snij op grond, schiere kleur stroalen
ies in sloten, ook mit steerns
schiereghaid is te zain.


Ontelboar valen zaachte
snijpluzen deel op eerd
meschains vroren troanen
van oans Laimeneer.


Eelk twiegje, eelk tiekje, eelk takje
n wonder van Zien→

Goa nait vot

goa nait vot bie zunschien
nait as t duuster wordt
meschain mit lichtmoan?


gain schaar kins zain
heurst die zulf lopen
knistern van drög blad


voutstappen ain veur ain
toesnust in kop
dood kin die aanroaken


goa nait vot oet dizze tied
nait bie duuster
nait bie lichtmoan


haildaal→

Haarst

as n klaid
liggen bloaden
op grond
omdeel valende
wizzeghaid
t kloaren
stilt mien mond
as n dont
aan ain regen
gold en broen
wind dut t speulen
krekt as kinder
aal mor wieder,wieder
bloaden
n schiere klaid van
wènsteghaid

Haarst

as k din aan loop goa
deur dij gele bult
k din bekweemkes stoa
bliedschop mie vult


nije oetbot aan tak
din gele bult op grond
bloadern valen mit gemak
deel op grond


zun schient waarm
doar op dij stee
old en nij op mien aarm
dizze tied holt mie tevree


zummer, haarst, wintertied
veujoar,→

Haiku’s

Blom geft haarsdag aan
bluien is oam op t lest
aal verswindt in winter.

Zun schient mit stroalen
striedend tegen uur en tied
fel, schier, stoeptrekkend.

Schoemkoppen bie straand
daanzen broezend over laand
störm staait doar börg veur.

Blad vaalt van boom oaf
op grond, as→

Hest doe vandoag…..?

Hest doe vandoag
wel lacht?
hest doe vandoag
wel laifhad?
hest doe vandoag
dien zörgen oet zied zet?
hest doe vandoag
gain kwoads in kop had?
hest doe vandoag
mit minsken proat
dij aans binnen as doe?
hest doe vandoag
zegd, k hol van die?
hest doe vandoag
n scholderklopke rondgeven?→

Hoezen

Ogen goan hinneweer
kiek op Hoezen
stoa op wier


Framaheerd, duvelspad
oam vuilt dokeg
Melkemoa, historie zat


stil mien denk
wat n schier stee
schoapen in n dont


wied vot horizon
onnergoande zun
achterwegens Middelsom

Hoezen zo klaain
zo riek aan oldhaid
sikkom gain zain→

Hou …

hou mout t worden
as doe der nait meer bist


hou zol t worden
as doe mie nait meer kènst


hou kin t worden
as doe mie nait meer zigst


hou zol dat vuilen
dit verdrait


hou slim is t
as ogen die zuiken


hou is t as vanoet
dien ”denk” niks mag?


doar gaait mien laifste
hai zee gain

Jaan

Moi lu,

Nou ais n verhoaltje oet t Hippolytushoes [Middelsom].
As olderling waark ik doar, din heur ie veul verhoalen, doar is dit ain van:
{Proatboudel is hoesblad }

Jaan haar Proatboudel veur zok liggen. “n Schier blad, mor der staait de wereld in over God, verskes en zulfs→

Jetje

Vraauw Smit is kold, aldergloependste kold, din ook hier nog wachten , ‘k liek ja wèl nait wies’. Joa, woarop wachtte zai aiglieks? ‘Bezoekuren van 19.00 uur -20.00 uur’ staait der op n bred dij aan muur van aula vast zit. t Is al laank tied, deur is wis open. Mor zai duurt aiglieks→

Karen heur rooie schountjes

Hail laank leden was der ais n wichtje dij Karen nuimt wer. Bie dat maaidje was t kraab-op-de-noad.
Gain pa en moeke en gain hoes woar zai touhollen kon, aaid boeten bie zummer en winter.
Elkenain bie heur in dörp zaag heur lopen. Lu haren meelie mit heur, voak kreeg zai din n →

Keeske Kat

Keeske Kat, wèl is dat nou weer, zel ie denken. Hai woont bie ons in dörp, aan deurgoande weg noar Middelsom tou. Hai is aarbaider bie boer Elemoa, eefkes boeten ons dörp. Sums en din gaait hai noar hoes tou, mor as t drok op ploats is din blift hai doar. Hai kin bie boer sloapen →

Kestaanjeboom

k Bin nait meer bie joe
mien takken stoan koal
oam is oet mie goan
gain blad, gain kestaanje.


woar k onder grond mien oaders
haar, doarmit was k leventeg
mien wezen staait doar
n stoere boom bin k west.


proat over mie zèl eefkes
deurgoan, din bin k vot
zoag en biel dij wil k nait vuilen→

Kikker Job zit in sloot

Raaiger Pait staait aan kaant
Job dinkt, dat wort mien dood
as k doar aanbelaand.


Raaiger Pait het Job laank
al zain, doar op dij grode blad
hai dinkt, n lekker vreet, zo blaank
doaraan wor ik wel zat.


Zo hollen Job en Pait nkander in goaten
gain ain dut eerste stap
wie mouten dat→

Kneels, n vìnt oet vrouger tied

Kneels is n ainspaanjer dij aargens woont in pervinzie Grunnen. Hail sums wil k wel ais bie hom kommen. Zien hoes is krekt n volle deus, woar wis niksnaks meer bie kin. Eefkes wat vot leggen, joa, din blieft t joaren laank zo. Din is joen hoes vol, bomvol, hail vol tot dak aan tou,→

Körte gedichtjes

Mien verhoal
zunnekloar
dien verhoal
is doar.

Wied vot
is hemel
wied vot
bist doe
wied vot
mien laifste
nait vot
oet mien haart.


Bliedschop
vrundschop
woorden dierboar
dankboar.
Mien verhoal
mien toal
op pampier
t staait hier.


Vlinder
omswinder
deur dik en dun
waarme zun

Kovvieveziede

Veur in grode hal van t verzörgenshoes staait vraauw Smit mit heur grode tas
in haand.

As k bie heur stoan goa zeg k: ‘Goa je vot?’
‘Joa, mor hou waist doe dat?” Vraauw Smit veegt ais mit buusdouk om mond tou.
‘t Is ja wonsdag, din raaizen joe →

Krekt n verhoal oet Biebel

Op n kolde winterdag ree bie ons in t loug n dikke bus, dij op zuik aargens noar was. Gain minsk op stroat te zain vanzulm, t was ook aibels kold dij dag. n Hail aaldoagse vrijdagnommerdag, dochde k. Dikke bus ging bie ons op maarkplaain stoan, sjefeur dee roam omdeel en zag mie→

Laive god,

Wil Ie ais op boom
kieken van mien haart
wat holt doar toch wel tou?
kin Ie dat wel zain?
Doar liggen zoveul stainen
om vot te smieten
noar wèl? k wait t
nait, laive God.
Aal stain en puun
k zai doar noamen
stoan, mit noam van mie,
moar ook dij van Joe.
Kinnen Ie t goud zain?
wied vot →

Ledders

ledders lopen lös
laangs loagjes lienen


toal taikent tekst
tiedelk tussen trema’s


noam nait noagoan
netgeliek naargens nuigen


sums steelsgewies schrieven
stiefzinneg snoetjeknovveln


mainsttied meroakels maggeln
maank maaimoands maaiblomke


poëzie proza petret→

Leven

sleudel noar joen
haart is laifde
leven is nait
niksnaks
bestaait oet zoveul
klaaine woorden


gain laand is zo goud
as laand
van dien haart
kiek nait aal
wat west is
t staarkt dien zondhaid


oetvigelaaiern:
ain kopke troanen
ain kopke laifde
ain kopke kwoad
ain kopke leven
ruier→

Lopende ledders

loop laangs
laange loantjes
loddernd loeren
licht let leven


mien muidens
moaken mie
minzoam, miemern
mit minsken


geef grunneger
gras, grond
gramniedeg gruin
goud gevuil


kleuren klontern
ket-oet kèl
keesblommen goan
kaant klözzen


laifde let leven
laangs lichtmoan→

Lösloaten

lösloaten
nait vandoag
mor overmörn


vrede
nait vandoag
mor meschains overmörn


kind weden
nait overmörn
mor vandoag


old worden
nait vandoag
mor overmörn


oet dizze tied
nait vandoag
mor over..overmörn


laifde
nait overnörn
mor vandoag.

Marousha

schiere wichtje mit dien swaarde hoaren
woar komst doe vot, woar bist geboren
mien laand is dienent, doar in te stoan
wie mouten soam leven goan.


schiere wichtje is hier opgruid
wìnsteghaid tot boeket bluid
heur laand is wied, zo hail wied vot
bid voak veur vree tot God.

schiere→

MH 17

Wèl geft n haand
aan vlinders in lucht?
Wèl geft n aarm veur aal
dij troanen?
Wèl dreugt aal dat verdrait?
aindoagsvlinders vot goan
mit veul laifde noar zun
omaarm dij lu in joen denk
mit laifde, mit dankboarhaid
n vogel in lucht dij nait weerom
kommen gaait, zomor oet dizze→

Miemern

As regendrupke
ais n smok
weden kon, hail zaacht
veur lu dij zo mor
deur grofdoadeg geweld
oet dizze tied goan


as ain snijvlok
snoetjeknovveln kon
mit aal dij lu
dij zo mor nait meer
in dizze tied stoan
mit n snijbaal vol gelok


as ain störm
aal verdrait vot kon
poesten mit zaachte→

Mien kerk

Riet staain aan onnerkaant te muur oet
din is t ain grode puun- en stainbult doar boeten
mor as boudel weer aan loop is om te baauwen
din zel t ons nait goan beraauwen
wie kinnen din geleuven en bliede weden
mit dizze aangenoame zegen rieke reden.

Mien wasmesien

Wie hemmen apmoal n wasmesien in hoes stoan. Sums en din is ding nait te begriepen. Net nij dus …
k Heb mie n hail schiere bloes aanschaft, mor nou mout ding bie wasgoud. k Pak mien krukje en goa der bie zitten en lees t volgende:
‘Handwas’ … dat heb k krekt ja doan onner→

Mien zörghoes, t Hippolytushoes

ain braait lapkes
aander moakt hapkes


ain het verdrait
aander wait dat ja nait


ain minsk is aan proat
aander is aaid te loat


ain minsk is nait aander
aander minsk, zo mit nkander


zo gaait dat in n zörghoes
èlks vuilt zok doar zo thoes


soam ain, soam ons toal
din vot apmoal?


wie omaarmen→

n Kloar luchteg loaken

n kloar luchteg loaken
doar k onner lig
woar sloap nait mit mie aan loop wil
aal mit glimmers open
stoa k veur drubbel van naacht, n boaken


k dreum hou biezunder baaide
heergoan, licht en duuster hinneweer
nkander gain geliek geven
luchteg mien loaken,
tied wot vot maaid


leliebloum→

n Talmoed gebed

hest in lu leufd
dij niksnaks mit die
van doun hemmen willen
mor… leuf din doch mor


hest n wonner in
dien kop had
dij nait valen is
mor… leuf doch in dij hoop


as doe mit laifde
laifde noaloaten wilst
din t spoor biester bist
mor5 goa deur in dij laifde


as doe mit n dreum
wiedwoagen→

Nait vot

k kom oet pervinzie heer
toalproat heur k ja op stroat
mit mien verhoal, gedicht
woarin k schrief
heur ais …
kovver staait nait kloar
te loat … k blief
k zel joe ais wat oetstukken
gain 2.8 krigt mie hier vot
gain minsk zel t lukken
Grunnen is ja mien laive lot
vrumde lu waiten t zo→

Nemedh is zien noam

Hai zit veur t roam, kikt noar boeten. Snij vaalt omdeel as widde meel. Nemedh zigt t nait. Zien denk is bie hail aans wat, zien laand, zien volk, zo wied vot, doch ook weer stoefbie. n Schier laand, as kiend struunde hai deur baargen. In wodder doeken, mit zien kammeroadjes,→

Nije tied

lu hemmen veul gouds
mit ons veur
mor vandoag is t
zo aanders as guster


minsken kieken noar
nije tied van Grunnen
as t mor komt
mit verloop van tied


waarkloos in nije tied
hou riemen wie dat
zel t goud weden dizze dag
wie kinnen ja gain vree


paailen dink van lu
in Grunnen, stoef bie→

Nije tied

Ol man staait in n stuk laand dat aaid van hom is. Liester zingt en floit, raaiger staait bie sloot veur zien hapke. Hai zigt t nait en heurt t nait. Ol man kikt over zien laand. Haand boven d’ogen. Zun in aal zien glìnneghaid schient op hom deel. Wat n waark het e hier verzet,→

Nijs oet n verzörgenshoes

Sums en din is der n wat noflek gegiebel bie n eerns heergoan.
In ons bestuur is òfproat om bie t Oavendmoal n doukje te bruken om beker òf te wissen (veur proesten enzo) as lu n slokje drinken goan oet grode beker.
Mor ja, din mout ter heergoan. Der mozzen klaaine bekertjes kommen,→

Oel

Oel in boom, n vremd fertuut
mit zeuven slikjes in puut.
Swieniegel ruip, onner heeg vandoan
“loat puut hier mor eefkes laangs goan.”
Tiekje zat op n grode stain,
zee: ”laive oel, geef mie der ook ain.”
Knien vanoet zien hoeske, ruip:
“Geef mie ook geern ain in mien voestke.”→

Oet dizze tied

k kuier op kerkhof mit zoveul stainen
minsken dij doar oet tied binnen, wis elks is geliek
sinten of nait, t zet hier gain zoden aan diek
dizze lu zunner proat, zunner aigen mainen


mien miemeroaties, mien denk wat k doar mit kin?
kiek noar hemel omreden k ainmoal hierzoot bin

Old weden, wat is old?

Kees Kamphoes zit onderoet zakt in zien luie stoul. Haalf tien … kovvietied. ‘Mor hou kom k doar?’ proat hai haardop. Wis woar hai het ja n bel om aarm tou haangen. Hai kikt ais koamer in t ronde. ’Hou kom k doar in zoal?’ Kees gaait mor ais achterover haangen, mit→

Omzain noar ainegheid

aineghaid
n zwaart klaid
gevoulens t heergoan
nait in leven stoan


k zai hom dwoalen
gain verhoalen
ogen dij vot raaizen
wis aal te verlaizen


allinneg leven
gevoulens nait geven
toulangen, wènsteghaid
in toezeboudel verdrait


proaterij mit hom
of heur, proat en kom
goa die→

Onder dij lanteern

k zit doch zo allaine
onder dij lanteern
zo allain is gainaine
k gun n aander t geern
mor din zitst doe doar zo allain
zo zit gainain doar op dij stain
joa ik, Annoa de Vries
joa ik, Annoa de Vries


k zat ter aal n zetje
onder dij lanteern
dou kwam der ja n kerel
dat wol k ja zo geern
hai →

Ons tied van welvoart

lu raaizen noar moan
mor..zain noabers nait stoan


lu doun aal post per droad
wordt nait meer mit nander proat


mor minsken blieven op bain
as lu mor van dij rötzooi zain


haand op scholler din is t goud
dat geft n minsk weer moud


woord laifde is zo klaain
in ogen is t ja te zain


klaaine→

Òverlopen van hoop

hoop is n aanbegun
in elks leven
sums n toesterg begun


sums n toesterg begun
mor nijs is wis hoop
hoop is n levensrun


gain hoop is aangoan
wat, wait ie ja nait
gain bain om op te stoan


hoop is aangoan mit
gevoul in t haart
woar hoopvol laifde zit

Pladdelaand

bie ons op pladdelaand
staait n aibels schier stee
mit n golden raand
woar krekt zun over glee


bie ons op pladdelaand
krekt wat k zee
nait aaid mit golden raand
dou zun vot glee


bie ons op pladdelaand
wolkenraand
stee dij glee
wiederwaaids goldenraand

Poebel, òns stroatkat

Wait ie lu wèl Poebel is? Zèl k joe dat ais oetstukken goan? Poebel woont bie ons in stroat, hai is ons stroatkat. Elks mag hom ja zo geern. t Is ain dij haile wereld aan kin, mit veul katten roezie, dat is nait goud veur hom en ons. Aaid zit hai op oetkiek of der wat goande is. Vandoag→

Poëzie denk

minsk mit vaarfkwaast
in septiele strepen
op wereld douk zet


roemte mit wìnsteghaid
schiereghaid aalderwegens
doen van daanzen


mit stoere denk
aan loop, mit knovveln
laifde verzuiken


donten dwarreln pluzeg
omdeel as n deken
mit geel stoefmeel.

Regen

k Heur regen soezen
boven Hoezen


aankommen bie Middelsom
gaait bui gliek weerom


mor din komt zun
dij moakt n nij begun


nait soezen
in Hoezen


zun geft bie Middelsom
toch zien stroalen weerom.Regenboog

zol k haand kriegen goan
as regenboog der staait?
zol k kieken, wis blieven stoan
as t om wat schiers gaait?


mit kleuren van groothaid
regenboog roakt grond
wis gain minsk t wait
mit glènhaid as n verbond


zol k haand loaten wiezen
as regenboog der staait?
zol k dij wonder begriepen→

Röppen

doe kuierst in Röppen
boven op wier
in lutje hoeske binhoes
vrouger roek rokst hier


k dwoal over begroafploats
kiek ais om die tou
kerkdeur is open
liggen lu van vrouger en nou


k slenter langzoam
laangs kloostergraacht
twijdoezendvieftien
Röppen in aal zien praacht

Schiere karstdoagen

Twij haile schiere karstdoagen
twij haile schiere karstdoagen
twij haile schiere karstdoagen
mit veul zegen in t nij-joar
goie tieden dij wie brengen goan
veur joe en veur mie
veul zegen in t nij-joar
twij haile schiere karstdoagen
twij haile schiere karstdoagen
n haile→

Slikje preek

bie begun van preek
keek k
mor noar ain ding
rondgoan mit “king”


sums ruzzeln en zo
doar komt de “pecto”
n haile oaventuur
in mond wel tot twij uur


din komt preek
oetschaiter van week
ain ding benoam
flotseg slikje “foam”


bie end van preek
dizze nije week
geft aal weer moud
dit

Snijklokjes

snijklokje, witrokje
doe bist krekt op tied
doe leefst op de wolken
dien weg is zo wied


snijklokje, witrokje
doe dekst blomkes tou
din sloapen zai wieder
wis wel tot mörnvroug


kom ais veur t roam stoan
kiek noar dij grode steern
schiere blomkes en bloadern
wie hemmen die zo →

Snötoap

Hai is ja krekt zestien
kammeroaden in keur
veul geld aaid in buus
kobbel wichters in ale kleur.


Hai is DE kerel op schoul
aal oetpebaaiern
wat kin mit hom heergoan
gappen zulf oetfigelaaiern.


Hai, zeun van zien ollu
gaait bie nacht knip loaden
hai wait, t is nait goud
heurt →

Spinraag

k zai veul
nadde
druppen
spinraag
zuzooit
hìnneweer


speult mit
mien kieken
noar dij raag
haar k
dat guster
ook zain?


bie duuster
beziedjet
spin maank
aal dij
droaden
van zulver
allinneg zai k
t vandoag
mörn is aal aans

Steveltjes

Klaain Jopke zit in groep ain van grondschoul. As hai om mirreg noar hoes goan zel, vragt hai aan juffraauw Stientje of zai eefkes helpen wil mit aandoun van zien steveltjes. t Gaait aldernoarste stoer en juffraauw het swait veur kop stoan.
As baaide steveltjes din toch om→

Stoef bie dörp

(noar Mary’s Boy Child /Oh My Lord)


stoef bie dörp ligt Bethlehem
bie ons op pladdelaand
hou schier zun zuk bestroalen let
t is krekt t beloofde laand


mit snij en hoagel komt dij dag
snij vlugt om dak en hoes
dat krib din in schoapsstal mag
din vuilt t Kind zok thoes


in ons→

t Verhoal van Hugo

Hai was aargens votkommen, was morzo bie ons in dörp. Gain minsk wos woar hai heer kwam. Hugo, n zunderliek minsk was e, is e. Hai haar aaid n woord over zukzulf, mit noame zien hoesnummer, nummer 13. ‘Hier woont een gek en ook nog op nummer dertien.’ Hou kon ie t →

Tied van t joar

duuster doagen
bloader binnen vot
poest deur wind tien
mit vloagen
hoagel en wodder
valen omdeel


midwinter
doagen n hoanepoot
laanger, aal rust
mor veujoar is
weer te zain, mit knop
aan boom


eefkes wachten
sikkoms is t zo
wied, zun kleurt
mit n golden
raand der omtou
vot snij,

Vandoag, mien vrije dag

Vandoag n vrije dag
niks mout, aal mag


tillefoon…, mit vroag
hest ook drok vandoag


mien vrije dag
aal mout, niks mag


hest eefkes tied?
k was krekt zo blied


mit mien vrije dag
ais mit aner dingen aan slag


haile dag waark doan
dij bie aner op pampier stoan


mien vrije dag, muid in bainen→

Vertèl mie

vertèl mie ais
woar mout k
hìn mit mien
dreumen?


vertèl mie ais
woar mout k
hìn mit veul
proaterij?


vertèl mie ais
wat mout k
doun mit mien
dìnk?


vertèl mie ais
n waitenschop
dij k nait
waiten wil


vertèl mie mor
haildaal niks
omheuren
huift nait

Veujoar

veujoar in t swaart
daauw mit troanen
oet ons haart
zo hail apaart


dook vot, daauw gaait
bladjes gruin
ontkomt mie dat
veujoar der staait


dood het zien zin
duuster zun is der wis
hai nemt mit
wat e nemmen kin


n brommer vlugt veurbie
noar nij veujoar leven
is dat zo veur die ?
veur

Vot goan, goa din

As doe geern vot wilst, goa din
nait noast mie stoan, goa vot
wieder mit dij aander
blief nait, goa din, nou en.


Mor in mien haart wel doezend
troanen, blief bie mie, blief
kais nou ais ainmoal in dien leven
t goie, nuim t vertraauwen, nou en.


Swoar hest doe der aan rizzen doan
goa→

Vot goan oet dizze tied

eefkes streel k dien haand
t vuilt kold, nait goud
mit aal mien denk, zeg k
hou laif doe mie bist


mien haand gaait noar
dien ogen, fluuster dien noam
wat heb k die laif, in laand wied vot
luuster noar mie, luuster


sloet die in mien aarms
goud vuilt dat, hail goud
leef doch, k zel die→

Vot, kwiet

Zomor vot
k bin miezulf kwiet
woar bin k bleven
beziedjen, dat is t.


vot in mien denk
allinneg vuil k mie
zol t weer goud kommen?
twievel in mien kop.


as mörn vandoag is
din komt t kloar ducht mie
k bin mie kwiet
vandoag, meschain mörn.

Vrouger vieren van karstdoagen

Wat is vrouger, hou wied mouten wie dìn weerom in tied? Hou ging ter heer bie joe mit karstdoagen?
Krìntstoet, zuitstoet, as t snitje mitzat din ook nog stoet mit spijs, mor dat was ja nog aal priezeg. Stoeten van zo’n aanderhaalf meder laank, dingen konnen in elks gevaal→

Vrunden

vrunden binnen
krekt steerns
zigst heur nait haitied
mor zai stoan (binnen) der wèl

op boom van mien bestoan
stoa k weer goud mit vouten
in vedde klaai

oet dizze tied
eerlieks hail aans wat
as eefkes votgoan,
din kom ie weer
op hoes aan
oet dizze tied veur aiveg

Vrundschop

Vrundschop
laaidt mie t leven deur


vrundschop
k stoa der nait allinneg veur


vrundschop
is veur aal minsken


vrundschop
kin k mie aaid beders wìnsen?


vrundschop
in mien dörp, mien stroat


vrundschop
vot is din aal hoat


vrundschop
veur riek en aarm


vrundschop
makt n kold haart→

Waist doe …

waist doe
wat n ‘poetje’ is?
wis woar gain kattepis.


waist doe
wat n ‘tuut’ is?
nait zo moar n fetuut


waist doe
wat n ‘iegel’ is?
dij spèl prikt die gewis


waist doe
wat n ‘doetje’ is?
dat wait ja mien moetje


waist doe
wat n →

Widde wieven van Hoezen

n verhoal van mien schoonpa

In achterhoes van stoatege ploats Framaheerd zitten Minoa en Teun. Baaident waarken zai doar, ain as maaid en aander as middelvent. Aaid drok . Rondom ploats lopt n braide graacht mit n schiere looploan der noast. Minoa en Teun binnen doar wiswoar→

Wiezeghaid

doe hest t aal op rieg
zo zitst nou ainmoal in dien vèl
tèlst mainsttied twinneg tot n stieg
krekt zo as k t nou vertèl
zel die ais wat zeggen, wis nij
laiverd H t lukt mie aaid
as k tèl van ain, twij, drij.

Willemientje Modderman

Op zoal twij c is t aibels stil, mor n poar uur leden was dat hail aanders.
n Zaike vraauw, zo om en bie tachteg joar, is aan begun van oavend binnenbrogt.

Mit veul proat noar zusters tou, zol zai wel oet goan moaken, hou gang van zoaken weden zol.
Mien tas, woar is mien tas, doar →

Woar kom k vot?

mien keyboard komt van aander kaant
mien teuverdeus ook oet n aander laand
mien allozie oet Zwitserlaand
mien nijs komt oet n Grunneger kraant


mien laiverd komt wel van dizze kaant
mor ja, k kom oet Grunnen heer
mien toalproat heur k op stroat keer op keer
mien denk, mien dreum→

Woorden

wat binnen woorden
as ze joe nait roaken?
wat binnen woorden
as joe ze nait verstoan?
wat kinnen woorden kepot
moaken, schiere woorden
binnen din vot
woorden, woorden
groot of klain
din pas is heur zin te zain
as joe ze lezen
en wiswoar verstoan.

Zien laand, heur thoes

Siewert dut ogen open, kikt noar roam, zun schient, hai huft der nait oet ,
…….vekaanzie. Lekker nait noar schoul. Meschain eefkes vot mit zien kammeroaden, in n snelle volkswoagen. Hai gript zien mobieltje,n s.m.s.je dut al hail wat. Jonkvolk vuilt der wel veur. Haalf →

Zo goud as nij

Allinneg en ainzoam staait mien kabinet-örgel in kerk. Haildaal mit plestiek as n klaid om hom hìn, omreden doar mag gain stoeverij deur kommen. Want doar dwarrelt nogal wat omdeel. Sums en din binnen wie aan proat mit ons baaide, n laag noar nkander tou. ‘Hou gaait→

Zo schier

laimeneerstiekje op gruin blad
vlinder op mien pad
n gruin bladje zo vris
krekt … omreden t schier weer is


dikke brommel vlugt ook rond
mieghommels op grond
n wurm drèls op gras zo vris
krekt … omreden t schier weer is


vogels drok mit takjes veur nust
schoapen en lammer gain rust→

Zuiken

zuik gain woorden
dij joe haildaal niksen


zuik gain taikens
mit pien en omdenken


zuik nait wat joe
nait willen, nait vaasthollen


zuik blad nait dij votwaait
joe zain t nait weer


zuik noar dij minsk
dij noast joe leeft


zuik bie zetten
bliedschop, laifde, troanen


zuik waarmte,→

Zunschien

zun schient
aargens nait
t verdwient,
schoelt in
groot verdrait


zun schient
verstaand
ontgaait mie
vuil k dij Haand
veur diggels laand


zun schient
geef ons licht
veur dat laand
geef Joen oam
veur t verswient


schienen, nait
verdwienen
joen haand in
dat laand
nait verswienen

E-mail bie wat nijs?