Zo goud as nij

Allinneg en ainzoam staait mien kabinet-örgel in kerk. Haildaal mit plestiek as n klaid om hom hìn, omreden doar mag gain stoeverij deur kommen. Want doar dwarrelt nogal wat omdeel. Sums en din binnen wie aan proat mit ons baaide, n laag noar nkander tou. ‘Hou gaait t aigleks mit die?’ vroag k t örgel. k Leg mien oor tegen zien holten kaast.


Wied vot heur k n klaain piepende stem: ‘t Gaait wel mit mie e, eerdoags krieg k mien jas weer oet, waist doe dat aal?’ Joa, doar bin k kundeg mit. Veur in kerk staait mien kabinet-örgel optuugd, wis aal drij joar.
Kerk het schoa van eerdbevens en trillerij. Nou wort der waarkt aan kloaren van t gehail. Zo goud as nij wort kerk. Op hoop van zegen din mor. O … eefkes luustern, mien örgel ropt mie: ‘Kom ais eefkes bie mie stoan en luuster: hou vuilst doe die nou? Doe kinst ja nait meer mit mie speulen en gain meziek oet mie kriegen. Wat verdraitelk is dat veur die. Mor dommee ben k weer zo goud as nij. Doe hest ais laange tied leden n gedicht veur mie schreven, dij wil k geern nog ais heuren, as t kin vanzulf.’
‘Joa dat wil k wel, mor din eerst aan zuik. Goud, hè, k dou mien bèst.’
Heur k nou n daipe poest oet örgelkaast kommen? Poeh, poeh, k vuil Gods wind vandoag. Mien oor leg k aan kaast, klop eefkes: ‘Hier bin k weer, mit ain gedicht is dat goud?’
‘Nee, k wil gedicht haildaal heuren.’
‘Dat kin nou nait, k schrief n verhoal over dien stoan in kerk. Aans gaait t veuls te laank worden.’ t Is hail laank stil.
‘Hallo, bist bie tied, wilst nog n gedicht of nait?’ Nou … vot din mor.’

Heur t örgel speult
steerns van hemel
n zaachte rust dailt n minsk
van boeten gewemel
meziek … n rieke klaank
in dien oren
n heerlek geluud is geboren.

‘Dat binnen der gain twij.’
‘Joawel,’ zeg k, ‘mor k heb twij bewaarkt tot ain. Haildaal goud, hè?’ Mien oor gaait weer aan kaast. Heur k weer n snok oet kaast, verbeeldens ja, aans niks.
‘k Goa nou weer op hoes aan, hè. Mit n poar moanden bist doe zo goud as nij. Moi, laive örgel, eerdoags binve weer bie nkander, mit aal dij minsken dij die laif hemmen, din is der n feestelk heergoan. Omreden doe staaist der zo goud as nij bie.’

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren in: Laskwerd, 4 augustes 1939
Woont in: Middelsom
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal en Taiken

“In mien jonge joaren heb k in verplegen waarkt,
ol Diaconessenhoes in Stad (wat n tied heb k do-
ar had). k Bin Grunneger schriefster vanóf begun
tachteger joaren. Verhoalen en gedichten woar k
vief bouken van oetgeven heb. k Schreef in 1989
mien eerste boukje ‘Maggels’. Mien leste bouk tot
zowied ‘Maank schaar en schimmern’ verscheen
in 2014. Körts leden binnen der vief gedichten
van mie op meziek zet. In twij kerken werden dij
zongen deur Grunneger Koamerkoor, mit gedich-
ten derbie dij k veurdroagen heb. Doar bin k slim
groots op. k Dou voak mit aan schriefwedstrieden
poëzie en proza. Ook schrief ik in t Nederlaands,
dou mit aan wedstrieden verhoalen en gedichten
woar mainsttied n thema aan vaast zit. Zo heb k
ook mitdoan mit ‘Lentis’ mit aner lu, dij ook nomi-
neerd wazzen, woar dou drijdoezend bouken van
drukt binnen. Van twij bouken n nominoatsie had
en dat is ook slim schier. k Mag geern veurlezen
op schoulen of verainens en k vin t schier waark
om toallessen veur legere en middelboare schoul
te moaken, en opstèllen vanzulf. In ons zörgcen-
trum waark ik mit n koor, mit Grunneger wieskes
en vèrskes.”

Bouken:
Maggels (Profiel, 1985)
Laifkeblommen (Kunstgaang Kaampke, 2003)
Vleden lezen ien tied van nou (Sikkema,
2011)
Margriet, n wicht oet Grunnen (Sikkema,
2013)
Maank schaar en schimmern (2014)

E-mail bie wat nijs?