Marousha

schiere wichtje mit dien swaarde hoaren
woar komst doe vot, woar bist geboren
mien laand is dienent, doar in te stoan
wie mouten soam leven goan.


schiere wichtje is hier opgruid
wìnsteghaid tot boeket bluid
heur laand is wied, zo hail wied vot
bid voak veur vree tot God.

schiere wichtje wil zo geern hier blieven
noar mouderlaand kin zai allènt mor schrieven
veul troanen op heur waang
zai t verdrait, t moakt zo baang.


schiere wichtje, in laand van melk en hunneg
wis eerlieks woar nait, t begun was zunneg
gaait die nou haile goud
zunder wìnst en vergraimde bloud.


schiere wichtje doe most kaizen
wilst nait dien noam en laand verlaizen
gaait die hier goud mit schiere stee
wees doar din mit tevree.


schiere wichtje mit die swaarde hoaren
doar gaaist doe hìn woarst bist geboren
is din de vroag pak k dien haand
vaast noar t verzegde laand.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren in: Laskwerd, 4 augustes 1939
Woont in: Middelsom
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal en Taiken

“In mien jonge joaren heb k in verplegen waarkt,
ol Diaconessenhoes in Stad (wat n tied heb k do-
ar had). k Bin Grunneger schriefster vanóf begun
tachteger joaren. Verhoalen en gedichten woar k
vief bouken van oetgeven heb. k Schreef in 1989
mien eerste boukje ‘Maggels’. Mien leste bouk tot
zowied ‘Maank schaar en schimmern’ verscheen
in 2014. Körts leden binnen der vief gedichten
van mie op meziek zet. In twij kerken werden dij
zongen deur Grunneger Koamerkoor, mit gedich-
ten derbie dij k veurdroagen heb. Doar bin k slim
groots op. k Dou voak mit aan schriefwedstrieden
poëzie en proza. Ook schrief ik in t Nederlaands,
dou mit aan wedstrieden verhoalen en gedichten
woar mainsttied n thema aan vaast zit. Zo heb k
ook mitdoan mit ‘Lentis’ mit aner lu, dij ook nomi-
neerd wazzen, woar dou drijdoezend bouken van
drukt binnen. Van twij bouken n nominoatsie had
en dat is ook slim schier. k Mag geern veurlezen
op schoulen of verainens en k vin t schier waark
om toallessen veur legere en middelboare schoul
te moaken, en opstèllen vanzulf. In ons zörgcen-
trum waark ik mit n koor, mit Grunneger wieskes
en vèrskes.”

Bouken:
Maggels (Profiel, 1985)
Laifkeblommen (Kunstgaang Kaampke, 2003)
Vleden lezen ien tied van nou (Sikkema,
2011)
Margriet, n wicht oet Grunnen (Sikkema,
2013)
Maank schaar en schimmern (2014)

E-mail bie wat nijs?