Jonkje dij nait op hoes aan wol

Jeroentje was mit zien moeke d’haile dag in t grode bos west. Zai mozzen braandhòlt zuiken om t lekker waarm te kriegen bie heur thoes.

‘Kom,’ zee moeke, ‘wie goan op hoes aan.’

Mor Jeroentje was muide en wol nait lopen, hai wol dat zien moeke hom droagen ging.

‘Ho, ho,’ zee moeke, ‘dat dou k nait, k roup hond en din gaait dij die bieten.’

Moeke ruip hond om Jeroentje te bieten, mor dat wol hond nait. Moeke kon Jeroentje nait droagen. ‘Ho, ho,’ zee moeke, ‘k griep n stok om hond n pak laaiter te geven.’

Mor stok wol dat nait, hai wol hond gain laaiter geven, hond wol Jeroentje nait bieten en moeke wol Jeroentje nait droagen.

‘Ho, ho,’ zee moeke, ‘k goa t vuur roupen om braand in stok te steken.’

Mor vuur haar doar gain belang bie, stok dee t nait. Mor ja, braand wol nait in stok, stok wol hond gain laaiter geven, hond wol Jeroentje nait bieten, jonk wol nait lopen en moeke wol hom nait droagen goan.

‘Ho, ho,’ zee moeke, ‘k goa wodder der bie roupen, dij blust vuur aait wel oet.’

Wodder wol vuur nait bluzzen, vuur wol gain braand in stok, stok wol hond gain laaiter geven, hond wol Jeroentje nait bieten, dij wol ja nait lopen, moeke wol hom nait droagen.

‘Ho, ho,’ zee moeke, ‘k hoal kou der bie dij gaait din wodder wel opzoepen.’

Zai ruip kou. Mor kou wol t wodder nait zoepen, hou kom ie der bie. Wodder wol vuur nait bluzzen, vuur wol stok nait in braand hemmen, stok wol hond gain laaiter geven, hond wol Jeroentje nait bieten, dij wol nait op hoes aan en moeke wol hom ja nait droagen.

‘Ho, ho,’ zee moeke, ‘din roup k n laange taauw dij kou vaastbinnen gaait.’

Mor ja, struup wol nait bie kou om haals, kou wol wodder nait zoepen, wodder wol vuur nait oetpoesten, vuur wol braand nait in stok steken, stok wol hond gain laaiter geven, hond wol Jeroentje nait bieten, dij wol nait lopen en moeke wol hom nait goan droagen.

‘Ho, ho,’ zee moeke, ‘k zuik n moes op dij gaait taauw din mor deurbieten.

‘Wat mainen ie wel,’ zee moes, ‘dat wil k ja nait.’

Moes wol taauw nait deurbieten, taauw wol nait om haals van kou, kou wol gain wodder zoepen, wodder wol vuur nait oetpoesten, vuur wol braand nait in stok steken, stok wol hond nait sloagen, hond wol Jeroentje nait bieten, dij wol ja nait lopen, moeke wol hom nait droagen.

‘Ho, ho, ‘zee moeke, ‘nou wait k wat schiers, k goa oans kat roupen, dij kin din moes opvreten.’ ‘Nee,’ zee kat, ‘dat wil k nait.’ Mor dou kat moes in goaten kreeg, dou gong t der heer.

Kat runde achter moes aan, moes haar taauw in goaten, taauw runde op kou aan, kou haar wodder op loop, wodder zol vuur eefkes bluzzen, mor vuur vloog mit stok deur wereld, stok dij roevelde op hond aan, hond runde achter Jeroentje aan, Jeroentje runde hail haard noar hoes hìn, moeke huifde hom ja nait droagen te goan. Wat n òflopen mit Jeroentje.

Hail goud is dit vertèlsterke òflopen, mor t veegde der in t zag der nait goud oet in t begun. Gelokkeg mor.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren in: Laskwerd, 4 augustes 1939
Woont in: Middelsom
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal en Taiken

“In mien jonge joaren heb k in verplegen waarkt,
ol Diaconessenhoes in Stad (wat n tied heb k do-
ar had). k Bin Grunneger schriefster vanóf begun
tachteger joaren. Verhoalen en gedichten woar k
vief bouken van oetgeven heb. k Schreef in 1989
mien eerste boukje ‘Maggels’. Mien leste bouk tot
zowied ‘Maank schaar en schimmern’ verscheen
in 2014. Körts leden binnen der vief gedichten
van mie op meziek zet. In twij kerken werden dij
zongen deur Grunneger Koamerkoor, mit gedich-
ten derbie dij k veurdroagen heb. Doar bin k slim
groots op. k Dou voak mit aan schriefwedstrieden
poëzie en proza. Ook schrief ik in t Nederlaands,
dou mit aan wedstrieden verhoalen en gedichten
woar mainsttied n thema aan vaast zit. Zo heb k
ook mitdoan mit ‘Lentis’ mit aner lu, dij ook nomi-
neerd wazzen, woar dou drijdoezend bouken van
drukt binnen. Van twij bouken n nominoatsie had
en dat is ook slim schier. k Mag geern veurlezen
op schoulen of verainens en k vin t schier waark
om toallessen veur legere en middelboare schoul
te moaken, en opstèllen vanzulf. In ons zörgcen-
trum waark ik mit n koor, mit Grunneger wieskes
en vèrskes.”

Bouken:
Maggels (Profiel, 1985)
Laifkeblommen (Kunstgaang Kaampke, 2003)
Vleden lezen ien tied van nou (Sikkema,
2011)
Margriet, n wicht oet Grunnen (Sikkema,
2013)
Maank schaar en schimmern (2014)

E-mail bie wat nijs?