Blaauw, Wim

Wonnen en geboren in Ol Pekel in de tied dat de zeuven stroketonfebrieken nog volop draaien deden en overaal nog Grunnegs proat wuir. In Ol Pekel heb ik de Geertsschool en doarnoa de MULO (nait òfmokt) bezögt. Aan de Grafische School in Stad heb ik het diplomoa boukdrokken hoald. Loater noast mien waark MAVO, HAVO en VWO òfmokt. Doarnoa kört ain Rechtenstudie in Rötterdam en aan de OU volgt. Op t leste de HBO Bachelor Inkoop aan de Inkoopakkedemie òfrond.
 
Ik heb ook nog in Stad, in Zuudbrouk en in Veendam woond. Mooie herinnerns bewoar ik aan mien rol as basgitarist bie “The Haunts” in de joaren ‘67 en ‘68.
 
Omdat dat goud was veur mien carrière bie de PTT/KPN bin ik verhoesd noar de Raandstad. Eerst heb ik in Zeuvenhuzen woond, toun in Den Hoag, toun in Waddinxveen en op t leste, sinds 1993, in Laaiden.
 
Noarmoate ik laanger weg was uut Grunnen, houveul meer ik de toal mizzen dee.
 
Spiedelk genog hebben we t noeit schrieven leerd op school. Lezen dee ik het wél. Doarom bin ik stukjes goan schrieven in Kreuze en zo ontdekte ik wat veur ain geweldige toal het Grunnegs wel is.

Aal Tied

Ik heb hier n klokke stoan
Dij ook nog es stil staait.
Nou stoan klokken aaltied al stil,
Moar dizze geft gain tied meer aan


Dat typische tikken is nou wel doan
En dat ervoar ik toch as n gemis.
Doar gaait zo’n sfeer van uut,
Veuraal as t oavend is.


Ik bin wel mit de tied mit goan.
Mie→

Ain lettertje der bie

Noa n swoare dag op zien waark zit Tonnis op zien fietse op weg noar huus. Onderwegens vaalt zien blik op n poster woarop n groot feest in t dörp aankondegd wordt. Dat feest zel biewoond worden deur n koppel Bekende Grunnegers. Tonnis zien gedachten goan mit hom op loop. Hai →

Bloudprikken

In de wachtkoamer van t gezondhaidscentrum worden de moat- schoppelke problemen terug brocht tot minselke proporties. As ik binnen kom om bloud te prikken, is t der vol. De mainste lu blieken net as ik ook veur t bloudprikken te kommen en dij mou- ten aalmoal n nummer uut de→

Bouken om nait te lezen

Nou k older wor, miemer ik òf en tou wel ains over vrouger. Over mien kindertied bieveurbeeld. Hail voak mout k din denken aan Siert. Dat was mien beste vrund op de legere schoul. In dij tied realiseerde k mie nait zo dat Siert toun ook al best wel n maal appie was. Wie pruiten nait→

De nije minsk wordt noeit meer zaik

Remmert filosofeert groag over t leven. Zo aan t ènde van de dag, as zien waark der op zit en hai gain moutwaark meer het noar t volk of t huusholden, trekt hai zich voak trogge in zien oaventuurkoamer. Hai speult wat op zien gitaar of luustert noar meziek en komt zo in n stemmen→

Denkwaark

Bie alens wat Siewert bezuikt, is zien eerste miemeroatsie aaltied wat of hai aantrekken mout. Of t nou zien waark aanbelangt, of school, bodschoppen doun, oetgoan mit vrunden, hai vroagt zoch aaltied òf wat of e nou weer aantrekken mout. En doar mout hai wis genog tied veur→

Dina Duktape

Wèl moakt nou gain gebruuk van ducttape en kent nait de veule meugelkheden van dij tape? t Is staark, woater- en euliedicht en kinst t veur van aal en nog wat bruken. t Is n onmisboar produkt veur vaklu en klussers. De tape wordt voak bruukt om kapotte produkten weer aan mekoar→

Gain verhoal

Freddie mot de heufdpersoon worden in dit verhoal. Moar dat de schriever van dit verhoal nou krek veur Freddie kaist, teunt aigenliek wel aan dat hai nog veul leren mout.
Freddie kin niks, wait waaineg en hai huft moar aine te zain dij mui is en hai wordt zulf ook mui. Der zit →

Mien idool

Dastoe mie nait stoan zugst
dat moakt mie niks uut.
t Geft niks as de laifde van ain kaante komt.
Zo is t aaltied bie ons west.


Ik kin nait veur die votlopen.
t Geluud van dien stem is alles veur mie.
Doe staaist doar en dust woar dast goud in bist.
Zunder schoamte, zunder angst, →

Moi Grunnen

Mit de slogan ‘Der gaait niks boven Grunnen’ … nee, wacht even … ‘Er gaat niets boven Groningen’ pebaaiern we elkenaine dij nait uut ons pervinzie komt, de veurdailen van dat mooiste stukje Nederland onder d’aandacht te brengen. De slogan→

Noamen nuimen

(Oet de rieg Grunneger in de Raandstad)

t Dagblad van het Noorden meldde nog nait zo laank leden dat de streektoalen in hoog tempo aan t verdwienen binnen. Spiedelk aigenliek dat n streekkraante zukswat dut in t Nederlands, terwiel dat n mooie gelegenhaid is om n goud veurbeeld→

Pak aan wat de tied die gunt

Hest doe dat nou ook wel ais? Ast allain bist en even niks om handen hest, gaaist prakkezaaiern over dien levent. As mie dat overkomt, din krieg k wel ais t gevoul asof ik d’heufdrolspeuler bin in n film woarin ik tegen mien aigen levent aan kiek. t Liekt op n soort van raaisdocumentai→

Proaten of schrieven?

Ast volwassen worst, kinst nait meer op dien doeme zoegen, want din staaist veur poale. Moar úút dien doeme zoegen dat kinst gewoon doun blieven.
Luppo proat veul, roddelt groag en hai discussieert mit elkenaine over van alles en nog wat. Moar hai het gain idee wat echt belangriek→

Santa Kloas

Geuko komt uut n gezin woardat hai de jongste is van vief kinder. Zien oldste bruier voldut in ale opzichten aan de verwachtens van zien ollu. Aal wat hai aanvat gaait goud. Studaaiern gaait hoast vanzulf en de boantjes liggen veur t oppakken. Ook d’aander drij kinder→

Spaigel aan de waand

Edzo staait op t punt om noar buten te goan, moar veurdat hai de deure open dut, kiekt hai nog even in de spaigel. Dat dut hai wel voaker. En aal tied zugt hai rimpelge waangen, bozzelge wenkbraauwen en n hoargrìns dij aal verder opschoeft, woardeur hai zien flaporen ook nait→

Uutleerd

Appie denkt al n tied geregeld noa over zien levent en de toukomst. Hai is nou vaarendatteg joar en veur zien gevuil het e nog nait veul beriekt. Niks biezunders, teminzent. Joa, hai het n boane as loodgaiter. Moar hai het t gevuil dat der aanswat veur hom weglegd is. Ruumtevoarder,→

Vernijen veur eten, toal en swienen

(Uut de rieg Grunneger in de Raandstad)

Zo aan t ìnd van t joar heb ik wat vroagen dij mie bezig hollen.
Ik vroag mie bieveurbeeld òf wat er loos is mit de Grunneger aaierbal: is dij schilderij van d’aaierbal op de koademure aan de Spilsluzen nou per ongeluk opsierd mit→

Wie goan

Zellen wie moar goan,
d’dag is op t inde.


d’Noatuur trekt zoch terogge,
d’bloumkes goan dicht.


Winkels goan sluten,
t wordt rusteg op stroade.


d’Kraanten bin òflangd,
t Rondje vlaigen is achter d’rògge,


d’Laampen goan aan,
moar t daglicht goat uut.


d’Gerdienen goan dicht,→

Wordt Engels t nije Grunnegs?

Oet de rieg Grunneger in de Raandstad)

Ditmoal wil ik t ais hemmen over ontwikkelns in de toal.
Kinst wel uut Grunnen weggoan, moar Grunnen gaait nooit meer uut die weg. Houveul langer of ik buten de pervinzie woon, houveul meer of ik dat voul.
En ook al binnen de waitenschoppers→

E-mail bie wat nijs?