De nije minsk wordt noeit meer zaik

Remmert filosofeert groag over t leven. Zo aan t ènde van de dag, as zien waark der op zit en hai gain moutwaark meer het noar t volk of t huusholden, trekt hai zich voak trogge in zien oaventuurkoamer. Hai speult wat op zien gitaar of luustert noar meziek en komt zo in n stemmen woarbie hai zien denk de vrije loop loat. t Liekt hom geweldeg om nait meer begrensd te worden deur de minselke bepaarkens woar elkenain nou ainmoal tegenaan lopt, zowel geestelk as liggoamelk.
Hai fantaseert over kunstmoatege intelligentie en wat of doar aalmoal mit kin. Hai zugt apperoaten veur zoch dij wis alles kinnen wat mìnsken ook kinnen en dat ook nog ains beter as mìnsken. Ze waarken naauwkeureger as mìnsken en moaken gain lek en brek. Remmert vroagt zoch òf of der n mement komt dat de apperoaten intelligenter worden as mìnsken. En dat ze mìnsken nait meer neudeg hebben omdat ze zochzulf vermenegvuldegen kinnen. Moar, zo goan zien gedachten hìn, as ze ons nait meer neudeg hebben, lopen we de kans dat wie as minsk overbodeg worden. Din worden mìnsken volledeg vervangen deur mesienen. Dit botst vanzulf wel mit de noatuurleke overlevensdrang van mìnsken. Moar joa wat is t alternatief? Meschain mouten we de mìnsken zulf verbetern goan. Zeg moar de bionische mìnsk creëren goan. Bionische ogen bestoan al, bionische aarms en bainen ook. Ze waarken net zo goud as minselke ogen, aarms en bainen. Bionische implantoaten baauweln de originele functies beter noa of verbeteren ze zölfs.


Remmert wait dat er in Ingelaand n robot ontwikkeld is dij veur n groot gedailte uut minselke protheses en synthetische orgoanen bestaait, woaronder n synthetisch haart. t Is as t woare de eerste bionische minsk.
Remmert zien gedachten goan mit hom op loop. As we nou es genetische protheses ontwikkeln goan; protheses dij moakt worden van ‘echt’ materioal uut t minselk liggoam.
Hai vroagt zoch juust òf of we nait geliek verder goan mouten. Wèl zegt dat n gewoon minselke ledemoat t mainst optimoal is? Ze binnen evolueerd noar wat ze nou binnen, moar dat huift nait t ènde van d’ontwikkeln te wezen.
Remmert het wel ains lezen dat der n groep bestaait dij de transhumanistische filosofie aanhangt. Volgens dizze transhumanisten is de minsk aanbeland in t post-Darwin tiedperk en kin hai zien evolutie in aigen haand nemmen. Zai propageren dat de mins zoch fysiek verbetern mout of upgraden mit technieken as nanotechnologie, genetische manipuloatie en vèrgoande integroatie van computertechniek in t minselk liggoam, zodat t nait meer veròldert en meer presteren zol as ‘noatuurlek’ is, bieveurbeeld deur n verbinden van hazzens en computer veur meer intelligentie. Din komt t concept van uploading in beeld. Bie uploading wordt deur transhumanisten aannomen dat t in de toukomst meugelk is om de minselke geest haildaal in software te vangen. Hierdeur zol t in principe meugelk wezen om dizze software op n aander, ‘beter’ substroat over te zetten, zo as n hail geavanceerde computer dij alle hazzenfuncties dupliceren kin. Ain van de toupazens doarbie is t concept van de digitoale aiveghaid, woarmit n mins noa overlieden as t woare wieder leeft in n mesien. Remmert realiseert zoch dat doar vanzulf wel alerlie ethische vroagen bie om d’houke kommen kieken: software kin hail makkelk kopiëerd worden, dit kin din ook mit ‘minselke software’. Wat mout men din mit zoaken als bv. ‘zail’ of ‘persoonlekhaid’?
Meschain mouten wie doar ains kieken hou of dat bie daaier in mekoar stekt.
Ain hail positief element staait veur Remmert wél vast: zaik worden kin nait meer. De nije minsk kin hooguut nog n virus oplopen. En om dat probleem op te lözzen, baauwen we vanzulf bie elkenain n virusscanner in.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Wonnen en geboren in Ol Pekel in de tied dat de zeuven stroketonfebrieken nog volop draaien deden en overaal nog Grunnegs proat wuir. In Ol Pekel heb ik de Geertsschool en doarnoa de MULO (nait òfmokt) bezögt. Aan de Grafische School in Stad heb ik het diplomoa boukdrokken hoald. Loater noast mien waark MAVO, HAVO en VWO òfmokt. Doarnoa kört ain Rechtenstudie in Rötterdam en aan de OU volgt. Op t leste de HBO Bachelor Inkoop aan de Inkoopakkedemie òfrond.
 
Ik heb ook nog in Stad, in Zuudbrouk en in Veendam woond. Mooie herinnerns bewoar ik aan mien rol as basgitarist bie “The Haunts” in de joaren ‘67 en ‘68.
 
Omdat dat goud was veur mien carrière bie de PTT/KPN bin ik verhoesd noar de Raandstad. Eerst heb ik in Zeuvenhuzen woond, toun in Den Hoag, toun in Waddinxveen en op t leste, sinds 1993, in Laaiden.
 
Noarmoate ik laanger weg was uut Grunnen, houveul meer ik de toal mizzen dee.
 
Spiedelk genog hebben we t noeit schrieven leerd op school. Lezen dee ik het wél. Doarom bin ik stukjes goan schrieven in Kreuze en zo ontdekte ik wat veur ain geweldige toal het Grunnegs wel is.

E-mail bie wat nijs?