Spaigel aan de waand

Edzo staait op t punt om noar buten te goan, moar veurdat hai de deure open dut, kiekt hai nog even in de spaigel. Dat dut hai wel voaker. En aal tied zugt hai rimpelge waangen, bozzelge wenkbraauwen en n hoargrìns dij aal verder opschoeft, woardeur hai zien flaporen ook nait meer goud verbaargen kin. Zien scholders lieken nog smaler den dat ze de leste keer al leken toun hai in de spaigel keek. t Vaalt hom ook aaltied weer op dat hai veul op zien pa liekt toun dij al veule joaren older was as dat hai nou is.
Ach, hai wait t wel, vrouger op school was hai al nait de nuverste van de klazze mit zien flaporen, zien dikke wenkbraauwen en zien gokkerd. Van zien uterlek mos hai t nait hebben. Doar was hai al vroug van overtuugd. Hai realiseert zoch dat hai nait zo jong meer is, moar dat hai zoch jong klaidt. Hai is haalfsleten en lopt as t woare in n verklaiden. Van n òfstand zolst hom op twinteg roamen; van dicht bie liekt hai eerder fiefteg.
Ondertied is hai der ook al wel van overtuugd, dast nait veul aan dien uterlek veraandern kinst. Ook al het d’oape n pak aan, t blift aaltied n oape.
Mainsttied lopt Edzo de deure uut noa dizze konstateren. Nou blift hai toch even stoan en hai vroagt zoch òf of zien uterlek nou echt belangriek veur hom is. Zol t nait es tied wezen om wat minder kritisch op zochzulf te wezen? Aigenliek mot hai gewoon tegen zochzulf zeggen: ‘Moi Edzo, wat zugst der weer goud uut vandoage.’ Gewoon n beetje positiever over zoch zulf wezen. Woarom zol hai nait van zochzulf holden zo as hai is?


Zien gedachten goan uut noar de mementen dat hai mit vrunden n klokje drinkt en dat hai noa n poar klokjes wel ais wat over zien gevoulens lös loat. Zien vrunden doun dat op zo’n moment ook. Sommege reaksies binnen wel hangen bleven, moar as de alcohol uutwaarkt is, dut hai doar verder niks mit. Zo krigt hai wel ais te heuren dat t der nait om gaait wat aandern van die vinden, moar wat ofstoe van diezulf vinst. Doe moakst zulf wel uut wat of belangriek veur die is. Luuster noar diezulf. Ast noar diezulf luusterst, worst die bewuster van wat ofst zegst, en op welke menaaier en woarom ofst dat zegst.
Veraander negatief denken in positief denken: ik bin beter dan dat k zulf docht, ik bin n geweldeg persoon. Hoal van diezulf. Loat alle negatieve signoalen uut dien verleden lös. Hou voaker ofst diezulf kompelmenteerst, of diezulf goudkeurst, hou fiener ofst diezulf voulst. En dat opent de deure noar n gelokkeg en bevredegend leven. t Leven is te kört om aarm te wezen.

Edzo staait nog aaltied bie de spaigel en wait nait wat hom overkómt. Hai verboast zoch opains woarom dat hai noeit wat mit dij reacties doan het. Hai neemt zoch veur om dat vanòf dit moment aans te doun en zien vleden achter zoch te loaten. Hai het nog n hail leven veur zoch en dat gaait hai vanòf nou leven.
Toch wel handeg zo’n spaigel. Ast moar even verder kikst dan dien spaigelbeeld.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Wonnen en geboren in Ol Pekel in de tied dat de zeuven stroketonfebrieken nog volop draaien deden en overaal nog Grunnegs proat wuir. In Ol Pekel heb ik de Geertsschool en doarnoa de MULO (nait òfmokt) bezögt. Aan de Grafische School in Stad heb ik het diplomoa boukdrokken hoald. Loater noast mien waark MAVO, HAVO en VWO òfmokt. Doarnoa kört ain Rechtenstudie in Rötterdam en aan de OU volgt. Op t leste de HBO Bachelor Inkoop aan de Inkoopakkedemie òfrond.
 
Ik heb ook nog in Stad, in Zuudbrouk en in Veendam woond. Mooie herinnerns bewoar ik aan mien rol as basgitarist bie “The Haunts” in de joaren ‘67 en ‘68.
 
Omdat dat goud was veur mien carrière bie de PTT/KPN bin ik verhoesd noar de Raandstad. Eerst heb ik in Zeuvenhuzen woond, toun in Den Hoag, toun in Waddinxveen en op t leste, sinds 1993, in Laaiden.
 
Noarmoate ik laanger weg was uut Grunnen, houveul meer ik de toal mizzen dee.
 
Spiedelk genog hebben we t noeit schrieven leerd op school. Lezen dee ik het wél. Doarom bin ik stukjes goan schrieven in Kreuze en zo ontdekte ik wat veur ain geweldige toal het Grunnegs wel is.

E-mail bie wat nijs?