Bloudprikken

In de wachtkoamer van t gezondhaidscentrum worden de moat- schoppelke problemen terug brocht tot minselke proporties. As ik binnen kom om bloud te prikken, is t der vol. De mainste lu blieken net as ik ook veur t bloudprikken te kommen en dij mou- ten aalmoal n nummer uut de nummerautomaat trekken. Aandern, dij kommen veur n òfsproak mit de huusarts, huiven gain nummer te trekken want zai hebben n tied òfsproken. Zai hebben ook n andere holden, binnen meer in zochzulf keerd. Zai zitten wat op hun buutsbèller te hutseln tot de dokter ze hoalen komt.


De ‘bloudprikkers’ dij gain idee hebben hou laang of ze wachten mouten, binnen sneller geneigd tot n gesprek. En t is totoal nait belangriek woar t over gaait, zolaang ze moar even proaten kinnen.
Pa, moe en hun volwassen zeun köstern lekker over van alles en nog wat. Zeun het t aaltied lasteg mit bloudprikken. t Gaait muilek uut zien aarm en hai nemt zoch veur om t moar direct uut zien haand te loaten doun. Hai zugt der tegenop. Op t moment dat hai aan de beurt is, verontschuldegt hai zoch en woarschaauwt dat t wel aits duren kin. Terwiel dat hai binnen zit, begunt moe over heur zeun te proaten. Hai is schaaiden van zien vraauw en hai mag de kinder nait zain van zien ex. Hai het t doar aarg muilek mit en het zodounde last van depressies. Toch blift hai positief en dut vrolek mit. Hai woont weer bie pa en moe. Hai het ook zien aigen kadde mit nomen. Doar is wel wat biezunders mit, want dat beest is ains n keer uut t dakroam klettert en woarschienlek op zien kop terechte kommen. Sunt des gedragt t baist zoch n beetje roar. Zeun leeft al n poar joar van n uutkeren, want waarken gaait nait onder dizze omstandegheden. Onverwacht snel is hai al weer terugge van t prikken en hai kikt hail bliede. De bloudprikster verston heur vak en wos precies woar ze prikken mos.
‘Joa, t is aigenliek net as in n zaikenhuus,’ zegt der aine. ‘Doar wiI je aigenliek ook laiver dat n verpleegster joe bloud òfnemt en nait de specialist zulf.’
Noa dat pa en moe ook prikt binnen, goan ze weg. Moe zegt bie t weggoan nog wel even dat ze van doage gain zin meer het om te koken. Woarop pa zegt dat hai dat nou elke dag heurt, zeuven doagen in de weke en dat al zo laang as ze soam binnen.
Der zitten twij vraauwen, dij zuster van mekoar blieken te wezen, woarvan d’aine muilek lopt. Zai het al n haile tied last van n aarg pienleke heup en òf en tou mout zai even langs de dokter veur kontrole. Zai krigt in de wachtkoamer t advies om n nije heup te nemen, den is zai van alle ellende òf en loopt zai weer als n kievit. Moar doar vuilt zai nait veul veur. n Operoatsie is veur heur n stap te vèr … en mit n pienleke heup is dat wel te vuilen.
Der komt n vraauw binnen dij n allernoast knuterg type bliekt te wezen en dij wel in is veur n vroleke noot. Heur man zit boeten in d’auto te wachten. En hai wacht moar even. Hai kin toch niks doun want zai het de knip. Ze het rimpels, moar dat binnen volgens heur laagrimpels. Volgens de dokter is ze wat te zwoar en hai het heur n taks veurschreven. Moar doar wil ze niks van waiten, want elke taks is volgens heur slecht veur de gezondhaid. Ze volgt ain moderne taks op boases van dreuge worst, haardbroden en aaierbalen. En doar voult ze zich wel bie.
Der komt vervolgens ain vraauw binnen dij hail sinkeneureg vragt hou laang of t duurt veurdat ze aan de beurt is. Nou vaalt dat noeit mit wizzeghaid te zeggen, dus zai wordt moar even wezen op t nummertje dat ze net trokken het en t nummer dat op de display staait. Ze wordt der nait luchteger van en moppert wat in zochzulf en vindt t aalmoal moar belaggelk. Ze gaait aits zitten, moar staait onmiddelk weer op. ‘Hier heb ik gain zin in,’ ropt ze. ‘Ik goa weer en pebaaier t wel op n ander moment as t wat rusteger is. Ik kin mien tied wel beter broeken.’
De knuterge type geeft heur n weerdevol advies mit: ‘Astoe boas wezen wilst over dien aigen tied, din most doe gewoon dien wekker en dien horloge even verzetten.’
De vraauw laagt wel, moar zugst aan heur uutstroalen dat ze gain gevuil veur humor het.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Wonnen en geboren in Ol Pekel in de tied dat de zeuven stroketonfebrieken nog volop draaien deden en overaal nog Grunnegs proat wuir. In Ol Pekel heb ik de Geertsschool en doarnoa de MULO (nait òfmokt) bezögt. Aan de Grafische School in Stad heb ik het diplomoa boukdrokken hoald. Loater noast mien waark MAVO, HAVO en VWO òfmokt. Doarnoa kört ain Rechtenstudie in Rötterdam en aan de OU volgt. Op t leste de HBO Bachelor Inkoop aan de Inkoopakkedemie òfrond.
 
Ik heb ook nog in Stad, in Zuudbrouk en in Veendam woond. Mooie herinnerns bewoar ik aan mien rol as basgitarist bie “The Haunts” in de joaren ‘67 en ‘68.
 
Omdat dat goud was veur mien carrière bie de PTT/KPN bin ik verhoesd noar de Raandstad. Eerst heb ik in Zeuvenhuzen woond, toun in Den Hoag, toun in Waddinxveen en op t leste, sinds 1993, in Laaiden.
 
Noarmoate ik laanger weg was uut Grunnen, houveul meer ik de toal mizzen dee.
 
Spiedelk genog hebben we t noeit schrieven leerd op school. Lezen dee ik het wél. Doarom bin ik stukjes goan schrieven in Kreuze en zo ontdekte ik wat veur ain geweldige toal het Grunnegs wel is.

E-mail bie wat nijs?