Vernijen veur eten, toal en swienen

(Uut de rieg Grunneger in de Raandstad)

Zo aan t ìnd van t joar heb ik wat vroagen dij mie bezig hollen.
Ik vroag mie bieveurbeeld òf wat er loos is mit de Grunneger aaierbal: is dij schilderij van d’aaierbal op de koademure aan de Spilsluzen nou per ongeluk opsierd mit de Rötterdamse vlage of speult Rötterdam onder ain houdje mit dat streetart-collectief uut Almere om zich op n slinkse menaaier aigender te kinnen nuimen van dit cultureel aarfgoud uut Grunnen?
En binnen t nou de Grunnegers dij overlopen van enthousiasme veur dij nije culinaire vondst van de pizza aaierbal of binnen t de mensken dij in Stad op veziede binnen of dij der waarken? Dit zulfde vroag ik mie òf bie dij nije sukkeloarepe mit n vleugje aaierbal.
Ook t gebruuk van t woord ‘puutje’ ropt vroagen bie mie op: toun ik nog in de pervinzie woonde en n puutje patat bestelde din kreeg k n puntzakje mit patat. Ook n puutje mit slik was beslist gain taze vol. As ik nou n puutje patat bestel krieg k volgens de initiatiefnemers van de nije Stadswandeling Puutje n haile taze vol. Da’s nait goud veur de gezondhaid liekt mie. Omdat ik al n tiedje in de Raandstad woon en nait meer doagelks mit Grunnegers in contact bin, ging k even twieveln of der meschien sproake is van veraandern in de Grunneger toal dij mie ontgoan is. k Heb ook ale woordenbouken der nog es even op noakeken moar t Nederlandse woord ‘tas’ wordt vertoald mit taske, madde, mat, taas, taze, moar naargens lees ik puutje. Zol dat meschien te moaken hebben mit dij twij lokoale ondernemens, I Don’t Know en Treasure Events Groningen, de bedenkers van de nije Stadswandeln? Ze willen Stad op de koarte zetten en dat is positief vanzulf, moar bie t bedenken van noamen liekt mie dat t gebruuk van de Grunneger toal moar biezoak was.
Kin dat: Swaarte Zotterdag noa Black Friday? Stad het zien aigen variant op Black Friday, en wel op zotterdag, de dag dernoa. t Pebliek kin op dij dag van alerlie prezentoatsies groalen in de winkels en de horecazoaken in de binnenstad. Dat is vanzulf n positieve ontwikkeln moar toch, t Grunneger antwoord is Lutje Lokaal. Was Lutje Lokoal of om mien part Swaarte Zotterdag nait beter west? Op t leste nog ain vroage: wat kinnen swienen wat nijmoodse apperoaten nait kinnen? Zowel Universiteit Grunnen as vlaigveld Schiphol hebben wel op n haile specioale menaaier t nut van swienen inzain.
De universiteit het swienen inzet om de berenklaauw op de Zernike Campus te bestrieden. Ze vreten d’haile plant op mit worrel en aal. Mit mesienes kin dat nait zunder dat de grond dichtslempt.
Schiphol het n nije menaaier vonden om vlaigtugen te beschaarmen tegen aanvoarens mit vogels. De swienen mouten de vogels òfschrikken en oogstresten opeten zodat vogels der niks meer te zuiken hebben.
Hou t òflopt mit de vijholderij in ons laand mout oetblieken in de toukomst, moar de swienen goan n golden tied tegemuide.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Wonnen en geboren in Ol Pekel in de tied dat de zeuven stroketonfebrieken nog volop draaien deden en overaal nog Grunnegs proat wuir. In Ol Pekel heb ik de Geertsschool en doarnoa de MULO (nait òfmokt) bezögt. Aan de Grafische School in Stad heb ik het diplomoa boukdrokken hoald. Loater noast mien waark MAVO, HAVO en VWO òfmokt. Doarnoa kört ain Rechtenstudie in Rötterdam en aan de OU volgt. Op t leste de HBO Bachelor Inkoop aan de Inkoopakkedemie òfrond.
 
Ik heb ook nog in Stad, in Zuudbrouk en in Veendam woond. Mooie herinnerns bewoar ik aan mien rol as basgitarist bie “The Haunts” in de joaren ‘67 en ‘68.
 
Omdat dat goud was veur mien carrière bie de PTT/KPN bin ik verhoesd noar de Raandstad. Eerst heb ik in Zeuvenhuzen woond, toun in Den Hoag, toun in Waddinxveen en op t leste, sinds 1993, in Laaiden.
 
Noarmoate ik laanger weg was uut Grunnen, houveul meer ik de toal mizzen dee.
 
Spiedelk genog hebben we t noeit schrieven leerd op school. Lezen dee ik het wél. Doarom bin ik stukjes goan schrieven in Kreuze en zo ontdekte ik wat veur ain geweldige toal het Grunnegs wel is.

E-mail bie wat nijs?