Santa Kloas

Geuko komt uut n gezin woardat hai de jongste is van vief kinder. Zien oldste bruier voldut in ale opzichten aan de verwachtens van zien ollu. Aal wat hai aanvat gaait goud. Studaaiern gaait hoast vanzulf en de boantjes liggen veur t oppakken. Ook d’aander drij kinder kinnen nuver mitkommen.
Vanòf dat Geuko klaain was, hebben zien ollu en de mainste mensken n beeld van hom dat e loi en roeg is. Hai is dat zulf ook leuven goan en hai handelt der ook noar. t Liekt hom vanzulf dat e nait kin wat zien bruier kin. As t hom as kind te veul wer, ging e wel es grienen en din kreeg hai nog n dreun van zien pa ook, mit d’opmaarken: ‘Hier, doar hest wat om te brollen.’ Proaten holp nait. Ook nait nou Geuko older is. Deur t proaten wordt t allain moar aarger. Proaten wordt ragen, ragen wordt bèlken en dat wordt op t leste schraaien.
Ollu zeggen aaltied dast eerliek wezen most, want din komst t verst. Nait laigen, want dat is hail slecht. Dat binnen dezulfde ollu dij die vrouger van alles wies muiken over Sunterkloas, de Kerstman, de poashoaze.
Om van t gezoes òf te wezen zegt Geuko aaltied van ales tou. Moar elkenaine en ook Geuko zulf wait ondertied wel dat zien woord niks weerd is.
Van zien oplaaiden is nait veul te vlocht kommen. Wèl nait intelligent is, zel dat ook noeit worden, zegt zien pa voak. En hai vougt doar aan tou dat der moar waaineg analfabeten binnen dij lezen kinnen. Gelukkeg het Geuko dát nog wel leerd. n Echt vak het hai nooit leerd. Hai waarkt bie de kringloopwinkel en hai is vrijwilleger bie de voudselbaank.
Soms loat Geuko zien gedachten wel ains goan. Hai denkt dat e wél ales op n riegje het, allinneg nait in de goie volgorde.
Ook holdt hai wel van t leven, moar soms denkt hai wel ains dat dit nait wederzieds is. Dij gedachte moakt hom wel ains verdraiteg. As aandern hom nait helpen kinnen, wat kin hai din zulf doun om n beter gevoul over zochzulf te kriegen en meschien zulfs wat meer sympathie bie aandere mensken te kweken.
As hai aan vrouger denkt, binnen de mooiste mementen aigenliek wel de doagen rondom Sunterkloas en de Kerst. t Liekt hom tou asof mensken din oardeger binnen. Ook zien ollu binnen din wat laiver. t Is asof de kerstgedachte ze wat scheuteger moakt.
Aalhouwel Geuko lezen leerd het, leest hai nait veul. En din ook nog laiver rekloamefolders din kraanten of bouken. Dij folders van november en december stoan netuurlek vol mit sunterkloas- en kerstprezentoatsies. Doar kikt hai groag noar, zunder nou zulf bepoalde wensen te hebben.
Op zien waark bie de kringloop en de voudselbaank heurt e wél dat der veul kinder binnen dij gain kedootjes kriegen, omdat doar gain geld veur is. Dát breng hom op n idee. Veur hom binnen Sunterkloas en de Kerstman bruiers van mekoar ook al is d’ain veul older as d’aander. As hai nou es baaide rollen vervullen ging onder de noam Santa Kloas.

d’Haile moand december tot aan de kerst wil hai kedootjes brengen bie kinder dij woarschienlek aans gain kedootjes kriegen. Hai vertelt zien idee op t waark en de kollegoa’s worden hartstikke enthousiast. Van de voudselbaank krigt hai adrezzen van mensken mit leutje kinder. Van de kringloop krigt hai kinderspeulgoud. Van zien spoarsenten koopt hai zulf ook nog t ain en aander. Soavends tussen 6 en 7 gaait hai n poar adrezzen bielangs, legt kedootjes veur deure, schelt aan en moakt dat hai wegkomt. Zo dut hai dat elke oavend bie aander adrezzen totdat zien haile liest òfwaarkt is. t Wordt n groot sukses. Mensken proaten der over. De regionoale kraante besteedt der aandacht aan en ook de lokoale omroup moakt der melden van. Geuko krigt veul kompelmenten en ook zien ollu kieken der van op. t Dringt tot hom deur dat hai n positief element in zochzulf ontdekt het en hai nemt zoch veur om doar meer mit te goan doun. Ain ding staait veur hom vast: bruiers kin ook gewoon geliek aan mekoar wezen en mekoar aanvullen, ook al verschillen ze in leeftied.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Wonnen en geboren in Ol Pekel in de tied dat de zeuven stroketonfebrieken nog volop draaien deden en overaal nog Grunnegs proat wuir. In Ol Pekel heb ik de Geertsschool en doarnoa de MULO (nait òfmokt) bezögt. Aan de Grafische School in Stad heb ik het diplomoa boukdrokken hoald. Loater noast mien waark MAVO, HAVO en VWO òfmokt. Doarnoa kört ain Rechtenstudie in Rötterdam en aan de OU volgt. Op t leste de HBO Bachelor Inkoop aan de Inkoopakkedemie òfrond.
 
Ik heb ook nog in Stad, in Zuudbrouk en in Veendam woond. Mooie herinnerns bewoar ik aan mien rol as basgitarist bie “The Haunts” in de joaren ‘67 en ‘68.
 
Omdat dat goud was veur mien carrière bie de PTT/KPN bin ik verhoesd noar de Raandstad. Eerst heb ik in Zeuvenhuzen woond, toun in Den Hoag, toun in Waddinxveen en op t leste, sinds 1993, in Laaiden.
 
Noarmoate ik laanger weg was uut Grunnen, houveul meer ik de toal mizzen dee.
 
Spiedelk genog hebben we t noeit schrieven leerd op school. Lezen dee ik het wél. Doarom bin ik stukjes goan schrieven in Kreuze en zo ontdekte ik wat veur ain geweldige toal het Grunnegs wel is.

E-mail bie wat nijs?