Ain lettertje der bie

Noa n swoare dag op zien waark zit Tonnis op zien fietse op weg noar huus. Onderwegens vaalt zien blik op n poster woarop n groot feest in t dörp aankondegd wordt. Dat feest zel biewoond worden deur n koppel Bekende Grunnegers. Tonnis zien gedachten goan mit hom op loop. Hai vroagt zok òf hou of t is om n Bekende Grunneger (BG’er) te wezen. Wat most doun om BG’er te worden? Kinst doarveur leren? Kinst dat veur dien beroup wezen? Hai zugt t al veur zok: mensken vroagen hom wat of hai dut veur waark. En hai geft as antwoord: ‘Ik bin n Bekende Grunneger.’ Moar din dringt t tot hom deur dat mensken dat nooit vroagen zellen, want dat waiten zai al, aans zol hai gain BG-er wezen.


Tonnis loat zien gedachten even goan over de BG’ers dij hai kin. d’Eerste dij bie hom opkomt is Johan Remkes, de stikstofbemiddeloar. Din komt Arjen Lubach in zien gedachten, bekìnd van tv en trioater. Noisia, t trio dat zok bezegholdt mit elektronische meziek. En din hest doar nog wielrenner Bauke Mollema en swemster Ranomi Kromowidjojo.
Ondertussen is Tonnis bie huus aankommen. Moar t onderwaarp loat hom nait lös en hai gaait der es even rusteg veur zitten. Welke BG’ers kin hai nog meer? Jacques d’Ancona, Lenie ’t Hart, Imca Marina, Arjen Robben, Ede Staal, Bert Visscher, Klaas Knot. Van n poar generoatsies leden binnen doar nog Aletta Jacobs, Cornelis Jetses, Heike Kamerlingh Onnes, Willem Vroom, Kornelis ter Laan, Geert Teis, Fré Meis, en van nog wat langer leden Abel Tasman, dij Tasmanië en Nij-Zeeland ontdekt het.
t Vaalt Tonnis op dat ze der as BG’er wel aaltied wat bie doun; politiek, sport, cabaret, activist, meziek, ondernemen, schilderen, tv, schrieven, net geliek wat.
Zellen t aaltemit krek dij dingzegheden wezen dij heur de houdoaneghaid van BG’er aanbrengen? Hai pakt der moar es even wat bouken bie, want nou wil hai t onderste uut de kanne. Ook struunt hai nog moar es even op t internet. En t wordt hom al snel dudelk dat ze aalmoal wat biezunders doun of doan hebben in heur dingzegheden. Doarin hebben zai zok spril onderschaaiden ten opzichte van aal dij aandern dij t zulfde doun of doan hebben. Dat betaikent dus ook dast nait leren kinst veur BG’er, moar dast t worden kinst deurdast wat biezunders dust of doan hest. Hai roakt der al snel van overtuugd dat n BG’er vanzulf ook aaltied Bekende Nederlander (BN’er) is. Ze binnen minstens net zo bekend in Nederland as dat ze in Grunnen binnen.
Doarnoast binnen der hail veul BN’ers dij nait in Grunnen geboren binnen, moar voak wel wat mit Grunnen te moaken had hebben. Denk moar ais aan ruumtevoarder Wubbo Ockels, schriever Johan Fabricius, de politici Max van den Berg en Jacques Wallage, voetbalkeeper Tonny van Leeuwen, voetballers Martin Koeman en zien zeuns Erwin en Ronald, d’eerste rector magnificus van de RUG Ubbo Emmius, natuurkundege Frits Zernike. Dat binnen dus ook gewoon BG’ers.
Aigenliek komt t derop neer dat de titels BG’er en BN’er nait d’haile loaden dekken, zo stelt Tonnis vast. In faite binnen ze Bekende Grunneger Nederlanders, oftewel BGN’ers. En zo’n ekstroa letter hebben ze wat hom betreft ook aalmoal beslist verdaind!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Wonnen en geboren in Ol Pekel in de tied dat de zeuven stroketonfebrieken nog volop draaien deden en overaal nog Grunnegs proat wuir. In Ol Pekel heb ik de Geertsschool en doarnoa de MULO (nait òfmokt) bezögt. Aan de Grafische School in Stad heb ik het diplomoa boukdrokken hoald. Loater noast mien waark MAVO, HAVO en VWO òfmokt. Doarnoa kört ain Rechtenstudie in Rötterdam en aan de OU volgt. Op t leste de HBO Bachelor Inkoop aan de Inkoopakkedemie òfrond.
 
Ik heb ook nog in Stad, in Zuudbrouk en in Veendam woond. Mooie herinnerns bewoar ik aan mien rol as basgitarist bie “The Haunts” in de joaren ‘67 en ‘68.
 
Omdat dat goud was veur mien carrière bie de PTT/KPN bin ik verhoesd noar de Raandstad. Eerst heb ik in Zeuvenhuzen woond, toun in Den Hoag, toun in Waddinxveen en op t leste, sinds 1993, in Laaiden.
 
Noarmoate ik laanger weg was uut Grunnen, houveul meer ik de toal mizzen dee.
 
Spiedelk genog hebben we t noeit schrieven leerd op school. Lezen dee ik het wél. Doarom bin ik stukjes goan schrieven in Kreuze en zo ontdekte ik wat veur ain geweldige toal het Grunnegs wel is.

E-mail bie wat nijs?