Pak aan wat de tied die gunt

Hest doe dat nou ook wel ais? Ast allain bist en even niks om handen hest, gaaist prakkezaaiern over dien levent. As mie dat overkomt, din krieg k wel ais t gevoul asof ik d’heufdrolspeuler bin in n film woarin ik tegen mien aigen levent aan kiek. t Liekt op n soort van raaisdocumentai re. Nou is raaizen weliswoar geweldeg, moar ik bin altied wel benijd noar d’ìndbestemmen.
In mien miemern stel ik mie zo veur dat elkenaine zien/heur aigen raaize moakt. Raaizen het ook niks mit òfstand te moaken. Men huift nait vèr weg om de wereld te ontdekken. Dij wereld is overaal: in de stroade, in dien aigen huus, in n bouk, joa in dien aigen heufd.
Nou wait ik wel woardat ik vandoan kom. En de weg dij k goan bin, was gain snelweg zunder oponthold. Staarker nog, ik kwam veul obstoakels tegen. k Haar wel n idee woardat ik hìn wol, wat ik worden wol, wat ik doun wol. Moar onderwegens gebeurde der van alens. En ik mós soms zo veul dingen tougelieks doun, dat ik nait aaltied wos woardat ik mit bezeg was.
k Haar veul vroagen over mien identiteit, mien zulfbeeld en mien verstandhòllen mit de omgeven. Moar antwoorden op dit soort van vroagen binnen nait altied even gemakkelk te vinden.
k Leerde wel dingen op school zo as lezen, schrieven, reken en andere bekìnde vakken. Moar echte levenslezzen kreeg k doar nait en dij kreeg k ook nait uut bouken en ook nait van leermeesters. Dat gebeurde meer touvaleg, gewoon onderwegens.
Vanzulf heb k pebaaierd om wieshaid uut bouken te hoalen, moar ik kwam der achter dat k niks leerde. Ik kreeg goandeweg aal meer d’overtugen dast ales kinst wat ofst echt wilst, dat zit in die. Voak huifst doar nait ains veur te stedaaiern.
Woar k ook achter kwam is dat t levent nait muilek en ingewikkeld huift te wezen. Kinst ook zulf dingen doun om de kans op aksies òf te takken. Ast gezond leefst takt de kans op zaiktes òf. Ast n poar senten aan de kaante legst, komst minder snel in geldaksies.
Mien film is gelukkeg nog nait òflopen. t Is gain mementopnoame, moar draait constant deur mit de tied mit.

En aalhouwel k nijsgiereg bin, heb ik gain hoast om t ìnde te zain.
Wat ik ondertied wél leerd heb: most aanpakken wat de tied die gunt. Doar kinst dien haile levent veurdail van hebben.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Wonnen en geboren in Ol Pekel in de tied dat de zeuven stroketonfebrieken nog volop draaien deden en overaal nog Grunnegs proat wuir. In Ol Pekel heb ik de Geertsschool en doarnoa de MULO (nait òfmokt) bezögt. Aan de Grafische School in Stad heb ik het diplomoa boukdrokken hoald. Loater noast mien waark MAVO, HAVO en VWO òfmokt. Doarnoa kört ain Rechtenstudie in Rötterdam en aan de OU volgt. Op t leste de HBO Bachelor Inkoop aan de Inkoopakkedemie òfrond.
 
Ik heb ook nog in Stad, in Zuudbrouk en in Veendam woond. Mooie herinnerns bewoar ik aan mien rol as basgitarist bie “The Haunts” in de joaren ‘67 en ‘68.
 
Omdat dat goud was veur mien carrière bie de PTT/KPN bin ik verhoesd noar de Raandstad. Eerst heb ik in Zeuvenhuzen woond, toun in Den Hoag, toun in Waddinxveen en op t leste, sinds 1993, in Laaiden.
 
Noarmoate ik laanger weg was uut Grunnen, houveul meer ik de toal mizzen dee.
 
Spiedelk genog hebben we t noeit schrieven leerd op school. Lezen dee ik het wél. Doarom bin ik stukjes goan schrieven in Kreuze en zo ontdekte ik wat veur ain geweldige toal het Grunnegs wel is.

E-mail bie wat nijs?