Dina Duktape

Wèl moakt nou gain gebruuk van ducttape en kent nait de veule meugelkheden van dij tape? t Is staark, woater- en euliedicht en kinst t veur van aal en nog wat bruken. t Is n onmisboar produkt veur vaklu en klussers. De tape wordt voak bruukt om kapotte produkten weer aan mekoar vast te moaken. Van bieveurbeeld n tuunslaange tot zulfs n vlaigtuug aan tou. Deurdat de tape eulie- en woaterbestendeg is, is t hail handzoam veur noodreperoatsies. t Is hail praktisch in t gebruuk deurdat t in de lengterichten hail aarg staark is, moar toch makkelk òf te scheuren in de bredterichten.
Kinst der schilderijen en spaigels mit ophangen.
De tape is woar iesderstaark. Ze hebben der ooit n gesleupte auto weer mit aan t rieden kregen.
Ook in de kunstwereld wordt de tape bruukt om prachtege waarken te creëren.
In d’amusementswereld is t n smieteg hulpmiddel bleken. Zo binnen der experimenten doan om der n auto mit op te tillen. Ook was er n experiment woarbie der n brogge van 30 meter laank baauwd wer allain moar van ducttape, woardat n man overhìn luip. Der is n persoon mit aan n mure vastplakt en dij bleef nog hangen ook. Der is n woaterdichte boot mit baauwd en zulfs n kanon woardat n koegel mit òfschoten worden kon.
In de ruumtevoart wordt de tape deur NASA standoard mitnomen op ruumtemissies. En doar het t zien nut meerdere keren bewezen. Tiedens de rampvlucht van Apollo 13 is t bruukt om t CO2-filter te verploatsen noar de moanlander. Tiedens de vlucht van Apollo 17 is t bruukt om n spatboard van de moanauto te repareren. Toun der in 2018 n lek ontdekt wer in t internationoale ruumtestoatsion ISS hebben ze dat gat dichtmoakt mit hars en ducttape.
Joa, der binnen zelfs mensken dij uutvonden hebben dast der onverbeterlke bekstokken en kwekkerds de mond mit snoeren kinst.
Wie maggen t woord in Nederland op twij menaaiern schrieven: ducttape en ducktape. t Woord kin ontstoan wezen deurdat de tape dij in de Twijde Wereldoorlog in Amerikoa bruukt wer, leek op t ketoen van de legertìnten. Dat ketoen werd ‘duck’ nuimd. De tape wer ook veul gebruukt om lasken veur luchtkokers (‘ducts’) te dichten.
Bie aal dij beproefde meugelkheden het Dina nog n haile mooie en praktische toupazen vonden veur de tape. Ook is der deur heur toudoun n daarde schriefwieze biekommen. Dina het n hondje en doagelks bozzeln en mit de stofzoeger deur t huus veurkwam nait dat de meubels en heur klaaier vol kwamen te zitten mit d’hoaren van t hondje.

t Gebruuk van zo’n zulfklevende bozzel – dij lang nait ale hoaren mitnam – brocht heur op t idee om ducttape te goan gebruken. Sunt dat mement wordt der nog wel stofzogen, moar klaaier, meubels én t hondje worden doagelks even onderhanden nomen mit ducttape en ale hoaren blieven vastplakken aan de tape. Femilie, vrunden en noabers binnen onder d’indruk van heur fanatieke aanpak mit de tape en al gaauw kreeg ze de noam van Dina Duktape.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Wonnen en geboren in Ol Pekel in de tied dat de zeuven stroketonfebrieken nog volop draaien deden en overaal nog Grunnegs proat wuir. In Ol Pekel heb ik de Geertsschool en doarnoa de MULO (nait òfmokt) bezögt. Aan de Grafische School in Stad heb ik het diplomoa boukdrokken hoald. Loater noast mien waark MAVO, HAVO en VWO òfmokt. Doarnoa kört ain Rechtenstudie in Rötterdam en aan de OU volgt. Op t leste de HBO Bachelor Inkoop aan de Inkoopakkedemie òfrond.
 
Ik heb ook nog in Stad, in Zuudbrouk en in Veendam woond. Mooie herinnerns bewoar ik aan mien rol as basgitarist bie “The Haunts” in de joaren ‘67 en ‘68.
 
Omdat dat goud was veur mien carrière bie de PTT/KPN bin ik verhoesd noar de Raandstad. Eerst heb ik in Zeuvenhuzen woond, toun in Den Hoag, toun in Waddinxveen en op t leste, sinds 1993, in Laaiden.
 
Noarmoate ik laanger weg was uut Grunnen, houveul meer ik de toal mizzen dee.
 
Spiedelk genog hebben we t noeit schrieven leerd op school. Lezen dee ik het wél. Doarom bin ik stukjes goan schrieven in Kreuze en zo ontdekte ik wat veur ain geweldige toal het Grunnegs wel is.

E-mail bie wat nijs?