Moi Grunnen

Mit de slogan ‘Der gaait niks boven Grunnen’ … nee, wacht even … ‘Er gaat niets boven Groningen’ pebaaiern we elkenaine dij nait uut ons pervinzie komt, de veurdailen van dat mooiste stukje Nederland onder d’aandacht te brengen. De slogan wordt al ruum datteg joar bruukt. Moar óf de boodschap dat Grunnen hail wat te baiden het op t gebied van woonderij, studaaiern, ondernemen en recreëren, wel overkomt bie mensken van buten de pervinzie dat vroag ik mie òf. Hier in de Raandstad overheerst t nijs over de gevolgen van de gaswinnen en de muizoame schoadeòfhandeln.

En t is biezunder begrodelk dat zoveul positieve zoaken zodounde n beetje ondersnijen en nait echt aandacht kriegen in de rest van t laand. Dij zoaken binnen der toch genog en ik nuim der moar even n poar:
– Grunn loopt veurop in d’ontwikkeln van woaterstof as energiedroager;
– In t innovoatie- en duurzoamhaidsinitiatief NXT Airport, woar Groningen Airport Eelde n belangrieke rol in speult, wordt waarkt aan prejekten dij richt binnen op de verduurzoamen van de luchtvoart;
– Op n weg bie de klimoatproeftune op de Zernike Campus ligt 60 meter specioal asfalt wat per joar zo’n 20 tun CO2 opruumt;
– Hoogezand het n wereldprimeur mit n pilot woarbie n drone inzet wordt om automoatisch veurroaden in t maggezien te tellen mit behulp van 5G;
– Hanzehogeschool Groningen het t veur mekoar kregen dat de Andes-lupine in Europa verbaauwd worden mag. De lupine is n alternatief veur soja en is ook biezunder geschikt veur duurzoame en circulaire akkerbaauw;
– Mit de Pieter Smitbrogge tussen Winschoot en Blaauwestad het Grunnen de langste fiets- en voutgangersbrogge van Europa.

Dit binnen aalmoal nijsfaiten dij ik uut Grunneger nijsmedia hoal. In de media uut de Raandstad lees en zai ik doar nait zo veul over. Nog even ain poar nijsfaiten:
Onderzuik in opdracht van t Nationaal Programma Groningen (NPG) loat zain dat t imago van Grunnen beter is as de inwoners van Grunnen zelf denken. Toch scoort de pervinzie op aspecten rond de aantrekkelkhaid van ondernemen en woonderij en zölfs studaaiern nait hoog bij de nait- Grunnegers;
Bedrieven buten Grunnen zain Grunnen nait as n aantrekkelke vestigingsploatse. Grunnegers zulf vinden de kaans om n boane te vinden t minst staark. Nait-Grunnegers vinden dat ook. Moar ook woonderij en t opgruien in Grunnen liekt veul nait-Grunnegers nait aarg aantrekkelk;
Demogroafisch bekeken is Grunnen wieduut de jongste stad van Nederland. Naargens leven zoveul mensken tussen de 15 en 40 joar as hier;
In de joaren zeuventeg van de veurige aiw was t bienoa doan mit t Grunneger Peerd. n Grunnegse, waarkzoam bie d’akkedemie, veurkwam dit moar net. Vanòf toun ging t langzoam beter. En nou gruit de vroag noar Grunneger peerden om de braide inzetboarhaid, betraauwboarhaid en t nöchtere kerakter van de peerden;
Aanders dan dat t imago-onderzuik van het NPG zain loat roakt de pervinzie Grunnen meer in trek bie inwoners van de Raandstad. Aal voaker verhuzen Randstedelingen noar Grunnen as gevolg van de slempege woonderijmaarkt in de Raandstad. t Aantal hieptaikaanvroagen in de pervinzie Grunnen is in 2020 oplopen mit 35 procent.

Marketing Groningen wil d’economische kracht van Grunnen beter veur t voutlicht brengen om op dij menaaier bie te droagen aan t verzilvern van d’enorme kaansen dij der liggen veur de Grunneger regio.
Is t n gekke gedachte as t NPG doar bie aansluut en dat ze de krachten bundeln goan? Ik bin der van overtuugd dat t din te vlocht komt.
En dij Raandstedelingen huiven echt nait veul te leren. Ze huiven zoch allain moar aan te leren dat t normoal is om te grouten.
Ik zai t veur mie: n Amsterdammer dij op n Grunneger Peerd deur de pervinzie riedt en vrundelk tegen elkenaine ropt: ‘Moi Grunn!’

(oet de rieg Grunneger in de Raandstad)

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Wonnen en geboren in Ol Pekel in de tied dat de zeuven stroketonfebrieken nog volop draaien deden en overaal nog Grunnegs proat wuir. In Ol Pekel heb ik de Geertsschool en doarnoa de MULO (nait òfmokt) bezögt. Aan de Grafische School in Stad heb ik het diplomoa boukdrokken hoald. Loater noast mien waark MAVO, HAVO en VWO òfmokt. Doarnoa kört ain Rechtenstudie in Rötterdam en aan de OU volgt. Op t leste de HBO Bachelor Inkoop aan de Inkoopakkedemie òfrond.
 
Ik heb ook nog in Stad, in Zuudbrouk en in Veendam woond. Mooie herinnerns bewoar ik aan mien rol as basgitarist bie “The Haunts” in de joaren ‘67 en ‘68.
 
Omdat dat goud was veur mien carrière bie de PTT/KPN bin ik verhoesd noar de Raandstad. Eerst heb ik in Zeuvenhuzen woond, toun in Den Hoag, toun in Waddinxveen en op t leste, sinds 1993, in Laaiden.
 
Noarmoate ik laanger weg was uut Grunnen, houveul meer ik de toal mizzen dee.
 
Spiedelk genog hebben we t noeit schrieven leerd op school. Lezen dee ik het wél. Doarom bin ik stukjes goan schrieven in Kreuze en zo ontdekte ik wat veur ain geweldige toal het Grunnegs wel is.

E-mail bie wat nijs?