Weerd de, Henk

Geboren: op 11 juni 1944 in Ol Pekel
Woont in: Noordhörn
Schrift veur: Kreuze
Facebook: https://
www.facebook.com/
henk.deweerd

k bin opgruid onder de rook van de stroketon-
febrieken en boven de schoemloage van t Pekel-
derdaip.
k Heb woond in Winschoot, Grunnen, Auwerd en
vanòf 1977 in Noordhörn.
Van 1968 tot 2005 heb k waarkt in t onderwies,
eerst aan de huishoudschool in Winschoot ,
loater bin k noar de stad goan en bin doar deur
veul fusies op verschillende scholen belaand:
De “ir Van Doorenschool” voor ITO,
“De Noorderkroon”,
t “Rölingcollege”.
Noa de VUT hebben Jan Blaauw en ik de kurses
Grunnegs volgd in Noordhörn.
Wie vonden t wel schier om doar den ook wat mit
te doun en zo is “Kreuze” dus geboren.
Bie tieden schrief ik doar zulf ook wel es wat in.

De Weerd

2013

meschain
wat minder geld
in handen
mor der blieven
vast nog wel
miljarden mìnsen
dij d’handen
dichtkniepen zollen
veur
wat wie wel
in handen hebben


Kop derveur !

Alles op zien tied

zee moeke
wel gaait den over tied?
vruig vrouger ongeduldig
en nijsgiereg t kind
dat nait wachten kon
op loater ast
groot weden zol
woar blift de tied?
vroag ik mie òf
nou t joaren loater liekt
dat t pas nog vrouger was
de tied zel t leren
Ik heb gain hoast
ik heb de tied.

Besloagen

k Wait wel, der is aaltied aargens
wel een oorlog, dreugte, overstromen,
spijende vulkoan of hongersnood.
minsen lieden, minsen kaarmen,
kinder staarven n wizze dood,
mor mouten wie ons den ontfaarmen
over elkenain in nood ?
dat kin nait bedoulen wezen,
wie stoan ook al→

Bie t veurploatje – Veur poal

wèl wait nog
wèl ik bin
en kin nog
mien verhoal?
wèl nuimt mie
bie de noam
en sprekt der nog
mien toal?
vergees mor
wachtend op t schip
dat nait meer komt,
stoa k hier allent
nog mor veur poal.
gain proam
dij ik nog
draaien kin,
loat stoan de tied.

Rolpoale bie t Oldehoofse knoal

Vrouger→

Bladbloazers

k Heb aaltied weer wat muite met dizze tied van t joar. k Wait nait persies hou t komt. Of het te moaken het mit de kòlde, de natte of de duustere doagen, ik kin der nait de vinger op leggen.
Mien vraauw zegt, dat ik ”lichttherapie” hebben mout, mor dat zai k ook nait zitten. Dat brengt→

Dapper

veur Stanislaw Sosabowski


zo kwammen noa joaren
de Polen weerom
en kregen recht
moar luipen krom
de doden rust
de noamen weer schoon
op de zaarken
ons gewaiten sust
en toch gain roezie met de buren
as ze hier nou mor nait
kommen waarken
hou laank kin oorlog duren


5 juni 2006

De bainen van Sharon

“Kinderen langer naar school”, dat is n kop op t veurblad van de kraant van vandoag dij mie votdoalek opvuil.


Sharon Dijksma wil uutzuiken of kinder dij n achterstand hebben op school der perfiet van hebben as ze langer in n omgeven binnen dij meer uutdoagt op reken- en toalgebied→

De Himalaya zain

In t noorden van India is de Himalaya weer te zain. Deur de Corona staait alles stil en is de lucht weer schoon. Veur veul mìnsen is dat n hail nije ervoaren. Zo zitten der aan de “lock down” ook nog positieve kaanten. De netuur reageert op slag as wie ons der even nait mit bemuien.→

De toal van Vaaierhoezen

t Kerkje van Vaaierhoezen is oet de braand.
Aiglieks zeg ik dat nait goud, want ze hebben last van natteghaid en nait van vuur. t Wotter lopt mit stroaltjes bie de muren langs en as doar niks aan gebeurt goat alles rad van joe òf. Weer zo’n oetdrukken dij nait klopt in dit geval,→

Doe

zugst mie nait meer
rokst mie nait meer
vuilst mie nait meer
bist allain nog woorden
bist allain nog stem
zunder ogen
zunder neuze
zunder handen
bist n proatend nummer
op mien GSM

Drok

bie de weg
gain kinder meer
tegen dizze tied
binnen weer
noar school
t is weer zo wied
de caravan
al hemmeld
mor nog nait
onder dak
elk komt weer
in t gewone doun
en mout weer
aan de bak
gain tied om
oet te rusten
van vekansie

Druppels

stoareg vaalt
de regen
dikke druppels
hangen
aan t glas
stribbeln
even tegen
zuiken den
elks heur
aigen pad
glieden
links en den
weer rechts
mor wel
langzoam
noar beneden
t liekt wel of
ze laiver
boven bleven
en t valen
n vergizzen was

Ein Mensch

Strompelstaingedachten


stain
noam
dien noam
gain nummer meer
noam krigt gezicht


dien gezicht
stain
stroat
dien stroat
huus verdwenen
of nait meer
dien thuus.


gedachten
beelden,
noamen, ploatsen
Auswitch, Dachau
Vught, Westerbork. . . . . .
wat hebben wie (nait) doan?→

Elseneur

noa doagen stilte
vongen de zaailen
weer wind
de ankers licht
koers huus
wèl wait, noar
vraauw en kind


òfschaid vuil zwoar
zie luip op t lèst
was blaik en mui
muik mie
wel zörgen
de lèste moal
ging t ook nait bèst


mor ja,


wat komt, dat komt
dus gain gezeur
nog ainmoal overstag
en →

Even googelen

Van veul kinder hebben op t heden baaide olders n drokke boane. Dat geldt ook veur mien klaaindochter van vief joar. Der mout dus veul regeld worden. Ook grootolders worden inschoakeld.
Ain dag mout oma uut Grunnen t wichtje uut school hoalen, n’aander dag is beppe uut Vraisland→

Fut

Verbaldereerd zit k rechtop in mien bèrre.
Heur ik t goud, was dat de wekker ?
t Is toch nait woar ?
k Lag net zo lekker.
Of is de hoane weer van slag ?
Hoal die de kop toch kreng,
t is nog lang gain dag.
Wat bist doe veur n hoane,
denkst dast de zun ol zugst ?
Kiek toch wat beter, t is de moane.→

Grìns

Vraauw Schudde in n hoeske achter stad
trilde körtsleden de stoule onder t gat.
Mor Kamp zegt: “Joe mouten nait zeuren,
der mag ja haildaal niks gebeuren
boeten d’eerdbevensgrìns, zo is dat!”

Grunnen

Plinius. om en bie t joar 100:


Doar komt de zee twij moal in n etmoal opzetten
en overstroomt t laand dat nait te overzain is,
zodat je in dit aiveg deur de natuur omstreden
gebied nooit zeker waiten of de bodem bie t
laand of bie de zee heurt


Doar woont n aarmzoaleg volk op hoge heuvels→

Herten vouern

Wat n klotenweer ! Ik dou de kroage van mien jaze nog wat wieder omhoog.
Nait dat t veul helpt. Natte snij blif mie evengoud in t gezichte striemen. Of is t hoagel ? t Is kold en nat, dat is n ding wat zeker is. Even wat schillen noar de herten in t kamp brengen, docht ik. Je mouten der→

Hoane

n Bejoarde hoane uut Noordloaren
haar mit de ru aal zien veren verloren
mor mit t kamke nog rood
en zo hailemoal bloot
kon e zien hounder ook wel bekoren.

Kerstgedachte

onder d’kerstboom
zingen kinder
zachies stille nacht
en vrede op eerde
nog nait tegen
beter waiten in
wie loaten t zo
goan wieder mit
te veul te eten
en d’aander
het te min.


omdenken veur
de noaste is goud
mor nait te veul
en te dicht bie
God is laifde
en Allah is groot
veur elkenain→

Koaterverstaand

zestien joar is e nou,
onze koater.
stokold veur zo’n katte
wordt der wel zègd
mor hai maauwt
nait van vrouger
en nait over loater
hai leeft bie de dag en
denkt nait aan mörgen
en over de krizes
moakt hai zuk gain zörgen
soms mout e wat eten
en den weer noar boeten.
hai pist in n koeltje→

Kraante

t gaait nait bèst mit ons
dat lees k teminzent
doaglieks in de kraante
mor ik heb doar gain kopzörg over
ast nait aans kin din
gaait de kraante aan de kaante

Laand van gold

Doe denkst weer aan mie
Bie een westenwind
In t veld mit waait en hoaver
Doe vertelst de zun
Aan zien blaauwe lucht
Dat wie lopen in t laand van gold


Zie nam heur laifste mit
Veur n körte dreum
In t veld mit waait en hoaver
Mit heur hoar al lös
Vuil zie in zien aarms
Om heur tou t laand→

Melk

Veur n poar kinder
dij t nog wel es drinken
komt melk oet febriek
en as je der goud over denken
hebben z’aiglieks geliek.


Boer kin dat vanzulf
nait verkroppen
gaait doarom grammieterg
zien baisten verstoppen.

Mien toene?

As liesters denken
dat n schovvel is
bedould om
wurms boven de
grond te kriegen
en hòltdoeven
hikhakken om
de aarfschaaiden
te verleggen,
as muskes mie
de bonen
boven groaven,
de kikkers
liggen te
zunneboaden
bie de viever
en koaters
jaauwsternd
tegen de heeg
aan miegen,→

Mimicry

Soms heb je van dij doagen…., den dou je dingen zunder der bie noa te denken. Zunder te waiten woarom.
t Gebeurt gewoon.
t Binnen voak nait joen minste doagen. Vandoag is zo’n dag.
k Bin in de auto stapt en op weg richting Stad, nait over Vraisestroatweg, de körtste weg, mor deur→

Mìnsen

in t begun kregen mìnsen
van de schepper
handen
om beter te moaken
en verstaand
om beter te waiten
en zuk
op dij menaaier
te onderschaaiden
van de daaier
dat is goud lukt
met ons verstaand
zetten wie
t aal noar de haand
en dat zellen wie waiten.

Noamen

Terwiel
Ciara en Dennis
heur noamen
hoog van de
toren bloazen
schoamt
t verwaaide
snijklokje
zuk
veur de snij
in heur noam
dij gain noam
hebben mag.

Oljoarsdag

Stoareg brekt
de zun deur
flaren diezeghaid
en langzoam
worden gerdienen
openschoven
veur t lèste bedrief
van t joar.
Deur damp van
smeltend snij
boven de hoezen
glinstern druppels
aan de baarkeboom
as n te loate
kerstverlichten.
Kwoajongen hier
in stroat
vaalt dat nait→

Op zien Amerikoans

Wie huiven nait veul muite te doun om de “Cimétière Américain te vinden.
Bordjes zat langs de weg ! Op de parkeerploats worden wie votdoalek op de nog vrije plekken wezen. De buzzen hebben n aigen stee. Ainmoal d’auto oet kinnen we gewoon aansloeten in n lange riege mìnsen →

Openboar vervoer

Ze schoft mit stoulen over de vlouer. Goud dat der viltjes onder de poten zitten, Dat glidt lekker en is ook beter veur t parket en mien geheur. Drij stoulen op n riege. ‘Komst ook in train zitten, opa ?’ Ze zet alvast de pedde op en scharrelt wat rond om te kieken wat der nog meer→

Pekelderdaip

Foto: Ben Doedens. Pekelderdaip bie Van Weringsklap.


Ik kom nait zo voak meer in mien
geboortedörp Ol Pekel.
n Poar moal in t joar bezuik ik n
schoolkammeroad dij doar nog woont.
t Kost mie oltied weer muite om zien huus
te vinden.
Vanzulf is in Pekel net as in de maiste
dörpen→

Poaskevlinder

“Most hier es kieken, gaauw, aans is e weg !”
k Stoa net boven op de ledder om de löszittende vaarve van de windveren te schuren. “Wat is der nou weer, kinst nait zo vertellen?” “Nee, kom nou gaauw, n hail mooie vlinder, zo aine heb k ja nog nooit zain.” Ik zucht es daip, mor besloet→

Pointe du Hoc

Normandië, 6 juni 1944

Tussen Omaha en Utah Beach liggen de kliffen van Pointe du Hoc. Dit punt wordt bestreken deur Duutse bunkers mit kenonnen.
Om de stranden vrij te kriegen mout t veroverd worden. Dat is de opdracht van 225 Amerikoanse Rangers onder kolonel Rudder.
Om→

Puutje

Ik zai heur lopen achter d’hege, n jonge vraauw mit n zwaartwit hondje aan de raime. Even loater blift ze stoan. t Hondje het bliekboar hoge nood en draait n poar keer in t ronde. Boazin dut of ze niks zugt en kikt wat om zuk tou. Achterbuurman komt op fietse t padje oprieden. De→

Rome

de aivege stad
t Is aiveg drok.
Forum Romanum
zugt zwaart van t volk
in bonte kleuren.
Verleden en heden
kommen bie mekoar
woar lange riegen
stoan te wachten veur
t Colosseum,
voutje veur voutje
weerom noar de tied
van de veurstellen
“Morituri te salutant”.
Nog even op de foto→

Schiere lu

n Bekend gezegde is, dat de geschiedenis zuk aaltied weer herhoalt.
As der ain uutsproak is, dij vast en zeker op woarhaid berust, den is t dizze wel. Toun minister Kamp körtsleden noar Grunnen kwam om te vertèllen dat hai “geschokt” is, ( Hou kin je t bedenken?) omdat der toch→

Staarke tekst (3)

Slietoazie aan t benul


Doe zitst hier wel mor bist der nait,
gedachten in t verleden
Dien haart dat kin nog joaren mit,
mor t benul is zwoar versleten
Ik kom hier voak al kinst mie nait
En altied vroagst hou of dat ik hait
Of wie mekoar al eerder tegenkwamen


Dien bruier is hier lèst

Stamppot kerst

Kerstmis,
feest op de grìns
van
llchte en donkere doagen,
zeker waiten en bange vroagen,
deuen en vraizen.


Kerstmis,
feest om te kaizen :
aarm of riek,
verschil of aalmoal geliek,
wit of zwaart,
zacht of haard,
meer of minder,
allent of mit de kinder,
kaizen of dailen,
haalven→

Stoatenbiebeltje

Achterin t
Biebeltje
van opa’s opoe,
groeterg boukje
zunder slöt
van zilver,
opeten
mainstekaans
(ons Laive Heer
zel t vergeven)
bie gebrek
aan wat aans,
stoan noamen
van heur man
en kinder
dij ze kreeg
en soms
mor even
holden mog
en zai dij
langer bleven
hebben heùr
mor even→

Swieniegel

Winter
dij gain winter was
veurbie
klokjes hebben
snij verloren
mantjesmuskes
hikhakken
over schierste
muskesmaaid
holtdoef
doagen aan de loop
mit wat t nust
wezen mout
ik zai, ik heur, ik vuil,
ik wait
t is veujoar
mor in de viever
drift swieniegel
dood
en even roek ik
t veujoar

t Ol hoeske

Geroaniums stoan dreug veur de groeterge roamen,
t Ol aarbaidershoeske staait al weer meer as n joar leeg. Verloaten en ainzoam tussen de nijbaauwhoezen.


d’Ol boas is noar t verzörgenshoes goan. Vraauw was doar al veul langer. ‘Schoonòf’, zee e zulf.
En noa aal dij joaren→

Toalenwonder

Klaaindochter, zeuven joar, is met heur olders op vekansie in t boetenlaand. Op de camping is veul vertier veur kinder. Speulender- wies worden der zo wat kontakten lègd mit leeftiedgenoten. Dat dij soms n aandere toal spreken, liekt gain perbleem veur heur te wezen. Desnoods→

“Toekomst” en verleden van stroketon

As geboren Pekelder kin k wel zèggen, dat ik opgruid bin mit stroketon. Mien pa was boukholder op stroketonfebriek “Ceres” in Ol Pekel en ook mien baaide zusters en zwoager vonden loater waark in t zulfde affeer.
Was je gain middenstander, dokter of ambtenoar, den mos je →

Twij wolven

Op n oavend haar n olle Cherokee t mit zien klainzeun over de stried dij binnen in elk mìns aan de gaang is

Hai zee : ”Mien zeun, dij stried wordt oetvochten deur twij wolven dij wie aalmoal binnen in ons hebben”. D’aine is slecht, kwoadhaid, òfgunst, verdrait, spiet, grienderghaid,

Veur de grens

Wiezers kroepen langzoam rond.
Hebben schienboar wel de tied.
Lutje is al sikkom boven.
Grote is nog nait zo wied.
Wachten op de grens van joaren.
Wachten op wat der nait is.
Elk joar willen we dat weer pakken.
Elk joar griepen we ook weer mis.
Tied dij is nait vast te holden,→

Veur de wind…..

laaiwerke
hoog in de lucht
zingt zien verske
veur mie
trappers al stil
broezen bluiende
kezebloumen in
de baarm nog
aalaan veurbie
wat n genot
hier te fietsen
op de weg
langs t knoal
veur de wind
mor dammeet
mot k ook
nog weerom.
over dij rötweg.

Woar is t laand?

Woar is t laand? Hai het zuk t voak òfvroagd in zien geboortelaand, verscheurd deur de oorlog.
t Laand woar je jezulf wezen kinnen en kinder op stroat speulen zunder t gevoar van bommen en sloepschutters, woar je vrij veur joen mainen oetkommen kinnen.
Hai docht dat e t vonden→

Zoltkamp

drij grieze schippers
op t leugenbankje
achter diek
kieken over t wotter,
vertèllen
zunder woorden
woare verhoalen
van veurheer.
“Van Lauwerszee
tot Dollard tou”
zingen ze
nait meer,
dat waarkt heur
op t gemoud,
want Zoltkamp
is gain
Zòltkamp meer
en t wotter
is nou zuit.→

Zummer

De zun kikt mie
wat diezeg aan
as k in de vrougte,
ook woazeg nog
van t minne sloapen,
de nije dag aankiek.
De lucht vaalt
pislaauw
op mie deel
bie d’eerste stap
noar boeten.
D’ol man van t
padje achteroet
komt weer
as elke dag
op fiets veurbie.
Zummer, hèn, buurman !,
ropt e noar

E-mail bie wat nijs?