Openboar vervoer

Ze schoft mit stoulen over de vlouer. Goud dat der viltjes onder de poten zitten, Dat glidt lekker en is ook beter veur t parket en mien geheur. Drij stoulen op n riege. ‘Komst ook in train zitten, opa ?’ Ze zet alvast de pedde op en scharrelt wat rond om te kieken wat der nog meer neudeg is om n train rieden te loaten. ‘ Woar gaaist hìn ?’, vroag ik . ‘Noar “Apedoorn” toch, noar ome Jan’, zegt ze en kikt mie kriegel aan, verboasd over zoveul onneuzelhaid. ‘Goud den, mag k hier zitten ?’ k Goa vast op d’ achterste stoule zitten. ‘Nee, doar mout oma zitten’. Ook dat nog….. gereserveerde ploatsen…… Ik goa n stoule noar veuren. ‘Zo goud ?’ Ze knikt wat òfwezeg, drok bezeg om koartjes bie mekoar te zuiken en de knipper oet te pebaaiern. k Wil groag noar Amsterdam’, woag ik verzichteg. Ze mout der even over denken. ‘Goud, mor we goan eerst noar Apedoorn’. ’Dat mout den mor’, zeg ik. Veul keus heb k nait, liekt mie.’Goan we nou vot ?’ Ik stel mie t weer veul te simpel veur. Oma mout eerst nog oet keuken hoald worden en wordt op de gereserveerde ploatse zet. Zai wil wel mit noar ‘Apedoorn’, dat scheelt weer n bult waark. Wie kriegen nog n koartje en den gaait t loos. De conducteur veraandert net zo makkelk in n machinist en loat t spul op gang kommen. ’Kiek opa, n schoap !’, ropt de machinist boven t geroas van de train oet. ‘Joa, k zai hom !’, roup ik. Schienboar kiek ik oet t verkeerde roam. ‘Nee, dat is toch n peerd !’, zegt ze mit n zucht. Inains, …gierende remmen, train staait stil,….kou op de reels. Machinist vuilt zuk nait te goud om t baaist zulf even aan de kaant te drukken. Den gaait t weer wieder, nait laank meer. ‘Apedoorn !’, heur ik deur de microfoon. De machinist en oma stappen oet, op noar ome Jan. Ik blief zitten. ‘Wie binnen der opa, oetstappen !’ ‘Ik mout noar Amsterdam’, zeg ik. ‘Doar heb k nou gain zin meer in’, zegt de conducteur/ machinist en zet de pedde òf.
‘Ik goa nou n boukje lezen’.
k Schud wat mit de kop. Mooie boudel is dat. Openboar vervoer kin j’op t heden ook nait meer van op aan. NS, Arriva, Noordnet….., t is aalmoal ain pot nat.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren: op 11 juni 1944 in Ol Pekel
Woont in: Noordhörn
Schrift veur: Kreuze
Facebook: https://
www.facebook.com/
henk.deweerd

k bin opgruid onder de rook van de stroketon-
febrieken en boven de schoemloage van t Pekel-
derdaip.
k Heb woond in Winschoot, Grunnen, Auwerd en
vanòf 1977 in Noordhörn.
Van 1968 tot 2005 heb k waarkt in t onderwies,
eerst aan de huishoudschool in Winschoot ,
loater bin k noar de stad goan en bin doar deur
veul fusies op verschillende scholen belaand:
De “ir Van Doorenschool” voor ITO,
“De Noorderkroon”,
t “Rölingcollege”.
Noa de VUT hebben Jan Blaauw en ik de kurses
Grunnegs volgd in Noordhörn.
Wie vonden t wel schier om doar den ook wat mit
te doun en zo is “Kreuze” dus geboren.
Bie tieden schrief ik doar zulf ook wel es wat in.

E-mail bie wat nijs?