Luchtenberg, Kunny

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

Aai-pet

Ze wollen geern baaident blieven. ‘Aai-pet’ zat in rugtaas. Wie nuzzelden ons op baank. Mit n ‘sinderijn’ (appelsien). Filmpjes, spullechies, aai-pet draaide overuren.
Bie n Boeing 747 zee k, dat k doar in zeten haar.
Dou kwam der n vrachtboot→

Aalbum

In dizze coronatied bin k aan t oproemen. Zo vaalt mie t poesieaalbum in handen. Oet 1959 en loater. k Begun te bloadern en kom veul moois tegen. Vèrskes van laifhebbende ollu, opa’s en oma’s en vriendinnen. Mit haand schreven. k Kin ze wel dreumen, mor t is net→

Beeld

Guster laip k in t Metinizaikenhoes en zöcht noar t veulbesproken beeld van n zogende moeke en heur twij kinderkes. In beeldentoen ston van ales en noa even zuiken zaag k ze stoan. Zo laifdevol as n moeke mor mit heur klaaintjes wezen kin. t Beeld was klaain en beslist nait muite→

Boukenkaast

Grait is tiepelzinneg. Ze waarkt in n twijdehaands winkel, mit 40.000 bouken.
Pait zuikt n biezunder bouk, ain zunder letters.
‘Dat bin ik,’ zegt Grait. ‘Kinst mit mie lezen en schrieven.’ Ze lopt op hom tou en smokt hom.
Pait verbalderd, dut →

DigiD

Vraauw was veur daarde moal heur DigiD vergeten.
Zeun haar heur al ais holpen en was der nou zat van. Hai begreep nait dat ze olle gebrukersnoamen bewoard haar, mit wachtwoorden derbie.
t Olle papier kwam der bie. Noa drij moal ging t verkeerd. Ze mos n haalf uur wachten. Aanderdoags→

Doef

in vogeldrinkbak
in toen op grond
zit doef op zien gemak
en spittert in t rond


keudeldoemke wil derbie
mor moakt haildaal gain kaans
doef ropt: ‘dit bad is nou van mie’
want ik bin veul meer maans


doagen loater ligt e doar
as n verropt bultje veren
n grode vogel staark→

Doeken

1981
ik zong:
doeke doeke dije
lekker, lekker vrijen
doek doeke dus
geef mie nou mor n tus (kus)


2021
vandoag
mag ik deur corona
nait ains meer doeken
en dat is veur oma
even hail slim sloeken

Dwaars

t Begon zo. “Oma, mag ik t gevoarleke scheertje?”
“Nee, dizze raais nait, omreden leste moal hestoe ja n stukje van dien hoar ofknipt.” En tegen heur zeun: “t Mout mor even zo, din leert ze t op t beste òf. k Heb nog wel dat aandere scheertje, dij ronde raandjes knipt,” pebaaierde→

Eemsmonds Gemainte-laid

Zel ik nou t Eemsmonds Gemaintelaid (Wijs: Grönnens Laid) even veur joe zingen?’ vroug Mijster zeeman aan Oskerder vogeloars.
‘Nou, vot mor weer!’ gaf de proater tou. ‘Zo as ik al zee, t is toch mien vrije dag!’
Zeeman zette borst oet en balderde over t wad hìn:


Van Zandeweer→

Forum

t Schildergroepke ging noar film in t nije Forum. Op t nippertje waren ze hoast miljounste bezuiker west.
Mit roltrappen gingen ze aal hoger. Boven was n prachteg oetzicht over Stad. Schoondochter zat op pervinziehoes. Ze belden heur, dat vaaier doames boven op t Forum →

Geluk

Klaainzeun ligt in kinderwoagen. Oma zit der noast en kikt. t Jonkje slept.
Din is der lewaai. Voutjes steken onder dekens vandoan. Handjes kommen der bie. Hai pakt zulfs tonen vaast. Handen goan speulen. Vingertjes boegen en strekken.
Oma geniet.
Din stopt e vingertjes→

Goldvizzen

Klaainzeun haar veureg joar n goldvis veur zien joardag kregen, Mister D.
Ollu waren der minder blied mit, mor dat veraanderde. As vis soavends brobbelde en rondzwom, was t noflek.
Dou kreeg vis swaarde stippen. Zeun kocht n aquarium. Mor t was te loat en nou is Mister D. der→

Haand

k Bin slim wies mit mien handen. Nait onbelangriek veur mien affeer. Ruggen en nekken heb k onder handen had.
Noast wrieven en kniepen was k geern kreatief. Deur taiken en vaarven, gaf k mien leven kleur. Leste joaren is t schrieven der bie komen. t Moakt mien kop leeg.
n Stevege→

Happy Stones

t Is tegenswoordeg n nije hobby. Mìnsen vaarven stainen, zetten der n tekst op en verstoppen ze. n Aander dij stain vindt, mag hom holden of weer bezied stoppen. t Overkwam mie lesten. Bie n klaain boomke zag k n stain mit Happy Stone derop en wat lözze letters van òfzender. →

Hond

Dizze zummer haren wie hond van kinder in hoes. Hoast drij week. t Was even wennen. Deuren dichtholden, aans was ze zo vot. Wie laipen mit hond, drijmoal doags, kwamen buren ook mit hond tegen en mouken proatje.
Hond kon n poar kunstjes, zo as zit-poot-high five. Bie NEE gaf→

Iesboan

As k n gruine iesboan zai, dwoal k òf noar vrouger, dou je swinters nog scheuveln konden en meziek over t dörp klonk.
Soavends nuigde n lichte vlek in lucht mie. Boan was open. Op fiets over snijproeksel sjeesde k din nog noar boan. k Mos om haalf negen thoes wezen. Voak bleef →

Jannewoarie 2021

Zundagmörn is toen haildal wit, net as vrouger. t Haart moakt n spronkje, k wil noar boeten. Ale bladjes hebben n loagje snij, t blaikveld is spierwit. Vogeltjes vlaigen òf en aan op zuik noar n moaltje. Ze hippen op takjes, snij vaalt deròf. Lucht is graauwgries en het nog →

Klaid

Bie supermaart binnen vlouerklaiden in rekloame. n Vraauw, mit n oprold klaid onder aarm, zegt tegen kassajuvver: ‘t Paast nait.’
‘Wat paast nait?’
‘t Klaid.’
‘Heb ie kassabon nog? Loat mor stoan, k dou der wel n braifke →

Logé

Klaainzeun kwam veur t eerst lozaaiern. t Leek goud te goan. Noa t veurlezen kroop e der lekker in.


Mor was der ook zo weer oet.
Hai haar snok. Wie hilden ons oam in en deden t spultje: snok en ik gingen over t meer, snok bleef weg en ik kwam weer.
Wat loater ston e weer in koamer en →

n Iesvogel

n Iesvogel in Vraiskelo
dij was verdwoald en dat kwam zo
aigenlieks worden z’hier nait geboren
mor dizze haar zien bril verloren
dus hai kuurde Vrais en Low
doar is vaast wel ies en zo
doarom zaailde hai omdeel
beneden keek e nog wat scheel
vogel haar hom goud verkeken→

Ondergoud

Bie Hema loop k wat te snuustern maank t ondergoud. Doar is ook n oldere vraauw en k moak n proatje. k Haar al zain dat ze aan t zuiken was.
n Jongeman is aan t vakken vullen en ropt: ‘In dij houk ligt lingerie.’
Tegen mie dut ze heur beklag. ‘Lingerie, k kin ja→

Optocht

Pop veur optochtwoagen aanklaiden ging nait vanzulf. Vraauwlu waren aan t naaien. n Poar mit haand en n zakkennaal. Buurvraauw tjoekte op t mesien en mouk n maauw. Veur wizzeghaid lait ze stof der aan zitten. En dou zat boudel dubbel. t Spul mos weer lös en overnijs naaid worden.→

Pakkeloazie

Dizze zummer op vekaanzie was t allain n kwestie van rugzak inpakken. Drij snoeren veur fototoustel, gleerbred en t deuske veur t geheurapperoat. En koa- beltjes veur mobieltjes. Fototoustel, oordoppen en tillefoon derbie in. Leesbril, mien veròfkiekbril en twij zunnebrillen.→

Poaske-aaier

Opapoashoas haar aaier in toen verstopt veur klaainkinder. t Mos nait te stoer wezen.
Dag derveur haren wie n stieg (20) widde aaier van aigen hounder vaarfd. Bloumen, vlinders en Minecraft-popkes kwamen derop. t Perbleem was dat elk zien aigen aai vinden wol. Poashoas→

Printerinkt

Printerinkt was op, k haar slim verlet, t ding ston al n week dreug. k Haar mien Geert drij moal vroagd of e swaarde inkt veur mie hoalen wol, hai dee t nait. Din zulf mor noar winkel.
Ze zollen t veur mie bestellen, aanderdoags kon k t ophoalen. Dat schoot mie deur.
Twij doagen →

Raaizeger

Zundagoavend moakt mien Geert nog n rondje op fiets, as der n auto noast hom stil holdt. t Is duuster. n Man draait t roamke omdeel en vragt of hier t industrieterraain is. ‘k Heb net n man bie traain oppikt, dij mos hier wezen. Mor alles is doar oet en dood.’ n Man →

Rebulie

Veureg joar kwamen der zes kukens bie in t hounderhok. Kukens werren hounder
en begonnen aaier te leggen. Hoan stuurde zien aigen hìnnen aan.
Koppeltje nijen dee t aans. Voak belandde n aai op grond. Sums pikten ze t stukkend, t wer nou tied veur n leghok, mit drij vakken. Eerst→

Regenjaas

In t dörp was oetverkoop en k zag n regenjaas in t rek. Nait dat k ain neudeg was, mor k was zat van donkerblaauw en swaart. Dit was wel even wat aans: n lichte ondergrond en grille strepen der dwaars overhìn. Toch mor even pazen. t Leek schier en paasde persies. Koop ging deur en→

Schipperskind

vrouger dou was t aarmou troef
kropen veul mìnsen op n kloetje
zaten in n veul te klaaine roem
haren zulfs gain tied veur n doetje


ale doagen was t haard waarken
pa en moeke haren strìngen stief
zörgen om kinder zulfs de staarken
haren ìnkeld polten om t lief


waren gain sìnten,→

Singelier

Zundagnommerdag op Noordpolderziel. n Vraauw zit op t bankje bie t Wad. Zichtboar in gedachten, k steur heur nait.
Pas as ze opstaait, zeg k: ‘t Wad is aaltied weer mooi, hè?’
Ze zegt: ‘Mien man is hier verstreud, dat wol e zulf, en nou bin k hier veur t eerst→

Snoetlap

Al hoast twij joar lopen wie deur corona mit n lap veur snoet.
d’Eersten mouk ik zulf, mor dou t aal laanger duurde, werden regels strikter. Elk laip nou mit n echte bekdek.
Dou k n moal winkel in kwam, was k nait herkenboar. k Zee moi, mor k kreeg gain antwoord. t Mìns zaag→

t Boomke

t Laip tegen kerstdoagen. In t grode bos waren al verschaaiden kerstbomen reud.
Groten en klaainen, dikken en dunnen, aalmoal gelieke gruin en dik in naalden. Nou ston der ook n wit boomke tussen en juust dij wer nait oetkozen.

Boom begreep der niks van, woarom ze hom nou stoan→

t Gele toaveltje

t Gele toaveltje ston aaid bie Grootmoe in keuken. Noast t aanrecht mit n gedientje deronder. Bovenop ston t petreuliestel, doar ze heur droadjesvlaais urenlaank suddern lait. Net as heur rode stainpeerkes in paan en dat rook din zo lekker as je keuken in kwamen. Der lag →

t Hoes

As k noar t dörp fiets, zai k n dikke kroan in toen van t hoes stoan. Bie noavroag bliekt dat t mit eerdbevens te moaken het. Haile boudel gaait op schop.


Dit hoes was baauwd oet laifde en gezelleghaid, n plek veur elkenain. Nou zit ter n groot gat in t dak, woar rommel deur noar boeten→

Touvaal?

Elke moal as k laans spaigel loop, is der wat mit. Op n naacht overspuilt mie n vremd gevuil. Net of e mie ropt. Veurdat k der op verdacht bin, stoa k aan achterkaant van spaigel. k Zai n netwaark van gaangen veur mie. Nijsgiereg goa k ain gaang in. k Heur allain getik van wotter.→

Tradities

Doagen zo tussen Kerst en Nijjoar geven mie n biezunder gevuil. k Heb wìnst noar dij der nait meer binnen. Mor t leven gaait deur en as k mien kerstspul van zolder hoal, begunt t mainsttied al. Grode rooie baal van middelste zeun hang k as eerste op en n aigen gemoakte kerstman→

Verkeerd verbonden

Bie thoeskomst noa n poar doagen vot, wil k even oet gewoonte voice-mail òfluustern.
Om tien over elf het vandoag taande Marie beld. Ze holdt n wat vremd verhoal. ‘Ja, hier mit taande Marie, hou is t bie joe? k Heb al laank niks meer heurd en heb al zo voak aan joe docht. En aan mien→

Veujoarstoen

vogels zingen
knoppen springen
in mien toen


kikkers kwakken
aalmoal slakken
in mien toen


t blaikveld maaien
worrels zaaien
in zien toen


din komt t duuster
stil as n pluuster
in ons toen

Wonder

Of wie op kroamveziede kommen. Bie schoondochter. Huh?!
Ze hebben drij peerden. Ain olle sloof, n groot peerd mit gebruuksaanwiezen en sinds twij moand n mooi gries peerdje. Nait aal te groot, mor veur kinder om op te rieden. Dat haren ze al doan, mit bainen wied oetzied, →

E-mail bie wat nijs?