Forum

t Schildergroepke ging noar film in t nije Forum. Op t nippertje waren ze hoast miljounste bezuiker west.
Mit roltrappen gingen ze aal hoger. Boven was n prachteg oetzicht over Stad. Schoondochter zat op pervinziehoes. Ze belden heur, dat vaaier doames boven op t Forum stonden.
Op verdaipen 5 was bieskoop. Mit kovvie en n krìndebol laiten doames heur in t pluche zakken. Stadsbus zol ze weer noar Kardinge brengen. Lien 3 ree heur veur neus vot. Din volgende mor, zunder te zain dat dij noar Haarkstee ging. Bie t Groot Zaikenhoes binnen ze oetstapt. Vaaier pervinzioaltjes in Stad.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

E-mail bie wat nijs?