Uildriks, Cor

Woont in: Sapmeer

“Ie lezen regelmoateg wel wat van mien haand in
Kreuze en Dideldom. Ik bin in 1958 geboren in t mooie dörp
Slochter en ben der ook opgruid. Dou ik 15 was,
binnen we verhoesd noar Sapmeer en doar woon
ik nog aaltied mit mien vraauw. t Schrieven zit in
mien bloud en gaait vanzulf, zowel in t Grunnegs
as in t Nederlands. Ik waark as sjeffeur bie de dok-
tersdainst en doar heb ik hail wat anekdotische
verhoaltjes over schreven. In 2011 is n boukje oet-
kommen mit 75 van dij verhoaltjes over mien
waark. Ik bin nou bezig mit n boukje in t Grunnegs
dij hopelk noa de vekaansies oetkomt. Ik heb ook
wel waark stoan op Klunderloa en Dideldom. Ver-
der heb ik n column in n pergram op Radio Haren
en bin ik wel ais te gast bie Toezeboudel op Radio
Komnij. Ik heb n bult oardeghaid aan mien
schrieverij en gelukkeg aander lu ook, dat ver-
neem ik deur de reaksies dij ik krieg via mail
of as reaksie op facebouk. Mien aandere gro-
de hobby is de EHBO-verainen “Sappemeer”
woar ik de grondlegger van bin en woar ik ook
les geef, k vin t hartstikke belangriek dat min-
sen waiten wat ze doun mouten as zuch n
noodgeval veurdut. Ik vin t prachteg zo as t
gaait en ik hoop dat Kreuze nog laank wieder
gaait.
Geboren: Slochter, 1958
Woont in: Sapmeer
Schrift veur: Dideldom
Klunderloa
Kreuze
Bouk: Huisartsenchauffeur met een
knipoog
(Free Musketeers, 2011

Uildriks

Bella

Wie hebben n logé, noamelk d’hond van ons zeun en schoondochter. “Wie goan n poar doage weg, pa,” zeden ze, “willen joe den wel op d’hond pazen?”
“Joa hor,” ruip de vraauw vot, “breng hom mor.” Kin ze makkelk zeggen ook, want zai gaait der toch nait mit bie stroade.→

Daarms

Mien oompie Gerrit het wat last van overgewicht, hai wiet dat aan zien leeftied en nait aan de kookkunsten van taande Ellie en de met- en leverworst van de slachter. Hai is al n poar keer mit n dieet begonnen en der ieder bod net zo gaauw weer mit oetschaaid.
“Mout ik mie op mien→

De laifde veur dien kind

De laifde veur dien kind
Dat is aiglieks n wonder
Mor t is toch hail gewoon
En dien kind kin der nait zunder


De laifde veur dien kind
Kin hail veul verdroagen
Ook al trapt e die op t haart
Doe vergefst t zunder kloagen


De laifde veur dien kind
Dij blifst doe altied geven
Omdast doe→

Diepvries

t Is weer zo wied, n kennis van ons dai het een volkstoentje en zo in augustes den het hai van alles kloar. Om de hoaverklap den komt hai weer wat brengen en wie nemen t geern aan, want t gaait zo de diepvries in. Zo hebben wie dikke spekbonen en robaiten, rooie zummerkool en praai.→

Dikdoun in toene

Ik luip mit mien dainblad vol mit borden en sousjes en messen en vörken noar boeten tou, hail omzichtig want t was ja abmoal breekboar spul.
Teake en Cato, woar wie al joaren bevrund mit wassen, zollen der tegen een uur of aachte wezen en den zollen wie mit n ander dik doun in toene.→

Doe en ik

As doe n vogeltje wast
den vloog ik mit die mit
As doe n ekkelboom wast
den klom ik in dien takken
As doe n wottergolfje wast
den zwom ik die in muide
en as doe allain wezen wilst
den dou ik lichten oet
Mor as doe den verdraiteg bist
en misschain begunst te blèren
den bin ik van de leg→

Domme kou

n Glènrooie zunne verschient aan de kim
Verspraait langzoam zien licht over t waailand
Woar in dunne opstiegende dook
n Koppel koien herkaauwend ligt in t zaand


t Is ja n aibels mooi gezicht
Zoas dat deur n ander ligt en lopt
Kleur en ras dat moakt ja nait oet
Roodbonte kou of →

Eerste pries

Zoas ie waiten lu, ik bin ja joaren toerbussjeffeur west en oet dij tied komt dit verhoal.

t Was smörns om vaaier uur da’k tot bêrre oet mos, omreden vandoag mos ik ja mit n visploug op stap.
Ik kon kaalm aan doun, de minsen dij ik ophoalen mos wazzen nait zo wied van hoes.→

Feenstroa

Ik bin ja joaren toerbussjefeur west, oet dij tied komt dit verhoal.
“Genoat …. zo klonk t vrouger in de stroaten…. Genoat ….. k heb mooie dikke, t gaait per kop.”
Ede blérde mit zien genoat haard oet de luudsprekers van mien bus en vraauw Kaaizer, dij noast→

Gebed

Der was ais een old wiefke
Vroom en streng reformeerd
Dij ging altied lopend noar kerk
Want zo haar ze dat ja leerd


Nait dat ze heur fietse
Noeit broeken mag
Dat mag ja zes doagen in week
Allint nait op zundag


Mor op dizze zundag
Haar ze wel veul pech
Der ston een dikke poeste wind→

Gerrit zien hounder

As ons kinder joareg wazzen den mochten zai altied kaizen wat wie dij dag eten gingen, en vandoage was Geert joareg.
Veurdat ik hom felisitaaiern kon ruip hai “wie eten vandoage pankouk”.
En doarom ston ik om een uur of twaalm mit n aai in de handen veur t beslag→

Goldvis krigt gain oam

Dou mien olste zeun Kloas Jan zesse wuir haar hai moar ain wèns.
“Pa mag ik veur mien verjoardag wel n goldviske, Kees drij stroaten wiederop het der ook aine en dat vind ik ja aibels mooi.”
“Kloas Jan”, zee ik, “doe waist dat ik doar nait mit→

Haarfst

De boeren hebben t laand weer leeg
Ze plougen alvast veur aankomt joar
De zunne schient mor t is nait waarm
Schustain vegen den binnen wie kloar


De haarfst let van zug spreken
De kleuren van t blad, kiek mor ais rond
Regen en wind de tied van t joar
Podstoulen schaiten oet de grond→

Haarfstmeziek

Je heuren t deur de bloader
Neuten mor nait van n boom
t Is n symfonie van kleuren
En geluden droagen deur de wind
Dempt deur n tapijt van de haarfst
Broezend deur gras en stroeken
Je heuren t floitend deur de takken
Mor je kinnen der niks van broeken
Ieder joar om zulfde tied
Den→

Hobbelpeerd


‘Hobbelpeerd’ is een kort laidje dat zug aiweg herhoalen kin .
Ons kinder konden der vrouger nait genog
van kriegen. Hai wordt ook wel in t hollands zongen.


Hai gaait as volgt:


Hobbelpeerd.
Constans het n hobbelpeerd
Zunder kop en zunder steert
Hai ree doarmit de koamer rond→

Jehova

As bie ons op zundagmörgen om haalf elf de deurbelle gaait, vroag ik mie vot oaf wel dat wel nait wezen kin.
Omdat ik t nogal drôk haar mit eerappels schillen veur t waarm eten vruig ik aan de vraauw of zai even kieken wol.

Twij tellen loater is ze weer in koamer, “t Is veur→

Kees

In de toene luip n toompke hounder
Veuraan luip Kees de trötse hoan
Aal mörgens om pesies vief uur
Ston hai op tonen en luit zien stem goan.

De noabers dij konden t lewaai nait aan
Ze smeten hom van alles noar de kop
Mor Kees gaf gain krimp en veruide gain veer
En kraaide en koakelde→

Kerstdoagen

Mit n drup aan neuze kom ik oet de iezege kolle weer in hoes, mit n dikke aarm vol bongelholt wat bestemd is veur de holtkaggel. t Vrust 11 groaden en t is n mooie heldere dag,de zunne schient en klaaine wolkjes oazem kommen oet joen mond as je boeten binnen.
t Is eerste kerstdag→

Keuzemenu

“Televizie dud nait meer”, zee de vraauw dou ik thoes kwam van t waark.
“Hest reken wel betoald den?”, vruig ik.
“Tuurlijk”, zee zai, “dat is ja t eerste woar ik noar keken heb.”
“Nou ik zel noa t eten wel even kieken→

Levensvlamme

Als de vlamme in hom wat minder wordt
Hai t nait meer kloar hollen kin
De herinnern van guster verdwient
En hai wordt langzoamaan toch wat min

Ieder bod as doe bie hom komst
En de vlamme aal eerder vervoagt
Hai kin die nog wel, allain nait bie noam
En die deurlopend alles opnais→

Liestersmidse

Gewoon n deurdeweekse dag, de vraauw was om boodschop en ik was in toene zitten goan mit n boukje, t was ja mien eerste vekaansiedag.
t Was aibels mooi weer de zunne scheen en achter in toene bie de volliere op de raand van t gras doar hebben wie zo’n schommelbankje stoan,→

Lutje vogel

Op zien takje doar in t gruin
zit vrolek veur zich oet te kieken
zuzoiend in de waarme wind
n piepklain vogeltje te piepen


Hai holdt zuch vast mit baaide pootjes,
zo holdt hai de bewegen in toom
mit op d’achtergrond de rose bloumkes
van dai olle pereboom


Zunnestroalen breken→

Meziek

De allerbeste tonen
Van een prachtig laid
Dai kroepen joe onder t vel
Ik wait dat t nait gait

De mooie zaachte tonen
Van toetsen zwaart of wit
Trommelvellen dai trillen
De tonen dai nemen mie mit

Je zain ze sikkom zweven
Een golving in de locht
Van noa trilende snoaren
Op doedelzak→

Mieghommels

Zundagmörgen: ik zit mit n spannend bouk, n lekker kop kovvie en n plak kouk op de baank in koamer.
Leutje Geert hed vannacht bie Opoe sloapen dus dij is der nait, Kloas Jan de oldste zit aan de grode toavel mit legoblokjes te speulen, t is n rustige zundag.

In de verte heur ik mien→

Miemern

De zunne flakkert deur t blad van boom
en vaalt op grond as puzzelstukjes licht.
Ik zit mit mien rug tegen zien dikke stam,
n aander boom benìmt mie t zicht.


In dizze tegenwoordege tied mit jachteghaid
bekommern mìnsen zich nait meer om netuur.
t Gaait om hebben, kriegen en →

Mien Jongste

Ik zai hom zitten op baank veur t glas,
de zunne schient op zien gezicht.
Ik zai de gliekenis in t prefiel,
haalf in de schare, verder in zaacht licht.


Dezulfde krullege kop mit hoar,
de koeltjes in zien wangen.
Dezulfde schoapachtege laag om zien mond
en aalweg perbaaiern →

Mien jonkje

Doe most op bèr mien Laaiverd t is zeuven uur
Mamme het die kloar mokt veur de nacht
Kropst nog eefkes bie mie op schoot
Doemke in de mond en t hoar nog nat

Doe rokst lekker noar potje zaipe
Holst de ogen nait lös bie mie op aarm
Omstandeg droag ik die noar boven
Kroekje in bèrre, t →

Mien Opoe

t Olle klokje tikt rusteg aan de muur
De waarmte komt joe in de muid
Klonje en kovvie, doar rokt het noar
Op t schoaltje op toavel ligt wat fruit


Mit veul muite komt opoe in t ind
Om met trillende haand in te schenken
“Moust der ook een koekje bie?”
Tromke staait in de zunne te blinken→

Mit boksem op hakken

“Ik heb t veur nander”, bulkte de vraauw, ik schrok der glad van want ze zat geliek noast mie achter de kompjoeter en ik lag op knijen veur de holtkaggel om de aaske der oet te hoalen.
Groots kiekt ze mie aan en begunt te laachen, “bist net n schösstainveger→

Mithelpen

t Was maaimoand en den kommen bie mie altied de toenkriebels, dus dou ik op n moandag vrij was besloot ik dat ik mor ais in toen aan loop mos.

De heege mos knipt worden, t gras maait, de bloumen schovveld, der was genog te doun.
Mien olste zeun Kloas Jan was noar schoule en de klainste,→

Mooie luchten

Hai staait stil op een zandloane
Want hai zugt zo’n mooie lucht
De zunne schient tegen de wolken
En swaalfkes scheren in neerwoartse vlucht


Dit is zien eerste vrije dag
Woarin hai haildal niks meer dut
Noa viemvatteg joar waarken
Mog hai ja eindelk mit de vut


Nait meer vroug→

Mouderdag

Moeke blief nou mor lekker liggen
Ik mok veur die n kopke thee
Een zaacht kookt aaigie en stoet
De kraande van guster en ik ben tevree


Omstandig mit dainblad bie trap op
Zunder te graimen zet ik bred op deel
Deur van sloapkoamer op n kier in t haalfdonker
Zel ze nog sloapen t haart→

Narrege ol kirrel

Wat zain joe zusters…..wat zain joe
Wat denk je aiglieks …..as je noar mie kieken
Een narrege ol kirrel…….ook nait goud wies
Mit oafwezege ogen…..dai kieken in t niets


Dai graimt mit zien eten….en geft gain antwoord
As joe tegen hom bulken…wel even perbaaiern hor
Dai schienboar→

Noar Stad

“Voruit”, zee de vraauw en porde mie aan.
“Wat is der den”, zee ik en keek op van mien kraande.
“Goa die himmeln, want wie goan dammee noar Stad.”

Ik zat nog in mien nachtgoud bie de groode toavel t dagblad te lezen.
“Bist nait →

Oabreham

Ik heb hom nou zain
Hai is wel wat filain
Het dee verder nait zeer
Mor ik dou het nait weer

Doe bist haalf antiek
Oalder den ik liek
Mor dit heb ik hoald
Summige worden nait zo oald

Ik gai storigaan deur
Want ik hol nait van gezeur
In toene een pop
Mien kinder binnen top

Zai haren het→

Oetloaten

Hai zit doar veur deure
en kiekt of ik hom wel heurde.
Schait op bist toch nait scheel,
nog even en ik leg die t op deel.


Mit n zucht kom ik in t ènne,
t is ook aaltied n ellènne.
Net as t nais begunt,
wordt mie dat deur hom nait gund.


t Is boeten ja hartstikke kold,
gemainte-auto streut→

Olle bonken

Taande Ellie belde mit de mitdailen dat oom Gerrit van trap ofvalen was en dat ze nou mit hom in t zaikenhoes zat. “Kinst ons weer ophoalen mienjong,” vruig ze, “want wie binnen mit zaikenauto hèngoan, mor dij brengen ons nait weerom.” Ik stemde tou en vruig woar ze wazzen. →

Om en in hoes

Dit verhoal speult aan t einde van de joaren zesteg.

Vrouger woonden wie in t prachtege dörpke Slochter. In dai tied was der op zo’n dörpke nog hail wat dividoatsie, as ik der tegenwoordeg deurhen rie dìn is t der doods. Winkels binnen der nait meer, terwiel der in ons tied juust→

Onweer

t Knittert en t vlamt
Mien vraauw zit as verlamd
Rechtop in ons bèr
Gai sloapen zeg ik t is nog ver


Misschain gaait t nog wel over
De wind oelt deur t lover
Kist mie wat ik gaai in koamer
Donar smit weer mit zien hoamer


t Regent boeten ja jong katten
Bèr is leeg ik ken t nait vatten
Ik →

Opoes eerbaaien

“Ik goa noar Opoe hur”, bulkte ik.
“Oetkieken hé”, zee moeke, en neem dizze stoet vot mor even mit den kin Opoe ja weer n zetje veuroet.
Hinkeld gong ik mit mien klomkes aan richten toren, doar woonde opoe liek tegenover.
Wie nuimden heur den ook →

Piercing

t Was aibels mooi weer en k haar òfsproken mit mien kammeroad Teake dat wie aan t vissen gingen. Nou bin ik al joaren nait meer aan t vissen west en k haar ook gain visraive meer. ‘Mout je gain visakte hebben?’ vruig ik Taeke. ‘En kin je dij nog gewoon op t postketoor→

Plof

“Teake het beld”, zegt de vraauw, as k in hoes kom veur n kop kovvie. Ik bin drok hin de weer om toene schier te kriegen. k Haar t gras al maaid en d’hege knipt en ik was aan t schovveln dou de vraauw mie ruip.
“Wat mos hai den?”, zee ik (ie mouten waiten Teake en Cato binnen goie→

Reanimoatsie

Ik heb joe wel ais eerder verteld lu, van mien oompie Gerrit en taande Ellie oet Sibboeren. Op n oavend, dou ze mit heur baaide zaten te rummikuppen, begon Taande Ellie in ainen over dat ze toch stoareg aan wat op leeftied kwammen. “Stel”, zee ze tegen oom Gerrit, “dat ik veur→

Regenwurm

Kwait nog goud, tis dunkt mie omenbie 20 joar leden dat ik tegen oavend hén nog even achter t hoes in de zunne zat.

t Haar snommerdoags nog n stoevertje regent en dat kon je roeken.
“Oh man wat roekt dat lekker”, zee ik tegen de vraauw dij noast mie zat, zai wast hailndaal→

Rötdag

Ie hebben dat misschain ook wel ais
dai doagen dat niks wil vlotten
As joe smörgens oet bère kommen
Verneem je t al nareg tot op de botten


Vanof dai tied gaait alles mis
t is stainkold kaggel is oet
melk veur Brinta is kepot
en der is in t haile hoes gain stoet


Kovvie den mor, stik,→

Sauzen

Terwiel de vraauw in t rond kikt in koamer, zegt ze: “Ik bin eigelk wel oetkeken op de kleuren van de muren.” “Oh god …”, denk ik, “doar goan we weer….” “Moust ais luustern mienjong”, zegt ze, “doe bist eerdoags ja twai weke vrij. Kinst den muren nait even sauzen?”
“Ach”, perbaaier→

Schemer

De klokke luudt, ik heur hom goud
De zunne vaalt achter de kim
De krunen van de dikke bomen
Verdwienen in de nevel van de schemer


In t verschait klinken de zaachte tonen
Van n ainzoame muzikant
Zaacht de dag bekronen
En de rust dij vaalt over t laand


Kop wat schaif in de leste stroale→

Schommelstoul

Op zolder bie ons opoe
Doar ston n hail ol stoul
En as je der in zitten gingen
Den gaf dat n roar gevuil


Dai stoule dai bewoog
Noar veur en den noar achter
t Was ja ook een schommelstoul
Hail haard of juust wat zachter


Mien opa zat der altied in
Stief van de rummetiek
Veurzichteg ging→

Soldoat

Tröts was e op zien soldoatenpak
Oons buurjong Frans krekt 21 joar
Ik goa zotterdag noar n ver laand
Om vijanden doar te verjoagen


Ik gai de minsen doar ja helpen
Van gevoar haar hai noeit heurd
Wees mor veurzichteg mienjong
Veur das t waist bist aan de beurt


Zien pa en moe brochten→

Stoere kirrels

Zoas ie waiten bin ik ja joaren toerbus-sjeffeur west, oet dij tied komt dit verhoal.

Dou tillefoon ging docht ik doar gaait mien vrije week en ik haar weer ais geliek. Aan de aander kaant van de liene was mien boas, “joa”, zee hai, “Ik wait dast doe vrij →

Sunte Meerten

Vrouger as t noar 11 november luip, den wazzen wie op schaule ja al weer drôk in de weer mit t moaken van n lampionegie.
Der wui plakt en knipt dat het n laive lust was. Mit n prikkertje ging wie roamkes oetprikken en den wuir der van dat gekleurde pepier achter plakt. In n leeg luciferdeuske→

Suntnikloastied

In tied dat Suntnikloas nog gewoon holden wér en nait verdrongen draaigde te worden deur kerstdoagen, was je altied n week van teveurn al nait recht meer op glee.
Ik wait nog wel dou ik n joar of zesse was, in 1964 was dat, der n haile boudel van mokt wer.
t Luip joe zon beetje glad→

Swieniegel

Doar komt zai aan, hail veurzichteg.
Blift eemkes stoan en kikt wat spichteg.
Snuvvelt mit heur laange neus
in de lucht en moakt heur keus.


Zel zai links of rechtsom goan?
Nee, zai blift nog eemkes stoan.
t Is ook stoer mit aal dai geuren!
Omslachteg n poar stapkes noar veuren.→

t Is tied

Al dij schelpkes doar op t strand
Aanspould deur de branding
Dat binnen abmoal lege hoeske
Woarvan de aigender onlangs vot ging

Je vroagen joe oaf woar binnen ze bleven
Het heur femilie der wel van heurt
Of binnen ze moar inains verdwenen
In t ongewisse de zee in sleurt.

Het →

t Wad

Ik kiek oet over t wad
Wat is dat n mooie ploat
Veur de pier is t sliekerg glad
In de verte n boot vol genoat

Je roeken de zee zien zilte geur
En koapen roupen nander tou
De locht het n purperroze kleur
anderkaant diek beuld n kou

Och wat lekker al dij geuren
Gain minsen mit heur gereer→

Thoes

Ook al bistoe wied van hoes
En zuikstoe in donkere nacht
Noar n stee woarstoe rusten kinst
Wait dat thoes n bèrre wacht


Twai poar handen om die te helpen
Twai stemmen vol bliedschop
Dai helder noar die roupen
Kom mor, welkom thoes


Dai die vangen mit open aarms
Woarstoe rust en→

Toerbus

Ik bin ja joaren toerbus sjeffeur west en ik ree in dij tied allerhande raiskes. Ik ging wel meerdoagse raaisen moaken moar ook wel dagtochtkes.

Maisttied den gongen wie de raiskes wel organisaaiern moar zo nou en din dee de raaisclub dat zulf.
Zo ook bie de raaisclub dij ik→

Tommie

t Was een zotterdagoavend in oktober en t was al duuster boeten, dou deurbelle ging. Dou ik bie de deure kwam ston mien schoonmoeke der veur zo nat as n verzopen kat t woater luip van heur plestiek kopdoukje oaf zo in de schounen.

“God”, zee ik, “t kon wel →

Verrazzen

Mien vraauw en ik hebben een poar goie vrunden woar wie al wel datteg joar mit omgoan.
Teake en Cato haiten ze en wie wazzen op n moandagnommerdag bie heur omreden dat ik Taeke even helpen zol om n vogelhok te spiekeren.

Zoals altied muiken wie der een hoop plezaaier bie, wie →

Versloapen

t Is elf uur, ik goa op berre,
eerst nog n bloadje lezen…
Der weer oet, mout noar t hoeske!
Aans dou ik t…, dat zol wat wezen…


Nog even bie koulkaast laangs,
dat stokje pizza van vanmiddag…
t Is wel kold, nou ja, t is nait aans,
mor goud dat ik t nog zag…


Vot, ook nog n glas melk mit hunneg.→

Vlinder

Moi lutje vlinder
mit dien dunne
iele vleugeltjes
mooi wondertje
van de natuur


Vlaig mor in de locht
zunder laidsels
haildal zoas doe wilst
dien leventje
is mor kört


Doarom
kleureg vlindertje
worst doe droagen
deur de wind
aan mien oog
onttrokken

Waarmte

Waarmte dat krieg je van de zunne
Of van kaggel as hai braandt
Ook van haard runnen krieg je t waarm
Mor waarmte komt ook oet joen haart


Waarmte kinnen joe vuilen
En sums kin je t zulfs zain
Waarmte mout je hail veul geven
En nait kold blieven as n stain


As je hail veul waarmte oetdailen→

Wanneer k mien ogen dicht dou

Wanneer k mien ogen dicht dou
Din zai k die nog stoan
k Heur din nog dien stem
En loat die nog nait goan


Wanneer k mien ogen dicht dou
Din wil k die geern geven
Geven wastoe verdaind hest
Mor dat kin k nait want dat is t leven


Wanneer k mien ogen dicht dou
Din vuil k daip binnen in
De vrezelke→

Wat n mazzel

Ik heb ja joaren op toerbus reden, oet dij tied komt dit verhoal.

t Was dinsdag acht uur smörgens dou ik euliestok oet carter trok om zo t paail te kontroleren.
Over n haalf uur mos ik bie t postketoor wezen om de eerste minsen op te pikken veur n dagtripke noar Duutslaand.
t Was→

Wielrennen

Fietsen van Haren in Grunnen noar Haren in Duutsland, aal mit aal zo’n 150 kilometer, je mouten der mor zin in hebben. t Is n haile prestoatie en je mouten mor ofwachten wat t weer dut, of t gluiend hait is of jong katten regent, want veul meer weertypen heb we nait hier →

Winkelweek

Bie oons in t dörp doar wazzen vrouger nog de wereld winkels. Je haren krudenier, melkboer, slachter, bakker, dreugist en t mannefeturenwinkeltje, n gruinteboer en n smid enz.
Deur aal dai winkeltjes was der ook n haile socioale soamheureghaid. As je bosschoppen doun →

Youri

Doe bist ja zo klaain
Beetje rimpeld
Mor dat zugt gainain
n Rood blosje op dien wang
Blaauw mutsje op dien kopje
Zo teder en zo fien
Ik heb dien noam al lezen
Joa … doe moust mien klainzeun wezen
Youri hebben dien ollen die nuimd
Mooie noam veur n prachteg jong
Ik bin tröts doe bist→

Zo voader zo zeun

Ik wait nog wel dou ik n joar of twaalm was dat ik n lampenradio en n ploatenspeuler kocht haar veur vief gulden.
Ik was der ja aibels gelokkeg mit, ik haar de haile boudel boven op mien sloapkoamer stoan en t ding haar gain tied om oaf te koulen.

De radio was van Blaupunkt en haar→

Zunne

Ik vuil de zunne in mien rug
De waarmte vuil ik vot
Kiek oet noar de kommende dag
Neem de kleuren in mie op


t Is ja aibels mooi
Dai rooie baal van vuur
Het gevuil van kracht
De kracht van de natuur


t Verwaarmt joen liggoam
En t heft de duusternis
t Verdrift de nacht
Deurdat der daglicht→

E-mail bie wat nijs?