Nienhuis, Ingeborg

Ingeborg Nienhuis (1981) Schrift verhoalen in de Grunneger toal en in t Ollands. Heur Grunnegstoalegs debuut Schoem of De Voarende Zoltkamper (t Grunneger Bouk standoardtoal, 2020) wur nomineerd veur Beste Grunneger Bouk, en ook heur Ollandse debuut Randfiguren (Ambilicious, 2021) wur goud ontvangen. In 2022 wint de schriefster de Nedersaksische schriefwedstried in Drenthe. Begun 2023 staait Hoeze Toenbaauw (Uitgeverij Vliedorp), t twijde Grunnegstoalege bouk van Ingeborg, op de shortlist van Dagblad van het Noorden Streektoalpriezen over t joar 2022.

Beholden

As ik stampvolle voelnispuut te asemmer oet sjor, heur ik ain zingen. t Is Nijntje, dij onderien puut belaand is. Mien lutjevent kikt noar puut en trekt mit lip. Guster gooide hai zien drinkvleske derien, zag ik krekt op tied.
Ik bedapper mie en daip Nijntje op oet de swienerommel→

De Slimste Mens

Ien studio housten kandidoaten noa wat prakkezaaiern heur oplözzens monkelnd op, terwiel dat zai thoes smui t aine noa t aander goie antwoord geft.
‘Het scheikundige element voor goud?’ ‘AU!’
‘De eerste vrouwelijke minister van Nederland?’ ‘Marga Klompé!’
‘Nachtschoade!’→

Die aanstellerige Groningers

‘Dat gejank van die Groningers in de media … Wat een aanstellers!’ Rieg veur boot naar Schier is laank en man ien t helderwitte Armanihemd veur ons het ongegeneerd veul lewaai. ‘Aardbevingen, pffff. Iedereen begrijpt dat zo’n achterlijk bouwval uit→

Dij rust ien t noorden

Wottervogels bèlken tegen nkander om n dail van sloot òf te boaken. Zangvogels kwettern ien bomen over heur raaizen over ons planeet. Koppel schoapen is krekt schaaiden en jongschoapen roupen as n requiemkoor aan heur mouders. n Klomp motorrieders trekt as n swaart lint→

Evacués

Minshaid wordt ien rap tempo evacueerd deur de wereldvremden. Heur bosschop is der ain van vrede en leven op n nije planeet, mor aan heur oetdrukken vaalt niks òf te lezen.
Veur mie stapt mien vriendin noar veuren, hoopvol over dizze nije kaanzen. Ik ken mor naauw leuven wat→

Femiliereünie

Oetèndelk heb ik mie overhoalen loaten ons femiliereünie te bezuiken. Mit daank aan ons groepsapp docht ik genog nijskes van mien neven en nichten mit te kriegen, mor mien bruier was dudelk: dizze moal gaais mit. Excuses waren der te over: wie wonen n ènd oet nkander, binnen→

FN-F8

Veur de zoveulste moal draait leroar t zulfde boasescollege òf, veur n koppeltje ict-studenten. Bevlogenhaid is ver te zuiken; doarien verschilt hai nait van zien pupillen.
Nog veur leste dagdreumer t lokoal oet lopt, klikt hai noar opwienender zoaken dij kleur geven→

Golden greune vingers

Wel zegend is mit golden greune vingers, kin nait morzo bie zien planten vot. Toch krieg ik mien plantenfluusteroar n dag of wat mit. De Airbnb woar wie deelstrieken, liekt van zien zielsverwant. Iemen en vlinders eten heur dik aan nectar ien blommentoen, gewazzen ien moustoen→

Hoast gain auto’s

Hier op t streekje? Mor der rieden hier ja hoast gain auto’s,’ zegt hai, asof er t mor naauw loven wil. ‘Veur zukswat is ook mor ain auto neudeg,’ snokt zai.

Juvenaat St. Paul, 1959

Op binnenploats van t internoat gloepten zai hom aan: jongen onderwegens noar heur klaslokoal – hai vuilde t zunder weerom te kieken.
Ien zien scholders en aarms schriende n narende pien, mor hai mos nog eefkes volholden. Zun haar t loaken hoast dreugd.
‘Jongen→

Maximumleeftied

  • ‘t Spiet mie, meneer, wie kinnen niks meer veur joe betaiken.’
  • ‘Non, dat vaalt te bezain: zeg mie din, van minsk tot minsk, dizze procedure is toch nait humoan?’
  • ‘Hier mout ik joe verbetern, meneer, t is van robot tot minsk. Maximumleeftied legt non ainmoal bie 50 levensjoaren.

n Hondje

Der was ain ding dat hai t laifste wol ien haile wereld: n hondje. Haile doagen zoesde hai zien ollu om kop, totdat moeke zee: ‘Goud, veur dien joardag krigstoe n hondje.’ t Jonkje was zo wies as schiet; hai kon der nait van sloapen. Elk wis dat hai n hondje kriegen→

Nij licht

t Loate mörgenlicht viel vol verwiet op de vlèzzen. Zai verboasde heur over de bevrumdende houveulhaid dervan. Nait van ain oavend, reconstrueerde zai, mor van ain dag. Juust dat veraargerde meer as dat t vergoulekte. Benaauwdheid woasemde oet heur, terwiel dat zai n →

Òfstand

Mettertied heb k vuild hou of òfstand tussen ons baaident tounam. Heur universum was ik ooit. Non streun ik op n gaauwachtege smok bie t òfschaaid; heur blik alweer op aargenswoar aans: zörgen, haaistern en kop boven wotter.
Heur oetkiek haile aans as dou k heur krekt zain→

Poëzieles

‘Wèl van joe kin t volgende gedicht van Driek van Wissen veurlezen? t Hait Middel
baar Onderwijs en gaait over t nuverste wichtje van klas – mor dat binnen joe vanzulf
apmoal.’
Leroares kikt klas ien t rond. ‘Emma, zols doe t veurdroagen willen?’ vragt ze.
Emma nikt.
‘Vienden→

Rieles

Troag ridt auto over ventweg bie olle kruutfebriek. Febriek wer baauwd as munitiedepot ien Kolle Oorlog. Op t heden is t n dood stee woar enkelt schaifscheuvelnde lu òfspreken.
Mit t swait veur de kop stuurt t wichtje auto. Heur pa zit dernoast aanwiezens te geven. Zo hebben→

Sicilioanse rente

Noa schrieversoavend verkeerde ik ien twijstried. Oavend was laank, hoast elk dij n stukje veurdroagen mog, nam meer tied as ienpland en ik haar dörst. ‘Mor aal dij swienerommel din, en dij e-nummers,’ zee mien innerleke Gutmensch. Gutmensch verloor t spuldje zo gaauw→

Staark wezen

Troanen verbietend pakt hai zien schoulbouken bie nkander. Zo goud en zo kwoad as dat gaait legt hai ze op zien toavel. Hai heurt gounent kniezen.
Deurgoan; negeren; nait zain loaten dat t joe roakt; net doun of dat der niks gebeurd is – dij adviezen resoneren hom deur de kop.→

Vaaierkaant

‘Moeke, ons buurvraauw zegt dat ain dij te veul filmkes kikt op n schaarmke
vaaierkaante ogen krigt. Is dat woar?’
‘Meschain wel, laiverd. Ik heb t nog nooit bie ain zain, mor veul noar schaarmkes
kieken is ienderdoad nait goud.’
‘Mor moeke, wie luustern thoes haile veul →

Verschil

Mit heur klaaier dompeldeurnat van bragel, swait en bier kwam zai weerom van t boerenrockfestival. Dij band oet de Achterhouk beleefde zien swoanenzang en optredens waren n gekkenboudel, Ien t duuster ree zai auto ien gerazie en trok doar heur goud oet. Laifke waarkte →

Zeeheldenbuurt

Veur zien 73e kreeg opa n strunerijke kedo van zien klaainzeun. Over t spoor scharrelden zai achter stadsgids aan.
‘Wie begunnen mit Admiraal de Ruyterloan. t Verhoal van de massoale walvismoord is joe bekend.’ ‘Lopen wie deur noar Van Heemskerckstroat,→

Zeehond

Tiedens excursie over t Wad kieken lu heur ogen oet. Zai voaren mit n omge- baauwde kotter, woar aiwen leden monniken oversteek woagden over dreug- gevalen bodem.
Zaandbaank mit koegelronde zeehondjes dij heur waarmen ien veujoarszun moaken pastoroale compleet. Dikke→

E-mail bie wat nijs?