Petzinger, George

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

Adrillen

Ruip n koopman noar t volk op Adrillen:
“Koop hier joen vermoageringspillen!
De vraauw super-slaank!
Wat minder geld op de baank,
mor ie kinnen joe der nait aan vertillen!”

Bankgehaaim

t Mout toch ook nait gekker worden, zee de man in zokzulf, dou hai van fietse òfstapt was en bie de geldautomoat pinnen wol. Op d’automoat ston mit grode letters: “Deze automaat is vanaf heden gesloten. Als je geld wilt pinnen is er een automaat bij de Hema of bij ons kantoor →

Controle-gekte

n bult mensen willen zekerhaid willen alles controleren
doar vuilen ze zok din beter bie zai willen t “onhail” keren

regeerns doun dit ook hail groag
t geft heur meer roemte om handen of zollen ze t doun allain om macht dat legt t volk aan banden

de gekste dingen worden controleerd→

Crisis

t Begunt oet haand te lopen.
Boer har t wel aankommen zain.
Hai zee: “Baank speult mit t geld,
dat ik zo stoer verdain”.


De hebzucht het t weer wonnen
van het gezond verstaand.
Mor volgens ons regeern
was der hailendal niks aan d’haand.


Opains ston zoak in brand.
Men ruip: t Binnen→

De wereld op zien kop

Ik wait nait hou ie der tegenaan kieken lu, moar ik heb soms t idee, dat haile wereld op zien kop staait.
Wie hebben noa veul gezoes n nije regeren. En wat veur aine! Zai waren t nog mor net mit mekoar ains of ain van dij nijlichters ruip: “Ons land moet op de schop”. Nou, dat het wel→

Dikkedakken

Der binnen van dij doagen, dat je echt zin hebben om es flink wat aan te pakken. Dit was zo’n dag. Wat nait zo voak veurkomt, was gebeurd. Wie hadden meroakel goud sloapen. As je jong binnen stoa je doar nait rècht bie stil, mor op onze leeftied het dat n zekere loaden. Goud sloapen→

Doezeleg

t Was 1947. In dij tied vlak noa de Twijde Wereldoorlog was elk en aine drok in de weer om t laand, dat hailendaal kepot moakt was deur de Duutsers, weer mit op te baauwen.
Ik was n kwoajong van vattien joar. D’ollu hadden t nait te braid en zo leerde k dat n mens zuneg wezen mos mit→

Elektronisch Patiëntendossier

Òflopen week kreeg k in de buzze
n braif van doctor Klink.
Dij vruig beleefd om mitwaarken.
Dat leek mie wel wat link.


t Gaait om Persoonsgegevens
dij dokters hebben van mie .
Klink wol dij hail groag hebben.
Ik kin der allain nait bie !!!!


Ik wait nait hou het joe gaait,
mor ik →

Fietsen

Hou voaker of k t heur, hou vergrelder ik wor. Fietsen, dat is veur mie waarken zunder hunneg. Mien ol heer zee t vrouger voak. ”Waarken, der is gain mooier ding as waarken. Kin der wel uren noar kieken” Zo kiek ik nou noar fietsen. t Is niks as trappen woaraargens hìn, mor je mouten→

Grenzen,….binnen dij der nou wel of nait ?????

Op n zummeroavend, zoas we ze dizze weke had hebben, mag ik groag even n tiedje in twijduuster zitten op ons plat boeten deure. Mit n glaske drinken der bie vlaigen mien gedachten din voak de gekste zieden op. Zo ook nou weer……Op ains schoot mie t woord “grenzen’→

Help…Ik bin mien mobieltje kwiet….

Oet D.v.h. Noorden

As ik dit zo’n vieftien joar leden roupen haar, haren mensen docht dat t mie in de kop sloagen was. Je kinnen joe t nait veurstellen, mor vieftien joar leden wazzen der nog gain droagboare telefoons, ….eerlieks woar. Wie hadden vanòf de zesteger joaren →

Het oog

Het oog wil ook wat zee mien vraauw
Mit n glimlach op t gezicht
Heur oog was valen op n dure jurk
Sunt des dou ik gain oog meer dicht.
Zai het de ogen boven op de kop
Wil van mien flappen tappen
Doarvan krieg ik ain woas veur d ogen
k Hol nait van dij dure grappen.
Moar om de vrede te bewoaren→

Het oor

Leg joen oor ais goud te luustern
Dat is hail positief
Zo kin je hail wat leren
En kom j’aan joen gerief.
Moar loat gain oren hangen
Naar macht en politiek
Wees bliede mit joen vrijheid
Din blief je geestlijk riek.
Loat joe gain oor aannaaien
Lain ’t oor aan gerechtighaid
Blief→

Hoera, de koegel is deur de kerke.!!!

Tjonge, tjonge, wat bin ik bliede dat ik dat achter rogge heb. Man, eerlieks woar, ik sluip der nait meer van. In berre lag ik mor te draaien en te prakkezaaiern en overdag
luip ik rond as n tuut dij t aai nait kwiet kon……

Barre doagen waren dat, mag ik wel zèggen. Klaainkinder →

Hondemand

Ik haar t al n zetje aankommen zain. Zai waren der in gedachten al kwait nait hou laank
mit aan de gang……
t Begon al veul eerder, toun mien dochter lid wui van de daaierbeschaarmen. Nou was zai aaltied al gek wèst mit daaier, dus verwonderliek was t nait dat zai noa heur traauwen→

Hou n lekkerbekje n mins op kosten joagen kin

As 60-pluzzers kin je n joarabonnement bie de spoorwegen aanvroagen. Din kin je raaizen mit 40% körten. Koartjes worden joe in huus stuurd, ie betoalen n vast joarbedrag en kloar is kees. Wie hadden formelieren opstuurd en dou wie koartjes haren begonnen wie doalek plannen→

Kiek tou en verboas joe

As t veurjoar is, wordt vraauw aaltied wat onrusteg. Het weer het n hail grode invloud op heur. Vrouger begonnen vraauwlu din aan de veurjoarsschoonmoak, mor dat is gelokkeg nait meer neudeg mit dij nijmoodse centroale verwarming. Kachelpiepen binnen der ja nait meer →

Krinkjespijen en Brussels lof

As de lezer zo’n kop zugt boven n verhoaltje, din zel hai of zai wel denken: “Wat het dat nou mit mekoar te moaken?”
Ik mout tougeven, t liekt vrumd mor toch….!

Veur en tiedens de twijde wereldoorlog, was t hail gewoon, dat mìnsen soavends noa t broodeten veur t huus zaten→

Leegloop

Ik las vanmörn in t ochtendblad De Koamer lopt ons leeg
Dei luu dei vrezen dat stait vast Een koekje van aigen deeg.

Wat hebben ze aanschopt tegen dat loon Van laiders in bedrieven
Seloarissen waren veul te hoog Dat mog toch nait zo blieven

Regering wör op matje roupen Dij mos→

Majesteits-kennis

De koamer leek zo nuver mit dat stoere kabinet
Toch zaggen ze het nait zitten, nou hebben we vorstverlet.

En Majesteit moar denken: “Ik heb dat hail goud zain As ik dit kamnet loat vaaln,
ik straks gain stuver meer verdain”.

En doarom ruip zai Lubbers Dei wait →

n Boer

n Schatrieke boer oet Boertange
haar niks meer van t leven te verlangen.
Hai knupte zok op,
mor dou brak hom de strop…
Alzo bleef hai nait laank genog hangen.

n Dikke bok

n Joager van t Hoogklaai in Winschoten
dij het n tiedje leden n dikke bok schoten
hai dee t veur zien vraauw
mor dij ging aan de sjaauw
nou kìn joager de hoorns op zien kop poten.

n Dokter

n Dokter oet t Oost-Vraize Broase
kocht veur vraauw n boeket in de voaze.
Zai zee: “Hest wat te verbaargen?”
Doar kon man nait om lagen
en hai sluig heur mit bloumen op de moaze.

n Eelskemedde

n Hail mooie maaid uut Vlagtwedde
was opains hailendal oet de kedde
heur voader ston paf
dus hai zweeg as het graf
want wat mô je mit zo n eelskemedde.

n Geluk bie n ongeluk

As t weer der noar is, wil vraauw noar ons caravan. Nait om haile dag in zunne te liggen of zowat, mor zai wil fietsen. Nou wait elkenain zo stoareg aan wel, dat ik nait zo’n fietser bin, mor ja, allain zitten is ook niks, dus fiets ik mor mit. Veul laiver zat ik in schare wat te lezen→

n Kapster

n Kapster oet de Blaauwe Stad
Dij wos van elk en ain wel wat
Sunds guster is ze stief en stom
Ain draaide heur de nekke om
Dij was t geplaas goud zat.

Nije wereldburger

Van t veurjoar kreeg vraauw van onze jongste klaaindochter n vogelhuuske op heur verjoardag. Wie vonden dat hail laif, ze haar t hokje zulf moakt op school. Zie haar der hail wat tied aan besteed en meester haar heur der n 8 op geven. Gain wonder dat opa opdracht kreeg t hokje→

Nijschier

Aan t begun van elke weke ligt onze postbuzze vol met rekloamefolders van allerhande winkels. Ik vroag mie wel ais òf wat aal dij rekloame wel kost en of doar wel de neudege verkoop tegenover staait. Hou din ook, de folders waarken wel op de nijsgiereghaid van mensen, want →

Op aigen bainen

Dou ik t terras opkwam, zag ik hom votdoadelk zitten. Hai zat in n houkje, wat in mekoar doken. Zien kop daip in de kroage, as of e baange was, dat t beetje wind dat der ston, hom n stieve nekke bezörgen zol. Hai zag mie ook aankommen en aan zien holden zag ik, dat e doar nait bliede→

Piene in de koezen

n Oldambster boer uut Maidhoezen
luip doagenlaang mit piene in de koezen
koezendokter wôs road
hai het bie boer hail wat boord
boer lopt nou snachts deur t huus hìn te moezen.

Tieden veraandern!

Kin je joe t nog heugen ? Ik bedoul t veurjoar. t Veurjoar van 2011…. Begun april zaten wie op camping al in de stroalende zunne. t Was 30 groaden en t leek wel hoogzummer.
Zo bleef t n haile tied, totdat de klad der in kwam….
t Begon aalmoal mit dat slechte nijs oet Griekenlaand.→

Tom-Tom

Ik wait nait hou t joe gaait, mor ik heb aaltied de grootste muite, as minsen mie vroagen, wat veur wensen ik heb veur mien verjoardag. Want loat wie eerlijk wezen, wie hebben ja alles as je wat older worren. En och, n hail bult van dij nijmoodse dingen huiven van mie ook nait zo→

Twievel

verkaizen komt aal dichterbie
moar woar mouten wie op stemmen, partijen lieken aalmoal op mekoar
t wordt tied om òf te remmen.

recloame-moakers roupen om t haardst dat zai het beste waiten
hou toukomst veur ons deroet zain zel wel wil der op heur schaiten?

de stoultjes-dans→

Uutsloapen

k Lig wakker mit n vergrelde kop
Ik kin alweer nait sloapen
k Bin veur vannacht de droad weer kwiet
Mörn lig k op oapegoapen
k Vertrauwde t nait en docht ach wat
k Goa mörn mit dokter proaten
Dij vruig mie t hemd van t gat
Moar har t gauw in de goaten
Hai zee het gait zo as het gait
En schoot→

Veurjoar

Het veurjoar zit al in de locht
elke dag wordt t langer lichter
Al droagen de bomen nog gain nij blad
k Zai t veurjoar aan de wichter.
Zai lopen op stroat mit jaze lös
te giechelen en te lagen
kieken soms wel tien moal achterom
as ze jonges lopen zagen.
As zunne moar hail evenkes →

Waarmte

Ik stoa veur t roam en kiek over t plaain. De zunne schient en ik zai de gele bloadjes van
berkenbomen noar beneden dwarreln. Wat is dat toch n schier gezicht. ’t Gras van t plantoen ligt stoareg aan bezaaid mit bloadjes.
Week of wat leden zaten ze nog aalmoal aan takken, mor deur→

Wat mie opvaalt….

t Vaalt mie op, …nou k der goud over noadenk vuil mie dat veureg joar en t joar doarveur ook al opP, dat der om dizze tied van t joar (maaidoagen) zoveul post in onze buzze ligt.
As t gain aanslag van de belasten is, din liggen der wel van dij mooie braiven mit kedootjes der in P.. →

Woarom

Woarom binnen mìnsen zo vergrèld?
Veul hebben “n hail kört lontje”.
Zai moaken zok drok om n klaineghaid,
en hebben op slag de grootste bonje.


Woarom binnen mìnsen ongerust,
woarom willen zai t nait leren?
t Komt aaltied weer op poten terècht
en wale zel t schip wel keren.→

Wottersnood

Joa, Breederode zee t al Let wel: “Het kan verkeren” Elk dij n beetje waiten wil Kin elke dag wat leren.

Het nijste nijs, t is eerlieks woar Gait over wien, dat ston-er
Wat vrouger n grode luxe was Dat drinken we nou as wotter.

As ik het goud begrepen heb Wordt wotter straks zo duur→

Zo op t oog

Zo op t oog zugt gain mens wat biezunders aan mie.
Ik vuil mie gezond, heb t verstand der goud bie.
Al heb ik vaar schroeven in mien linkerbain
en kin ik in duuster nait hail goud meer zain,.
klopt mien polze wat zwak, is mien blouddruk te hoog, ik bin nog meroakel zo op het oog.


Mien→

Zolaank de koezen ons nog jeuken

Mien ol heer zee t aaltied al. “De eerste honderd joar kin je t mainste beleven”. En geliek
haar e.
Nou wie wat older worden vaalt mie voak op, dat mìnsen laiver nait over veraanderns
proaten willen.
Zie zeggen din : ”Ach t zel mien tied wel uutdainen” of : “Man over zo veul joar→

E-mail bie wat nijs?