Het oor

Leg joen oor ais goud te luustern
Dat is hail positief
Zo kin je hail wat leren
En kom j’aan joen gerief.
Moar loat gain oren hangen
Naar macht en politiek
Wees bliede mit joen vrijheid
Din blief je geestlijk riek.
Loat joe gain oor aannaaien
Lain ’t oor aan gerechtighaid
Blief mens onder de mensen
En zörg dat elk dat wait.
As je aal dit overdenken
Goa rustig op ain oor
Din is t in t wiedere leven
Mit joe dik veur mekoar.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

E-mail bie wat nijs?