Krinkjespijen en Brussels lof

As de lezer zo’n kop zugt boven n verhoaltje, din zel hai of zai wel denken: “Wat het dat nou mit mekoar te moaken?”
Ik mout tougeven, t liekt vrumd mor toch….!

Veur en tiedens de twijde wereldoorlog, was t hail gewoon, dat mìnsen soavends noa t broodeten veur t huus zaten om mit buren of goie kennissen nog wat noa te proaten over de dingen, dij overdag gebeurd waren.
Televisie was der nait…….joa n hail bult lu hadden wel n kaske van radiocentroale in huus…., mor dat was din ook alles.
Kraante was der wel vanzulf wel, mor dij was veur hail veul lu te duur….. Dus de goudkoopste menaaier om nijs uut te wisselen, was n buurproatje bev. op n bankje bie veurdeure, zodat ze ook veurbiegangers “aanschaiten “ konden.

In dij tied begon der n nije gruinte op maark te kommen,” brussels lof” haitte dat. t Scheen hail biezunder te wezen, mor gain mens woagde zok der aan om t op toavel te zetten. Bovendien was t spul veulste duur en volgens lu dij t perbaaierd hadden, smuik t naargens noar.

Noa de oorlog tiedens de “Wederopbaauw” wui der in de dörpen haard waarkt om nije huzen te baauwen en d’omgeven, dij de Duutsers as old voel achterloaten haren, weer wat op odder te kriegen.
Tied om soavends even veur t huus zitten te proaten was der nait. Veulste drok…! As manlu der dus belang bie hadden om even te proaten, luipen ze even noar t dörpsplaain of n aander geschikt ploatske, om t lèste nijs uut te wizzeln.
Al gauw wuien dizze manlu “krinkjespijers”nuimd.
Hou dat zoI? Nou veul van dij lu kaauwden in dij tied nog tabak of smookten n piepe. Doar kreeg je bliekboar veul spij van in de mond en dat mos aalgedureg even opruumd worden, zodounde….!
Der waren kunstenoars bie, zel ik joe vertellen…. dij konden op grote òfstand persies mikken en zo ontston din n grote kringe op stroatstainen of tegels.

Brussels lof wui in de joaren noa de oorlog tot aan de dag van vandoage n hail bekende gruinte. Elkenaine het t wel es eten en der binnen vraauwlu dij t meroakel lekker kloar moaken kinnen,…….mit ham en keze.
t Hait al laank gain brussels lof meer, mor gewoon witlof.
Der is nog wel brussels lof, mor dat het niks mit gruinte te moaken. Dat het te moaken mit aal dij mensen, dij in t Europees parlement zitten en zo geweldeg tevreden binnen over zok zulf.!

Al gauw noa de oorlog kwamen landen in Europa tot de konklusie, dat ze beter soamenwaarken konden as oorlog voeren.
Zodounde binnen landen van Europa vandoage de dag mit mekoar verbonden via de Europese Unie.
Nou mout ik tougeven, dat dij soamenwaarken n hail bult gouds brocht het veur alle inwoners van Europa, mor zoas t veul voaker gaait, dingen schaiten soms heur doel veurbie.
Zo as ter nou veurstaait, liekt t der op, dat wie as börgers onze vrijhaid beetje bie beetje verlaizen……en dat kin toch nait de bedoulen wezen! In Brussel staait n groot gebaauw mit n grode ronde vergoaderzoal, woar ontiegelk veul lu proaten en proaten. Zai zitten of stoan doarbie in n grode kringe…….dij mie denken dut aan de kringen van de krinkjespijers van vrouger. Allain gait het hier nait om t leste nijs, mor om de vroage, hou ze de landen nog meer onder drok zetten kinnen om meer gèld beschikboar te stellen veur….. joa veur wat ?
t Geld gait noar landen en gebieden, dij hulp neudeg hebben volgens Brussel.
Dat zel din wel, mor ook landen dij t beter doun, binnen op n zeker moment uutput…..Ik wil mor zèggen……..
Wie mouten oppazen, dat wie ons nait zoveul òftokken loaten, dat we straks kraante nait meer betoalen kinnen……
Din worden manlu, net as vrouger weer dwongen om veur t huus op n bankje te zitten om t leste nijs uut te wizzeln mit buren en bekìnden…….of mouten n veurbieganger doarveur “aanschaiten.”

Ie binnen woarschaauwd !!!!

27 meert 2012.

Ouderenhangplek Oude Pekela geopend

In een winkelcentrum in Oude Pekela is de eerste officiële hangplek voor ouderen geopend. De ontmoetingsplek moet de overlast tegengaan die de ouderen zouden veroorzaken.

Vorig jaar kregen rondhangende ouderen in het winkelcentrum in Oude Pekela een samenscholingsverbod vanwege hinderlijk gedrag: ze keken in winkelkarretjes en gaven commentaar op de aankopen. Ook in Almere waren er incidenten met ouderen.

Op de hangplek staan makkelijk zittende bankjes en zijn voorzieningen voor het stallen van rollators. Verwacht wordt dat Oude Pekela een trend zet: in veel gemeenten is behoefte aan hangplekken.

www.nos.nl

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

E-mail bie wat nijs?