Grenzen,….binnen dij der nou wel of nait ?????

Op n zummeroavend, zoas we ze dizze weke had hebben, mag ik groag even n tiedje in twijduuster zitten op ons plat boeten deure. Mit n glaske drinken der bie vlaigen mien gedachten din voak de gekste zieden op. Zo ook nou weer……Op ains schoot mie t woord “grenzen’ deur de kop.
Grenzen, hou komt n mìns der bie….
Te meer: Binnen der wel grenzen ?
Dou ik dizze week de beelden zag over André Kuipers, onze nationoale astronaut, docht ik: “Der binnen volgens mie gain grenzen”. Mensen zeden t altied al: “In de ruumte is wel te wezen”: en geliek hebben ze.

Mor hou is dat din op onze oarde…..? k Bin baange dat hier wel grenzen binnen…..
d.w.z. dat ligt der aan van welke kaante je de zoak bekieken…….
Ik heb bevubbeld van huus uut leerd, dat der grenzen binnen veur wat betreft joen gedrag noar aandere mensen tou. Ik mos beleefd wezen…… mit twij woorden spreken……Ie zeggen tegen oldere mensen en vrumden en nog veul meer van dat soort inzèggens.
Van dij grenzen het de tegenwoordege jeugd hailendaal gain las…..Zai kinnen bliekboar gain grenzen.
Zai zeggen tegen elk en aine doe, of je nou veul older binnen of nait, zai behandeln elk geliek…. Nou binnen zai nait allain schuldeg aan dij veraanderns in de moatschappij, mor toch. Hebben dij kinder din gain goie opvouden had ? Wel zel t zeggen:vast stait, dat ik mie der elke moal weer aan steur !

Toch kin t ook aans……Lèst zaten wie in de tram noar Scheveningen…..t Was bar drok en in tram hongen mensen aalmoal aan lussen, zogezègd: Ook wie…. Opains kreeg ik n veurzichteg tikje op de scholder…..Ik draaide mie om. n Jong wichtje van n joar of achttien keek mie bedeesd aan en zee: “Mevrouw, meneer: hier is nog plaats”.
Stomverboasd was ik.
Wel har dat nou docht in dizze drokke, verwarde wereld:.Zai ston veur ons op….. Ik bedankte heur vrundelk en vraauw kon zitten goan. Op zo n moment gait joe van alles deur de kop hìn.
Hou kinnen der nou zokse grote verschillen bestoan?….Binnen der din toch grenzen ?

As je dizze week t nijs volgd hebben, krieg je steevast de indruk, dat der in Europa gain grenzen meer bestoan. Dat klopt ook wel, want de grenzen binnen n tied leden òfschaft. t Resultoat is wèst, dat hier haile volksstammen vrumde lu noar tou komen binnen, zgn “vluchtelingen”. k Wil der niks kwoads van zèggen:.mor der binnen gounent bie dij hier n beter leven hebben as sommege inwoners van ons aigen laand:ik wol mor zeggen: Woar binnen de grenzen ?

Neem nou de zgn “Eurocrisis”. De aine Topvergoadern noa de aandere en elke keer gait ter weer meer geld noar de grote pot, om te verdailen onder mensen dij zulf de pot aanbranden loaten hebben:
Woar binnen hier de grenzen ? Of maggen wie dat nait vroagen ?
Mouten wie ons mor uutmelken loaten, totdat ook veur ons de grenzen van onze meugelkkheden vuilboar worden ?
t Is te hopen, dat er gain tied komt, woarop aal dij landen, dei onze hulp had hebben, mit mekoar òfspreken, dat ze der genog van hebben:.zo onder t motto….”Wie hebben het had, wie kappen der mit, wie doun strepe der deur en begunnen opnij”.
Wat zellen din de grenzen gauw dicht goan:…Kinnen wie ook opnij begunnen, mit n lege porremenee !
Zollen we der din wat van leerd hebben ? Dunkt mie nait ! De mìns is haardleers. Sloag de geschiedenisboukjes der mor es op noa !

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

E-mail bie wat nijs?