Noues de, Pim

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

Blommen ien t veld

Blaauw, sangen, rood en geel
teunen heur nuverhaid ien t veld.
Ik wait, t draait om gewazzen
mor dij blommen binnen veur mie wat telt.

Bol aan tuur

Ien scha van n poar lindebomen
sjaauwt n ol boerke mit n baist aan tuur.


Gain mens kin heur zain doar ien t land.
t Baist het n dikke nek en oogt onnuur.


Mantje bocht hom en pint tuur ien grond.
Baist hangt ien kont om op boas tou te runnen.


‘Goa toch vot doar bie dij bol!’
Denk ik, mor→

Daanzen mit hom

Dou hai zee:
‘Ik wait t nait meer.’
Dou
wis ik t aal.


Ik daansde mit hom
mor nou nait langer.


36 moanen waren t,
n zet aan Adinda`s wachten geliek.


En aal dij tied daansde ik
mit hom.


Zös fotobouken, evenzoveul raaiskes,
waarme oavenden mit lu dij domt vrumden worden→

Doodtij

Marifoons knittern n rousteg geluud;
duvelse stemmen oet buken van spoukschepen.


Kotters liggen aan daam.
Knopen om poaltjes ogen Gordioans
‘keuneg van zeeën’ – n vraide kuur.


Vlageschip is soeterg; toplicht mor schien.
Machinekoamer mist elk likje eulie sunt `69.→

Filaain

‘Schoapen goan aaltied zulfde kaant oet,’
Tjebbe vertelt geern wat elk al wait.
Ooit haar hai n vraauw
mor dij is nou bie buurman ien;
mog nait geern over herhoalen
en haar gain nijs aan schoapenverhoalen.


Geft ook ja niks, Tjebbe redt hom wel.
Of het hai der meschain zulf n →

Gerry Awoke

Gerry wait der vanòf, zegstoe
en kikt der stoef bielaangs asof t nait zo is.
Kin mie aargenswoar nait veul schelen
krektgeliek wel of t wait veur of achter De Rits
en of Gerry heur koartenhoes CVW-stutten wil.


Jeuzeln bie Ons Moeke kin ja elk, wat n wonder.
Eerstoe, De Prins,→

Kins wat veur mie mitnemen op dien pakjedroager?

Kins wat veur mie mitnemen op dien pakjedroager?
t Is nait veul en t trapt slim licht.
Zels der wis niks van vernemen,
wat ik die mitgeef ik lichter as lucht.


Kins wat veur mie mitnemen op dien pakjedroager?
t Kin der zo bie en t vroagt nait veul.
Allinneg t verpakken viel mie zo→

Korenbeurs

Symmetrische zoelen taarten tied dij wie delen
schoren stroatkraantverkopers ien de regen.
Droagen toukomst en verleden op heur kapitelen;
heur mit heur overdoad ien beschaaiden Stad verlegen.


Veur mien ogen verschient n older maarktplaain
mit Droogstoppels en Kerkhovens;→

Kruuslam

Woar swoare koupaanzen deur lucht goan
hoasteg as forenzen om vief uur
krieg ik jank noar eerder en zaachter
t roege laand muidvochten tegen zee.


Kruuslam stoa ik hier op t basalt
en elkenain loat mie mor achter
zulfs de wolken joagen van mie vot
k heb nooit zukswat roaken kind.

Kwoaie

t Wit van ogen zit die veur kont
as ik smak of greem mit mien eten
ik achteròf schiet in ons hemmelde nust –
hou ik was en nooit meer wor, zelst nait vergeten.


Bist n goie vraauw, mor gun mie mien klokje en mien Van Nelle;
n beetje meer Amy Winehouse, laiverd, en net wat minder

‘Leaver dea as slaef’*

Zeuven moalen boegen of barsten;
zeuven moal ien n poar joar tied.
Gain mins kin t goud doun ien de ogen
van dij male, ol gramniet.


Lu neumen hom t verfrommeld nijlpeerd;
kinnen zien numen van heuren zeggen.
Veur ain dij zien bandiezen nait kent
is t ook hail nait oet te leggen.→

Lekker wicht

Hai dreumde dervan
n wicht te wezen –
n lekker wicht mit
laange noagels aan handen.
Elk zol hom noakieken as e draaide mit t gat


Verlaaiden zol e,
mit lutje geboarkes en eelske laagjes.
Hai was der veur moakt –
aan hom was n vraauwlulief wel touvertraauwd.
t Echte→

Mörgenvree

Zo kaalm as was t mien leste ruststee
sloapdreum ik zaacht de mörgen in.


t Matras begript mie, ‘loat mie nog even’
nik ik noar de dreumgodin.


Heur golden haand glidt mie over waang
as zun tougelieks heur licht spittert


op mien roamen, deur gerdienegaang –
mien glazen→

Mouderziel allinneg

was ik dij oavend bie t pad
moezenusten tussen oren
gewicht van wereld op scholders.


Middenien t Ellertsveld
ston n dikke boerderij
hoge roamen mit doarachter
licht, leven, waarmte.


Kold tot aan mien bonken
verlaangde ik dernoar
binnen te wezen, noflek,
maank aander lu.→

Ons fort

Oosterschelde, 1953
ons hoes n eulifant ien ondaip wotter.


Invoasie kwoaie mutanten
wie swaartgekled, verdelgers onder t dekbèr.


Verschruide grond, sore akkers
ons groanschuren veur zeuven joar vuld.


Swaarmen zaiktekimmen, pandemische proporties
steriel ons nust,→

Op t Wad

Op t Wad
bie naacht en ontied
meandern mien gedachten
maank horsten en slenken
en as t din weer vloud wordt,
t slik dails onzichtboar,
binnen mien kopschrabens
zo slim nait meer;
mitnomen landòfwoarts.

Polder is mien toneel

Polder is mien toneel
Krekt wat raitkroagen mien ainegste coulissen
t is n open theoater, dit noakende laand
Wiend souffleert
Over doezenden joaren ainzoame roegte
Pebliek is der waaineg
t verdaipt des te meer
Dit decor paast mie smui
Noa leste rei
n Raaiger: deus ex machina→

PTSS

Zo zig je der niks aan òf
mor binnen ien de hazzenskop
Beleeft hai aingoal
Vannijs wat hailtied bovenkropt:


Hai was n lutje jong dou
Amper ainentwinneg
Kon krekt n tank besturen
Gong hailendaal allinneg.


Mor mit zien bruiers ien aarms
Vuild’ hai hom maans en staark→

Schaive laifde

Gleers dien handen òf aan mien jak
as denks dat ik t nait zug.
As doe zegs ‘k bin geern bie die’
din denk ik stil ‘doe lugs!’


Op feestjes bis zo hui en drok
elkenain zugt allinneg die –
bokkege buien en pien ien kop
hes allinneg mor bie mie.


Minsen zunder sinten omhanden
kieks→

Stadia

Minsen kieken heur noa mit pien ien ogen –
t muit heur hou of zai strampeln dut
en hou troag of heur bewegens binnen –
herinnert lu aan d’aigen èndeghaid.
Olderdom is n vilaain baist mit blote tanden
aal weerdeghaid ropt hai van oldern òf.


Zai is mien moe en t dut mie eerlieks zeer→

t Is gebeurd

As t optimum ons spel beriekt
hai longernd ien mien ogen kiekt


nog ainmoal voloet bèlkt noar mie
veujoar veurgoud winter verslagt


zien pokkel leste kraamp oetschudt
wie poesten ien nkanders aarms


din spittert t bloud van t ovverlam
op wereld, waaide, wiederzain.


t Veurhangsel→

Valentino calling

Valentino belde mie gusteroavend dou k krekt op t nust zol
-ien pyjama, mor dat kon Valentino vanzulf nait zain –
en vroug mie of k ook slim wìnsteg waas noar Itoalië,
zoas hai aal. Ik, Itoalië? Verkeerde aiw
en verkeerde nummer, docht ik, mor k lait hom


geworden, din: hou voak→

Wiend

Wiend jagt om t hoes;
n old vertraauwd geluud.
t Wiefke binnen op t nust
stìnt van heur laange joaren.
Dreumende woakend
tilt wiend heur op
nemt heur mit noar aanderkaant.

Zien haand vuilt zo geern

Zien haand vuilt zo geern
heur zaachte hoed
as riestpepier zo iel.


Zien vinger vrieft zo geern
Heur oogleden
As vlinders zo flitterg


Zien voest haauwt zo geern
Dij dove roakpunten
As draank weer overhaand het


Heur stem fluusterg achter wolken

E-mail bie wat nijs?